Dosje javnega naročila 004467/2019
Naročnik: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Storitve: OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV V OSNOVNE ŠOLE NA OBMOČJU OBČINE LOŠKI POTOK V ŠOLSKIH LETIH 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN004467/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN004467/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN004467/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN004467/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004467/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 122-298593

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKI POTOK
Hrib-Loški Potok 17
1318
SI
Loški Potok
Slovenija
Vinko Košmerl
vinko.kosmerl@loski-potok.si
+386 18350100
+386 18350102

Internetni naslovi
http://www.loski-potok.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313747/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10725
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV V OSNOVNE ŠOLE NA OBMOČJU OBČINE LOŠKI POTOK V ŠOLSKIH LETIH 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega storitve izvajanja prevoza šoloobveznih otrok v občini Loški Potok v naslednjih štirih šolskih letih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Loški Potok
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega storitve izvajanja prevoza šoloobveznih otrok v občini Loški Potok v naslednjih štirih šolskih letih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LOŠKI POTOK
Hrib-Loški Potok 17
1318
Loški Potok
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.