Dosje javnega naročila 004533/2019
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po skupinah
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 336.224,58 EUR

JN004533/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN004533/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004533/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN004533/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN004533/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN004533/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004533/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 124-302228
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Puklek
mateja.puklek@ir-rs.si
+386 15847134

Internetni naslovi
http://www.soca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uri-soca.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10847
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po skupinah
Referenčna številka dokumenta: 460-1/2019-10
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah za obdobje enega leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in ribji izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso sveže
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko, jogurti - dnevne dostave
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki - dnevne dostave
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlečni izdelki - občasna naročila
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninski izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Melko - ECO izvor
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso Eko izvor
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Korenje, zelje, čebula
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Špecerija
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Voda mineralna
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KOnzervirana zelenjava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Olja
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava krompirja za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Instant omake in juhe
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Paštete
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Voda navadna
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Voda mineralna Mg
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
15981000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi, sadne kaše
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Zelenjava -Eco izvor
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Solata sezona maj do oktober
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Solata sezona november do april
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje sezonsko - eko izvor
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Jabolka
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladice
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15833100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Čaji
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila brez glutena in laktoze
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene pripravljene jedi
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Očiščena zemeljava in krompir
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje in oreščki
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za obdobje enega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2019   09:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   08:39
VPRAŠANJE
Na vaši spletni strani ni razpisne dokumentacije, prosimo, da jo čimprej objavite.
Hvala.

ODGOVOR
Je objavljeno.
Lep pozdrav.Datum objave: 02.07.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

če je možno, bi prosili za objavo predračuna v obliki, kjer bi bilo možno elektronsko izpolnjevanje.
Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Žal to ni mogoče, ker nam to sistem ne omogoča.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.07.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko posredujete datoteko ESPD v obliki: Narocnik_ESPD.xml?
Trenutna povezava do ESPD, ki je objavljena v razpisni dokumentaciji, ne omogoča odpiranja naročnikovega ESPD.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Datoteko, ki je priložena dokumentaciji, morate uvoziti na portalu JN, kjer dobi berljivo obliko. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (str. 5):
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec »ESPD obrazec« (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.07.2019   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi uporabniki v domovih, ustanovah, vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
V primeru, da se bo iz katerega koli razloga pojavil sum, da ponudnik ponuja nekaj, kar ni v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma drugimi pogoji, bo ponudnika pozval na predložitev vzorcev.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.07.2019   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na strani 12 razpisne dokumentacije smo zasledili naslednji zapis oziroma zahtevo, da morajo ponudniki predložiti med drugim tudi:

Predračun v elektronski obliki (v Excelu) na DVD/CD-ju.

Ali to pomeni, da boste predračun objavili tudi v elektronski, excel obliki?
Ker se razpis oddaja preko EJN portala sklepamo, da nam DVD-ja oz. CD-ja ponudnikom ni potrebno pošiljati?

Prosimo za pojasnilo oz. vaš odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Oba predračuna smo objavili na spletni strani.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.07.2019   15:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Do kdaj mora veljati menica za resnost ponudbe? Prosimo navedite datum.

Hvala,
Lep pozdrav,ODGOVOR
Veljavnost menice je enaka veljavnosti ponudbe, to je do 30. 9. 2019.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.07.2019   15:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za vašo pomoč, v razpisni dokumentaciji namreč nismo zasledili podatka o tem:
Zanima nas trajanje in predviden začetek izvajanja okvirnega sporazuma ter podatek o tem s koliko ponudniki boste podpisali okvirni sporazum, samo enim ali večimi?

