Dosje javnega naročila 004373/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.273,83 EUR

JN004373/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2019
JN004373/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.07.2019
JN004373/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN004373/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN004373/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN004373/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN004373/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004373/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Miha Marenče
miha.marence@gov.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313698/ZA_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10734
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe« je izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih ter v skladu z zahtevami in navodili naročnika iz te pogodbe ter dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
71521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe« je izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih ter v skladu z zahtevami in navodili naročnika iz te pogodbe ter dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   10:05
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   13:49
VPRAŠANJE
Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bi moral izkazati reference iz preteklega izvajanja funkcije vodje nadzora (po ZAID-u oz. GZ), kar pa je nemogoče. Vodja nadzora je nov pojem, ki je bi vzpostavljen z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona, zaradi česar tovrstnih referenc posamezni kadri še nimajo in jih tudi naročniki zato ne morejo zahtevati od ponudnikov.

Verjetno pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, in sicer da mora sedaj predvideni vodja nadzora imeti referenco, ko je bil v funkciji odgovornega nadzornika.ODGOVOR
1. Naročnik v točki 8.2.4.2 za kader določa naslednji referenčni pogoj:
najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2,
najmanj 1 referenco, iz katere izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2 ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2
Noben od zahtevanih referenčnih pogojev ni vezan na izvajanje funkcije vodje nadzora (po ZAID oz. GZ) ampak na izvajanje storitev nadzora. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal, je pa spremenil število zahtevanih referenc.
Datum objave: 04.07.2019   13:50
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za omilitev referenčnih pogojev za firmo in za vodjo nadzora in sicer predlagamo sledeče:

1. Za firmo:
Ponudnik mora predložiti;
- najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) katera neto površina je znašala najmanj 2000 m2.
- najmanj 1 referenco iz katere izhaja da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta.

2. Za Vodjo nadzora:
Ponudnik mora za predvidenega vodjo nadzora predložiti:
- najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), katerega neto površina je znašala najmanj 2000 m2.
- najmanj 1 referenco iz katere izhaja da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta.ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, tako da se spremeni število zahtevanih referenc, in sicer iz 2 na 1 referenco. Navedena sprememba velja v vseh delih razpisne dokumentacije, kjer je podan referenčni pogoj. V ostalem delu razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.