Dosje javnega naročila 004444/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 692.231,38 EUR

JN004444/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004444/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN004444/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.09.2019
JN004444/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN004444/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.12.2019
JN004444/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.12.2019
JN004444/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN004444/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004444/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava
Referenčna številka dokumenta: JN 17/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gradiška cesta 8 in 9, Vipava
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   10:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za prejem ponudb, na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019