Dosje javnega naročila 004366/2019
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve Digitalna kampanja Turizma Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 206.754,00 EUR

JN004366/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2019
JN004366/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN004366/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2019
JN004366/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN004366/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN004366/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004366/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Predovnik
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
https://www.visitljubljana.com/sl/turizem-ljubljana/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313705/JN_Digitalna_kampanja_TL_objava_na_Portalu_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10781
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
TURIZEM


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve Digitalna kampanja Turizma Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: ZTL-118/2019-MP-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve Digitalna kampanja Turizma Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Oglaševanje v mreži Google Ads in video oglasi v YouTube
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve Oglaševanje v mreži Google Ads in video oglasi v YouTube
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba C2130-18-090143

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Oglaševanje v mreži Facebook Ads
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve oglaševanja v mreži Facebook Ads
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba C2130-18-090143

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Oglaševanje v nativni mreži Outbrain
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oglaševanje v nativni mreži Outbrain
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba C2130-18-090143


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   12:01
Kraj: Portal eJN Ministrstv za javno upravo


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   21:36

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vasa prispela vprašanja:

1. Glede na zahteve razpisne dokumentacije ponudniku ni potrebno navesti prevajalski studio kot podizvajalca. Izjavo o nativnih govorcih, ki bodo prevajali oglase ponudnik podpiše in s tem naročniku zagotovi, da bodo prevode opravljali kakovostni nativni prevajalci.

2. Ker gre za naročilo male vrednosti ponudnik ne potrebuje predložiti ESPD obrazec.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,,
direktorica


Datum objave: 09.07.2019   10:05
VPRAŠANJE
1. Ali so reference tudi eno izmed meril za izbor ponudnika?
2. Prosim za pojasnilo kaj pomeni stavek: "Ponudnik izdela tekstovne in grafične oglase v vseh jezikovnih verzijah (v skladu z razpisanimi trgi). Vsi stroški prevodov in lekture prevajalca, ki naj bo naravni govorec t.i. native speaker, so strošek izvajalca." Ali pomeni, da celoten budget 179.254 EUR vključuje: medijski zakup, pripravo tekstovnih in grafičnih oglasov, ter lekture prevajalca?
3. Ali je ta vrednost 179.254 EUR namenjena samo oglaševanju vseh treh sklopov.

ODGOVOR
1. Niso merilo, so pa pogoj.
2. Da.
3. Ocenjena vrednost javnega naročila za vse tri sklope znaša skupaj 179.254 EUR brez DDV in je namenjena oglaševanju vsebine vseh treh sklopov. Podrobnejša razdelitev ocenjene vrednosti po posameznih sklopih in pojasnila so navedena v razpisni dokumentaciji na strani 21 (poglavje III Opis predmeta javnega naročila).
Datum objave: 09.07.2019   10:07
VPRAŠANJE
1. V primeru podizvajalcev: ali mora tudi podizvajalec zagotoviti bančno garancijo za vrednost svojega posla? hvala

ODGOVOR
1. Bančno garancijo za celotno vrednost posla zagotovi glavni izvajalec, podizvajalec ne.Datum objave: 09.07.2019   10:14
VPRAŠANJE
1. Ali mora ponudnik pripraviti oglase za vse trge za vse sklope? Katere dimenzije so nujno zahtevane in koliko različic? - Oglasi v prikaznem omrežju (GDN): ciljanje po trgih glede na persone (trg, interesi, demografija ter ključne besede). Oglasni formati: slikovni banner oglasi, responsive ads, GSP oglasi. - SKLOP 1: GOOGLE ADS stran 22
2. Ali je vse SEM oglase napisati ponovno ali se lahko uporabijo oglasi iz preteklih let? - Oglasi v iskalnem omrežju (Google Search): ciljanje po trgih glede na ključne besede). - SKLOP 1: GOOGLE ADS stran 22
3. Kdo pripravi objave na FB? »Izvajalec mora zagotoviti najmanj 4 promovirane news feed objave na mesec na Facebook strani Visit Ljubljana.« ali je izvajalec zadolžen samo za promoviranje objav (FB, IG boost)? - SKLOP 2: FACEBOOK ADS stran 23
4. Kdo pripravi Photo Ads, Video Ads, Carousel Ads, Stories Ads, Lead generation ads, Image Ads oglasi (poziv k akciji je všečkanje strani). - ali je izvajalec zadolžen samo za promoviranje objav (FB, IG boost)? - SKLOP 2: FACEBOOK ADS stran 23
5. Kaj je definicija »premium portala« - Delež zakupljenih prikazov na premium portalih mora znašati najmanj 50% na vsakem od trgov. - SKLOP 3: NATIVNO OGLAŠEVANJE V MREŽI OUTBRAIN stran 24
6. Ali mora ponudnik pripraviti oglase za vse trge za vse sklope? - Ponudnik zasnuje vsebino oglasov v skladu z zanimanji in drugimi značilnostmi ciljnih person naročnika in zakup teh oglasov predvidi glede na medije, ki te interese pokrivajo. - SKLOP 3: NATIVNO OGLAŠEVANJE V MREŽI OUTBRAIN stran 24
7. Ali se je potrebno točno držati predlaganih delitev sredstev med posameznimi trgi? - Podrobnejša razdelitev proračuna za oglaševanje stran 25
8. Ali lahko začasno dobimo dostop do FB Ads manager read only dostop.
9. Ali bi lahko morda podaljšali rok za oddajo ponudbe glede na čas letnih dopustov?
najlepša hvala za odgovore

