Dosje javnega naročila 008824/2018
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 537.625,33 EUR

JN008824/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2018
JN008824/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2019
JN008824/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN008824/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008824/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 122-298841

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
Referenčna številka dokumenta: 000280/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelavo PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5 0809/0909 Sv. Jurij ob ŠčavniciVučja Vas od km 7,740 do km 8,499, 0810/0910 Vučja Vas-Murska Sobota, 0174 priklj. Vučja vas, 0175 priklj. Murska Sobota, 0811/0911 Murska Sobota-Lipovci, 0176 priklj. Lipovci ter 0812/0912 Lipovci-Turnišče od km 0,000 do km 0,725
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 440.676,50 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelavo PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5 0809/0909 Sv. Jurij ob ŠčavniciVučja Vas od km 7,740 do km 8,499, 0810/0910 Vučja Vas-Murska Sobota, 0174 priklj. Vučja vas, 0175 priklj. Murska Sobota, 0811/0911 Murska Sobota-Lipovci, 0176 priklj. Lipovci ter 0812/0912 Lipovci-Turnišče od km 0,000 do km 0,725
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference vodje projekta20

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008824/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 250-577572
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.12.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000280/2018
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Komanova ulica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 441.760,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 440.676,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 102.325,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
izmera prečnih profilov; izdelava geodetskega načrta; izdelava poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja;
izdelava varnostnega načrta; elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča pod zap. št. B1 PZI za I. ETAPO;
elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča pod zap. št. B2 PZI za II. ETAPO; ....


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019