Dosje javnega naročila 004429/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO, VGRADNJO, IMPLEMENTACIJO IN VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV
ZJN-3: Odprti postopek

JN004429/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004429/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004429/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN004429/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN004429/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN004429/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN004429/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN004429/2019-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN004429/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN004429/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004429/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 121-296154
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313760/DOKUMENTACIJA_ZA_OBJAVO_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10796
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO, VGRADNJO, IMPLEMENTACIJO IN VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV
Referenčna številka dokumenta: 430-1750/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31720000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PARKOMATI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31720000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO, VGRADNJO IMPLEMENTACIJO IN VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   11:01
1. VPRAŠANJE:

Pod točko 1.6.3 na strani 25 je zapisano:

1.6.3 Podajalec in zapisovalec kartic Urbana Zalogovnik samodejnega podajalca mora vsebovati zalogo za vsaj 100 kartic. Kartica Urbana mora biti izdana v največ treh sekundah od potrditve. Sistem mora omogočati tudi polnjenje kartice Urbana z dobroimetjem.

Pod točko 1.9 a) na strani 26 je zapisano:

a) Dokazilo za uporabnika
Ko je potrjen postopek plačila, čas izdaje parkirnega listka ne sme trajati več kot 4s.

Ali to pomeni, da mora parkomat izdati dokazilo za uporabnika in izdati kartico urbana v skupno 4 sekundah?

ODGOVOR:

Zahteva naročnika pomeni, da je čas izdaje kartice Urbana največ tri sekunde, čas izdaje parkirnega listka pa največ štiri sekunde.

2. VPRAŠANJE:

Pod točko 1.12 na strani 28 je zapisano:

1.12 Neprekinjeno prikazovanje navodil za uporabnika
Na parkomatu in v njegovi notranjosti morajo biti tako za uporabnika kot za upravljavca naslednja navodila:
- tabela s tarifami (cenik)

Kje se morajo neprekinjeno prikazovati navodila za uporabnika? Na LCD zaslonu ali na nalepkah?

ODGOVOR:

Obe možnosti sta dopustni.

3. VPRAŠANJE:

Pod točko 1.15 na strani 29 je zapisano:

1.15 Način plačevanja parkirnine

- plačevanje s kovanci: 10, 20, 50 centov, 1 EUR in 2 EUR.
- plačevanje z mestno kartico Urbana
- plačevanje z GSM ali NFC

Kaj pomeni plačevanje z GSM ali NFC? Ali to pomeni, da lahko dobavitelj implementira možnost plačevanja preko POS NFC terminala s kreditnimi karticami in preko NFC pametnega telefona?

ODGOVOR:

Preko NFC pametnega telefona.

4. VPRAŠANJE:

Pod točko 1.19.1 na strani 31 je zapisano:

1.19.1 Napajanje parkomata
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajanja (katere koli od navedenih možnosti).Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

Ali lahko dobavitelj parkomatov nudi samo možnost napajanja preko elektro omrežja?

Ali mora dobavitelj zagotoviti vse možne tipe napajanj z vso opremo, ki je zahtevana v razpisu?

ODGOVOR:

Ponudnik lahko ponudi samo možnost napajanja preko električnega omrežja.
Če ponudnik ponudi več možnosti napajanja, pri ocenjevanju po merilih prejme več točk.

5. VPRAŠANJE:

Pod točko 1.21.2 na strani 32 je zapisano:

1.21.2 Varnost pri obračunu mestne kartice Urbana
Dobavitelj mora dobaviti opremo in tehnologijo, ki zagotavlja varnost pri obračunu in uporabi. Dobavitelj mora določiti, kako zagotoviti varnost pri obračunu in uporabi kartice. Varnost mora biti zadostna, da onemogoči uporabnikom in tretjim osebam zlorabe.

Dobavitelj lahko zagotovi varnost pri obračunu in uporabi kartice, če mu skrbnik sistema Urbana preda ustrezno dokumentacijo za komunikacijo med čitalnikom in kartico Urbana. Ali bo prijavitelj na razpis dobil ustrezno dokumentacijo?

ODGOVOR:

Izbrani ponudnik bo dobil ustrezno dokumentacijo s strani zastopnika kartice Urbana.

6. VPRAŠANJE:

Pod 6. členom na strani 42 je zapisano:

*Cena vključuje ceno nakupa in dobave parkomata, vgradnje na območju MOL, ki ga določi naročnik ter implementacije v sistem vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in po en rezervni del vsake komponente parkomata brez stroškov asfalta in asfaltiranja.

Prosimo, če naročnik točno navede katere rezervne dele vsake komponente parkomata mora izvajalec vključiti v ponudbo?

ODGOVOR:

Naročnik je zahtevo že navedel po en rezervni del vsake komponente parkomata brez stroškov asfalta in asfaltiranja.

7. VPRAŠANJE

Pod 2. členom na strani 40 je zapisano:

Naročnik bo predvidoma v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma naročil izvajalcu dobavo, vgradnjo, implementacijo v sistem in vzdrževanje predvidoma 800 parkomatov, kar bo izvajalec izvedel skladno z določbami tega okvirnega sporazuma in pogodbo o naročilu.

Naročnik predvideva, da bo s podpisom okvirnega sporazuma in pogodbe v prvem naročilu naročil dobavo, implementacijo v sistem in vzdrževanje 50 parkomatov ter nadzorni center, nato pa bo vsakokrat, ko se bo pojavila potreba oziroma bo tako naročnik predvidel s projektom, naročil dobavo dodatne količine parkomatov, njihove vgradnje, implementacije v sistem in vzdrževanja.

Pod točko 1.19.1 na strani 31 je zapisano:

1.19.1 Napajanje parkomata
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajnja (katere koli od navednih možnosti).Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

Koliko parkomatov določenega tipa napajanja (solarne naročnik predvideva, da bo naročil v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma?

Koliko parkomatov določenega tipa napajanja naročnik predvideva, da bo naročil v prvem naročilu?

ODGOVOR:

Naročnik v tem trenutku ne ve, koliko parkomatov določenega tipa napajanja bo naročil v prvem naročilu. Naročilo bo specificiral po podpisu okvirnega sporazuma.

8. VPRAŠANJE

Pod točko 2 CENTER ZA UPRAVLJANJE IN NADZOR na straneh 33 in 34 je zapisano:
- Upravljanje parkomatov iz centra

Kaj v tem primeru pomeni upravljanje parkomatov iz centra? Ali je lahko nadzorni center v obliki spletne aplikacije?

- Strojna oprema z ustrezno programsko opremo, ki bo omogočila izvajanje in razvoj naštetih funkcij ter povezave med nadzornim centrom in parkomati. Omogočati mora nadgraditev in nadaljnji razvoj sistema.

Če je nadzorni center v obliki spletne aplikacije ali mora izvajalec priskrbeti tudi namizni računalnik za upravljanje s spletno aplikacijo, ki lahko deluje na vseh obstoječih telefonih, tablicah in namiznih računalnikih?

ODGOVOR:

Upravljanje parkomata iz centra pomeni, da ima center online dostop do informacij, ki jih parkomat mora hraniti. Nadzorni center je lahko v spletni aplikaciji.

Izvajalec mora poskrbeti za strojno opremo z ustrezno programsko opremo, ki bo omogočala izvajanje in razvoj funkcij ter povezave med nadzornim centrom in parkomati.

9. VPRAŠANJE

Pod točko 1.21.2 na strani 32 je zapisano:

1.21.2 Varnost pri obračunu mestne kartice Urbana
Dobavitelj mora dobaviti opremo in tehnologijo, ki zagotavlja varnost pri obračunu in uporabi. Dobavitelj mora določiti, kako zagotoviti varnost pri obračunu in uporabi kartice. Varnost mora biti zadostna, da onemogoči uporabnikom in tretjim osebam zlorabe.

Ali opremo in tehnologijo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana?

Če ne, ali lahko za komunikacijo z mestno kartico uporabimo kar NFC POS terminal, ki je zahtevan v ponudbi?

ODGOVOR:

Opremo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana.

10. VPRAŠANJE

Pod točko 1.19.1 na strani 31 je zapisano:

1.19.1 Napajanje parkomata
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajanja (katere koli od navedenih možnosti).Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

Zahtevano je, da ima ponudnik na voljo več različnih tipov napajanja parkomata. Kot je razvidno iz zgornje točke mora izvajalec podati le ponudbo za napajanje preko elektro omrežja, za dodatne možnosti tipov parkomatov izvajalec dobi dodatnih 30 točk. Katera različica parkomata je osnovna, ki jo izvajalec zapiše v ponudbo in katera periferija je mišljena kot nadgradnja parkomata, saj je cena različnih tipov napajanja parkomata različna?

Če je osnovna različica napajanje preko elektro omrežja, kako se ovrednoti nadgradnja parkomata na polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali polnjenje akumulatorjev na sončno energijo?

Dokumentacija zahteva vgradnjo POS NFC terminala, podajalca in zapisovalca Urbana kartic, čitalca ter zapisovalca Urbana kartic, vsaj 8 col velikega LCD zaslona, zalogovnika za vračilo denarja z zalogo vsaj 1000 kovancev, čitalec kovancev, modul za plačevanje z mobilnim telefonom GSM ali NFC, PRS/UMTS modul, tipkovnico za vnos registrske številke avtomobila, Ali mora izvajalec zagotoviti, da bo parkomat z vso vgrajeno zahtevano opremo deloval tudi na tip napajanja napajanje in polnjenje akumul preko omrežja javne razsvetljave in polnjenje akumulatorjev na sončno energijo ?

ODGOVOR:

Da.

11. VPRAŠANJE

Pod točko 1.18 na strani 30 je zapisano:

Parkomati morajo biti zasnovani tako, da omogočajo serijsko komunikacijo preko RS232 po T1 EMK protokolu. Naročnik bo potencialnim ponudnikom zagotovil vpogled v tehnično dokumentacijo T1 EMK protokola, dobavitelja infrastrukture Urbana ob podpisu pogodbe o nerazkrivanju podatkov.

Za oceno stroška razvoja bi potrebovali dokumentacijo T1 EMK protokola ali vsaj grob opis komunikacije med čitalcem in brezstično kartico Urbana oziroma pametnim telefonom, ki ima naloženo aplikacijo Urbana?

Ali lahko z Urbano kartico komunicira certificiran NFC POS terminal (ki je tudi zahtevan v razpisu) za bančne transakcije, ki je nadgrajen z ustrezno programsko opremo za komunikacijo z Urbana kartico / aplikacijo?

ODGOVOR:

Dokumentacijo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana (Margento).

12. VPRAŠANJE

Pod točko 1.15.3 na strani 29 je zapisano:

Parkomat mora ugotoviti dobroimetje na kartici in izpisati podatke, ne da se pri tem spremeni vrednost kartice. V primeru neveljavne kartice postopek zavrne, plačnika opozori, da kartica ni pravilna in postopek prekine.

Ali čitalec kartic Urbana zagotovi skrbnik sistema Urbana?

Na kakšen način se bere in polni dobroimetje kartice Urbana?

Če opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo za potrebe implemetacije zapisovanja in branja iz Urbana kartice?

ODGOVOR:

Opremo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana.
Branje in polnjenje dobroimetja kartice Urbana je stvar sistema, ki je predpisan s strani Margenta.

13. VPRAŠANJE

Pod točko 1.12 na strani 27 je zapisano:

Na parkomatu in v njegovi notranjosti morajo biti tako za uporabnika kot za upravljavca naslednja navodila:
- tabela s tarifami (cenik)
- navodilo za uporabo mehanizmov, ki so nujni pri vsakem postopku, ki ga parkomat omogoča ter ustrezni simboli za plačilna sredstva (gotovina, kartice, GSM, NFC, ipd).
- možnost enostavne zamenjave navodil in tabel s tarifami
- možnost namestitve ostalih navodil, simbolov in piktogramov, ki jih zahteva naročnik

Na kakšen način se morajo prikazovati navodila na LCD zaslonu? Kakšna je količina podatkov, ki je naenkrat prikazana na parkomatu (vrstice na zaslonu)?

ODGOVOR:

Navodila se morajo prikazovati na osvetljenem LCD zaslonu z velikostjo diagonale vsaj 6 col.
Glede količine podatkov, ki so naenkrat prikazani na parkomatu ni posebnih meril.

14. VPRAŠANJE

Pod točko 1.9 na strani 26 je zapisano:

Ko je potrjen postopek plačila, čas izdaje parkirnega listka ne sme trajati več kot 4s.

To pomeni, da če parkomat ne dobi davčno potrjenega računa s strani FURS-a v manj kot 4 sekundah, parkomat izda račun le z ZOI oznako (oznaka generirana z OpenSSL) in QR kodo (v tem primeru se račun v potrjevanje pošlje kasneje v naslednjih treh dneh kot predvideva zakon po 31.12.2022)?

ODGOVOR:

Čas izdaje parkirnega listka ne sme trajati več kot štiri sekunde, ko je postopek oz. račun potrjen oz. ne potrjen iz strani FURSA.

15. VPRAŠANJE

Pod točko 1.9 na strani 26 je zapisano:

Specifikacija parkirnega listka
Parkirni listek mora biti vsebinsko oblikovan tako kot ga bo določil naročnik. Morebitno spreminjanje vsebine parkirnega listka, na zahtevo naročnika mora biti enostavno in hitro. Parkirni listek lahko pomeni tudi vozovnico, dovolilnico (npr. za stanovalce), ipd.

Na kakšen način se uporabi vozovnica in za kateri namen se uporablja?
Na kakšen način se uporabi dovolilnica?
Kam se vpisujejo dovolilnice in kako se preverja njihovo veljavnost?
Kdo je skrbnik sistema dovolilnic in ali lahko dobimo API dokumentacijo skrbnika sistema?
Kako se validira parkirni listek kot vozovnica? Ali je na avtobusih ustrezen čitalnik?

Ali je na listku zapisana črtna ali QR koda? Če je, prosim za dokumentacijo, kako se črtna koda generira?

ODGOVOR:

Vozovnica se uporablja za prevoze z LPP.
Kot dovolilnica za parkiranje.
Izpisani parkirni listek predstavlja dovolilnico za parkiranje. Izpisani parkirni listek, ki predstavlja dovolilnico za parkiranje, se namesti v vozilo na vidno mesto, tako da dovolilnico nadzorni organ nedvoumno prepozna in prebere zapis s prostim očesom.
Skrbnik sistema je pristojni oddelek na MOL. Dokumentacija bo na voljo izbranemu ponudniku po tem razpisu.
Ustrezen čitalnik je na avtobusu.
Na listku je zapisana črtna koda.

16. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 26 je zapisano:

- možnost enostavnega spreminjanja oblike in vsebine parkirnih listkov na terenu in na daljavo)

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na terenu?

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na daljavo?

Ali vsebino listka na daljavo spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali vsebino listka na terenu spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali se lahko obliko in vsebino parkirnih listkov spreminja na daljavo in na terenu s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

ODGOVOR:

Na terenu se lahko menjajo nalepke oz fizična navodila, na daljavo pa se lahko spreminja, kar izpisuje LCD zaslon. Vsebino listka spreminja samo izvajalec oz proizvajalec parkomatov po navodilu naročnika.

17. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:
- programiranje in nastavljanje funkcij in parametrov za delovanje na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra)
Katere parametre mora biti mogoče nastavljati na terenu?
Katere parametre mora biti mogoče nastavljati na daljavo?
Ali te parametre na daljavo nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?
Ali te parametre na terenu nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?
Ali se parametre na daljavo in na terenu nastavlja s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

ODGOVOR:

Na terenu se lahko menjajo nalepke oz fizična navodila, na daljavo pa se lahko spreminja, kar izpisuje LCD zaslon. Vsebino listka spreminja samo izvajalec oz proizvajalec parkomatov po navodilu naročnika.

18. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- izdajanje posebnih parkirnih listkov oz. zapisovanje na kartico Urbana, ki štejejo kot vozovnice za mestni javni promet (npr. obstoječi način plačevanja na P+R)
Kaj je to poseben listek? Prosimo, če lahko naročnik pošlje primer in vsebino posebnega listka? Kako se uporabnik na mestnem javnem prometu identificira z listkom?

ODGOVOR:

Način identifikacije uporabnika na mestnem javnem prometu ni predmet razpisa.

19. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- izdajanje poročil in izpisov za potrebe nadzora in vzdrževanja, ki jih predpiše naročnik na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra)
Ali lahko poročila vpisuje preko spletne aplikacije, ki je dostopa na telefonu in preko brskalnika na namiznem računalniku ali tablici?

Prosimo če lahko naročnik predpiše primer vpisovanja poročila in izpisa.

