Dosje javnega naročila 004435/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.595.276,88 EUR

JN004435/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004435/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN004435/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN004435/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN004435/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004435/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 121-297355
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Vrbec
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si
https://www.eles.si/javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10762
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement)
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/271
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   09:05
Kraj: odpiranje ponudb preko sistema e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo za objavo razpsine dokumentacije v word obliki in nezaklenjen excel predračuna.

Hvala lepa.


ODGOVOR
Oblika objave razpisne dokumentacije ni zakonsko predpisana, zato naročnik lahko sam določi, na kakšen način jo bo objavil. Naročnik oblike (formata) razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Ponudnike prosimo, da pripravijo ponudbe v skladu s postavljenimi zahtevami.
Datum objave: 18.07.2019   10:32
VPRAŠANJE
Naročnik navaja, da mora ponudnik imeti referenco za enako ali večje število vzdrževanih licenc za kliente.
V Sloveniji obstajajo samo 4 ponudniki, ki lahko prodajajo Enterprise Agreement. Microsoft določi ponudnike z zahtevnimi postopki v katerih oceni zmožnost prodaje in podpore velikim naročnikom. Prav tako je Microsoft v letu 2019 spremenil nabor partnerjev v Sloveniji, zato takšne refence novi partnerji, ki pa že dalj časa delujejo v regiji, v Sloveniji takšne refence niso mogli pridobiti.
Prosimo za izbris tega pogoja, saj naročnik v naboru zgolj štirih možnih ponudnikov še dodatno omejuje konkurenco.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Ponudnike prosimo, da pripravijo ponudbe v skladu s postavljenimi zahtevami.


Datum objave: 26.07.2019   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Obrazec "Specifikacija pogodbene cene/ponudbeni predračun se razlikuje v Excel dokumentu z obrazcem objavljenem v sklopu razpisne dokumentacije pdf.
Razpisna dokumentacija 9GA-00310, 9GS-00130 in 9GS-00135, predračun excel 9GA-00309 in 9GS-00131.

Sporočite katera specifikacija je ustrezna oziroma potrdite količine pravih licenc/kod.

lep pozdrav,

ODGOVOR:
Excel datoteka je popravljena ter je sedaj usklajena z razpisno dokumentacijo v pdf verziji.
Obe verziji sta popravljeni na podaljšan čas trajanja pogodbe, glede na odgovora na vprašanji 3 in 4, to je na 36 mesecev.


VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se pogodba sklepa za obdobje 27 mesecev, za čas od 1.10.2019 do 31.12.2021. Microsoftova pogodba Enterprise Agreement je standardna pogodba, z obdobjem trajanja 36 mesecev zato licenc po Microsoftovi Enterprise Agreement pogodbi ne moremo ponuditi za obdobje 27 mesecev. Prosim za pojasnilo ali boste spremenili razpisno dokumentacijo, da bo ustrezala časovnemu obdobju Microsoftove licenčne pogodbe Enterprise Agreement.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje obdobje veljavnosti pogodbe na 36 mesecev.
Popravek razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani naročnika.
Datum objave: 26.07.2019   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se pogodba sklepa za obdobje 27 mesecev, za čas 1.10.2019 do 31.12.2021. Vkolikor Microsoft ne bo zagotovil pogojev za sklepanje pogodbe samo za 27 mesecev ali se lahko odda ponudba za 36 mesecev, kot je običajno?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje obdobje veljavnosti pogodbe na 36 mesecev.
Popravek razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani naročnika.