Dosje javnega naročila 008338/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 718.462,20 EUR

JN008338/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008338/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2019
JN008338/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2019
JN008338/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008338/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN008338/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008338/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 122-298281

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI0
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/282
I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
Referenčna številka dokumenta: 16-21/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II.
Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov, in sicer:
I. INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO
II. MATERIAL ZA OSKRBO STOME
III. MATERIAL ZA STERILIZACIJO
IV. REZILA
V. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - SPECIALNA PODROČJA
VI. OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 610.106,60 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33162200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup medicinskega materiala za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava materiala za stomo, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA STERILIZACIJO
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup materiala za potrebe oddelka Centralna sterilizacija, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: REZILA
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141411
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup raznih rezil, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - SPECIALNA PODROČJA
Številka sklopa: V.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup medicinsko potrošnega materiala, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: VI.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup medicinsko potrošnega materiala za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008338/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 234-534244
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.11.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: I.
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 46
Število prejetih ponudb MSP-jev: 46
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 46

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIMPEKS Trgovina in zastopstvo d.o.o.
Vrtojbenska cesta 19A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Leskoškova cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 39.334,38 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: II.
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 46
Število prejetih ponudb MSP-jev: 46
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 46

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 24.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 33.752,33 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: III.
Naslov: MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 46
Število prejetih ponudb MSP-jev: 46
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 46

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SAN.KO.M., trgovina, proizvodnja in kooperacija, d.o.o.
Ježica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 80.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 64.581,11 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: IV.
Naslov: REZILA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 46
Število prejetih ponudb MSP-jev: 46
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 46

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Arthrex Adria d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Sermin 75A
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 35.352,85 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: V.
Naslov: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - SPECIALNA PODROČJA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 46
Število prejetih ponudb MSP-jev: 46
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 46

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
Endosurgical, prodaja in svetovanje, d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
FIZIAN, fizioterapija in trgovina, d.o.o.
Dolenje Ponikve 34
8210
SI
Trebnje
Slovenija

Da
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o.
Borovec 18
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICARE, prodaja in druge storitve, Mojca Meško-Vinković s.p.
Slomškova ulica 34
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija

Da
MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPES trgovina, storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Ljubljana
Cesta v Mestni log 88A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 240.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 362.051,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: VI.
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 46
Število prejetih ponudb MSP-jev: 46
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 46

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOLIAS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Cesta na Mesarico 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Sermin 75A
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 80.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 75.034,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Javno naročilo se ne odda za blago:

Sklop in podsklop/blago
I.4. INŠTRUMENTI ZA RETRAKCIJO ORGANOV ALI ODSTRANJEVANJE VZORCEV (ODPRT), zap.št.: 2
I.5. TROKARJI ZA ENKRATNO UPORABO, KOMPATIBILNI Z OBSTOJEČIMI TULCI IZ TITANA (ZAPRT),
zap.št.: 1-3
I.8. SET ZA KLEMANJE (ZAPRT), zap.št.: 1
I.12. SVINČNIK ELEKTROKIRURŠKI (ZAPRT), zap.št.: 1


III.9. ETIKETE ZA SLEDITEV ŠARŽ (ODPRT), zap.št.: 1
III.11. SREDSTVA ZA NEGO INSTRUMENTOV (ODPRT), zap.št.: 2, 3, 4
III.12. NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.14. ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE (ODPRT), zap.št.: 3


IV.4. KIRURŠKA REZILA, razna (ODPRT), zap.št.: 1
IV.5. REZILA ZA PATOLOGIJO (ODPRT), zap.št.: 4


V.5. POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJE - celoten podsklop se črta oz. umakne iz tega JN. Predmet
bo umeščen v JN Potrošni material za endoskopije (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3
V.8. MATERIAL ZA BREZŠIVNO FIKSACIJO (ODPRT), zap.št.: 4
V.17. GEL - LUBRIKANT, STERILEN (ZAPRT), zap.št.: 1
V.23. NASTAVEK UŠESNI ZA NOVOROJENČKE (ZAPRT), zap.št.: 1
V.24. POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE CRP (ZAPRT), zap.št.: 1-4
V.32. KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE (ZAPRT), zap.št.: 1


VI.1. VREČKA ZA URIN ZA ODRASLE (ODPRT), zap.št.: 3, 4
VI.7. TERMOMETRI MEDICINSKI (ODPRT), zap.št.: 1
VI.10. PREDPRAŽNIK BAKTERICIDNI (ZAPRT), zap.št.: 1

Naročnik za blago ni prejel ponudbe oz. nobene dopustne ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019