ODGOVOR
1. Ponudnik mora pripraviti oglase za vse trge za vse sklope. Dimenzije, ki bi bile nujno zahtevane, v razpisni dokumentaciji niso opredeljene. To bo stvar usklajevanja z naročnikom v fazi izvedbe. Smernica naročnika pa je, da naj se pri oglaševanju v GDN uporabijo responsive oglasi ter pasice v najbolj standardnih dimenzijah, kot sta 300×250 in 728×90. Število oglasov in njihovih formatov se uskladita v fazi izvedbe.

2. Za SEM oglase t.j. oglase v iskalnem omrežju se seveda lahko uporabijo oglasi prejšnjih kampanj, ki so bili najbolj uspešni. To naročnik celo priporoča. Oglasov, ki v prejšnji kampanji niso bili uspešni pa se ne sme ponovno uporabiti.

3. Izvajalec pripravi navedene objave in izvede tudi promoviranje objav.

4. Ponudnik izdela tekstovne in grafične oglase v vseh jezikovih verzijah. Ponudnik je zadolžen za upravljanje in optimiziranje celotne kampanje in ne zgolj za promoviranje objav. Oglasni formati, našteti na straneh 22 do 24, so zgolj priporočeni, kar pomeni, da izvajalec ni dolžan izdelati oglasov v prav vseh naštetih formatih. Število oglasov in njihovih formatov se uskladita v fazi izvedbe.

5. Premium portali na mreži Outbrain so tisti portali, ki jih oglaševalska mreža kot takšne rangira glede na relevantnost in na doseg na posameznih trgih. Seznam premium portalov lahko oglaševalci pridobijo neposredno od mreže Outbrain.

6. Da, ponudnik mora pripraviti oglase za vse trge za vse sklope.

7. Da. V fazi izvedbe se bo glede na uspešnost oglaševanja na posameznih trgih lahko del sredstev prerazporedil na druge trge, v primeru, da se bosta izvajalec in naročnik uskladila, da je to smiselno in da bo to pripomoglo k večji uspešnosti kampanj.

8. Tega dostopa vam ne moremo zagotoviti.

9. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 21.6.2019 in za čas priprave ponudbe namenil 3 delovne tedne. Roka ne bomo dodatno podaljšali.
Datum objave: 09.07.2019   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
najlepša hvala za odgovore.
Kar se tiče ESPD-obrazca, bi vas torej prosila, da na strani https://ejn.gov.si pri oddaji ponudbe umaknete razdelek, kjer je treba priložiti omenjeni obrazec, saj se v nasprotnem primeru ponudbe ne da oddati. Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
V zvezi s tehničnimi težavami pri oddaji ponudb potencialnih ponudnikov naročnik odgovarja, da v predmetnem postopku oddaje naročila male vrednosti skladno z določili ZJN-3 ne zahteva oddaje obrazca ESPD. Skladno s sistemom e-JN pa naročnik razdelka »ESPD obrazec« ne more umakniti. Potencialni ponudniki naj v rubriko »izjave ponudnika« naložijo .pdf »izjave o usposobljenosti«. Po naložitvi navedene izjave, se bo razdelek »ESPD obrazec« avtomatsko »izbrisal« in bo oddaja ponudbe mogoča. V primeru morebitnih nadaljnjih komplikacij naročnik naproša, da se potencialni ponudniku obrnejo na tehnično pomoč sistema e-JN, in sicer T: 080 20 02.