ODGOVOR:

To pomeni, da mora parkomat izdati testni parkirni listek, ki se davčno ne potrjuje in služi samo za vzdrževanje ( napetost, datum, ime parkomata,). Enako mora parkomat izdati listek ob praznitvi parkomata (količina kovancev, datum, ura praznitve,).


20. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:
- možnost izdaje dvojnika računa
Ali mora imeti upravitelj možnost izdaje dvojnik računa?
Če da, ali lahko upravitelj naredi dvojnik določenega računa preko spletne aplikacije?

ODGOVOR:

Da, upravitelj mora imeti možnost izdaje dvojnika, lahko tudi prek aplikacije.

21. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:
- ločevanje več skupin uporabnikov (običajni uporabniki, stanovalci, uslužbenci, ipd.), ki jih predpiše naročnik

V katerem primeru ločujemo skupine uporabnikov in kdo določa tipe uporabnikov?

Ali imajo ti uporabniki brezstične kartice? Kakšen tip kartic imajo ti uporabniki (KHz, MIFARE, RFID, ?) ?

Ali gre za obstoječe brezstične kartice in sistem? Če da, kdo je skrbnik tega sistema in kje lahko dobimo API dokumentacijo za preverjanje veljavnosti?

ODGOVOR:

Ločevanje skupin uporabnikov določa naročnik.
Uporabniki imajo kartice Urbana.
Vse deluje izključno preko sistema URBANA.

22. VPRAŠANJE

Pod točko 1.7 Naprave za obratovanje na strani 25 je zapisano:

c) Shranjevanje v zvezi s transakcijami
Parkomat mora imeti najmanjšo kapaciteto spomina za 500 transakcij.
Podatki, ki se morajo shranjevati, morajo vsebovati naslednje:
- identifikacijo
- znesek transakcije
- datum in uro transakcije
Ko je dosežena kapaciteta spomina, plačevanje z elektronskimi plačilnimi sredstvi ni več mogoče. O tem mora jasno opozoriti uporabnika in nadzorni center.

Kakšne transakcije mora shranjevati parkomat? Plačila z Urbano in preko POS terminala NFC?

ODGOVOR:

Shranjevati mora vsa plačila.

23. VPRAŠANJE

Pod točko 1.6.3 Podajalec in zapisovalec kartic Urbana na strani 24 je zapisano:

1.6.3 Podajalec in zapisovalec kartic Urbana Zalogovnik samodejnega podajalca mora vsebovati zalogo za vsaj 100 kartic. Kartica Urbana mora biti izdana v največ treh sekundah od potrditve. Sistem mora omogočati tudi polnjenje kartice Urbana z dobroimetjem.

Ali podajalec in zapisovalec kartic Urbana zagotovi skrbnik sistema Urbana?

Na kakšen način se polni dobroimetje kartice Urbana?
Če opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo za potrebe implemetacije zapisovanja in branja iz Urbana kartice?

ODGOVOR:

Opremo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana.
Način polnjenja dobroimetja kartice Urbanomata je možno preveriti na že postavljenih Urbanomatih.

24. VPRAŠANJE

Pod točko 1.6.2 Odvzem sredstev z mestne kartice Urbana na strani 24 je zapisano:

1.6.2 Odvzem sredstev z mestne kartice Urbana
Razbiranje sredstev mora potekati po ustreznem in varnem postopku, pri katerem se v parkomatu preveri stanje na kartici. Shranjeni podatki se po za to ustreznem prenosnem sistemu prenesejo na račun upravljavca.

Ali čitalnik mestne kartice priskrbi skrbnik sistema?

Ali mora biti oprema v ceni parkomata?

Če opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo za potrebe implemetacije zapisovanja in branja iz Urbana kartice?

ODGOVOR:

Opremo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana.
Cena opreme mora biti v ceni parkomata.

25. VPRAŠANJE

Pod točko 1.5 Kontrola obstoječih prejemkov na strani 24 je zapisano:

1.5 Kontrola obstoječih prejemkov
Parkomat mora imeti mehanizem, s katerim upravljavec ob vsakem času lahko kontrolira količino fizičnih plačilnih sredstev - gotovine v parkomatu, obstoječe ostale prejemke glede na vrsto plačila (gotovinsko, plačilo z Urbano in GSM) in predmet plačila, npr. plačilo takse za parkiranje) in vsoto teh zneskov, ki so bili prejeti po zadnjem praznjenju. Pri tem mora parkomat imeti tudi mehanizem za tisk natančnega kontrolnega dokazila, ki ga določi naročnik.

Neodvisno od tega mora ohraniti posamične zapise o postopkih plačevanja z mestno kartico Urbana.

Ali lahko upravljalec do podatkov o plačilih dostopa preko spletne oziroma mobilne aplikacije?

Kakšne posamične zapise o postopkih plačevanja z mestno kartico Urbana mora hraniti parkomat? Na kakšen način upravljalec dostopa do teh podatkov?

ODGOVOR:

Upravljalec lahko dostopa prek spletne aplikacije.
Parkomat mora hraniti plačila z kartico Urbana.
Upravljalec lahko dostopa preko programske opreme.

26. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:
- modul za plačevanje z mobilnim telefonom GSM ali NFC

Ali to pomeni, da mora imeti parkomat integriran certificiran POS terminal za plačilo s kreditnimi karticami, ki omogočajo plačilo do 15 EUR?

Na kakšen način se na parkomatu izvaja plačilo s POS terminalom? Ali mora uporabnik vnaprej izbrati za koliko ur želi parkirati, saj gre v tem primeru za obraten postopek kot v primeru plačila z gotovino, ko uporabnik vstavlja gotovino dokler ne doseže želenega časa parkiranja? Kakšen je postopek plačila za plačilo preko POS terminala?

ODGOVOR:

To je modul od zastopnika mestne kartice Urbana. Uporabnik mora najprej izbrati koliko ur želi parkirati.
S kreditnimi karticami ni možnega plačevanja.

27. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:

- možnost nadgradnje s tipkovnico za vnos registrske številke avtomobila

Ali moramo samo potrditi možnost nadgradnje ali je nadgradnjo potrebno tudi vrednotiti?

ODGOVOR:

Ponudnik mora potrditi in ovrednotiti možnost nadgradnje zaradi kasnejših postopkov, ne prišteje pa v osnovno ceno parkomata.

Naročnik bo s popravkom objavil popravek Ponudbenega obrazca (priloga 2), kjer bo ponudnik ovrednotil možnost nadgradnje s tipkovnico za vnos registrske številke avtomobila.

28. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:

- čitalec mestne kartice Urbana

Čitalec mestne kartice Urbana verjetno zagotovi upravitelj sistema Urbana?

- podajalec in zapisovalec kartic Urbana z zalogovnikom za 100 kartic

Ali podajalec in zapisovalec kartic Urbana zagotovi skrbnik sistema Urbana?

Ali je potrebno to opremo tudi vključiti v ceno parkomata?

Če opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo zapisovanja in branja iz Urbana kartice?

ODGOVOR:

Opremo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana.
Ceno je potrebno vključiti v ceno parkomata.


29. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:

- možnost nadgradnje s tipkovnico za vnos registrske številke avtomobila

Ali moramo samo potrditi možnost nadgradnje ali je nadgradnjo potrebno tudi vrednotiti?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 27. vprašanju.

30. VPRAŠANJE

Pri sekciji IV. MERILA na strani dve pod točko 2. Je zapisano:

Osvetljen LCD zaslon
Ponudnik mora za prejem 10 točk ponuditi Osvetljen zaslon za vsaj 8 col ali več

Pri tehničnih specifikacijah na strani 22 pod točko 1.3 Zgradba je zapisano:

LCD zaslon z dolžino diagonale vsaj 6 col

Vprašanje: Ali mora diagonala znašati vsaj 6 col (15,24 cm) ali 8 col (20,32 cm)?

ODGOVOR:

Pogoj je, da je diagonala LCD zaslona najmanj 6 col. V kolikor ponudnik ponudi LCD zaslone z diagonalo 8 col ali več, bo po merilu »Osvetljen LCD zaslon« prejel dodatnih 10 točk.

31. VPRAŠANJE

Na strani 9 je pod Pogoji za sodelovanje zapisano naslednje:

3. Reference ponudnika

Reference: vsaj ena uspešna implementacija sistema plačevanja parkiranja povezanega v enotni nadzorni center v zadnjih petih letih.
Za uspešno implementacijo se šteje projekt ki je v produkciji ter se njegovo vzdrževanje vrši že neprekinjeno vsaj 6 mesecev.
Za primerljiv sistem avtomatov štejejo avtomati, ki izdajajo karte, ki predstavljajo dokazilo o plačilu storitve.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev)

Ali to pomeni, da mora imeti ponudnik vsaj eno referenco, kjer je parkirni avtomat povezan v nadzorni center in davčno potrjuje račune, ko je opisano pod zahtevami na strani:

Parkirni listek mora vsebovati najmanj naslednje čitljive informacije, ki se ne morejo izbrisati:
- plačano parkirnino
- končni čas in datum parkiranja
- oznako parkomata in cone parkiranja
- ostale elemente računa
EOR, ZOI in QR kodo

ODGOVOR:

Da.

32. VPRAŠANJE

Pod točko 1.6.3 na strani 25 je zapisano:

1.6.3 Podajalec in zapisovalec kartic Urbana Zalogovnik samodejnega podajalca mora vsebovati zalogo za vsaj 100 kartic. Kartica Urbana mora biti izdana v največ treh sekundah od potrditve. Sistem mora omogočati tudi polnjenje kartice Urbana z dobroimetjem.

Pod točko 1.9 a) na strani 26 je zapisano:

a) Dokazilo za uporabnika
Ko je potrjen postopek plačila, čas izdaje parkirnega listka ne sme trajati več kot 4s.

Ali navedba pomeni, da mora parkomat izdati dokazilo za uporabnika in izdati kartico urbana v skupno 4 sekundah?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 1. vprašanju.

33. VPRAŠANJE

Pod točko 1.12 na strani 28 je zapisano:

1.12 Neprekinjeno prikazovanje navodil za uporabnika
Na parkomatu in v njegovi notranjosti morajo biti tako za uporabnika kot za upravljavca naslednja navodila:
- tabela s tarifami (cenik)

Kje se morajo navodila za uporabnika neprekinjeno prikazovati na LCD zaslonu ali na nalepkah?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 2. vprašanju.

34. VPRAŠANJE

Pod točko 1.15 na strani 29 je zapisano:

1.15 Način plačevanja parkirnine
- plačevanje s kovanci: 10, 20, 50 centov, 1 EUR in 2 EUR.
- plačevanje z mestno kartico Urbana
- plačevanje z GSM ali NFC

Kaj pomeni plačevanje z GSM ali NFC, da lahko dobavitelj implementira možnost plačevanja preko POS NFC terminala s kreditnimi karticami in preko NFC pametnega telefona?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 3. vprašanju.

35. VPRAŠANJE

Pod točko 1.19.1 na strani 31 je zapisano:

1.19.1 Napajanje parkomata
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajnja (katere koli od navednih možnosti).Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

Ali lahko dobavitelj parkomatov ponudi samo možnost napajanja preko elektro omrežja?

Ali mora dobavitelj zagotavljati vse možne tipe napajanj z vso opremo, ki je zahtevana v razpisu?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 4. vprašanju.

36. VPRAŠANJE

Pod točko 1.21.2 na strani 32 je zapisano:

1.21.2 Varnost pri obračunu mestne kartice Urbana
Dobavitelj mora dobaviti opremo in tehnologijo, ki zagotavlja varnost pri obračunu in uporabi. Dobavitelj mora določiti, kako zagotoviti varnost pri obračunu in uporabi kartice. Varnost mora biti zadostna, da onemogoči uporabnikom in tretjim osebam zlorabe.

Dobavitelj lahko zagotovi varnost pri obračunu in uporabi kartice, če mu skrbnik sistema Urbana preda ustrezno dokumentacijo za komunikacijo med čitalnikom in kartico Urbana. Ali bo prijavitelj na razpis dobil ustrezno dokumentacijo. Kdaj lahko pričakujemo dokumentacijo?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 5. vprašanju.


37. VPRAŠANJE

Pod 6. členom na strani 42 je zapisano:

Cena vključuje ceno nakupa in dobave parkomata, vgradnje na območju MOL, ki ga določi naročnik ter implementacije v sistem vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in po en rezervni del vsake komponente parkomata brez stroškov asfalta in asfaltiranja.

Prosimo, če naročnik navede točno, katere rezervne dele vsake komponente parkomata mora izvajalec vključiti v ponudbo?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 6. vprašanju.


38. VPRAŠANJE

Pod 2. členom na strani 40 je zapisano:

Naročnik bo predvidoma v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma naročil izvajalcu dobavo, vgradnjo, implementacijo v sistem in vzdrževanje predvidoma 800 parkomatov, kar bo izvajalec izvedel skladno z določbami tega okvirnega sporazuma in pogodbo o naročilu.

Naročnik predvideva, da bo s podpisom okvirnega sporazuma in pogodbe v prvem naročilu naročil dobavo, implementacijo v sistem in vzdrževanje 50 parkomatov ter nadzorni center, nato pa bo vsakokrat, ko se bo pojavila potreba oziroma bo tako naročnik predvidel s projektom, naročil dobavo dodatne količine parkomatov, njihove vgradnje, implementacije v sistem in vzdrževanja.

Pod točko 1.19.1 na strani 31 je zapisano:

1.19.1 Napajanje parkomata
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajnja (katere koli od navednih možnosti).Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

Koliko parkomatov določenega tipa napajanja (solarne) naročnik predvideva, da bo naročil v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma?

Koliko parkomatov določenega tipa napajanja naročnik načrtuje, da bo naročil v prvem naročilu?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 7. vprašanju.

39. VPRAŠANJE

Pod točko 2 CENTER ZA UPRAVLJANJE IN NADZOR na straneh 33 in 34 je zapisano:

- Upravljanje parkomatov iz centra

Kaj v tem primeru pomeni navedba upravljanje parkomatov iz centra? Ali je lahko nadzorni center v obliki spletne aplikacije?

- Strojna oprema z ustrezno programsko opremo, ki bo omogočila izvajanje in razvoj naštetih funkcij ter povezave med nadzornim centrom in parkomati. Omogočati mora nadgraditev in nadaljnji razvoj sistema.

Če je nadzorni center v obliki spletne aplikacije ali mora izvajalec priskrbeti tudi namizni računalnik za upravljanje s spletno aplikacijo, ki lahko deluje na vseh obstoječih telefonih, tablicah in namiznih računalnikih?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 8. vprašanju.

40. VPRAŠANJE

Pod točko 1.21.2 na strani 32 je zapisano:

1.21.2 Varnost pri obračunu mestne kartice Urbana
Dobavitelj mora dobaviti opremo in tehnologijo, ki zagotavlja varnost pri obračunu in uporabi. Dobavitelj mora določiti, kako zagotoviti varnost pri obračunu in uporabi kartice. Varnost mora biti zadostna, da onemogoči uporabnikom in tretjim osebam zlorabe.

Ali opremo in tehnologijo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana?

Če NE, ali lahko za komunikacijo z mestno kartico uporabimo kar NFC POS terminal, ki je zahtevan v ponudbi?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 9. vprašanju.


41. VPRAŠANJE

Pod točko 1.19.1 na strani 31 je zapisano:

1.19.1 Napajanje parkomata
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajanja (katere koli od navedenih možnosti). Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

Zahtevano je, da ima ponudnik na voljo več različnih tipov napajanja parkomata. Kot je razvidno iz zgornje točke mora izvajalec podati le ponudbo za napajanje preko elektro omrežja, za dodatne možnosti tipov parkomatov izvajalec dobi dodatnih 30 točk. Katera različica parkomata je osnovna, ki jo izvajalec zapiše v ponudbo, in katera periferija je mišljena kot nadgradnja parkomata, saj je cena različnih tipov napajanja parkomata različna?

V primeru, da je osnovna različica napajanje preko elektro omrežja, kako se ovrednoti nadgradnja parkomata na polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali na polnjenje akumulatorjev na sončno energijo?

Dokumentacija zahteva vgradnjo POS NFC terminala, podajalca in zapisovalca Urbana kartic, čitalca ter zapisovalca Urbana kartic, vsaj 8 col velikega LCD zaslona, zalogovnika za vračilo denarja z zalogo vsaj 1000 kovancev, čitalec kovancev, modul za plačevanje z mobilnim telefonom GSM ali NFC, PRS/UMTS modul, tipkovnico za vnos registrske številke avtomobila

Ali mora izvajalec zagotoviti, da bo parkomat z vso vgrajeno zahtevano opremo deloval tudi na tip napajanja napajanje in polnjenje akumulatorja preko omrežja javne razsvetljave in napajanje in polnjenje akumulatorjev na sončno energijo ?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 10. vprašanju.

