Dosje javnega naročila 004307/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Mulčenje zarasti na PPO Haloze - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004307/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.06.2019
JN004307/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN004307/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN004307/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.07.2019

    JN004307/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nika Debeljak
nika.debeljak@zrsvn.si
+386 12309542

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lifetograsslands.si/objavljeno-javno-narocilo-za-mulcenje-zarasti-na-obmocju-haloze-2/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10717
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Mulčenje zarasti na PPO Haloze - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)
Referenčna številka dokumenta: JN-393/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Mulčenje zarasti na PPO Haloze - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Haloze
II.2.4 Opis javnega naročila
Mulčenje zarasti na PPO Haloze
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS, LIFE14 NAT/SI/000005), finančnega mehanizma LIFE Narava in biodiverziteta.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za izvedbo del so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 13 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   10:10
Kraj: Odpiranje na portalu e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   08:55
Vprašanje:

Glede referenčnega potrdil ponudnika zanima ali se vnesejo podatki odgovorne osebe ponudnika ali podatki osebe pri naročniku, pri katerem je bil izveden posel.
Hvala, lpOdgovor:

Spoštovani!

V referenčnem potrdilu za gospodarski subjekt se vnesejo podatki odgovorne osebe ponudnika .

Lep pozdrav!

Datum objave: 01.07.2019   09:35
VPRAŠANJE
- Je določeno katerih 60% more bit pokošenih do 31.10.?
- Se bo razpis ponavljal? Se bo v prihodnosti povečeval/zmanjšal obseg in financiranje?
- V kakem stanju je trenutno? Kako zelo je zaraščeno? Imate kakšne fotografije?
- So kakšni štori? Je treba kaj odpeljat ali se samo mulči?
- Nam lahko posredujete detajlna mapo z parcelami, ali pa parcelne številke?
- So potrebna kakšna gradbena dela ali gre zgolj za mulčenje?
- Prosim posredujte nam ponudbe, ki ste jih prejeli v prejšnjem razpisu.


VPRAŠANJE:
- Je določeno katerih 60% more bit pokošenih do 31.10.?

ODGOVOR:
Trenutno je zarast odstranjena na 32 ha, prednostne lokacije bodo naročene v sukcesivnem naročili, ki jih bo naročnik posredoval izbranemu ponudniku/izvajalcu.

VPRAŠANJE:
Se bo razpis ponavljal? Se bo v prihodnosti povečeval/zmanjšal obseg in financiranje?
ODGOVOR:
Ni predvidena ponovitev razpisa.

VPRAŠANJE:
V kakem stanju je trenutno? Kako zelo je zaraščeno? Imate kakšne fotografije?
ODGOVOR:
Stanje zaraščenosti na površinah, kjer je bila že predhodno odstranjena zarast v letošnjem letu, bo moral izbrani izvajalec odstraniti/pomulčiti enoletno zeleno, grmovno in lesno zarast.

VPRAŠANJE:
So kakšni štori? Je treba kaj odpeljat ali se samo mulči?
ODGOVOR:
Na mestih, kjer je bila zarast odstranjena ročno, so ostali štori nad zemljo v višini od 3 do 5 cm, ki so predvideni za mulčenje.

VPRAŠANJE:
Nam lahko posredujete detajlna mapo z parcelami, ali pa parcelne številke?
ODGOVOR:
Zaradi varstva podatkov (GDPR uredba) vam ne moremo posredovati podatkov parcelnih številk. Možen pa je predhodni terenski ogled lokacij izvedbe del. V primeru, da želite opraviti ogled terena, se obrnite na sodelavca g. Klemna Kamenika (02 29 27 290).

VPRAŠANJE:
So potrebna kakšna gradbena dela ali gre zgolj za mulčenje?
ODGOVOR: Ne.

VPRAŠANJE:
Prosim posredujte nam ponudbe, ki ste jih prejeli v prejšnjem razpisu.
ODGOVOR:
Na predhodno javno naročilo ni bilo prejetih ponudb za mulčenje, kar je razvidno tudi z objavljene odločitve o oddaji naročila.

Lep pozdrav.