Dosje javnega naročila 004856/2019
Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Storitve: OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA PoLJUBA; Priprava interpretacijskih gradiv za projekt PoLJUBA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004856/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2019
JN004856/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN004856/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004856/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Podpeška cesta 380
1357
SI
Notranje Gorice
Slovenija
Anja Oven
info@ljubljanskobarje.si
+386 82052350

Internetni naslovi
https://www.ljubljanskobarje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313510/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10721
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA PoLJUBA; Priprava interpretacijskih gradiv za projekt PoLJUBA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava dokumenta, ki bo vseboval natančen načrt za izvedbo interpretacijske poti v Rakovi Jelši (krožna pot 2,8 km z dodatnim 0,3 km krakom), idejne zastove in scenarija za video predstavitev, vsebin za interpretacijsko pot, interpretacijskih gradiv za šolske skupine in individualne obiskovalce poti ter načrt za izvedbo samostojne interpretacijske točke in njene vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80100000
80200000
80400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje krajinskega parka Ljubljansko barje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava dokumenta, ki bo vseboval natančen načrt za izvedbo interpretacijske poti v Rakovi Jelši (krožna pot 2,8 km z dodatnim 0,3 km krakom), idejne zastove in scenarija za video predstavitev, vsebin za interpretacijsko pot, interpretacijskih gradiv za šolske skupine in individualne obiskovalce poti ter načrt za izvedbo samostojne interpretacijske točke in njene vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2019
Konec: 15.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Operacija se izvaja v okviru prednostne osi »Boljše stanja okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2019