42. VPRAŠANJE

Pod točko 1.18 na strani 30 je zapisano:

Parkomati morajo biti zasnovani tako, da omogočajo serijsko komunikacijo preko RS232 po T1 EMK protokolu. Naročnik bo potencialnim ponudnikom zagotovil vpogled v tehnično dokumentacijo T1 EMK protokola, dobavitelja infrastrukture Urbana ob podpisu pogodbe o nerazkrivanju podatkov.

Za oceno stroška razvoja je potrebna dokumentacija T1 EMK protokola ali vsaj okviren opis komunikacije med čitalcem in brezstično kartico Urbana oziroma pametnim telefonom, ki ima naloženo aplikacijo Urbana.

Ali lahko z Urbano kartico komunicira certificiran NFC POS terminal (ki je tudi zahtevan v razpisu) za bančne transakcije, ki je nadgrajen z ustrezno programsko opremo za komunikacijo z Urbana kartico / aplikacijo?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 11. vprašanju.

43. VPRAŠANJE

Pod točko 1.15.3 na strani 29 je zapisano:

Parkomat mora ugotoviti dobroimetje na kartici in izpisati podatke, ne da se pri tem spremeni vrednost kartice. V primeru neveljavne kartice postopek zavrne, plačnika opozori, da kartica ni pravilna in postopek prekine.

Ali čitalec kartic Urbana zagotovi skrbnik sistema Urbana?

Na kakšen način se bere in polni dobroimetje kartice Urbana?

V kolikor opreme ne zagotovi skrbnik sistema je za oceno stroška nadgradnje potrebna celotna dokumentacija za potrebe implementacije zapisovanja in branja iz Urbana kartice.

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 12. vprašanju.

44. VPRAŠANJE

Pod točko 1.12 na strani 27 je zapisano:

Na parkomatu in v njegovi notranjosti morajo biti tako za uporabnika kot za upravljavca naslednja navodila:
- tabela s tarifami (cenik)
- navodilo za uporabo mehanizmov, ki so nujni pri vsakem postopku, ki ga parkomat omogoča ter ustrezni simboli za plačilna sredstva (gotovina, kartice, GSM, NFC, ipd).
- možnost enostavne zamenjave navodil in tabel s tarifami
- možnost namestitve ostalih navodil, simbolov in piktogramov, ki jih zahteva naročnik

Na kakšen način se morajo prikazovati navodila na LCD zaslonu? Kakšna je količina podatkov, ki je naenkrat prikazana na parkomatu (vrstice na zaslonu)?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 13. vprašanju.

45. VPRAŠANJE

Pod točko 1.9 na strani 26 je zapisano:

Ko je potrjen postopek plačila, čas izdaje parkirnega listka ne sme trajati več kot 4s.

Ali navedba pomeni, da če parkomat ne dobi davčno potrjenega računa s strani FURS-a v manj kot 4 sekundah, parkomat izda račun le z ZOI oznako (oznaka generirana z OpenSSL) in QR kodo (v tem primeru se račun v potrjevanje pošlje kasneje v naslednjih treh dneh kot predvideva zakon po 31.12.2022)?


ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 14. vprašanju.

46. VPRAŠANJE

Pod točko 1.9 na strani 26 je zapisano:

Specifikacija parkirnega listka
Parkirni listek mora biti vsebinsko oblikovan tako kot ga bo določil naročnik. Morebitno spreminjanje vsebine parkirnega listka, na zahtevo naročnika mora biti enostavno in hitro. Parkirni listek lahko pomeni tudi vozovnico, dovolilnico (npr. za stanovalce), ipd.

Na kakšen način se uporablja in za kateri namen se uporablja vozovnica?
Na kakšen način se uporablja dovolilnica?
Kam se vpisujejo dovolilnice in kako se preverja njihovo veljavnost?
Kdo je skrbnik sistema dovolilnic in/ali lahko dobimo API dokumentacijo skrbnika sistema?
Kako se validira parkirni listek kot vozovnica? Ali je na avtobusih nameščenustrezen čitalnik?
Ali je na listku zapisana črtna ali QR koda? Če je, prosimo za dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako se črtna koda generira.

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 15. vprašanju.

47. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 26 je zapisano:

- možnost enostavnega spreminjanja oblike in vsebine parkirnih listkov na terenu in na daljavo)

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na terenu?
Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na daljavo?
Ali vsebino listka na daljavo spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?
Ali vsebino listka na terenu spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?
Ali se lahko oblika in vsebina parkirnih listkov spreminjata na daljavo in na terenu s spletno aplikacijo do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 16. vprašanju.

48. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- programiranje in nastavljanje funkcij in parametrov za delovanje na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra)

Za katere parametre naročnik zahteva, da jih bo mogoče nastavljati na terenu?
Za katere parametre naročnik zahteva, da jih bo mogoče nastavljati na daljavo?
Ali opredeljene parametre na daljavo nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?
Ali opredeljene parametre na terenu nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?
Ali naj se parametri na daljavo in na terenu nastavljajo s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 17. vprašanju.


49. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- izdajanje posebnih parkirnih listkov oz. zapisovanje na kartico Urbana, ki štejejo kot vozovnice za mestni javni promet (npr. obstoječi način plačevanja na P+R)

Kaj pomeni poseben parkirni listek? Prosimo, če lahko naročnik pošlje primer in vsebino posebnega listka. Kako se uporabnik na mestnem javnem prometu identificira s posebnim parkirnim listkom?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 18. vprašanju.

50. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- izdajanje poročil in izpisov za potrebe nadzora in vzdrževanja, ki jih predpiše naročnik na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra)

Ali se lahko poročila vpisujejo iz strani upravljalca sistema preko spletne aplikacije, ki je dostopna na telefonu in preko brskalnika na namiznem računalniku ali tablici?

Prosimo, če lahko naročnik predpiše primer vpisovanja poročila in izpisa.

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 19. vprašanju.


51. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- možnost izdaje dvojnika računa

Ali mora imeti upravitelj možnost izdaje dvojnik računa?

Če DA, ali lahko upravitelj naredi dvojnik določenega računa preko spletne aplikacije?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 20. vprašanju.


52. VPRAŠANJE

Pod točko 1.8 Funkcije parkomata na strani 25 je zapisano:

- ločevanje več skupin uporabnikov (običajni uporabniki, stanovalci, uslužbenci, ipd.), ki jih predpiše naročnik

V katerem primeru ločujemo skupine uporabnikov in kdo določa tipe uporabnikov?
Ali imajo ti uporabniki brezstične kartice? Kakšen tip kartic uporabljajo (KHz, MIFARE, RFID, ) ?
Ali gre za obstoječe brezstične kartice in sistem? Če DA, kdo je skrbnik sistema oziroma kje lahko dobimo API dokumentacijo za preverjanje veljavnosti?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 21. vprašanju.

53. VPRAŠANJE

Pod točko 1.7 Naprave za obratovanje na strani 25 je zapisano:

c) Shranjevanje v zvezi s transakcijami
Parkomat mora imeti najmanjšo kapaciteto spomina za 500 transakcij.
Podatki, ki se morajo shranjevati, morajo vsebovati naslednje:
- identifikacijo
- znesek transakcije
- datum in uro transakcije

Ko je dosežena kapaciteta spomina, plačevanje z elektronskimi plačilnimi sredstvi ni več mogoče. O tem mora jasno opozoriti uporabnika in nadzorni center.
Katere transakcije mora shranjevati parkomat? Gre za plačila z Urbano in preko POS terminala NFC?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 22. vprašanju.


54. VPRAŠANJE

Pod točko 1.6.3 Podajalec in zapisovalec kartic Urbana na strani 24 je zapisano:

Podajalec in zapisovalec kartic Urbana Zalogovnik samodejnega podajalca mora vsebovati zalogo za vsaj 100 kartic. Kartica Urbana mora biti izdana v največ treh sekundah od potrditve. Sistem mora omogočati tudi polnjenje kartice Urbana z dobroimetjem.

Ali podajalec in zapisovalec kartic Urbana zagotovi skrbnik sistema Urbana?
Na kakšen način se polni dobroimetje kartice Urbana?
V primeru, da opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo za potrebe implementacije zapisovanja in branja iz Urbana kartice?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 23. vprašanju.

55. VPRAŠANJE

Pod točko 1.6.2 Odvzem sredstev z mestne kartice Urbana na strani 24 je zapisano:

Razbiranje sredstev mora potekati po ustreznem in varnem postopku, pri katerem se v parkomatu preveri stanje na kartici. Shranjeni podatki se po za to ustreznem prenosnem sistemu prenesejo na račun upravljavca.

Ali čitalnik mestne kartice zagotovi skrbnik sistema?

Ali mora biti oprema v ceni parkomata?

V primeru, da opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo za potrebe implementacije zapisovanja in branja iz Urbana kartice.

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 24. vprašanju.

56. VPRAŠANJE

Pod točko 1.5 Kontrola obstoječih prejemkov na strani 24 je zapisano:

Parkomat mora imeti mehanizem, s katerim upravljavec ob vsakem času lahko kontrolira količino fizičnih plačilnih sredstev - gotovine v parkomatu, obstoječe ostale prejemke glede na vrsto plačila (gotovinsko, plačilo z Urbano in GSM) in predmet plačila, npr. plačilo takse za parkiranje) in vsoto teh zneskov, ki so bili prejeti po zadnjem praznjenju. Pri tem mora parkomat imeti tudi mehanizem za tisk natančnega kontrolnega dokazila, ki ga določi naročnik.
Neodvisno od tega mora ohraniti posamične zapise o postopkih plačevanja z mestno kartico Urbana.

Ali lahko upravljalec do podatkov o plačilih dostopa preko spletne oziroma mobilne aplikacije?
Kakšne posamične zapise o postopkih plačevanja z mestno kartico Urbana mora hraniti parkomat? Na kakšen način upravljalec dostopa do teh podatkov?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 25. vprašanju.

57. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:

- modul za plačevanje z mobilnim telefonom GSM ali NFC

Ali navedba pomeni, da mora imeti parkomat integriran certificiran POS terminal za plačilo s kreditnimi karticami, ki omogočajo plačilo do 15 EUR?

Na kakšen način se na parkomatu izvaja plačilo s POS terminalom? Ali mora uporabnik vnaprej izbrati za koliko ur želi parkirati, saj gre v tem primeru za obraten postopek kot v primeru plačila z gotovino, ko uporabnik vstavlja gotovino, dokler ne doseže želenega časa parkiranja? Kakšen je postopek plačila za plačilo preko POS terminala?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 26. vprašanju.

58. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:

- možnost nadgradnje s tipkovnico za vnos registrske številke avtomobila

Ali moramo samo potrditi možnost nadgradnje ali je nadgradnjo potrebno tudi vključiti v ceno oziroma ovrednotiti?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 27. vprašanju.

59. VPRAŠANJE

Pod točko1.3 Zgradba na strani 23 je zapisano:
- čitalec mestne kartice Urbana

Ali čitalec mestne kartice Urbana zagotovi upravitelj sistema Urbana?
- podajalec in zapisovalec kartic Urbana z zalogovnikom za 100 kartic

Ali podajalec in zapisovalec kartic Urbana zagotovi skrbnik sistema Urbana?

Ali je potrebno to opremo tudi vključiti v ceno parkomata?
V primeru, da opreme ne zagotovi skrbnik sistema bi za oceno stroška nadgradnje potrebovali celotno dokumentacijo zapisovanja in branja iz Urbana kartice.

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 28. vprašanju.

60. VPRAŠANJE

Pri sekciji IV. MERILA na strani 2 pod točko 2. je zapisano:

Osvetljen LCD zaslon
Ponudnik mora za prejem 10 točk ponuditi Osvetljen zaslon za vsaj 8 col ali več

Pri tehničnih specifikacijah na strani 22 pod točko 1.3 Zgradba je zapisano:
LCD zaslon z dolžino diagonale vsaj 6 col

Vprašanje: Ali mora diagonala znašati vsaj 6 col (15,24 cm) ali 8 col (20,32 cm)?

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 30. vprašanju.

61. VPRAŠANJE

Na strani 9 je pod Pogoji za sodelovanje 3. Reference ponudnika je zapisano:

Reference: vsaj ena uspešna implementacija sistema plačevanja parkiranja povezanega v enotni nadzorni center v zadnjih petih letih. Za uspešno implementacijo se šteje projekt ki je v produkciji ter se njegovo vzdrževanje vrši že neprekinjeno vsaj 6 mesecev. Za primerljiv sistem avtomatov štejejo avtomati, ki izdajajo karte, ki predstavljajo dokazilo o plačilu storitve. """

Ali navedba pomeni, da mora imeti ponudnik vsaj eno referenco, kjer je parkirni avtomat povezan v nadzorni center in davčno potrjuje račune, kot je opisano pod zahtevami na strani 26:

Parkirni listek mora vsebovati najmanj naslednje čitljive informacije, ki se ne morejo izbrisati:
- plačano parkirnino
- končni čas in datum parkiranja
- oznako parkomata in cone parkiranja
- ostale elemente računa EOR, ZOI in QR kodo

ODGOVOR:

Odgovor je podan pri 31. vprašanju.


Datum objave: 17.07.2019   08:42
INFORMACIJA NAROČNIKA

Naročnik v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisni dokumentaciji) številka 430-1750/2018-5 z dne 24. 6. 2019 spreminja naslednje roke:

1. V 4. točki I. poglavja (Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije):
- rok za vprašanja ponudnikov: 2. 8. 2019 do 10.00 ure
- objava odgovorov: do 6. 8. 2019

2. V 12. točki I. poglavja (Rok in način predložitve ponudbe):
- rok za predložitev ponudb: 16. 8. 2019 do 10.00 ure

3. V 13. točki I. poglavja (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb):
- odpiranje ponudb: 16. 8. 2019 ob 10.10 uri

Naročnik je v objavo posredoval tudi popravek obvestila o naročilu, z navedbo novih rokov.

Lep pozdrav.


Datum objave: 31.07.2019   11:00
Številka: 430-1750/2019-12
Oznaka JN: 7560-19-200025
Datum:

Portal javnih naročil

ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Naročnik za javno naročilo »Dobava, vgradnja, implementacija in vzdrževanje parkirnih avtomatov«, številka objave na Portalu javnih naročil JN004429/2019-B01z dne 25. 6. 2019, številka objave v Uradnem glasilu EU 2019/S 121-296154 dne 26. 6. 2019 prejel vprašanja potencialnih ponudnikov na katera podaja odgovore:

Vprašanje 1;

V tehničnih specifikacijah v točki 1.3 je zahteva za zalogovnik za vračilo denarja z zalogo vsaj 1000 kovancev. Takšen zalogovnik je običajno vgrajen v avtomatskih blagajnah oziroma menjalnicah kovancev in ni zelo pogost v parkomatih iz več razlogov:
- Večja poraba energije (manjša avtonomija parkomata oziroma nezmožnost napajanja parkomata preko sončnih celic
- Varnostni vidik saj je v parkomatu vseskozi vsaj cca 250 EUR parkomati pa niso pod video nadzorom kot so to avtomatske blagajne. Zalogovniki za denar so običajno iz plastičnega ohišja, blagajne pa za denar pa imajo v parkomatih kovinsko ohišje ter dodatno ključavnico. V kolikor se v parkomatu uporablja tako velik zalogovnik se na koncu zgodi, da je več denarja v plastičnem ohišju kot v blagajni s kovinskim ohišjem in dodatnimi varnostnimi elementi. Zaradi tega se lahko poveča stopnja vlomov v parkomate, saj je do denarja v zalogovniku relativno lahko priti.
Glede na to, da parkomat ne bo sprejemal bankovcev je količina kovancev, ki se vrača bistveno manjša kot na avtomatskih blagajna zato nas zanima, če lahko ponudimo manjši zalogovnik (cca 360 kovancev) in sistem za brezgotovinsko vračilo preplačane parkirnine? To pomeni, da je vsak parkomat opremljen s čitalcem barkode, parkomat pa v primeru, da ne more vrniti kovancev natisne listek z dobroimetjem, ki se lahko uporabi na katerekoli parkomatu s skeniranje barkode. Z takim sistemom se izognemo preveliki količini gotovine v parkomatih ter hkrati poskrbimo da se lahko vedno vrne preveč vplačane parkirnine.
Ali lahko ponudimo sistem brezgotovinskega vračanja denarja v kombinaciji z manjšima zalogovnikom (cca 350 kovancev)?

Odgovor:
Vračanje kovancev se iz pogojev izvzame in se umesti v merilo, na način, da ponudniki lahko ponudijo parkomat z blagajno in parkomat brez blagajne.

