Dosje javnega naročila 004382/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: VAKUUMSKI TKIVNI PROCESOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 33.748,20 EUR

JN004382/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2019
JN004382/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004382/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN004382/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN004382/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN004382/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004382/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-nm.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10787
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VAKUUMSKI TKIVNI PROCESOR
Referenčna številka dokumenta: 16-19/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33124100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
I. DOBAVA IN MONTAŽA OPREME: VAKUUMSKI TKIVNI PROCESOR
II. VZDRŽEVANJE OPREME
1. VZDRŽEVANJE V ČASU GARANCIJSKE DOBE
2. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE PO IZTEKU GARANCIJSKE DOBE
3. IZREDNO VZDRŽEVANJE ODPRAVA NAPAK, OKVAR PO IZTEKU GARANCIJSKEGA ROKA
Naročilo se oddaja kot celota.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33124100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
I. DOBAVA IN MONTAŽA OPREME: VAKUUMSKI TKIVNI PROCESOR
II. VZDRŽEVANJE OPREME
1. VZDRŽEVANJE V ČASU GARANCIJSKE DOBE
2. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE PO IZTEKU GARANCIJSKE DOBE
3. IZREDNO VZDRŽEVANJE ODPRAVA NAPAK, OKVAR PO IZTEKU GARANCIJSKEGA ROKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2019   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo naročnika, da sprotno odgovarja na vprašanja, da se lahko lotimo ponudbe

Hvala

ODGOVOR: Vsi odgovori sledijo v nadaljevanju.


VPRAŠANJE
Prosimo, da zahtevo glede dimenzij aparata opredelite jasno - širina, globina in višina in da z namenom ne-omejevanja konkurence v tej točki opredelite prostorske omejitve (če so) in ne dimenzij aparata.
Hvala.
ODGOVOR NAROČNIKA: Dimenzije so naslednje: širina (60 cm), globina (65 cm) in višina (135 cm). Naročnik dovoljuje odstopanje v dimenziji: ±10%


VPRAŠANJE
Spoštovani

vljudno vas naprošamo, če ponudnikom, ki so novi na trgu omogočite, da priložijo referenčna potrdila proizvajalca ponujenega aparata.
Zakon o JN seveda mora omogočati vsem ponudnikom enake možnosti sodelovanja in ne samo ponudnikom, ki so stalnica na trgu razpisanega aparata.

Prosimo za spremembo

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik dovoljuje referenčno potrdilo s strani proizvajalca ponujenega aparata, vendar mora biti referenčno potrdilo potrjeno s strani naročnika (investitorja), kjer se oprema redno uporablja in so z njenim delovanjem zadovoljni, bodisi v RS ali EU.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tehničnih zahtevah so navedene želene dimenzije aparata. Prosimo, da navedete katera mera je širina, višina in globina.

ODGOVOR NAROČNIKA: Dimenzije: širina (60 cm), globina (65 cm) in višina (135 cm).

VPRAŠANJE
Spoštovan naročnik,

želimo ponuditi aparat, ki izpolnjuje tehnične zahteve, ki so napisane v razpisni dokumentaciji.
Smo nov ponudnik tovrstne opreme na trgu. Nekaj opreme je sicer že prodane in instalirane po različnih bolnišnicah v Sloveniji. Vezano na aparat za katerega oddajate javno naročilo vas prosimo, da lahko ponudimo evropske reference s strani proizvajalca.

Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik dovoljuje referenčno potrdilo s strani proizvajalca ponujenega aparata, vendar mora biti referenčno potrdilo potrjeno s strani naročnika (investitorja), kjer se oprema redno uporablja in so z njenim delovanjem zadovoljni, bodisi v RS ali EU.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

želimo ponuditi enakovreden aparat, ki ustreza zahtevam iz tehnične specifikacije, le da dimenzije aparata odstopajo zgolj za 4 cm v širini.
Naročnika prosimo, da lahko ponudimo aparat z dimenzijami 700x600x1300mm.

Zahvaljujemo se vam za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik je omejen s prostorom.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Obrazec 1 "Ponudba", ki je na odpiranju viden vsem, vsebuje tudi podrobne podatke o podjetju in njegovi strukturi.
Predvidevamo, da je za odprto javnost dovolj le podatek o ponudbeni ceni zato prosimo, da obrazec ustrezno spremenite.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik obrazca Ponudba ne bo spreminjal. Gre za standardni obrazec, ki se uporablja pri vseh postopkih javnega naročanja. Podatki, ki jih mora ponudnik vpisati v predmetni obrazec so dostopni po javnih evidencah (npr. AJPES, ERAR). Ne gre za zaupne podatke.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za razlago zahteve v tehničnih specifikacijah:
Zvočni signal, ko je dosežen nivo odpada, za povišane koncentracije hlapov reagentov.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik umika zahtevo po zvočnem signalu.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za pojasnilo zahteve v tehničnih specifikacijah glede skladnosti opreme s smernicami direktive 93/42/EEC.
Aparat, ki ga kupujete, je IVD aparat za profesionalno rabo. Skladnost se izkazuje z drugim standardom.
Prosimo, da zahtevo ustrezno spremenite.
Hvala.


ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik iz razpisne dokumentacije umika zahtevo glede skladnosti opreme s smernicami direktive 93/42/EEC, in sicer na 18. in 24. strani razpisne dokumentacije. Nova zahteva glasi: Da ima ponujena oprema CE certifikat in EU izjavo o skladnosti.
Datum objave: 02.07.2019   11:15
Sprememba razpisne dokumentacije z dne 2.7.2019:
Naročnik umika Pogoj 3: Možnost ogleda delujočega ponujenega aparata, ki glasi:Ponudnik bo moral na svoje stroške omogočiti ogled že delujočega aparata (enak model kot ga ponuja v svoji ponudbi) v enem izmed zdravstvenih centrov v RS Sloveniji ali EU, v kolikor naročnik ponujene aparature ne bi poznal in bi to zahteval.

in ga nadomešča z novim pogojem, ki glasi: Naročnik bo v primeru, da ponujenega aparata ne pozna, od ponudnika zahteval predstavitev le tega ter izvedel brezplačno testiranje (vključno s potrebnim potrošnim materialom). Ponudnik bo moral zahtevan aparat pripeljati na testiranje v roku 14 delovnih dni od pisnega poziva naročnika. Aparat bo na testiranju pri naročniku min. 5 delovnih dni.

V kolikor ponudnik zahtevanega aparata ne dostavi oz. ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor se pri klinični preizkušnji ugotovi, da aparat funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da aparat izloči iz nadaljnje obravnave.

Navedeni pogoj bodo morali izpolnjevati tako partnerji v skupni ponudbi kot podizvajalci.

Datum objave: 05.07.2019   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v enem izmed zgoraj navedenih odgovorov, ponudnikom sporočate da ste omejeni s prostorom.
Pozivamo vas, da navedete točne dimenzije prostora ki je predviden za nov tkivni procesor.

Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik umika zahtevo glede dimenzij aparata. Aparat mora ustrezati dimenzijam prostora, ki je namenjen za namestitev tkivnega procesorja. Dimenzije prostora so: širina 80 cm, globina 75 cm. Maksimalna višina aparata je lahko 145 cm.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali se v obrazcu 1, Ponudba, v tabeli Ponudbena cena v vrsticah 4, 5 in 6 vpiše skupna cena za količino predvidenih kilometrov, število predvidenih potovalnih ur in število predvidenih servisnih ur za obdobje 5 let ali se cena poda na enoto - torej cena ene potovalne ure, cena ene servisen ure?

Odgovor naročnika: V navedene vrstice ponudnik vnese ceno 1 KM, ceno 1 potovalne ure, ceno 1 servisne ure.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da navede točne dimenzije prostora (šxgxv) kjer bo lociran nov tkivni procesor.
Gre namreč za to, da 1cm oziroma 2cm več pri navedenih dimenzijah, lahko pomeni procentualno večje odstopanje.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik umika zahtevo glede dimenzij aparata. Aparat mora ustrezati dimenzijam prostora, ki je namenjen za namestitev tkivnega procesorja. Dimenzije prostora so: širina 80 cm, globina 75 cm. Maksimalna višina aparata je lahko 145 cm.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Aparat, ki ga ponujamo, v širino in globino od vaših zahtev odstopa za 17%.
Ker nam je mikrolokacija, kjer naj bi stal aparat, dobro poznana vemo, da bi tudi naš aparat brez težav umestili v vaš laboratorij.
Prosimo, da dovolite odstopanja od predvidenih mer za +/- 20% in tako omogočite konkurenčne ponudbe.
Vaše vztrajanje pri dimenzijah se nam ne zdi razumljivo, saj na tak način izključujete več ponudnikov.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik umika zahtevo glede dimenzij aparata. Aparat mora ustrezati dimenzijam prostora, ki je namenjen za namestitev tkivnega procesorja. Dimenzije prostora so: širina 80 cm, globina 75 cm. Maksimalna višina aparata je lahko 145 cm.
Datum objave: 05.07.2019   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

v specifikaciji zahtev za opremo opredeljujete dimenzije tkivnega procesorja z navedbo: cca. 60x65x135cm z možnostjo odstopanja ±10%.
Naročnika prosimo, da pojasni, zakaj tako omejuje dimenzije aparata, ne specificira pa dimenzije prostora kjer bo postavljen tkivni procesor?

Lepo vas pozdravljamo!

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik umika zahtevo glede dimenzij aparata. Aparat mora ustrezati dimenzijam prostora, ki je namenjen za namestitev tkivnega procesorja. Dimenzije prostora so: širina 80 cm, globina 75 cm. Maksimalna višina aparata je lahko 145 cm.