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Sklenjena bo kupoprodajna pogodba za eno leto od 17. 8. 2019 do 16. 8. 2020 (oz. po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila). Pogodba bo sklenjena samo z enim ponudnikom.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.07.2019   15:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da objavite oba predračuna v excel formatu, saj je bil namen uvedbe elektronske oddaje javnih naročil v tem, da se postopki poenostavijo, vaš predračun pa je namenjen ročnemu izpolnjevanju, kar je v popolnem nasprotju s tem.
Vaš odgovor drugemu ponudniku, da vaš sistem tega ne omogoča, žal ni sprejemljiv, sploh ne za ponudnike, ki moramo pripraviti ponudbo za večje sklope živil, saj bo na ta način več napak, kajti preverjanje cen, zneskov in vsot ni mogoče, tudi ni mogoče popravljanje, prav tako to pomeni tako za vas kot za nas dvakrat več dela, saj je potrebno ročno vnašanje in računanje.

Zato prosimo, da čimprej objavite predračune v taki obliki, da jih bo mogoče izpolnjevati elektronsko. Verjamemo, da če se pozanimate pri skrbniku vašega "sistema", da gotovo obstaja izpis tudi v drugačni obliki kot je PDF.

Hvala za razumevanje.
ODGOVOR
Predračuni so objavljeni, vendar mora ponudnik nujno predložiti tudi predračun v pdf obliki (parafiran in žigosan, če ponudnik posluje z žigom), saj je na njem podrobnejša specifikacija. Sistem kot ga imamo sedaj, ne omogoča izpisa predračun v drugačni obliki kot je pdf.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.07.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 00734: MLEKO - ECO IZVOR povprašujete tudi po izdelkih pod številko:

- 01110458 JOGURT SOJIN NAVAD. 150G in
- 01110459 JOGURT SOJIN SADNI 150G in
- 01110460 SIR SOJIN TOFU

Omenjeni izdelki ne spadajo v ekološki mlečni sklop. Zaradi večje ponudbe bi bilo smiselno te artikle umakniti iz sklopa, da se lahko prijavijo tudi lokalni ekološki ponudniki mlečnih izdelkov.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri opredelitvi sklopa 9 kot je razpisan.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.07.2019   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Prosim, če nam lahko navedete artikle za katere želite ponuditi drugačna pakiranja in navedite kakšno pakiranje sami ponujate.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.07.2019   12:12
Ponudnike obveščamo, da smo v razpisni dokumentacije popravili nekatere "tiskarske" napake:
- obr1 (navedli pravo javno naročilo)
- obr9 (spremenili 1. odstavek 1. člena pogodbe; prej se je nanašal na odpiranje konkurence)

Prosimo, da upoštevate popravke, dokumentacija je objavljena na spletni strani, prejšnja pa je odstranjena.
Lep pozdrav.

Datum objave: 05.07.2019   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri uvozu ESPD obrazca javlja napako.

ODGOVOR
Preverili smo ESPD obrazec tako, da smo preko spletne strani https://www.enarocanje.si/_ESPD/ naložili objavljen obrazec Narocnik_ESPD.xml in nismo zaznali nobene napake. Prosimo, da poskusite še enkrat in nam javite, kakšno napako vam javlja.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.07.2019   08:29
VPRAŠANJE
Če smo pravilno razumeli napisano na portalu, moramo oddati predračune v pdfju (se pravi vse napisati na roko) + v excelu (izpolniti elektronsko)?
To predstavlja nepotrebno dvojno delo.
V današnjem času računalnikov se da pdf datoteke pretvoriti v excel - lepo prosimo, da vam to naredijo vaši računalničarji, ker je res nesmiselno pri elektronski oddaji javnih naročil, da moramo določene dokumente izpolnjevati ročno.

Hvala lepa za razumevanje.

ODGOVOR
Pdf obrazec samo podpišite in ožigosajte.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.07.2019   08:30
VPRAŠANJE
Ker se razpis oddaja preko EJN portala sklepamo, da nam DVD-ja oz. CD-ja ponudnikom ni potrebno pošiljati?