Vprašanje 2:

Iz vprašanja št. 31 je razvidno da zahtevate reference za sistem, ki ima avtomat ki izdaja karte hkrati pa mora ta avtomat davčno potrjevati račune. Omenjena zahteva je diskriminatorna, saj v Sloveniji ni veliko parkomatov, ki izdajajo karte hkrati pa imajo razvito davčno potrjevanje računov v skladu z zahtevami razpisa. Te pogoje lahko izpolnjujejo avtomatske blagajne, ki pa so dražje od parkirnih avtomatov in običajno ne podpirajo alternativnih oblik napajanja kot so solarni paneli ali akumulatorji. Poleg tega je ta zahteva diskriminira tiste proizvajalce parkirnih avtomatov, ki še niso prisotni na slovenskem trgu vendar izpolnjujejo pogoje glede referenc, tipa in opremljenosti parkomatov nimajo pa razvitega davčnega potrjevanja računov, ker je to specifično samo za slovenijo. Z zahtevo, da se mora davčno potrjevanje računov uporabljati najmanj 6 mesecev izključite vso konkurenco, ki nima v Sloveniji prisotnega parkomata.
Ali se za referenco lahko navede sistem, ki izpolnjuje vse pogoje razen davčnega potrjevanja računov?

Odgovor:
NE

Vprašanje 3.

Iz odgovorov na vprašanja je razvidno, da mora parkomat delovati na električno napajanje. Glede na to da ni nikjer navedeno od kje je potrebno napeljati električni kable predvidevamo, da bo za to poskrbel naročnik.
Ali naročnik priskrbi napajanje do vsakega parkomata?

Odgovor:
Da

Poziv naročniku za spremembo razpisne dokumentacije:

Kot potencialni ponudnik ugotavljamo, da razpisna dokumentacija ni pripravljena tako, da bi na njeni podlagi lahko oddali dopustno in primerljivo ponudbo, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

I. MERILA:

1. VPRAŠANJE PONUDNIKA:
Naročnik pri točkovanju ponudb upošteva elemente, ki so z vidika delovanja in zanesljivosti delovanja rešitve, kot tudi z vidika dolgoročnih stroškov vzdrževanja tovrstnih naprav manj pomembne oziroma praktično nebistvene, pri točkovanju pa ne upošteva polj bistvenih elementov, kot je na primer dolžina garancijske dobe.

V točki 3, naročnik točkuje 4 možnosti napajanja parkomata. Nekatere od možnosti, ki jih navaja naročnik so v neskladju z nekaterimi tehničnimi zahtevami, ki jih naročnik navaja v tehničnih specifikacijah kot so na primer: vračanje preplačanega zneska v kovancih, izdaja kartice Urbana Tovrstnih funkcionalnosti namreč tehnično ni mogoče zagotoviti v kombinaciji s solarnim napajanjem ali avtonomnim delovanjem preko akumulatorja/baterija
Naročnika prosimo, da razpisno dokumentacijo in tehnične zahteve popravi tako, da te med seboj ne bodo v neskladju oziroma, da bodo rešitve, ki jih zahteva naročnik tudi tehnično izvedljive.

Odgovor:
Naročnik kot pogoj zahteva eno vrsto napajanja izmed štirih naštetih možnosti. V kolikor ponudi več vrst napajanja pridobi dodatne točke.
V kolikor ponudi zgolj eno možnost napajanja mora le ta zagotoviti delovanje vseh funkcij.

2. Merilo »Možnosti napajanja

VPRAŠANJE PONUDNIKA:

Eno od temeljnih načel javnega naročanja, načelo sorazmernosti, od naročnika zahteva, da javno naročilo izvaja sorazmerno predmetu javnega naročanja. Kršitev načela sorazmernosti je praviloma povezana s kršitvijo načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov, kar je naročniku zaradi določitve dodatne možnosti napajanja kot merila očitati tudi v konkretnem primeru.
Ponudbe med seboj v fazi pregleda in ocenjevanja tudi ne bodo primerljive, saj si ponudniki možnost dodatnega napajanja v praksi lahko različno razlagamo. Ker naročnik ni povedal, kakšno naj bo to dodatno napajanje, ponudnik ne ve, kaj naj ponudi, da bo pridobil dodatne točke.
Način točkovanja ki ga navaja naročnik pa v delu »Vsaka dodatna možnost napajanja od navedenih možnosti prinese dodatnih 10 točk«, pa ni v skladu s sodno prakso sodišča EU.

Odgovor:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno navedel katere vrste napajanja so možne (4 vrste)
Ponudnik od naštetih možnost izbere vsaj eno. V kolikor jih ponudi več pridobi dodatne točke.

II. Ponudba

VPRAŠANJA PONUDNIKA:
1. Naročnik v opombah navaja, da morajo ponudniki v ceni zajeti PO EN REZERVNI DEL VSAKE KOMPNENTE PARKOMATA. Navedena zahteva naročnika je nesmiselna. Ponudniki namreč lahko enostavno za vsak parkomat ponudi ceno za dva parkomata kar pomeni, da bo naročnik dejansko prejel ponudbe za dvojno količino parkomatov kot jo razpisuje. Iz navedenega razloga naročniku predlagamo, da zahtevo spremeni ali umakne. Ta zahteva ni gospodarna, to pa je temeljno načelo javnega naročanja.

Odgovor:
Navedena zahteva »ponudniki morajo v ceni zajeti PO EN REZERVNI DEL VSAKE KOMPNENTE PARKOMATA« se umika.

Nova zahteva se glasi« ponudnik mora ponudbenemu obrazcu priložiti specifikacijo vseh rezervnih delov parkomata, katerih skupna cena ne sme presegati ponujene vrednosti enega parkomata«.

2. Naročnik razpisuje količino 800 parkomatov, vendar se ne zavezuje k naročilu celotne količine. Da bi si naročnik lahko zagotovil najugodnejše cene in pridobil primerljive ponudbe, naročnika prosimo da objavi zavezujočo količino parkomatov, spremeni ponudbeni predračun tako, da bodo lahko ponudniki ponudili cene po razredih glede na količine (npr. 1-50 parkomatov, 50-100 parkomatov, 100-200 parkomatov, 200-500 parkomatov, 500-800 parkomatov), oziroma v kolikor to ni mogoče, da objavi minimalne količine parkomatov, k naročilu katere se zavezuje.
Dejstvo je, da se zahteve naročnika odražajo v ceni, v fazi po pravnomočnosti odločitve o izbiri, pa je na to vezana tudi višina finančnega zavarovanja, kar vse podraži ponudbo.

Naročnik je moral v skladu z ZJn-3 določiti ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila, kar pomeni, da točno ve, koliko parkomatov bo kupil. V tem primeru ne gre za okvirni sporazum, kot npr. pri zdravilih, hrani,kjer je glede na naravo stvari jasno, da lahko količine odstopajo. Naročnik pa v tem primeru ve, oziroma mora vedeti, koliko parkomatov potrebuje, saj ne sme kupovati na zalogo.

Zato predlagamo, da v skladu z zapisanim spremeni razpisno dokumentacijo.

Odgovor:
Naročnik ravno iz razloga, da ne bo kupoval na zalogo razpisuje javno naročilo kot okvirni sporazum, v katerem skladno z zakonodajo razpisuje maksimalno vrednost nabave za čas trajanja okvirnega sporazuma (zaradi izbire pravilnega postopka v tem primeru odprtega postopka, kateri zagotavlja najvišjo stopnjo transparentnosti in onemogoča drobljenje naročila (6. odstavek 24. člena ZJN-3)).
Naročnik tako v obdobju štirih let kolikor bo trajal okvirni sporazum predvideva nakup 800 parkirnih parkomatov, za katere se pa ne zavezuje, ker končna količina še ni znana.

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah. Naročnik opredeli predmet javnega naročila s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične specifikacije v skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okolijskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti.

Tehnične specifikacije, kot bo obrazloženo v nadaljevanju, niso pripravljene v skladu z določili ZJN-3, zato naročnika pozivamo, da jih popravi, saj na tej podlagi ni mogoče oddati dopustne ponudbe. Očitno naročnik ni opravil raziskave trga, saj so nekatere zahteve takšne, da očitno kažejo na to, da naročnik ne ve, kaj trg ponuja, niti ne, kako je mogoče obstoječe naprave nadgraditi.

1.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Proti vandalska izvedba (deformacije, vdor, vstavljanje tujih predmetov v odprtine, tatvine, neupravičene demontaže, ipd.)
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da ponudnike obvesti, kako naj ponudniki izkažejo izpolnjevanje zahteve vezane na proti vandalsko izvedbo? Kakšno stopnjo proti-vandalske zaščite zahteva naročnik? Katere varnostne elemente prti vandalizmu zahteva naročnik?

Odgovor:
Naročnik zahteva 3 milimetre nerjavečega materiala.

2.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Označitev parkomata, da ga uporabnik enostavno opazi in razpozna podnevi in ponoči (npr. osvetlitev, označitev s svetlečimi materiali ipd)

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nejasna. Različni ponudniki parkomatov ponujajo različne možnosti označevanja parkomatov (nekateri celo več različnih možnosti), izbrana možnost pa lahko precej vpliva na ceno parkomata. Naročnik bi moral jasno specificirati kakšno označevanje potrebuje in zahteva, saj v nasprotnem primeru ne more pridobiti enakovrednih ponudb.

Hkrati bi želeli poudariti, da je zahteva v delu »označitev s svetlečimi materiali« v neskladju z drugo zahtevo naročnika:

- dobava v barvi po želji naročnika (prašno barvanje RAL 7016 antracit siva)

Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da natančno specificira kakšno označitev parkomatov zahteva / potrebuje, ter zahtevo zapiše tako, da le ta ne bo v nasprotju s preostalimi zahtevami naročnika ali pa navedeno zahtevo umakne.

Odgovor:
Ohišje mora biti prašno barvano v RAL 7016 antartic siva, kako bo ponudnik dodatno označil, da bo parkomat bolj viden tako podnevi in ponoči je njegova presoja.

3.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Zalogovnik za vračilo denarja z zalogo vsaj 1000 kovancev s predčasnim opozorilom o pomanjkanju zaloge.

VPRAŠANJA PONUDNIKA:
Zahteva po vračanju preplačanega zneska na parkomatih je nesmiselna in je tudi neekonomična.
Drži sicer dejstvo, da na trgu obstaja tehnologija za tovrstno funkcionalnost, vendar je proizvajalci parkomatov (še posebno ne vodilni, globalni proizvajalci) ne vgrajujejo v svoje naprave iz razloga varnosti in visokih vzdrževalnih stroškov. V primeru vgradnje mehanizmov za vračanje preplačanega zneska (hopperji, vračalniki s tubami), namreč menjalnine - oziroma zaloge kovancev za vračanje ni moč zaščititi pred vlomi / krajo (menjalnine ni mogoče pospraviti v sef). To pomeni, da v primeru vloma v parkomat s strani nepooblaščene osebe, le ta enostavno pride do denarja, ki je namenjen vračanju. Poleg kraje menjalnine, bo naročnik v primeru nakupa takšne rešitve imel številne dodatne stroške zaradi vandalizma oziroma pogostejših vlomov (poškodbe ohišja, poškodbe notranjih delov parkomata)

Naprave za vračilo kovancev so tudi velik porabnik električne energije, kar pomeni, da ponudniki iz razloga tehnične neizvedljivosti ne morejo zagotoviti parkomata s avtonomnim delovanjem na akumulatorje in parkomata s solarnim napajanjem, kar je v nasprotju z eno od zahtev naročnika, na podlagi katere bo naročnik točkoval prejete ponudbe.

Tovrstna funkcionalnost ni ekonomična tudi z vidika stroškov vzdrževanja. Tovrstni sistemi namreč vsebujejo številne gibljive dele, ki jih je potrebno redno vzdrževati, servisirati in čistiti. Glede na število parkomatov, takšna dela predstavljajo visoke stroške, ki jih bo moral plačevati naročnik, da si bo lahko zagotovil normalno delovanje parkomatov.

Glede na število razpisanih parkomatov, lahko ta funkcionalnost naročniku povzroča številne tehnične težave in nevšečnosti, kot so na primer zagozdeni kovanci, ki jih je potrebno ročno odstraniti, napačno vrnjeni zneski zaradi zagozdenih kovancev Naročnik bo za normalno delovanje take rešitve potreboval številčno tehnično ekipo, ki bo dnevno reševala tovrstne težave oziroma bo moral plačevati visoke stroške za tovrstne storitve v kolikor bo opravljanje teh storitev prenesel na drugega pogodbenega partnerja.

Iz naročnikove zahteve hkrati niti ni razvidno, kako naj bi na parkomatu potekalo plačevanje oziroma izbira tarife in zneska, ki ga bo plačal uporabnik. Na klasičnih parkomatih namreč parkomat obračuna čas parkiranja glede na vstavljen znesek ter tarifo parkiranja.

Naročnikova zahteva je nerealna tudi z vidika velikosti parkomata kot celote. Parkomat mora biti namreč zasnovan tako, da so njegove dimenzije kar se da optimalne glede na namembnost uporabe. Parkomati so tako lahko montirani v okoljih, kjer je na voljo malo prostora (na pločnikih, ob cesti.). Z dodatnimi/nestandardnimi funkcionalnostmi, kot je vračanje preplačanega zneska v kovancih, ki jih zahteva naročnik, bo naročnik precej presegel še sprejemljive dimenzije take naprave, s tem pa tvega bodi si, da na posameznih področjih takih naprav ne bo mogel uporabiti, bodi si da bo z montažo takih naprav povzročil druge nevšečnosti ali celo nevarnosti za okolico (npr. oviranje prometa, pešcev, kolesarjev, dimenzijska neustreznost parkomata za uporabo s strani uporabnikov s posebnimi potrebami). Naprav za vračanje kovancev še posebno s tako kapaciteto, kot jo zahteva naročnik, namreč ni mogoče namestiti v tako majhen prostor kot je standardno ohišje parkomata, zato je edina možna rešitev, da ponudniki ponudijo rešitev v precej večjih po meri izdelanih ohišjih.

Prav iz navedenih razlogov teh možnosti ne nudi nobeden od vodilnih globalnih in lokalnih proizvajalcev uličnih parkomatov. Lahko bi celo dejali, da naročnik ne išče parkomata temveč plačilni terminal za plačilo različnih storitev oziroma rešitev izdelano po meri, ki pa je nepreizkušena kar naročniku ne zagotavlja kvalitetne in preizkušene rešitve.

Naročnik s to zahtevo omejuje število ponudnikov, ki se lahko prijavijo na razpis, s tem pa možnost, da pridobi ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

Odgovor:
Naročnik se z zapisanim strinja in zahtevo v celoti umika.

4.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Modul za plačevanje z mobilnim telefonom GSM ali NFC

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva naročnika ni jasna. Naročnika prosimo za obrazložitev kakšen sistem oziroma modul za plačevanje z mobilnim telefonom ima v mislih? Ali gre za sistem plačevanja Moneta, kot jo naročnik že uporablja na obstoječih parkomatih?

Odgovor:
Da to gre za isti modul oz. opremo Urbana

Naročnika prosimo, da objavi natančno tehnično specifikacijo modula in zahteve za mobilno plačevanje, na podlagi katerega bodo ponudniki lahko ponudili ustrezno rešitev ter na podlagi katere bo naročnik lahko prejel ponudbe za enakovredno rešitev.

Odgovor:
Prijavitelj bo za pripravo ustrezne ponudbe pridobil ustrezno dokumentacijo s strani zastopnika kartice Urbana to je Imovation d.o.o., Jarška cesta 10A, Ljubljana, na katerega se obrne za podatke za potrebe razpisa in priprave ponudbe

Ali lahko ponudniki ponudijo sistem plačevanja preko mobilne aplikacije, ki lahko teče v okviru nadzornega centra za upravljanje?

Odgovor:
Izključno preko sistema Urbana.

V kolikor ima naročnik v mislih sisteme drugih proizvajalcev, ki jih je potrebno v sistem parkomatov integrirati, naročnika prosimo, da objavi tehnične specifikacije sistema katerega integracijo želi ter podrobna navodila za razvijalce s tehnično podporo lastnika / proizvajalca sistema. V kolikor naročnik želi tovrstno integracijo, naročnika pozivamo, da podaljša tako rok za oddajo ponudbe, kot tudi dobavne roke tako, da bo ponudnikom omogočil dovolj časa za razvoj povezave oziroma integracije sistema za mobilno plačevanje drugega proizvajalca (programska in strojna oprema).

Odgovor:
Roki za dobavo ostajajo nespremenjeni.

5.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Možnost vgradnje modula za povezavo z nadzornim centrom preko druge javne infrastrukture

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nejasna. Naročnika prosimo za natančen podatek / specifikacijo iz katere bo brez dvoma razvidno možnost katerih modulov za povezavo z nadzornim centrom naročnik zahteva. Katero javno infrastrukturo ima v mislih naročnik?

