Dosje javnega naročila 004439/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Komunikacijska oprema 2019
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 435.562,14 EUR

JN004439/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004439/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN004439/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN004439/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 31.10.2019
JN004439/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004439/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 121-297369
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sanja Potočnik Smeh
sanja.potocniksmeh@posta.si
+386 24492342
+386 24492379

Internetni naslovi
https://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10788
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunikacijska oprema 2019
Referenčna številka dokumenta: 0026/2019/0026/JNB/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup, dobava nove komunikacijske opreme in odkup stare komunikacijske opreme, ki se uporablja v Pošti Slovenije d.o.o..
Namen naročila je širitev obstoječe DWDM, NEXUS, ASA in WiFi infrastrukture vključno s stikali in nakup IP telefonov.

Komunikacijska oprema Enota mere Količina
1 2 3
DWDM sistem Kpl 1
IP telefonija Kpl 1
ASA licence Kpl 1
ASA naprave Kpl 1
Nexus N7K Kpl 1
Nexus N5K moduli Kpl 1
WiFi omrežja Kpl 1
Nexus N9K Kpl 1
LAN Stikala Kpl 1
Odkup opreme Kpl 1
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup, dobava nove komunikacijske opreme in odkup stare komunikacijske opreme, ki se uporablja v Pošti Slovenije d.o.o..
Namen naročila je širitev obstoječe DWDM, NEXUS, ASA in WiFi infrastrukture vključno s stikali in nakup IP telefonov.

Komunikacijska oprema Enota mere Količina
1 2 3
DWDM sistem Kpl 1
IP telefonija Kpl 1
ASA licence Kpl 1
ASA naprave Kpl 1
Nexus N7K Kpl 1
Nexus N5K moduli Kpl 1
WiFi omrežja Kpl 1
Nexus N9K Kpl 1
LAN Stikala Kpl 1
Odkup opreme Kpl 1


blago
dobava
implementacija
odkup opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
23.07.2019
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   12:41
Pozdravljeni,

spodaj pošiljamo direktno povezavo do naše spletne strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija:

http://pregled.posta.si/o-posti-site/Lists/Javna%20Narocila/DispForm.aspx?ID=266&Source=http%3A%2F%2Fpregled%2Eposta%2Esi%2Fo%2Dposti%2Dsite%2FLists%2FJavna%2520Narocila%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash7f513f7c%2Dd759%2D4a65%2D9ebf%2Dcbb565acaff2%3DSortField%253DAnnouncementDate%2DSortDir%253DDesc&ContentTypeId=0x0100F64A7C35514E433EA575BF600E8AE29600BCCEC3FE22748F4B98B13825D468BB5F

Lep pozdrav

Datum objave: 03.07.2019   09:37
Spoštovani,

pravilen datum za prejem prijav za sodelovanje je 22.7.2019 do 12:00 ure.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.07.2019   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za pojasnilo, dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom "Komunikacijska oprema 2019". V naročilu predvidevate tudi odkup obstoječe opreme za katero je sicer v dokumentaciji podan spisek - število kosov po tipu opreme (serija), ni pa podanih točnih informacij o verziji in starosti posameznega kosa opreme, s serijskimi številkami in morebitnimi dodatnimi vključenimi licencami, storitvami.
Podrobnejše podatke potrebujemo, da bomo lahko podali realno vrednost za sam odkup opreme. Glede na navedeno prosimo, da se ustrezno dopolni razpisno dokumentacijo.
Z dopolnitvijo bomo imeli vsi ponudniki enake informacije pri vrednotenju in pripravi ponudbe, kar je pogoj za enakovredno obravnavo ponudnikov.
V upanju na upoštevanje predloga dopolnitve vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR
Spoštovani,
zahtevano dopolnitev za spodaj navedeno vprašanje smo podali v prilogi, ki je objavljena na naši spletni strani.
Lep pozdrav