ODGOVOR
Tako je.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.07.2019   13:50
VPRAŠANJE
kdaj bo objavljeno v EJN
Hvala

ODGOVOR
Objavljeno. Hvala za opozorilo.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.07.2019   13:52
VPRAŠANJE
Na strani 12 razpisne dokumentacije navajate, da mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. OBR 1 ovojnica, izpolnjena in nalepljena na kuverto
Menimo, da je vaša zahteva neutemeljena oz. brezpredmetna, ker se ponudba oddaja elektronsko.

ODGOVOR
OBR1 se izpolni in nalepi na kuverto, v kateri bo menica, drugače OBR1 ni potreben.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.07.2019   13:54
VPRAŠANJE
Ribe in ribji izdelki
artikel 01110152: ali lahko ponudimo očiščene lignje pakiranje po 2kg?
artikel 01110243: ali lahko ponudimo oslič file cca. 60-120g?
artikel 01110343: želite morske sadeže z ali brez surimija? Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
artikel 01110500: ali lahko ponudimo postrv vile 120-150g?

Sladoled
artikel 01110638: ali lahko ponudimo sladoled pakiran po 4,8L (slovenski proizvajalec)?

Zamrznjena zelenjava
artikel 01110467: ali lahko ponudimo pomfri pakiran po 2,5kg (4 ali 5 vrečk v kartonu)?

Zamrznjene pripravljene jedi
artikel 01110145: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?
artikel 01110273: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 01110326: ali lahko ponudimo 100g gobove kanelone?
artikel 01110659: ali lahko ponudimo torteline skuta/špinača?

ODGOVOR
Ribe in ribji izdelki
artikel 01110152: ali lahko ponudimo očiščene lignje pakiranje po 2kg? NE
artikel 01110243: ali lahko ponudimo oslič file cca. 60-120g?NE
artikel 01110343: želite morske sadeže z ali brez surimija? Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? LAHKO ponudite z surimijem. LAHKO pakirano po 1 kg

artikel 01110500: ali lahko ponudimo postrv vile 120-150g? LAHKO

Sladoled
artikel 01110638: ali lahko ponudimo sladoled pakiran po 4,8L (slovenski proizvajalec)? NE

Zamrznjena zelenjava
artikel 01110467: ali lahko ponudimo pomfri pakiran po 2,5kg (4 ali 5 vrečk v kartonu)? LAHKO

Zamrznjene pripravljene jedi
artikel 01110145: ali lahko ponudimo pakiranje 800g? LAHKO

artikel 01110273: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? LAHKO
artikel 01110326: ali lahko ponudimo 100g gobove kanelone? LAHKO

artikel 01110659: ali lahko ponudimo torteline skuta/špinača? NE

Lep pozdrav.Datum objave: 11.07.2019   09:27
VPRAŠANJE
V pdf obliki je v skupini 00711 meso sveže vpisan artikel pleskavica mešana v predračunu exela pa ga ni.
Prosim za informacijo.

ODGOVOR
Prišlo je do napake. Pleskavica je pravtako predmet javnega naročila. Na spletni strani smo objavili dopolnjen predračun.
Lep pozdrav.Datum objave: 16.07.2019   08:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da vse morebitne popravke razpisne dokumentacije ali predračuna objavite tudi na portalu javnih naročil.

Vsi popravki razpisne dokumentacije ali predračunov morajo biti objavljeni preko portala javnih naročil, kajti objava povezav do popravljene razpisne dokumentacije med odgovori ali celo samo informacija o popravku v odgovoru ponudniku je ne samo izjemno nepregledna, temveč tudi nepoštena do ponudnikov.

Zato prosimo, da vse morebitne popravke objavite tudi na portalu javnih naročil - kot popravek javnega naročila, ki je na portalu razvidno označeno s številko javnega razpisa ter oznako K (-K01, -K02...itd).