Odgovor:
v razpisni dokumentaciji je jasno napisano katera infrastruktura je mišljena tako, da naročnik vztraja pri zahtevi.

6.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Podajalec in zapisovalec kartic Urbana z zalogovnikom za 100 kartic

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva po izdajanju kartice Urbana na parkomatih je nesmiselna in je tudi neekonomična.

Kartica Urbana ter čitalci / podajalci kartic Urbana so produkt drugega proizvajalca in ne more biti standardna oprema parkomata, ki bi jo lahko ponudili ponudniki. Oprema (čitalci) kartice Urbana je del ločenega sistema (programska in strojna oprema), naročnik pa v razpisni dokumentaciji niti ni navedel, ali tovrstni podajalci / čitalci kartic na trgu obstajajo ter kako jih ponudniki lahko pridobijo.

Tovrstna funkcionalnost ni ekonomična niti z vidika stroškov vzdrževanja parkomatov. Tovrstni čitalci namreč vsebujejo številne gibljive dele, ki jih je potrebno redno vzdrževati in čistiti. Glede na število parkomatov, takšna dela predstavljajo visoke stroške, ki jih bo moral plačevati naročnik, da si bo lahko zagotovil normalno delovanje parkomatov.

Motorizirani podajalci plastičnih kartic so tudi velik porabnik električne energije, kar pomeni da ponudniki iz razloga tehnične neizvedljivosti ne morejo zagotoviti parkomata z avtonomnim delovanjem na akumulatorje in parkomata s solarnim napajanjem, kar je v nasprotju z eno od zahtev naročnika, na podlagi katere bo naročnik točkoval prejete ponudbe.

Te možnosti ne nudi nobeden od vodilnih globalnih proizvajalcev uličnih parkomatov, saj gre za nestandardno rešitev oziroma za rešitev izdelano po meri. Gre še za eno od zahtev, ki nakazuje, da naročnik ne išče parkomata temveč plačilni terminal za plačilo različnih storitev oziroma rešitev izdelano po meri, ki pa je nepreizkušena kar naročniku ne zagotavlja kvalitetne in preizkušene rešitve. Hkrati bi v primeru, da naročnik išče razvoj in izdelavo rešitve (plačilnega terminala) po meri, moral objaviti razpis za razvoj in izdelavo plačilnega terminala po meri in ne razpis za dobavo parkomatov, takemu razpisu pa priložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo ter načrte za izdelavo zahtevane rešitve. Hkrati bi proizvajalec take rešitve moral pridobiti vse potrebne certifikate za prodajo tovrstnih avtomatov v R.S. oziroma EU, kar je s terminskega vidika neizvedljivo.

Naročnika bi želeli opozoriti, da bodo številne dodatne funkcionalnosti, ki jih zahteva in navaja v tehničnih specifikacijah močno vplivale na uporabniško izkušnjo na parkomatu. Zaradi številnih možnosti bodo uporabniki pogosto zmedeni in bodo težko ugotovili kje in kako prikličejo posamezno željeno funkcionalnost.

Naročnik s to zahtevo omejuje število ponudnikov, ki se lahko prijavijo na razpis, s tem pa možnost, da pridobi ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Naročnikova zahteva je nerealna tudi z vidika velikosti parkomata kot celote. Parkomat mora biti namreč zasnovan tako, da so njegove dimenzije kar se da optimalne glede na namembnost uporabe. Parkomati so tako lahko montirani v okoljih, kjer je na voljo malo prostora (na pločnikih, ob cesti.). Z dodatnimi/nestandardnimi funkcionalnostmi, kot je izdajanje mestne kartice Urbana, ki jo zahteva naročnik, bo naročnik precej presegel še sprejemljive dimenzije ohišja take naprave, s tem pa tvega, bodi si, da na posameznih področjih takih naprav ne bo mogel uporabiti/namestiti, ali pa si bo z montažo takih naprav povzročil druge nevšečnosti ali celo nevarnosti za okolico (npr. oviranje prometa, pešcev, kolesarjev, dimenzijska neustreznost parkomata za uporabo s strani uporabnikov s posebnimi potrebami). Izdajo mestne kartice Urbana še posebno s tako kapaciteto, kot jo zahteva naročnik, namreč ni mogoče namestiti v tako majhen prostor, kot je standardno ohišje parkomata, zato je edina možna rešitev, da ponudniki ponudijo rešitev v precej večjih po meri izdelanih ohišjih. Dimenzije take naprave, bi ob upoštevanju vseh naročnikovih zahtev in funkcionalnosti celo presegale dimenzije npr. Urbanomatov, ki jih naročnik že uporablja za izdajo in polnjenje mestnih kartic Urbana, ki so že ob zagotavljanju svoje primarne funkcije dimenzijsko naprave, ki precej presegajo dimenzije običajnih parkomatov.

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

Odgovor:
Naročnik zahtevo umika.

7.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Parkomat mora imeti mehanizem, s katerim upravljavec ob vsakem času lahko kontrolira količino fizičnih plačilnih sredstev - gotovine v parkomatu, obstoječe ostale prejemke glede na vrsto plačila (gotovinsko, plačilo z Urbano in GSM) in predmet plačila, npr. plačilo takse za parkiranje) in vsoto teh zneskov, ki so bili prejeti po zadnjem praznjenju.

Pri tem mora parkomat imeti tudi mehanizem za tisk natančnega kontrolnega dokazila, ki ga določi naročnik.

Neodvisno od tega mora ohraniti posamične zapise o postopkih plačevanja z mestno kartico Urbana.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno tehnično (št. znakov) specificira vsebino kontrolnega dokazila, kot ga želi oziroma potrebuje. Naročnikova zahteva, v delu »dokazilo kot ga določi naročnik«, od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov (omejitev števila znakov, dolžina tiskanih potrdil) ni možno. Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni in priloži vzorec potrdila, kot ga želi oziroma potrebuje.

Hkrati želimo naročnika opozoriti tudi na dejstvo, da so vsi zahtevani podatki na voljo naročniku preko nadzornega centra, ki omogoča tudi povezovanje preko pametnega mobilnega telefona in s tem dostopne tudi na terenu, zato je taka zahteva nesmiselna in nepotrebna, dostop do podatkov v nadzornem centru, pa lahko naročnik posameznim uporabnikom omeji oziroma nastavi dostopne pravice tako, da le ta lahko vidi le tiste podatke, do katerih ima pravico dostopati.

Odgovor:
Kontrolni listek mora vsebovati osnovne podatke parkomata, logotip upravljalca, datum, uro, številko računa, dnevno številko, ki jo generira parkomat, da ne pride do zlorab parkirnega listka. Parkirni listek pomeni račun skladno z določili in pravilnikom o davčnem potrjevanju računov.
V prilogo razpisne dokumentacije bomo priložili vzorec parkirnega listka.

8.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dostop do parkomata za namen praznjenja fizičnih plačilnih sredstev mora imeti samo pooblaščena oseba.

Postopek praznjenja se mora vedno zaključiti z izdajo natančnega potrdila o prejemkih, razčlenjeno glede na vrsto plačila.

V nobenem primeru pa ne sme imeti pooblaščena oseba za praznjenje fizičnih plačilnih sredstev direktnega dostopa do plačilnih sredstev, ne glede na to, če se zbiralnik nahaja v ali izven parkomata. (npr. v primeru zamenljive kasete).

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnikova zahteva po razčlenjenosti potrdila o praznjenju glede na vrsto plačila je nesmiselna. Naročnik fizično na parkomatu prazne le prejemke od gotovinskih plačil (kovanci), zato je izpis o negotovinskih plačilih fizično na parkomatu nesmiseln in nepotreben. Poročila o vseh plačilih, razčlenjena glede na vrsto plačila, pa so naročniku na voljo preko nadzornega centra.
Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo ustrezno prilagodi.

Odgovor:
Pri zahtevi vztrajamo zaradi večje varnosti pred zlorabami.

9.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Parkomat mora imeti vgrajen mehanizem, ki omogoča praznjenje z naslednjimi metodami:
a) direkten odvzem gotovine, ki je shranjena v kaseti za denar, vgrajeni v parkomatu, s prenosom v zbiralnik. Kaseta z denarjem se mora nato zakleniti in blokirati, tudi sam zbiralnik mora biti blokiran.
b) odvzem z nadomestno kaseto. Ko se odstrani polna kaseta, jo je potrebno nadomestiti s prazno. Obe kaseti morata biti zaklenjeni, da preprečujeta neposreden stik z denarjem.
V času praznjenja oz. odprtih vrat parkomata, le-ta ne sme obratovati.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Opisi kot jih je navedel naročnik so nerazumljivi. Naročnik zahteva možnost direktnega odvzema gotovine hkrati pa navaja zahtevo, da oseba, ki prazni parkomat ne sme imeti direktnega stika z gotovino?
Naročnika prosimo, da pojasni, kaj ima v mislih z opisom »prenos v zbiralnik« ter podrobneje opiše in po potrebi grafično ponazori, kakšen način praznjenja gotovine iz parkomata zahteva?

Naročnik podaja možnosti a in b. Ali to pomeni, da morajo ponujeni parkomati imeti eno od navedenih možnosti ali obe? V primeru, da morata biti zagotovljeni obe možnosti, naročnika prosimo, da zahtevo omeji na eno od možnosti, saj se le ti med seboj izključujeta?
Hkrati bi želeli naročnika opozoriti, da je opis, ki ga naročnik opisuje pod točko a, običajen za plačilne terminale na zaprtih parkirnih sistemih, ki za shranjevanje denarja ne uporabljajo sefa, kar pomeni, da je:
- Zahteva v nasprotju z drugimi zahtevami, ki jih naročnik navaja v razpisni dokumentaciji
- Taka oblika za naročnika predstavlja visoka tveganja (varnost gotovine v parkomatu, povečano število vlomov, višja stopnja poškodb in stroškov zaradi vandalizma)

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo prilagodi oziroma umakne.

Odgovor:
Naročnik umika zahtevo pod točko »a«.
Zahteva pod točko »b« ostaja.

10.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Razbiranje sredstev mora potekati po ustreznem in varnem postopku, pri katerem se v parkomatu preveri stanje na kartici. Shranjeni podatki se po za to ustreznem prenosnem sistemu prenesejo na račun upravljavca.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne. Sistem kartice Urbana je sistem drugega proizvajalca. Vsi postopki in protokoli plačevanja s kartico Urbana se v takih primerih izvajajo v sistemu drugega proizvajalca in preko namenske strojne in programske opreme drugega proizvajalca in ne neposredno v parkomatu, kot to navaja naročnik.

Sistema sta med seboj povezana preko namenskega komunikacijskega protokola preko katerega med seboj izmenjujeta podatke, nikakor pa se procesi plačevanja oziroma transakcije s kartico Urbana ne odvijajo in ne morejo odvijati neposredno na parkomatu.

Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja.

11.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Zalogovnik samodejnega podajalca mora vsebovati zalogo za vsaj 100 kartic. Kartica Urbana mora biti izdana v največ treh sekundah od potrditve. Sistem mora omogočati tudi polnjenje kartice Urbana z dobroimetjem.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva po izdajanju kartice Urbana na parkomatih je nesmiselna in je tudi neekonomična.

Kartica Urbana ter čitalci / podajalci kartic Urbana so produkt drugega proizvajalca in ne more biti standardna oprema parkomata, ki bi jo lahko ponudili ponudniki. Oprema (čitalci) kartice Urbana je del ločenega sistema (programska in strojna oprema), naročnik pa v razpisni dokumentaciji niti ni navedel, ali tovrstni podajalci / čitalci kartic na trgu obstajajo ter kako jih ponudniki lahko pridobijo.

Tovrstna funkcionalnost ni ekonomična niti z vidika stroškov vzdrževanja parkomatov. Tovrstni čitalci namreč vsebujejo številne gibljive dele, ki jih je potrebno redno vzdrževati in čistiti. Glede na število parkomatov, takšna dela predstavljajo visoke stroške, ki jih bo moral plačevati naročnik, da si bo lahko zagotovil normalno delovanje parkomatov.

Motorizirani podajalci plastičnih kartic so tudi velik porabnik električne energije, kar pomeni da ponudniki iz razloga tehnične neizvedljivosti ne morejo zagotoviti parkomata z avtonomnim delovanjem na akumulatorje in parkomata s solarnim napajanjem, kar je v nasprotju z eno od zahtev naročnika, na podlagi katere bo naročnik točkoval prejete ponudbe.

Te možnosti ne nudi nobeden od vodilnih globalnih proizvajalcev uličnih parkomatov, saj gre za nestandardno rešitev oziroma za rešitev izdelano po meri. Gre še za eno od zahtev, ki nakazuje, da naročnik ne išče parkomata temveč plačilni terminal za plačilo različnih storitev oziroma rešitev izdelano po meri, ki pa je nepreizkušena kar naročniku ne zagotavlja kvalitetne in preizkušene rešitve. Hkrati bi v primeru, da naročnik išče izdelavo rešitve (plačilnega terminala) po meri, moral objaviti razpis za izdelavo plačilnega terminala po meri in ne razpis za dobavo parkomatov, takemu razpisu pa priložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo ter načrte za izdelavo take rešitve.

Naročnik s to zahtevo omejuje število ponudnikov, ki se lahko prijavijo na razpis, s tem pa možnost, da pridobi ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Naročnikova zahteva je nerealna tudi z vidika velikosti parkomata kot celote. Parkomat mora biti namreč zasnovan tako, da so njegove dimenzije kar se da optimalne glede na namembnost uporabe. Parkomati so tako lahko montirani v okoljih, kjer je na voljo malo prostora (na pločnikih, ob cesti.). Z dodatnimi/nestandardnimi funkcionalnostmi, kot je izdajanje mestne kartice Urbana, ki jo zahteva naročnik, bo naročnik precej presegel še sprejemljive dimenzije ohišja take naprave, s tem pa tvega, bodi si, da na posameznih področjih takih naprav ne bo mogel uporabiti/namestiti, ali pa si bo z montažo takih naprav povzročil druge nevšečnosti ali celo nevarnosti za okolico (npr. oviranje prometa, pešcev, kolesarjev, dimenzijska neustreznost parkomata za uporabo s strani uporabnikov s posebnimi potrebami). Izdajo mestne kartice Urbana še posebno s tako kapaciteto, kot jo zahteva naročnik, namreč ni mogoče namestiti v tako majhen prostor, kot je standardno ohišje parkomata, zato je edina možna rešitev, da ponudniki ponudijo rešitev v precej večjih po meri izdelanih ohišjih. Dimenzije take naprave, bi ob upoštevanju veh naročnikovih zahtev in funkcionalnosti celo presegale dimenzije npr. Urbanomatov, ki jih naročnik že uporablja za izdajo in polnjenje mestnih kartic Urbana, ki so že ob zagotavljanju svoje primarne funkcije dimenzijsko naprave, ki precej presegajo dimenzije običajnih parkomatov.

Naročnika bi želeli opozoriti, da bodo številne dodatne funkcionalnosti, ki jih zahteva in navaja v tehničnih specifikacijah močno vplivale na uporabniško izkušnjo na parkomatu. Zaradi številnih možnosti bodo uporabniki pogosto zmedeni in bodo težko ugotovili kje in kako prikličejo posamezno željeno funkcionalnost.

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

odgovor:
Naročnik zahtevo umika.

12.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Kapaciteta parkomata mora biti najmanj 3000 parkirnih listkov. V primeru, da zaloga parkirnih listkov poide, se mora na parkomatu pojaviti napis o nedelovanju parkomata. Predčasno mora biti odposlano opozorilo v nadzorni center.
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da umakne zahtevo vezano na izdajo minimalnega števila parkirnih listkov. Število izdanih listkov je namreč odvisno od velikosti termo papirne role oziroma medija za tisk parkirnih listkov, ki pa ni predmet razpisa.
Hkrati je število izdanih listkov vezano na dolžino posameznega parkirnega listka, ta pa je odvisna od količine informacij, ki morajo biti natisnjene na parkirnem listku, česar pa naročnik ni natančno specificiral.

Odgovor:
Naročnik vztraja pri zahtevi.

13.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Prostornina kasete mora biti najmanj 3,5 l. Ko je kaseta polna, mora parkomat v primeru, da uporabnik vstavi denar, le tega vrniti, ali pa se ga ne more več vstaviti. O tem mora jasno opozoriti uporabnika (z izpisom na prikazovalniku) in nadzorni center.
c) Shranjevanje v zvezi s transakcijami
Parkomat mora imeti najmanjšo kapaciteto spomina za 500 transakcij.
Podatki, ki se morajo shranjevati, morajo vsebovati naslednje:
- identifikacijo
- znesek transakcije
- datum in uro transakcije
Ko je dosežena kapaciteta spomina, plačevanje z elektronskimi plačilnimi sredstvi ni več mogoče. O tem mora jasno opozoriti uporabnika in nadzorni center.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva naročnika vezana na kapaciteto spomina parkomata je tehnično neustrezna, saj se lahko količina podatkov za posamezno transakcijo spreminja glede na več spremenljivk. Iz navedenega razloga, bi moral naročnik zahtevo o kapaciteti spomina podati v obliki merske enote za merjenje kapacitete spomina npr. v enoti Kb.
Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo spremeni tako, da bo ta podana skladno z ustaljenimi standardi in enotno za vse ponudnike.

