Dosje javnega naročila 008304/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.558.159,24 EUR

JN008304/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 03.12.2018
JN008304/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2019
JN008304/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2019
JN008304/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2019
JN008304/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN008304/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008304/2018-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 121-297390

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0531
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 11.932.917,41 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
31730000
42961000
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RTP Cirkovce
II.2.4 Opis javnega naročila
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008304/2018-E01
Številka obvestila v UL: 2018/S 233-533385
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.11.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: MAP2018/0531
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o.
Šlandrova ulica 10
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.932.917,41 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
dobava, montaža in spuščanje v pogon sistema lastne rabe v celoti (DEA, 20 kV celice, TR 20/0,45 kV, razdelilniki izmenične in enosmerne LR, preklop avt. AC, razsmerniki in usmerniki, razvod LR); dobava 110 kV GIS postroja; montaža 400 kV stikališča, montaža 220 kV stikališča, montaža vseh kabelskih polic med 400 kV in 110 kV prostori po zunanjih kinetah; dobava vseh signalno-krmilnih kablov, ...
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019