Prosimo sporočite, če boste objavili popravke tudi na portalu javnih naročil?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni, naročnik bo na portalu JN objavil vse popravke, ki se nanašajo na informacije, ki so določene v izvirnem obvestilu. Do sedaj je naročnik dopolnil zgolj excel obrazec, ki je naročniku pomoč pri izračunavanju, kar je tudi objavil na portalu JN v obliki odgovora na vprašanje. Takšnega popravka preko obrazca, objavljenega na portalu JN, ni mogoče izvesti.
Lep pozdrav.Datum objave: 16.07.2019   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
VSE PONUJENE IZDELKE (v vseh oddanih sklopih) BOMO PRERAČUNALI NA VAŠO ZAHTEVANO MERSKO ENOTO.

sklop Testenine:
1110292 TESTO MASLENO - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
1110300 TESTENINE - REZANCI ŠIROKI - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
1110559 TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠIROKI REZANCI - v zahtevah imate jajčne, v nazivu polnozrnate. Glede na to, da že imate pod šifro 1110300 široke jajčne rezance predvidevamo, da ponudimo polnozrnate in če lahko 250g pakiranje?
1110560 TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠPAGETI - v zahtevah imate jajčne, v nazivu polnozrnate. Kaj ponudimo - jajčne 500g ali polnozrnate 500g?

sklop Špecarija:
1110023 BAZILIKA ZDROBLJENA - ali lahko ponudimo pakiranje 340g?
1110068 EVROKREM PORCIJSKI 25G - ali lahko ponudimo dvobarvni namaz pakiran 20g ali viki 40g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
1110120 KEKSI ALBERT 500 G - ali lahko ponudimo maslene kekse pakirane po 460g?
1110128 KOMPOT MEŠANI 3/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 2500g?
1110166 MARMELADA - MARELIČNA 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 700g?
1110171 MED CVETLIČNI 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 900g?
1110187 MARMELADA PORCIJSKA 25G - ali lahko ponudimo pakiranje 20g ali 28g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
1110244 RIŽ 1/1 - ali lahko ponudimo riž parboiled dolgozrnat brušen 1kg vakumsko pakiran? Če ne, ali lahko riž vakumsko pakiran po 800g?
1110475 OTROŠKA HRANA RIŽOLINO 200G - rižolino 200g ne obstaja. Ali lahko ponudimo pakiranje 150g?
1110504 CIMET CELI - ali lahko ponudimo pakiranje 265g?
1110546 GORČICA 750 g - ali lahko ponudimo pakiranje 700g steklen kozarec?
1110635 RIŽ - BASMATI 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?

sklop Konzervirana zelenjava:
1110001 AJVAR SLAD. 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 680g?
1110062 DŽUVEČ VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4100g?
1110071 FEFERONI SLAD. 700 G - ali lahko ponudimo pakiranje 600g?
1110082 GOBE VLOŽ. ŠAMPIN. 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 400g ali 2500g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
1110092 HREN 700 G - ali lahko ponudimo pakiranje 650g steklen kozarec?
1110199 OLIVE POLNJENE - ali lahko ponudimo pakiranje 510g ali 920g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
1110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4500g?
1110215 PAPRIKA VLOŽENA FILET. 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4250g?
1110270 SOLATA MEŠANA VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4250g?
1110492 PELATI - zahtevano mersko enoto imate 2500g. Imamo pelate 2490g - ali lahko ponudimo?

sklop Olja:
1110373 OLJE OLIVNO 1/2 - ali lahko ponudimo olivno olje extra deviško 1l ?
1110374 OLJE BUČNO 1/2 - ali lahko ponudimo 100% bučno olje 1l ?

sklop Sokovi sadne kaše:
1110077 FRUTEK KAŠA 120G - ali lahko ponudimo pakiranje 130g?