Odgovor:
Naročnik je zahtevo jasno zapisal in pri njej vztraja.

14.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Izdajanje parkirnih listkov z vsebino, ki jo predpiše naročnik

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo da natančno specificira vsebino parkirnih listkov, kot ga želi oziroma potrebuje. Naročnikova zahteva, od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov (omejitev števila znakov, dolžina tiskanih potrdil) ni možno. Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni in priloži vzorec potrdila, kot ga želi oziroma potrebuje.

Odgovor:
Naročnik bo v popravek razpisne dokumentacije dodal vzorec parkirnega listka.

15.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Ločevanje več skupin uporabnikov (običajni uporabniki, stanovalci, uslužbenci, ipd.), ki jih predpiše naročnik.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nejasna. Naročnika prosimo, da natančno opiše in opredeli postopek ločevanja različnih skupin uporabnikov in jasno definira vse skupine uporabnikov, ki jih potrebuje.

Naročnikova zahteva, od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev , kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.
Naročnika prosimo, da objavi dodatna pojasnila in natančne opise delovanja, ali pa zahtevo umakne.
Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja. Namesto »ipd.« naročnik dodaja »ter druge možnosti po naknadnem naročilu naročnika«.

16.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Možnost izdaje dvojnika računa.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nesmiselna in tehnično neizvedljiva. Izdaja dvojnika računa neposredno na parkomatu ni možna. Za tovrstno funkcionalnost, bi moral parkomat imeti možnost iskanja točno določene številke računa med vsemi izdanimi računi, kar je iz številnih razlogov in tehničnih omejitev tovrstnih sistemov tehnično neizvedljivo.

Funkcija izdaje kopije računa, mora biti na voljo skladno z veljavno davčno zakonodajo (davčno potrjevanje računov), in jo ponudniki tovrstnih sistemov nudijo preko nadzornega centra oziroma namenskega programskega modula za davčno potrjevanje računov.

Naročnika bi želeli opozoriti tudi, da izdaja dvojnikov računov lahko privede do zlorab, saj bi si lahko uporabnik natisnil dvojnik računa iz preteklih plačil in ga uporabil kot dokazilo o plačilu na vozilu, brez da bi izvedel plačilo.

Naročnikova zahteva je nesmiselna zato naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

Odgovor:
Zahteva ostaja. Stranka mora dobiti dvojnik računa, v primeru, ko ne dobi listka na parkomatu. Dvojnik dobi izključno v nadzornem centru in ne na parkomatu.

17.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Izdajanje posebnih parkirnih listkov oz. zapisovanje na kartico Urbana, ki štejejo kot vozovnice za mestni javni promet (npr. obstoječi način plačevanja na P+R)

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnikova zahteva je nesmiselna in tehnično neizvedljiva. Te možnosti ne nudi nobeden od vodilnih globalnih proizvajalcev uličnih parkomatov, saj gre za nestandardno rešitev oziroma za rešitev izdelano po meri. Gre še za eno od zahtev, ki nakazuje, da naročnik ne išče parkomata temveč plačilni terminal za plačilo različnih storitev oziroma rešitev izdelano po meri, ki pa je nepreizkušena kar naročniku ne zagotavlja kvalitetne in preizkušene rešitve.

Hkrati bi v primeru, da naročnik išče izdelavo rešitve (plačilnega terminala) po meri, moral objaviti razpis za izdelavo plačilnega terminala po meri in ne razpis za dobavo parkomatov, takemu razpisu pa priložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo ter načrte za izdelavo take rešitve.

Naročnikova zahteva je hkrati lahko vezana na druge sisteme oziroma na integracijo drugih sistemov v sistem parkomatov, naročnik pa ni specificiral katere sisteme je potrebno integrirati niti ni objavil tehničnih specifikacij in navodil za razvijalce za te sisteme.

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da navedeno zahtevo umakne.

Odgovor:
Zahteva se umika.

18.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Izdajanje poročil in izpisov za potrebe nadzora in vzdrževanja, ki jih predpiše naročnik na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra)
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira izpise, ki jih zahteva in opredeli njihovo vsebino. Naročnikova zahteva, v delu »kot jih predpiše naročnik«, od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, glede na želje, ki jih bo naročnik izrazil naknadno, brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.

Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni s podatki o zahtevanih izpisih in priloži vzorce zahtevanih izpisov (iz vsebinskega vidika), ali pa zahtevo umakne.

Odgovor:
Izpisek mora imeti osnovne podatke o parkomatu, cona ura, ime upravljalca, s kakšnim plačilnim sredstvom je bil parkomat testiran (Urbana, moneta, testni kovanec). Testni listek mora imeti vrednost 0, saj je račun ravno tako poslan na FURS (da si upravitelj ne dela dodatnega stroška, ko se parkomat testira)
Vzorec izpisa bo podan kot priloga popravku razpisne dokumentacije.

19.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Parkirni listek mora biti vsebinsko oblikovan tako kot ga bo določil naročnik. Morebitno spreminjanje vsebine parkirnega listka, na zahtevo naročnika mora biti enostavno in hitro. Parkirni listek lahko pomeni tudi vozovnico, dovolilnico (npr. za stanovalce), ipd.

Končni čas, datum parkiranja in ceno je mogoče odčitati pri dnevni svetlobi iz razdalje 1 m.

Zapis vseh informacij na parkirnem listku mora biti čitljiv najmanj 30 dni po izdaji, v primeru, da so za vetrobranskim steklom izpostavljene dnevni svetlobi.
Na parkirnem listku morajo biti zapisane še dodatne informacije, ki jih zahteva upravni organ ali naročnik, kot npr. način, kako je treba parkirni listek uporabiti.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira vsebino parkirnega listka, ki jo zahteva in natančno opredli njihovo vsebino. Naročnikova zahteva, v delih »kot bo določil naročnik« in »ki jih zahteva upravni organ ali naročnik« od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, glede na želje, ki jih bo naročnik izrazil naknadno, brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.

Naročnika hkrati prosimo, da iz zahtev umakne zahteve vezane na obstojnost tiska ter dimenzije papirja oz. medija za tisk računa/potrdila. Ta je namreč odvisna od termo papirja oziroma medija na katerega je parkirni listek natisnjen ta pa ni del javnega naročila.

Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni s podatki o zahtevanih izpisih in priloži vzorce zahtevanih izpisov (iz vsebinskega vidika), ali pa zahtevo umakne.

Odgovor:
Naročnik zahteva obstojnost zapisa in pri tem vztraja.

20.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Ko je potrjen postopek plačila, čas izdaje parkirnega listka ne sme trajati več kot 4s.
Površina parkirnega listka mora biti najmanj 3500 mm2, najmanjša dimenzija pa mora biti večja kot 50mm.
Material mora ustrezati naslednjim zahtevam:
- najnižja natezna trdnost: 25 N na centimeter širine;
- minimalna debelina 60 m.
Parkirni listek mora vsebovati najmanj naslednje čitljive informacije, ki se ne morejo izbrisati:
- plačano parkirnino
- končni čas in datum parkiranja
- oznako parkomata in cone parkiranja
- ostale elemente računa
- EOR, ZOI in QR kodo

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo da umakne zahtevo časa za izpis parkirnega listka. Čas za izpisa je namreč zelo odvisen od številnih dejavnikov (predvsem kot posledica davčnega potrjevanja računov), na katere ponudniki oziroma njihova oprema nima vpliva (npr. hitrost prenosa podatkov v mobilnem omrežju zaradi zasedenosti omrežja, oddaljenost bazne postaje operaterja, odzivni čas strežnikov FURS-a, števila hkratnih poizvedb v sistem FURSA).

Hkrati naročnika prosimo, da umakne zahteve vezane na termo papir oziroma lastnosti medija za tisk parkirnega listka, saj le ta ni predmet razpisa.

Odgovor:
Zahteva za papir se umika.

21.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Izpisi o delovanju, nastavitvah, shranjenih podatkih, ipd., ki jih naročnik potrebuje pri upravljanju in nadzoru.
Parkomat mora omogočati izpis vseh potrebnih podatkov, ki jih naroči naročnik.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira katere izpise zahteva ter podrobno specificira vsebino izpisov, ki jih zahteva . Naročnikova zahteva, v delu »ki jih naroči naročnik«« od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, glede na želje, ki jih bo naročnik izrazil naknadno, brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.

Odgovor:
V osnovi mora izpisati vse informacije, ki jih predpisuje aktualna zakonodaja. Naročnik lahko doda zahtevo po še dodatnih izpisih, ki se tekom časa pokažejo, bodisi zaradi zakonodaje bodisi zaradi samega delovanja.

22.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Navodila v slovenščini in še v vsaj treh tujih jezikih se prikazujejo glede na izbiro jezika na LCD zaslonu. Število in določitev tujih jezikov se lahko spreminja glede na odločitev naročnika.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira katere jezike zahteva. Naročnikova zahteva, v delu »glede na odločitev naročnika«« od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, glede na želje, ki jih bo naročnik izrazil naknadno, brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.

Vodilni lokalni in globalni ponudniki kot standardno funkcionalnost ponujajo do 4 jezike, kar glede na povratne informacije s trga številnih držav več kot zadostuje za normalno obratovanje. Naročnik bi moral pri postavljanju zahtev upoštevati situacijo na trgu, saj v nasprotnem primeru z zahtevo omejuje konkurenčnost med ponudniki in možnost, da pridobi ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Odgovor:
Naročnik zahteva angleško, italijansko, nemško in slovensko
Možnost mora biti spremeniti jezik tudi v kateri drugi in sicer na pobudo naročnika.

23.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Način plačevanja parkirnine
- plačevanje s kovanci: 10, 20, 50 centov, 1 EUR in 2 EUR.
- plačevanje z mestno kartico Urbana
- plačevanje z GSM ali NFC
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo da ponudnike obvesti, kakšno vrsto plačila ima v mislih z možnostjo:
- plačevanje z GSM ali NFC

Odgovor:
Gre za plačevanje z Moneto in Urbano.


24.

ZAHTEVA NAROČNIKA: Na zahtevo upravljavca mora imeti parkomat mehanizem za izbiro tarife, ki ga uporabnik sproži, prikaže se določena kategorija pred vsakim postopkom plačevanja (npr. tarifa za stanovalce, vozna karta).

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira kakšen mehanizem za izbiro tarife zahteva ter katere kategorije zahteva. Naročnikova zahteva, v delu »Na zahtevo upravljavca«« od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, glede na želje, ki jih bo naročnik izrazil naknadno, brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.

Hkrati naročnika pozivamo, da odgovori s kakšnim identifikatorjem bo posamezen uporabnik parkomata izkazal upravičenost do izbire posamezne tarife?

Naročnika prosimo, da tehnično opredeli in specificira svoje zahteve ali pa zahtevo umakne.

Odgovor:
Naročnik vztraja pri zahtevi. Zadeve so opredeljene v Odloku o urejanju prometa v MOL.

25.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Vrsto plačilnega sredstva predpiše naročnik.

Parkomat mora prepoznati veljavna plačilna sredstva in zavrniti vsako tisto plačilno sredstvo, ki ga prepozna kot neveljavnega.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo da natančno specificira plačilna sredstva, ki jih morajo zagotoviti ponudniki. Naročnikova zahteva, v delu »Vrsto plačilnega sredstva predpiše naročnik«« od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem brez omejitev, glede na želje, ki jih bo naročnik izrazil naknadno, brez omejitev, kar pa iz tehničnih razlogov ni možno.

Odgovor:
Naročnik vztraja pri zahtevi.

26.
ZAHTEVA NAROČNIKA: V časovnem razmaku med potrditvijo transakcije in tiskanjem parkirnega listka, mora parkomat vrniti uporabniku gotovino ali pa mora biti vnos onemogočen.

Parkomat mora vsebovati zalogovnik ali zalogovnike za vračilo denarja z skupno zalogo vsaj 1000 kovancev. Zalogovnik za vračilo denarja se mora polniti iz vplačil v parkomat.

Parkomat mora vračati vsoto preplačila s kovanci: 10 in 50 centov.

Zalogovnik mora omogočati samodejno praznjenje presežka gotovine v kaseto za prenos denarja na podlagi blagajniškega maksimuma.
V tem času se tudi ne sme obremeniti elektronskega plačilnega sredstva.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva po vračanju preplačanega zneska na parkomatih je nesmiselna in je tudi neekonomična.

Drži sicer dejstvo, da na trgu obstaja tehnologija za tovrstno funkcionalnost, vendar je proizvajalci parkomatov (še posebno ne vodilni, globalni proizvajalci) ne vgrajujejo v svoje naprave iz razloga varnosti in visokih vzdrževalnih stroškov. V primeru mehanizmov za vračanje preplačanega zneska (hopperji, vračalniki s tubami), namreč menjalnine - oziroma zaloge kovancev za vračanje ni moč zaščitit pred vlomi / krajo (menjalnine ni mogoče pospraviti v sef). To pomeni, da v primeru vloma v parkomat s strani nepooblaščene osebe, le ta enostavno pride do denarja, ki je namenjen vračanju. Poleg kraje menjalnine, bo naročnik v primeru nakupa takšne rešitve imel številne dodatne stroške zaradi vandalizma oziroma pogostejših vlomov (poškodbe ohišja, poškodbe notranjih delov)

Naprave za vračilo kovancev so tudi velik porabnik električne energije kar pomeni, da ponudniki iz razloga tehnične neizvedljivosti ne morejo zagotoviti parkomata z avtonomnim delovanjem na akumulatorje in parkomata s solarnim napajanjem, kar je v nasprotju z eno od zahtev naročnika, na podlagi katere bo naročnik točkoval prejete ponudbe.

Tovrstna funkcionalnost ni ekonomična tudi z vidika stroškov vzdrževanja. Tovrstni sistemi namreč vsebujejo številne gibljive dele, ki jih je potrebno redno vzdrževati in čistiti. Glede na število parkomatov, takšna dela predstavljajo visoke stroške, ki jih bo moral plačevati naročnik, da si bo lahko zagotovil normalno delovanje parkomatov.

Glede na število parkomatov, lahko ta funkcionalnost naročniku povzroča številne tehnične težave in nevšečnosti, kot so na primer zagozdeni kovanci, ki jih je potrebno ročno odstraniti, napačno vrnjeni zneski zaradi zagozdenih kovancev Naročnik bo za normalno delovanje take rešitve potreboval številčno tehnično ekipo, ki bo dnevno reševala tovrstne težave oziroma bo moral plačevati visoke stroške za tovrstne storitve v kolikor opravljanje teh storitev prenesel na drugega pogodbenega partnerja.

Prav iz navedenih razlogov teh možnosti ne nudi nobeden od vodilnih globalnih in lokalnih proizvajalcev uličnih parkomatov. Lahko bi celo dejali, da naročnik ne išče parkomata temveč plačilni terminal za plačilo različnih storitev oziroma rešitev izdelano po meri, ki pa je nepreizkušena kar naročniku ne zagotavlja kvalitetne in preizkušene rešitve. Naročnik s to zahtevo omejuje število ponudnikov, ki se lahko prijavijo na razpis, s tem pa možnost, da pridobi ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Iz naročnikove zahteve hkrati niti ni razvidno, kako naj bi na parkomatu potekalo plačevanje oziroma izbira tarife in zneska, ki ga bo plačal uporabnik. Na klasičnih parkomatih namreč parkomat obračuna čas pariranja glede na vstavljen znesek ter tarifo parkiranja.

Naročnikova zahteva je nerealna tudi z vidika velikosti parkomata kot celote. Parkomat mora biti namreč zasnovan tako, da so njegove dimenzije kar se da optimalne glede na namembnost uporabe. Parkomati so tako lahko montirani v okoljih, kjer je na voljo malo prostora (na pločnikih, ob cesti.). Z dodatnimi/nestandardnimi funkcionalnostmi, kot je vračanje preplačanega zneska v kovancih, ki jih zahteva naročnik, bo naročnik precej presegel še sprejemljive dimenzije take naprave, s tem pa tvega bodi si, da na posameznih področjih takih naprav ne bo mogel uporabiti bodi si, da bo z montažo takih naprav povzročil druge nevšečnosti ali celo nevarnosti za okolico (npr. oviranje prometa, pešcev, kolesarjev, dimenzijska neustreznost parkomata za uporabo s strani uporabnikov s posebnimi potrebami). Naprav za vračanje kovancev še posebno s tako kapaciteto, kot jo zahteva naročnik, namreč ni mogoče namestiti v tako majhen prostor kot je standardno ohišje parkomata, zato je edina možna rešitev, da ponudniki ponudijo rešitev v precej večjih po meri izdelanih ohišjih.

