Dosje javnega naročila 004378/2019
Naročnik: OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI gradnje pločnika in obnove ceste R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice od km 17,900 do km 18,621
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004378/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2019
JN004378/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN004378/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004378/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13B
3214
SI
Zreče
Slovenija
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
+386 37571700
+386 35762498

Internetni naslovi
http://www.zrece.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zrece.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10742
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PZI gradnje pločnika in obnove ceste R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice od km 17,900 do km 18,621
Referenčna številka dokumenta: 4300-0004/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI gradnje pločnika in obnove ceste R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice od km 17,900 do km 18,621.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Zreče
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PZI gradnje pločnika in obnove ceste R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice od km 17,900 do km 18,621.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila storitve.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   09:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik ponovno objavlja javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI gradnje pločnika in obnove ceste R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice od km 17,900 do km 18,621, saj v predhodno izvedenem postopku ni prejel nobene ponudbe.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2019   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno vas naprošamo za objavo barvne verzije projektne naloge in meritev realnih obremenitev, saj so na objavljenih dokumentih fotografije slabo vidne.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Barvno verzijo projektne naloge in meritev realnih obremenitev smo dne 2. 7. 2019 objavili na spletni strani Občine Zreče v okviru objavljenega javnega naročila za predmetno storitev.