Hvala za odgovore

Lep pozdrav

ODGOVOR


sklop Testenine:
1110292 TESTO MASLENO - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
NE
1110300 TESTENINE - REZANCI ŠIROKI - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
DA
1110559 TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠIROKI REZANCI - v zahtevah imate jajčne, v nazivu polnozrnate. Glede na to, da že imate pod šifro 1110300 široke jajčne rezance predvidevamo, da ponudimo polnozrnate in če lahko 250g pakiranje?
LAHKO PONUDITE POLNOZRNATE 250g PAKIRANE
1110560 TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠPAGETI - v zahtevah imate jajčne, v nazivu polnozrnate. Kaj ponudimo - jajčne 500g ali polnozrnate 500g?
POLNOZRNATE 500g

sklop Špecarija:
1110023 BAZILIKA ZDROBLJENA - ali lahko ponudimo pakiranje 340g?
DA
1110068 EVROKREM PORCIJSKI 25G - ali lahko ponudimo dvobarvni namaz pakiran 20g ali viki 40g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
LAHKO 40g
1110120 KEKSI ALBERT 500 G - ali lahko ponudimo maslene kekse pakirane po 460g?
DA
1110128 KOMPOT MEŠANI 3/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 2500g?
DA
1110166 MARMELADA - MARELIČNA 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 700g?
DA
1110171 MED CVETLIČNI 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 900g?
DA
1110187 MARMELADA PORCIJSKA 25G - ali lahko ponudimo pakiranje 20g ali 28g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
LAHKO 28g
1110244 RIŽ 1/1 - ali lahko ponudimo riž parboiled dolgozrnat brušen 1kg vakumsko pakiran? Če ne, ali lahko riž vakumsko pakiran po 800
LAHKO PONUDITE parboiled dolgozrnat brušen 1kg vakumsko pakiran
1110475 OTROŠKA HRANA RIŽOLINO 200G - rižolino 200g ne obstaja. Ali lahko ponudimo pakiranje 150g?
DA
1110504 CIMET CELI - ali lahko ponudimo pakiranje 265g?
DA
1110546 GORČICA 750 g - ali lahko ponudimo pakiranje 700g steklen kozarec?
DA
1110635 RIŽ - BASMATI 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
DA

sklop Konzervirana zelenjava:
1110001 AJVAR SLAD. 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 680g?
DA
1110062 DŽUVEČ VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4100g?
DA
1110071 FEFERONI SLAD. 700 G - ali lahko ponudimo pakiranje 600g?
DA
1110082 GOBE VLOŽ. ŠAMPIN. 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 400g ali 2500g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
LAHKO 2500g
1110092 HREN 700 G - ali lahko ponudimo pakiranje 650g steklen kozarec?
DA
1110199 OLIVE POLNJENE - ali lahko ponudimo pakiranje 510g ali 920g? Povejte katera gramatura vam ustreza.
LAHKO 920g
1110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4500g?
DA
1110215 PAPRIKA VLOŽENA FILET. 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4250g?
DA
1110270 SOLATA MEŠANA VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 4250g?
DA
1110492 PELATI - zahtevano mersko enoto imate 2500g. Imamo pelate 2490g - ali lahko ponudimo?
DA

sklop Olja:
1110373 OLJE OLIVNO 1/2 - ali lahko ponudimo olivno olje extra deviško 1l ?
DA
1110374 OLJE BUČNO 1/2 - ali lahko ponudimo 100% bučno olje 1l ?
DA

sklop Sokovi sadne kaše:
1110077 FRUTEK KAŠA 120G - ali lahko ponudimo pakiranje 130g?
DA

Lep pozdrav.Datum objave: 17.07.2019   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kateri obrazec predložimo v razdelek rekapitulacija ?