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

Odgovor:
Naročnik zahtevo umika.

27.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Uporabnik mora imeti možnost, da lahko prekine postopek plačevanja. Zato mora biti vgrajena funkcija časovnega zamika za prekinitev.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva naročnika je nesmiselna in v nasprotju z nekaterimi drugimi zahtevami naročnika.
Naročnika prosimo da zahtevo umakne. Postopek plačevanja lahko uporabnik prekine do potrditve transakcije. Hkrati je zahteva v nasprotju z naročnikovo zahtevo o času izdaje parkirnega listka. Naročnik predpisuje izdajo parkirnega listka v 4 sekundah istočasno pa zahteva časovni zamik za potrebe prekinitve plačila.

Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja.

28.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Brezžična povezava z GPRS/UMTS 3G tehnologijo
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira katero tehnologijo zahteva (GPRS, 3G, 4G). Cene naprav so namreč odvisne od izbrane tehnologije. V kolikor lahko vsak ponudnik ponudi drugačno tehnologijo, naročnik ne bo imel možnosti pridobiti med seboj primerljivih ponudb in s tem ne bo pridobil ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Odgovor:
Tehnologija mora biti primerna, da bo komunikacija tekla nemoteno oz bo v okviru predvidenega časa, kot je določen v razpisu.


29.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Možnost nadgradnje za povezavo preko druge javne infrastrukture, radio relejne zveze, Wi fi 802.11 G/N, kabla, ipd
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nejasna. Naročnika prosimo za natančen podatek, možnost katerih modulov za povezavo z nadzornim centrom zahteva. Katero javno infrastrukturo ima v mislih naročnik.

Hkrati želimo poudariti, da vsak tip povezave (npr. WiFi), ne zagotavlja dovolj visoke stopnje zanesljivosti za zagotavljanje normalnega obratovanja tovrstnih naprav. Za tovrstno namembnost dovolj visoko zanesljivost (tudi iz razloga zagotavljanja davčnega potrjevanja računov) zagotavljata le možnosti kabelske LAN povezave ali povezave preko GSM omrežja.

Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja.

30.
ZAHTEVA NAROČNIKA:
- možno avtonomno delovanje na akumulatorje in/ali
- možna vgradnja opreme za polnjenje akumulatorjev na sončno energijo (sončne celice) in/ali
- možnost vgradnje opreme za polnjenje akumulatorjev preko omrežja javne razsvetljave ali elektro omrežja in/ali
- napajanje preko elektro omrežja
(ponudnik mora kot pogoj navesti VSAJ eno možnost napajanja (katere koli od navadnih možnosti).Če ponuja še katerokoli več od ene, dobi dodatne točke (navedeno med merili))!!

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo za pojasnilo kaj točno je imel v mislih z možnostjo avtonomno delovanje na akumulatorje? Ima naročnik v mislih delovanje preko akumulatorjev, ki jih naročnik ob izpraznitvi zamenja z novimi / polnimi akumulatorji?

Odgovor:
DA

31.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dostop do gotovine ni možen le s pomočjo enega samega orodja ali z eno samo potezo. V primeru ene same denarne kasete, morata biti dva ločena mehanizma za dostop, in vsak se upravlja s posebnim orodjem, od tega mora biti eno orodje specifično za parkomat.
Dobavitelj mora določiti, kako zagotoviti varnost pri pobiranju gotovine.
Dobavitelj parkomata ne sme dostaviti identičnih orodij ali mehanizmov za različne parkomate.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnik v točki varnost pri ravnanju z gotovino navaja zahteve vezane na dostop do gotovine s strani pooblaščenega osebja za praznjenje gotovine iz parkirnega avtomata, ne navaja pa bistvenih tehničnih varnostnih elementov kot je stopnja zaščite sefa (npr. stopnja zaščite S1 po standardu PN-EN 144450:2006 ipd.). Naročnika prosimo za odgovor kakšno stopnjo zaščite sefa zahteva? Nekateri proizvajalci namreč nudijo možnost izbire sefa z različnimi stopnjami zaščite, ki vplivajo na končno ceno parkomata. Naročnik bi moral, v kolikor želi pridobiti enakovredne ponudbe vseh ponudnikov, stopnjo zaščite specificirati.

Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja.

32.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj mora dobaviti opremo in tehnologijo, ki zagotavlja varnost pri obračunu in uporabi. Dobavitelj mora določiti, kako zagotoviti varnost pri obračunu in uporabi kartice. Varnost mora biti zadostna, da onemogoči uporabnikom in tretjim osebam zlorabe.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne. Sistem kartice Urbana je sistem drugega proizvajalca. Vsi postopki plačevanja s kartico Urbana se v takih primerih izvajajo v sistemu drugega proizvajalca in preko namenske strojne opreme drugega proizvajalca in ne neposredno v parkomatu, zato dobavitelj parkirnega avtomata nima vpliva na varnost pri izvedbi transakcije.

Sistema sta med seboj povezana preko namenskega komunikacijskega protokola preko katerega med seboj izmenjujeta podatke, nikakor pa se procesi plačevanja s kartico Urbana (transakcije) ne odvijajo in ne morejo odvijati neposredno na parkomatu.

Odgovor:
Zahteva naročnika je jasna in pri njej vztraja.

33.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj mora navesti in dokazati, kako se omeji in odpravi poškodbe v primerih vandalizma, nesreče ali zlorabe. Upoštevati mora vsaj naslednje točke:
1) deformacija zunanjih površin s/z:
- barvo
- lepilom
- polivanjem s tekočinami
- praskanjem
- packanjem
2) vlom
3) metanje tujih predmetov v odprtine, mašenje odprtin, vbrizgavanje tekočin v odprtine
4) tatvina
5) neupravičena demontaža.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva naročnika je nejasna in nedefinirana. Različni proizvajalci nudijo različne stopnje zaščite parkomatov proti vandalizmu in zlorabam ter različne dodatne varnostne elemente/opremo kot npr. posebna barva
Naročnik prosimo, da natančno specificira kakšno zaščito in katere varnostne / proti-vandalske elemente zahteva, v nasprotnem primeru namreč ne bo pridobil enakovrednih ponudb s strani različnih ponudnikov in s tem ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Odgovor:
Zahteva je jasna in naročnik pri njej vztraja.

34.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Povezljivost in izmenjava podatkov z ostalimi sistemi (servis, informacije, računovodski sistem, policija, redarstvo, banke, mestna uprava, center AVP, ipd).

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo za pojasnilo oziroma odgovor na naslednja vprašanja, vezana na povezljivost nadzornega centra z ostalimi sistemi:

Naročnika prosimo da objavi točen seznam sistemov (vključno z nazivi in proizvajalci sistemov) s katerimi mora biti povezan in mora izmenjevati podatke nadzorni center? Zahteva, v obliki kot jo je navedel naročnik namreč ni jasna in od ponudnikov zahteva, da ponudijo sistem z možnostjo povezave na neznane sisteme, česar ponudniki tako tehnično kot tudi ekonomsko ne morejo zagotoviti.

Naročnika prosimo za specifikacijo kateri podatki se morajo izmenjevati med posameznimi sistemi in na kakšen način?
Naročnika prosimo, da objavi tehnične specifikacije za povezavo s sistemi, ki jih želi povezati v nadzorni center ter navodila za razvijalce in tehnično podporo proizvajalcev teh sistemov za razvijalce.

Ker naročnik zahteva povezavo z nekaterimi sistemi z visokim varnostnim tveganjem (policija, banke, AVP), naročnika prosimo, da pridobi vsa potrebna dovoljenja in dokumentacijo za poseganje v navedene sisteme ipd.

V kolikor naročnik ni v stanju priskrbeti vseh informacij, dokumentacije in dovoljenj, ki so potrebne za razvoj in izdelavo tovrstnih povezav in oceno stroška izdelave tovrstnih povezav s strani ponudnikov, naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

Odgovor:
Enostavna izmenjava statističnih obdelav oz sporočil iz naprav oz. parkomatov (okvare, zastoji, statusi, alarmi, transakcije, načini plačevanja, zneski,..) z ostalimi sistemi (FURS, servis, informacije, računovodski servis, policija, redarstvo, banke, mestna uprava, center AVP, ipd.)

35.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dostop do vseh podatkov zbranih v podatkovnih zbirkah

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nerealna in posega v izključne ter intelektualne pravice proizvajalcev parkomatov in programske opreme. Baza podatkov tovrstnih rešitev namreč lahko vsebuje številne podatke za potrebe delovanja sistema, ki so intelektualna last proizvajalca tovrstnih sistemov in jih razlogov izključnih pravic in varovanja poslovnih skrivnosti ne more in ni dolžan razkriti.

Hkrati bi neposreden dostop do baze podatkov naročniku omogočil neposredno poseganje v bazo podatkov s tem pa možnost, da pride do napak in motenj v delovanju sistema in nenazadnje tudi pod določenimi pogoji možnost neposrednega spreminjanja določenih podatkov neposredno v bazi podatkov, kar pa ni v skladu s posameznimi deli veljavne zakonodaje (npr. davčno potrjevanje računov, kjer proizvajalec tovrstnih sistemov uporabniku ne sme omogočiti spreminjanja posameznih elementov računa, naknadnega brisanja računov)

Naročnik lahko zahteva možnost dostopa do podatkov in izvoza podatkov, ki so last naročnika oziroma jih je generiral naročnik (npr. finančni podatki) preko uporabniškega vmesnika nadzornega centra, nikakor pa neposrednega dostopa do baze podatkov ter vseh podatkov shranjenih v bazi podatkov.
Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

Odgovor:
Zahteva naročnika je jasna in pri njej vztraja.

36.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Oprema za nadzorni center naj obsega:
- Strojna oprema z ustrezno programsko opremo, ki bo omogočila izvajanje in razvoj naštetih funkcij ter povezave med nadzornim centrom in parkomati. Omogočati mora nadgraditev in nadaljnji razvoj sistema.
- Navodila, tehnične specifikacije in dokumentacija za opremo potrebno za implementacijo, upravljanje, vzdrževanje in razvoj.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Ker večina ponudnikov parkomatov na trgu ponuja programsko opremo nadzornega centra v oblaku, dobava strojne opreme v takem primeru ni potrebna. Predvidevamo, da naročnik dovoljuje možnost, da ponudniki ponudijo nadzorni center v oblaku?

Odgovor:
Ponudnik mora zagotoviti tako strojno, kot programsko opremo.
Naročnik NE dovoljuje nadzornega centra v oblaku.

37.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Sklene se ustrezna vzdrževalna oz. servisna pogodba, ki opredeljuje posege na terenu oz. na programski in strojni opremi. V pogodbi naročnik določi vsebino in obseg vzdrževanja oz. servisa in čas trajanja pogodbe.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da objavi vzorec vzdrževalne pogodbe in natančno definira elemente kot je čas trajanja, obseg vzdrževanja.

Odgovor:
Naročnik bo s popravkom razpisne dokumentacije dodal pravilno vzdrževalno pogodbo.

38.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj je dolžan vse spremembe, ki izhajajo iz spremenjene zakonodaje v Republiki Sloveniji (npr. DDV) implementirati na svoje lastne stroške in jih pravočasno namestiti na naročnikov sistem.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naočnik z zahtevo potiska ponudnike v neenakopraven položaj. Naročnik namreč lahko parkomate uporablja skozi zelo dolgo obdobje - tudi več kot 10 let.

Ponudniki tako ne morejo predvideti vsebine zakonskih sprememb, niti tehničnih zahtev povezanih z morebitno spremembo zakonodaje in ne morejo oceniti dolgoročnih stroškov, povezanih z izpolnjevanjem zahteve naročnika. Hkrati je potrebno poudariti tudi, da je izvajanje take zahteve lahko odvisno/omejeno tudi od tehničnih zmogljivosti in kompatibilnosti parkomatov. Nemogoče je namreč predvideti, ali bo tehnologija, ki je na voljo danes zaradi hitrega tehnološkega napredka omogočala povezovanje/nadgrajevanje na nove trenutno neznane zakonske zahteve, ki bi se lahko pojavile v prihodnosti.

Naročnik parkomate kupuje za opravljanje pridobitne dejavnosti zaračunavanje parkirnine, ki jo mora opravljati v okviru zakonskih možnosti, zato bi moral prevzemati tudi tveganja in stroške vezane na opravljanje te dejavnosti in jih nebi smel prelagati na ponudnike.

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo umakne, ali pa jo v najslabšem primeru časovno omeji na čas garancijske dobe parkomatov.

Odgovor:
Naročnik svojo zahtevo omejuje na 10 let.

39.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Naročnik si pridržuje pravico, da se kadarkoli sam odloči kateri del vzdrževanja in servisa bo opravljal sam ali izvajalec, ki ga naročnik določi, dobavitelj pa mu je dolžan to omogočiti in zagotoviti najkasneje v treh (3) mesecih po izraženi zahtevi naročnika.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnik z navedeno zahtevo posega v izključne pravice in intelektualno lastnino proizvajalca / ponudnika.
Servisna in vzdrževalna dela, lahko opravlja le s strani proizvajalca pooblaščena in usposobljena oseba (strokovnjak). Naročnik lahko zahteva, da ponudniki njegovo osebje usposobijo za opravljanje določenih del in posegov v opremo, katera lahko izvaja samostojno, nikakor pa ne v celoti oziroma katera koli dela.

Nekatera dela so namreč vezana na intelektualno lastnino proizvajalca in poslovne skrivnosti proizvajalca opreme (npr. posegi v programsko opremo/kodo, tehnologijo, patente, pos, amezne sklope elektronike parkomata, podatke v bazah podatkov).

Naročnika prosimo, da iz navedenih razlogov zahtevo omeji oziroma umakne.

Odgovor:
Ponudnik mora usposobiti osebje naročnika za vzdrževanje, predvsem strojne opreme.

40.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovi naročniku vse potrebne resurse pri prenosu znanja oz. tehnologije (dokumentacijo, navodila, izobraževanje, pooblastila in sklenitev potrebnih pogodb), če se naročnik odloči organizirati lastno servisno službo oz. le-to deloma ali v celoti prenesti na drugega partnerja.

41.
VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nerealna in posega v izključne pravice in intelektualno lastnino ponudnika / proizvajalca.
Nekatera dela so namreč vezana na intelektualno lastnino proizvajalca in poslovne skrivnosti proizvajalca opreme (npr. posegi v programsko opremo/kodo, tehnologijo, patente, posamezne sklope elektronike parkomata, podatke v bazah podatkov).

Ponudniki bi z upoštevanjem navedene zahteve lahko v primerih, ko gre za posredništvo/distribucijo, tudi kršili svoje distribucijske, partnerske ali posredniške pogodbe, ki jih imajo sklenjene s proizvajalcem opreme.

Servisna in vzdrževalna dela, lahko opravlja le s strani proizvajalca pooblaščena in usposobljena oseba (strokovnjak). Naročnik lahko zahteva, da ponudniki njegovo osebje oziroma osebje pogodbenega partnerja naročnika usposobijo za opravljanje določenih del in posegov v opremo, katera lahko izvaja samostojno, nikakor pa ne v celoti oziroma katera koli dela.

Iz navedenih razlogov naročnika prosimo, da zahtevo omeji ali umakne.

Odgovor:
Ponudnik mora usposobiti osebje naročnika za vzdrževanje, predvsem strojne opreme.

42.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj je dolžan spremembe, nadgradnje ali integracije, ki jih zahteva naročnik, razviti oz. implementirati v roku, ki ga z naročnikom skupaj dogovorita, ki pa ne sme biti daljši, za enostavne posege 1 teden in za zahtevnejše posege tri (3) mesece.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira svoje zahteve. Ponudniki bi morali skladno s to zahtevo biti v stanju ponuditi in razviti karkoli bi naročnik želel, ne glede na to ali je naročnikova želja tehnično in terminsko izvedljiva ali ne. Naročnik postavlja nedefinirane zahteve, za katere ni moč ugotoviti, kaj dejansko naročnik zahteva ali bi lahko zahteval. To ponudnikom onemogoča izračun dejanskih stroškov, ki bi mu lahko nastali ter oceno tehnične in terminske izvedljivosti izpolnitve tovrstnih naročnikovih želj / zahtev.

Da bi naročnik lahko pridobil enakovredne in ekonomsko najugodnejše ponudbe, bi moral svoje zahteve postaviti tako, da bi bile te jasne, definirane, tehnično izvedljive ter enake za vse potencialne ponudnike.

Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne.

Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja.