VPRAŠANJE
S spoštovanjem,
glede na objavljeno povpraševanje se le to vsebinsko nanaša na več sklopov, vi pa samega povpraševanja tako niste predvideli. Že hitri pregled razpisnih pogojev in zahtev kaže jasno sliko, da s povpraševanjem perferirate točno določenega ponudnika. Glede na to, da verjamemo, da želite dobiti optimalno rešitev za najnižjo ceno, hkrati pa se izognete morebitnim vlogam za revizijo predlagamo, da se razpisne pogoje optimizira in zahteve omili in tako povpraševanje razdeli v več sklopov. Hkrati s sklopi predlagamo, da se tudi ustrezno razdeli reference in ostale tehnične zahteve. Predlog delitve po sklopih:
1. DWDM oprema,
2. LAN oprema + Wifi + ASA,
3. DC oprema (NEXUS),
4. IP telefonija
Glede na navedeno vas pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije in ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je pogoje in zahteve podal tako, da jih lahko v celoti izpolni več različnih ponudnikov. Kajti na trgu obstaja več različnih ponudnikov, ki lahko ponudijo in izvedejo vse, kar je predmet naročila. Hkrati se naročnik ne strinja z navedbo, da bi z razdelitvijo naročila na posamezne sklope dobili optimalno rešitev in najnižjo ceno. Kajti v kolikor bi naročnik razdelil naročilo na posamezne sklope, kot predlagano to pomeni tehnično usklajevanje z vsaj štirimi različni ponudniki, kar ni optimalna rešitev. Hkrati bi naročnik zagotovo utrpel višje cene, če bi opremo dobavljali in izvajali storitve štiri različni ponudniki, kajti nižje cene lahko naročnik pričakuje le na podlagi ekonomije obsega se pravi, če en ponudnik ponudi vse, kar je predmet naročila.
Lep pozdravVPRAŠANJE
Spoštovani,
povpraševanje se nanaša na več sklopov (LAN omrežje, DWDM, Snemalnik, ASA, NEXUS). Za vso opremo zahtevate nadzor iz obstoječega nadzornega sistema.
Prosim za popis in specifikacijo vmesnikov obstoječega nadzornega sistema, da preverimo možnosti dodajanje nove opreme v obstoječ nadzorni sistem oz. možnost povezave z novim. Prosim tudi za podatke kaj od obstoječega (če kaj ni) v nadzoru in se tudi v prihodnje ne predvideva.
Podatke bi potrebovali, da se ustrezno pripravi tehnična rešitev glede na prejeto povpraševanje.
Hvala za povratno informacijo.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročilo ni razdeljeno na sklope ampak pokriva posamezne segmente komunikacijske infrastrukture. Naročnik je točno specificiral opremo, ki je predmet naročila in je hkrati s tem tudi posledično nadzorljiva z obstoječimi nadzornimi sistemi s katerimi razpolaga naročnik. V ta namen navedbe nadzornih sistem niso potrebne, kakor tudi uvedba novih dodatnih nadzornih sistemov, ki bi bili posledica nove tehnične rešitve niso predmet naročila.
Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v okviru zahteve izvedbe nadgradnje snemalnika klicev CallREC prosim za dodatne podatke o samem sistemu. Popis strežniške infrastrukture, tip in verzijo aplikacije snemalnika,... V povpraševanju je sicer navedeno "nadgradnja", med zahtevami pa piše preslikava konfiguracije uporabnikov/snemalnih pravil s starega na nov sistem.
Prosim za podrobnejšo obrazložitev kaj se na snemalniku predvideva realizirati. Ali je ob nadgradnji potrebna tudi dobava licenc.

ODGOVOR
Spoštovani,
za nadgradnjo snemalnika Zoom CallREC in WMWare okolja podajamo naslednjo dopolnitev. Strežniška infrastruktura je fizično podvojena, postavljena in delujoča sta dva fizično ločena UCS strežnika, model Cisco UCS C220 M3. Na vsakem UCS strežniku je operacijski sistem WMWare Cisco custom image, različice 5.0 s standard licenco, ki se nadgradi na Cisco custom image različice 6.0 U3. Aplikacija Zoom CallREC je instalirana na obeh WMWare okoljih in se nadgradi iz verzije 5.5.3 na verzijo 6.4.3. Dobava licenc ni potreba, kajti gre za prenos licenc.
Hkrati je potrebno paziti, da se vsa nadgradnja izvede brez prekinitev delovanja za programske rešitve, ki so še dodatno instalirane na obeh WMware okoljih in sicer delujoča telefonska rešitev Cisco Unified Communications Manager verzije 10.5.2.12901-1, ki je instalirana na obeh WMWare okoljih, delujoči kontaktni center Cisco Unified Contact Center Express, verzije 10.6.1.11003-29, ki je instaliran na obeh WMWare okoljih, delujoči Cisco Unified Instant Messaging & Presence verzije 10.5.2.22900-2, ki je delujoč na obeh WMWare okoljih in Cisco SocialMiner verzije 10.6(1)-860, ki je prav tako delujoč na obeh WMWare okoljih.
Lep pozdrav