LP

ODGOVOR
V razdelek Predračun vstavite OBR4Predračun v pdf obliki, objavljamo ga na spletni strani v pomoč.
Lep pozdrav.Datum objave: 17.07.2019   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

se opravičujemo, pozabili smo navesti, ali je lahko PVC steklenica, ali mora biti steklena steklenica?
Gre za vprašanje in odgovor v sklopu Olja:
1110374 OLJE BUČNO 1/2 - vpr.: ali lahko ponudimo 100% bučno olje 1l ? odg.: DA

Hvala za odgovor

Lep pozdravODGOVOR
Lahko je PVC steklenica.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.07.2019   07:26
VPRAŠANJE
Lepo prosim za uro dostave za zamrznjeno sadje in zelenjavo ter kolikokrat na teden se vrši dostava?

ODGOVOR
Dostava se vrši okvirno 2x tedensko oz. po potrebi, dostava je do 10 ure.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu ponudbenega predračuna smo opazili, da na koncu posameznega sklopa piše Pitus. Ali gre za pomoto ali kaj drugega?

ODGOVOR
Gre za pomoto, ime v excel tabeli lahko zbrišete.
Lep pozdrav.Datum objave: 22.07.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop: Čaji
Ali so lahko vrečice v verigi večje od predpisanih ( do 50g ?).
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Lahko.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2019   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop: Čaji
Čaj filter sort. za gospodinjstvo filter vrečice 2g.
Glede na to, da želite ceno na kos, ali se kot kos misli 2g. čajna vrečka?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Ceno se oblikuje na kos pakiranje = 20 filter čajnih vrečk po 2g

Lep pozdrav!Datum objave: 25.07.2019   13:44
VPRAŠANJE
Zanima nas:
Meso sveže
1110391 MESO GOVEJE - KOCKA 100 G- Iz katerega dela stegno ali pleče?
1110392 MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM - Iz katerega dela stegno ali pleče?
1110394 MESO SVINJSKO - ZREZEK 100 G
1110395 MESO SVINJSKO - KOCKA 100 G - Iz katerega dela stegno ali pleče?
1110542 MESO TELEČJE - KOCKE 1X1 CM - Iz katerega dela stegno ali pleče?

Povprašujete po govejem mesu, ali povprašujete po meso mladih goved (mlada govedina) junetina ali po govejem meso (govedina)?

Mesni izdelki - dnevne dostave
1110123 KLOBASE KRANJSKE 1/2 A 130 G - Ali zahtevate certificirane?
1110227 SALAMA PRŠUT - Ali povprašujete po suhem t.i. kraškem pršutu?
Perutnina
1110229 PURAN KOS A 2 KG - Po katerem kosu sprašujete?
1110434 PIŠČANEC - BEDRA (200 G)- Ali so s kostjo in kožo?
1110600 PIŠČANEC - PRSA (200 g) - Ali brez kosti in kože, file?
meso - ECO izvor
1110527 TELEČJA KLOBASA 120 G PAR - Po kateri vrsti klobase sprašujete npr. za kuhanje, suha, pečenica?

Ali je zahtevano da je cena razreza enaka kosu?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Meso sveže
1110391 MESO GOVEJE - KOCKA 100 G- Iz katerega dela stegno ali pleče?
STEGNO
1110392 MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM - Iz katerega dela stegno ali pleče?
STEGNO
1110394 MESO SVINJSKO - ZREZEK 100 G
STEGNO
1110395 MESO SVINJSKO - KOCKA 100 G - Iz katerega dela stegno ali pleče?
STEGNO
1110542 MESO TELEČJE - KOCKE 1X1 CM - Iz katerega dela stegno ali pleče?
STEGNO

Povprašujete po govejem mesu, ali povprašujete po meso mladih goved (mlada govedina) junetina ali po govejem meso (govedina)?
meso mladih goved (mlada govedina) junetina

Mesni izdelki - dnevne dostave
1110123 KLOBASE KRANJSKE 1/2 A 130 G - Ali zahtevate certificirane?
DA
1110227 SALAMA PRŠUT - Ali povprašujete po suhem t.i. kraškem pršutu?
DA
Perutnina
1110229 PURAN KOS A 2 KG - Po katerem kosu sprašujete?
PRSA
1110434 PIŠČANEC - BEDRA (200 G)- Ali so s kostjo in kožo?
DA
1110600 PIŠČANEC - PRSA (200 g) - Ali brez kosti in kože, file?
NE
meso - ECO izvor
1110527 TELEČJA KLOBASA 120 G PAR - Po kateri vrsti klobase sprašujete npr. za kuhanje, suha, pečenica?
ZA KUHANJE