43.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj je dolžan pripraviti nove vrste obdelav podatkov na željo naročnika v roku, ki ga določita.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da natančno specificira svoje zahteve. Ponudniki bi morali skladno s to zahtevo biti v stanju ponuditi in razviti karkoli bi naročnik želel, ne glede na to ali je naročnikova želja tehnično in terminsko izvedljiva ali ne. Naročnik postavlja nedefinirane zahteve, za katere ni moč ugotoviti, kaj dejansko naročnik zahteva ali bi lahko zahteval. To ponudnikom onemogoča izračun dejanskih stroškov, ki bi mu lahko nastali ter oceno tehnične in terminske izvedljivosti izpolnitve tovrstnih naročnikovih želj / zahtev.

Da bi naročnik lahko pridobil enakovredne in ekonomsko najugodnejše ponudbe, bi moral svoje zahteve postaviti tako, da bi bile te jasne, definirane, tehnično izvedljive ter enake za vse potencialne ponudnike.

Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne.

Odgovor:
Naročnik zahtevo umika.

44.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj izroči, naročnik pa sprejme v prosto razpolaganje vso potrebno dokumentacijo, znanje, tehnologijo in opremo, takoj, v primeru, ko:
a) Se naročnik odloči integrirati tujo ali naročnikovo opremo, tehnologijo, plačilna sredstva, ipd. v dobaviteljevo opremo
b) Se naročnik odloči integrirati dobaviteljevo opremo, tehnologijo, plačilna sredstva, ipd. v tujo ali naročnikovo opremo

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nedefinirana, nerealna in posega v izključne pravice, poslovne skrivnosti in intelektualno lastnino ponudnika / proizvajalca

V primeru, da se naročnik odloči za integracijo sistemov drugih proizvajalcev ali sistem oziroma posamezne dele sistema parkomatov integrirati v sistem drugega proizvajalca, lahko od ponudnikov zahteva, da mu nudijo vso potrebno tehnično podporo in orodja (npr. API vmesniki.) za izvedbo tovrstne integracije oziroma v primerih, ko to brez poseganja v intelektualno lastnino proizvajalca ni izvedljivo, da tovrstne povezave razvije za naročnika ponudnik oziroma proizvajalec.

Hkrati mora naročnik svoje zahteve tehnično omejiti glede na svoje potrebe in možnosti, ki jih omogoča tehnologija. Nemogoče je namreč pričakovati, da bo s tehničnega vidika, dobavitelj lahko izvedel vsakršno naročnikovo željo, ki se lahko pojavi v prihodnosti, ne glede na njeno tehnično in stroškovno izvedljivost.

Hkrati je potrebno poudariti tudi, da naročnik tovrstnih povezav in storitev povezanih z njimi ne bi smel zahtevati brezplačno. Gre namreč za dodatne storitve in prilagoditve sistema, ki naročniku prinašajo novo dodano vrednost, ponudniku pa dodatne stroške, kar pomeni, da naročnik ponudnike postavlja v neenakopraven položaj, javno naročilo pa uporablja kot orodje, da si zagotovi sistem brez omejitev in poslovnih tveganj.

Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne.Odgovor:
Ponudnik mora usposobiti naročnikove osebe za vzdrževanje, predvsem strojne opreme.
Dokumentacijo zagotovi podjetje, ki upravlja s sistemom Urbana to je Imovation do.o.o, Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana.

45.
ZAHTEVA NAROČNIKA: c) naročnik izbere posamezne sklope ali posamezne dele opreme ali storitev ponujenega sistema iz tega razpisa od različnih dobaviteljev in se odloči, da jih integrira v enoten ali drug sistem.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Predmetna oprema, ki jo naročnik razpisuje v javnem naročilu, je sestavljena iz strojne in programske opreme in tvori enoten sistem. Posamezni deli sistema so med seboj soodvisni in jih zaradi tehničnih omejitev ni mogoče prosto kombinirati s posameznimi elementi drugih tovrstnih sistemov, zato je naročnikova zahteva nesmiselna in tehnično neizvedljiva.

Odgovor:
Zahteva se umika.

Hkrati želimo naročnika opozoriti, da javnega naročila ni razdelil na sklope niti ne dovoljuje opcijskih/variantnih ponudb, zato zahteva ni skladna z ostalimi elementi javnega naročila niti ni smiselna oziroma je nepotrebna, saj naročnik v nobenem primeru ne more izbrati le posameznih sklopov ali delov opreme oziroma sistema.

46.
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovi naročniku usposabljanje za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami in opremo oz. drugimi že obstoječimi ali novimi sistemi.
Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovi naročniku vse potrebne resurse in izvedbo za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami in opremo oz. drugimi že obstoječimi ali novimi sistemi.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nedefinirana, nerealna in posega v izključne pravice, poslovne skrivnosti in intelektualno lastnino ponudnika / proizvajalca

Odgovor:
Naročnik pri zahtevi vztraja.

V primeru, da se naročnik odloči za integracijo sistemov drugih proizvajalcev ali sistem oziroma posamezne dele sistema parkomatov integrirati v sistem drugega proizvajalca, lahko od ponudnikov zahteva, da mu nudijo vso potrebno tehnično podporo in orodja (npr. API vmesniki.) za izvedbo tovrstne integracije oziroma v primerih, ko to brez poseganja v intelektualno lastnino proizvajalca ni izvedljivo, da tovrstne povezave razvije za naročnika ponudnik oziroma proizvajalec.

Hkrati mora naročnik svoje zahteve tehnično omejiti glede na svoje potrebe in možnosti, ki jih omogoča tehnologija. Nemogoče je namreč pričakovati, da bo s tehničnega vidika, dobavitelj lahko izvedel vsakršno naročnikovo željo, ki se lahko pojavi v prihodnosti, ne glede na njeno tehnično in stroškovno izvedljivost.

Hkrati je potrebno poudariti tudi, da naročnik tovrstnih povezav in storitev povezanih z njimi ne bi smel zahtevati brezplačno. Gre namreč za dodatne storitve in prilagoditve sistema, ki naročniku prinašajo novo dodano vrednost, ponudniku pa dodatne stroške, kar pomeni, da naročnik ponudnike postavlja v neenakopraven položaj, javno naročilo pa uporablja kot orodje, da si zagotovi sistem brez omejitev in poslovnih tveganj.

Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne.

Glede na število zastavljenih vprašanj, nepopolnih informacij in potrebnih sprememb razpisne dokumentacije, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb najmanj za 30 dni ter sorazmerno tudi rok za postavljanje vprašanj ponudnikov naročniku.

Kot potencialni ponudnik, naročnika prosimo za odgovore na naslednja vprašanja, vezna na tehnične specifikacije parkomatov:

VPRAŠANJE PONUDNIKA:
1. Naročnik v točki 1.3 tehničnih specifikacij navaja:

- podajalec in zapisovalec kartic Urbana z zalogovnikom za 100 kartic

Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo umakne, saj je ne more izpolniti praktično noben ponudnik parkomatov. Večina ponudnikov v svoji ponudbi nima navedene možnosti, integracija podajalcev drugega ponudnika pa je tehnično neizvedljiva zaradi prostorskih omejitev parkomatov.

Odgovor:
Zahteva je umaknjena

VPRAŠANJE PONUDNIKA:
- zalogovnik za vračilo denarja z zalogo vsaj 1000 kovancev s predčasnim opozorilom o pomanjkanju zaloge.

Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo umakne. Vračanje gotovine na parkomatih ne nudi praktično noben proizvajalec na trgu, saj denarja za vračanje praktično ni mogoče zaščititi pred krajo v primeru vloma v parkomat.

Odgovor:
Zahteva se kot pogoj umika in se doda v merila.

VPRAŠANJE PONUDNIKA:
- Osvetljen LCD zaslon z velikostjo diagonale vsaj 6 col za prikazovanje navodil uporabnikov, cenikov, sporočil ali drugih jasnih oznak.

Z omenjeno zahtevo naročnik omejuje število ponudnikov, ki bi lahko ponudili kvalitetno rešitev. Na trgu je ogromno ponudnikov (med njimi tudi vodilni ponudniki na globalnem trgu), ki ponujajo parkomate z ekrani velikosti med 5 in 6 col. Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo zmanjša na vsaj 5 col. Tako bo naročnik razširil krog ponudnikov, ki lahko sodelujejo na razpisu in si s tem zagotovil ugodnejšo ceno.

Z umikom navedenih zahtev, bo naročnik omogočil prijavo na razpis širšemu krogu ponudnikov in si tako zagotovil ugodnejšo ceno za nakup parkomatov.


Odgovor:
Z zahtevo ponudnika se ne strinjamo, naročnik pri zahtevi vztraja.

VPRAŠANJE PONUDNIKA:
2. Naročnik v točki 1.4 tehničnih specifikacij navaja:

V parkomatu mora biti naprava, ki shranjuje vse podatke (gotovina, plačilo z mestno kartico Urbana, plačilo z GSM ali NFC, servisni posegi, stanje parkomata, ipd).

Shranjeni morajo biti naslednji podatki za upravljanje in oskrbovanje:

- identifikacija parkomata
- prihodek v parkomatu
- kumulativni prihodek
- zadnje praznjenje
- nastavitve parkomata in ostalih parametrov za obratovanje

V primeru, ko parkomat sprejme različna plačilna sredstva, mora biti shranjen kumulativni prihodek in število transakcij za vsako plačilno sredstvo.

Naročnika prosimo za odgovor ali lahko ponudniki ponudijo sistem, kjer so podatki o plačilih shranjeni v nadzornem centru, v parkomatu pa shranjuje le podatke za npr. zadnjih 500 transakcij? Parkomati vseh proizvajalcev imajo namreč določene spominske omejitve, zato neomejeno shranjevanje celotne zgodovine plačil fizično ni izvedljivo. Hkrati shranjevanje podatkov o plačilih ipd. v nadzornem centru naročniku zagotavlja lažji dostop do navedenih podatkov, boljšo in lažjo preglednost podatkov ter nenazadnje bistveno višjo varnost tako pred dostopom do podatkov s strani nepooblaščenih oseb, kot tudi varnosti podatkov pred izgubo podatkov (varnostne kopije podatkov).

Odgovor:
Parkomat mora shranjevati zadnjih 500 transakcij, pomembno je, da ima nadzorni center vsa plačila.

VPRAŠANJE PONUDNIKA:
3. Naročnik v točki 1.7 tehničnih specifikacij navaja:

Ko je dosežena kapaciteta spomina, plačevanje z elektronskimi plačilnimi sredstvi ni več mogoče. O tem mora jasno opozoriti uporabnika in nadzorni center.

Naročnika prosimo, da ponudnikom sporoči in opiše, kaj točno je imel v mislih z navedeno zahtevo? Kakšno kapaciteto spomina ima v mislih naročnik? Zakaj mora biti preprečeno le plačevane z elektronskimi plačilnimi sredstvi? Ali to pomeni, da je možno kljub doseženi kapaciteti spomina še naprej plačevati z gotovino? Kako se v tem primeru shranjujejo podatki o plačilih? Ali se zahteva nanaša le na sistem Urbana/Moneta (v tem primeru ne gre za funkcionalnost parkomata)? Naročnika prosimo za natančnejši opis in več podatkov celotne točke 1.7.

Odgovor:
Ko je dosežena kapaciteta spomina, plačevanje ni več možno. O tem mora opozoriti uporabnika in nadzorni center.Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Mőderndorfer
Vodja službeDatum objave: 01.08.2019   10:30
Številka: 430-1750/2019-8
Oznaka JN: 7560-19-200025
Datum:

Portal javnih naročil

ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Naročnik za javno naročilo »Dobava, vgradnja, implementacija in vzdrževanje parkirnih avtomatov«, številka objave na Portalu javnih naročil JN004429/2019-B01z dne 25. 6. 2019, številka objave v Uradnem glasilu EU 2019/S 121-296154 dne 26. 6. 2019 prejel vprašanja potencialnih ponudnikov na katera podaja odgovore:

Vprašanje 1;

Naročnik je spremenil razpisne pogoje. Rok za oddajo vprašanj je le še do 2.8.2019.

1. Kdaj bo naročnik objavil popravljeno razpisno dokumentacijo?

2. Ali bo naročnik podaljšal rok za oddajo vprašanj in ponudb

Odgovor:
Naročnik je že poslal v objavo popravek/podaljšanje rokov za vprašanja ponudnikov in za predložitev ponudb.
Prav tako je že že poslal v objavo popravek/čistopis razpisne dokumentacije, kjer so navedeni novi podaljšani roki.Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Mőderndorfer
Vodja službeDatum objave: 02.08.2019   09:45
Številka: 430-1750/2018-16
Oznaka JN: 7560-19-200025
Datum:

Portal javnih naročil

ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Naročnik za javno naročilo »Dobava, vgradnja, implementacija in vzdrževanje parkirnih avtomatov«, številka objave na Portalu javnih naročil JN004429/2019-B01z dne 25. 6. 2019, številka objave v Uradnem glasilu EU 2019/S 121-296154 dne 26. 6. 2019 prejel vprašanja potencialnih ponudnikov na katera podaja odgovore:

Vprašanje 1;

ZAHTEVA NAROČNIKA:
Ali to pomeni, da mora imeti ponudnik vsaj eno referenco, kjer je parkirni avtomat povezan v nadzorni center in davčno potrjuje račune, ko je opisano pod zahtevami na strani:

Parkirni listek mora vsebovati najmanj naslednje čitljive informacije, ki se ne morejo izbrisati:
- plačano parkirnino
- končni čas in datum parkiranja
- oznako parkomata in cone parkiranja
- ostale elemente računa
EOR, ZOI in QR kodo

ODGOVOR: Da.

VPRAŠANJE PONUDNIKA:
Eno od temeljnih načel javnega naročila je pridobiti najbolj ekonomično ponudbo, zato zahteva naročnika da vztraja pri referenci avtomata, ki že davčno potrjuje vsaj 6 mesecev in tiska ZOI, EOR in QR kodo močno omeji konkurenco in možnost izbire najbolj ekonomične ponudbe. Po naši raziskavi trenutno v Sloveniji delujejo parkomati petih (5) različnih proizvajalcev, 2 lokalna (Slovenska) in trije Evropski, ki davčno potrjujejo račune.
Zakon o davčnem potrjevanju računov za parkomate trenutno še ne zahteva, da parkomati tiskajo listek z QR, ZOI in EOR kodo temveč le z xZOI kodo. Ker zakon trenutno NE zahteva QR, ZOI in EOR kodo, občine večinoma uporabljajo sisteme ki tiskajo le xZOI kodo čeprav imajo ponudniki razviti sistem, ki omogoča davčno potrjevanje računov po koncu prehodnega obdobja. Razlogi za to so običajno varčevanje pri papirju in prenosu podatkov do tega, da je potrebno dokupiti strojno opremo, kar pa je povezano z zagotavljanjem dodatnih finančnih sredstev. Nenazadnje QR, ZOI in EOR kode na uporabljate niti v Mestni občini Ljubljana, čeprav imajo dobavitelji ta sistem razvit, zahtevate pa da se ta sistem uporablja najmanj 6 mesecev v Sloveniji. Zahtevate referenco za sistem, ki ga sami trenutno ne želite uporabljati.
Zahteva, da referenčni parkomat tiska listek z QR, EOR in ZOI kodo zato dodatno omeji konkurenco na zelo ozek krog potencialnih ponudnikov, če ne mogoče samo na enega ali dva (lokalna) ponudnika in onemogočite sodelovanje večjim evropskim in svetovnim proizvajalcem ki, lahko ponudijo konkurenčne cene glede dnevno število proizvedenih parkomatov.
Vztrajanje naročnika, da mora referenčni parkomat davčno potrjevati račun v kombinaciji z drugimi razpisnimi pogoji favorizira zelo ozek krog ponudnikov in bi bilo lahko predmet revizije, zato prosimo naročnika, da umakne odgovor na vprašanje št.31 objavljenega dne 11.07.2019 na portalu javnih naročil in vztraja pri besedilu razpisa (oziroma se ga ustrezno popravi v delu, kjer omenja izdaje kart):
Reference: vsaj ena uspešna implementacija sistema plačevanja parkiranja povezanega v enotni nadzorni center v zadnjih petih letih.
Za uspešno implementacijo se šteje projekt ki je v produkciji ter se njegovo vzdrževanje vrši že neprekinjeno vsaj 6 mesecev.
Za primerljiv sistem avtomatov štejejo avtomati, ki izdajajo karte, ki predstavljajo dokazilo o plačilu storitve.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev)
kjer se listek z EOR, ZOI in QR kodo NE zahteva.


Odgovor:
Zahteva naročnika v prilogi 10 reference ponudnika »Za uspešno implementacijo se šteje projekt ki je v produkciji ter se njegovo vzdrževanje vrši že neprekinjeno vsaj 6 mesecev.«
Se umika.