Ali je zahtevano da je cena razreza enaka kosu?
DA

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop živila brez glutena in laktoze

V sklopu Živila brez glutena zahtevate modelni kruh 12 mm.
Ali se lahko širina rezine giblje od 11mm do 14 mm?

Pirina moka je v sklopu brez glutena , vendar vsebuje gluten. Kaj ponudimo?

V razpisu je navedena Pašteta zelenjavna 50g.
Ali lahko ponudimo veganski namaz z bučkami in kakšne gramature?


ODGOVOR

Sklop živila brez glutena in laktoze

V sklopu Živila brez glutena zahtevate modelni kruh 12 mm.
Ali se lahko širina rezine giblje od 11mm do 14 mm?
Lahko

Pirina moka je v sklopu brez glutena , vendar vsebuje gluten. Kaj ponudimo?
Ponudite pirino moko, ki tudi vsebuje gluten

V razpisu je navedena Pašteta zelenjavna 50g.
Ali lahko ponudimo veganski namaz z bučkami in kakšne gramature?
Lahko ponudite tak namaz, samo mora biti porcijski 50 g

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.07.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate navedeno, da je potrebno predložiti obrazec BON-2, ki ni starejši od datuma objave javnega naročila. Ker pa izdaja BON-2 obrazca predstavlja dodatne stroške podjetju, nas zanima ali je morda mogoče predložiti malo starejši BON-2 obrazec, in sicer z datumom 20.062019?
Hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR

Ne, ni mogoče predložiti BON2 z dne 20. 6. 2019, ker je starejši od datuma objave javnega naročila.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.07.2019   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko namesto BON-2 obrazca predložimo tudi kakšen drug BON obrazec, npr. S-BON?ODGOVOR

Ne, ponudnik pogoj dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in ožigosanega obrazca ESPD ter s predložitvijo obrazca BON-2, ki ni starejši od datuma objave javnega naročila, ali potrdilom vseh bank, kjer ima ponudnik odprt TRR, ki niso starejša od datuma objave javnega naročila.

Lep pozdrav!

Datum objave: 26.07.2019   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pod OBR 9 bi morali imeti vzorec pogodbe pod OBR 10 pa posamično pogodbo,
vsaj tako vam piše pod zahtevano vsebino ponudbene dokumentacije?
Imamo pa pod OBR9 posamično pogodbo OBR10 pa sploh nimamo v
razpisni dokumentaciji.

lp


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je na strani 12 prišlo do napake, zato se črta besedilo: "OBR10 Posamična pogodba, parafirana s strani ponudnika".

Lep pozdrav!Datum objave: 26.07.2019   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako naj vemo katere datoteke, ki ste jih objavili na svoji strani so popravljene oz. prave, saj so objavljene brez datumov.

Prosim sporočite katere od navedenih so dejansko aktualne:

Download
Javna_narocila_in_razpisi/OBR4_Predracun1.pdf [78 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/OBR4_Predracun2.pdf [139 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/Narocnik_ESPD_11.xml [5 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/Predracun_2019_sklop_12-37.xlsx [23 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/RD_zivila_2019_26062019_popr04072019.pdf [246 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/RD_zivila_2019_26062019_popr.04072019.doc [301 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/Predracun_sklop_1-11_dop11072019.xlsx [16 kB]
Javna_narocila_in_razpisi/OBR_4Predracun.pdf [54 kB]

Hvala!


ODGOVOR

Vse na naši spletni strani objavljene datoteke so aktualne.

Lep pozdrav!