Dosje javnega naročila 004392/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup knjig
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 16.752,51 EUR

JN004392/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2019
JN004392/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN004392/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2019
JN004392/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN004392/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004392/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
Aškerčeva cesta 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
NIVES POČKAR
nives.pockar@guest.arnes.si
+386 12411664
+386 12411665

Internetni naslovi
http://www2.arnes.si/%7Essljsc1s/
https://sclj.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313780/ŠC_Ljubljana_razpisna_dokumentacija_za_nakup_knjig_za_potrebe_šole__2NMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10790
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup knjig
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Po specifikaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
22200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Knjige in učbeniki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ni posebnih pogojev.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   12:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 24 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   14:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zapisali ste, da je seznam knjig priloga razpisne dokumentacije.
Prosimo za objavo tega seznama.

Hvala.

ODGOVOR
Seznam smo objavili, lp
Datum objave: 28.06.2019   07:11
1. Knjige so mehka vezava.

2. v razpis smo napisali nabor knjig, s ponudnikom bomo sklenili pogodbo za 24 mesecev za nabavo knjig.

3. 30 dni dobavni rok je sprejemljiv.

Datum objave: 28.06.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na navodila in objavljene obrazce bi vas prosili za nekaj pojasnil:
Vzorec pogodbe:
- 16. člen , 3. Odstavek: »Čas veljavnosti: do primopredaje in izročitve zavarovanja za odpravo napak.«
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili natančnejše razlage o zavarovanju za odpravo napak kot je to predvideno za zavarovanje za dobro izvedbo del pri katerem predložimo menico z menično izjavo.
Kakšno zavarovanje za odpravo napak je predvideno?

- 18. člen, 2.odstavek: »Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.«
Prosimo za določnejšo opredelitev katero dokumentacijo ste imeli v mislih in navedete v pogodbi katere dokumente mora dobavitelj hraniti navedeni čas. (vemo, da je naša dolžnost v skladu z zakonodajo, da hranimo račune 10 let).

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Vzorec pogodbe:
- 16. člen , 3. Odstavek: »Čas veljavnosti: do primopredaje in izročitve zavarovanja za odpravo napak.«
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili natančnejše razlage o zavarovanju za odpravo napak kot je to predvideno za zavarovanje za dobro izvedbo del pri katerem predložimo menico z menično izjavo.
Kakšno zavarovanje za odpravo napak je predvideno?
Odgovor: Naročnik takšnega teksta v pogodbi ne zasledi. Načeloma pa pojasnjuje, da bo ponudnika po končanju del naročniku moral izročiti menico za odpravo napak v garancijskem roku.

- 18. člen, 2.odstavek: »Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.«
Prosimo za določnejšo opredelitev katero dokumentacijo ste imeli v mislih in navedete v pogodbi katere dokumente mora dobavitelj hraniti navedeni čas. (vemo, da je naša dolžnost v skladu z zakonodajo, da hranimo račune 10 let).
Odgovor: Izbrani ponudnik bo moral hraniti račune in dokumentacijo iz katere bo razvidno na kaj se račun nanaša, obseg in vrsta del, njena vrednost in izkaz vrste materiala, ki je vgrajen.Datum objave: 28.06.2019   15:08
1. Gre za Barve jezika 4.
11.) Ne pustite prazno, saj bomo potrebovali omenjeno. Boste pa kasneje dobavili. Pa poskušajte preko založnika pridobiti predvideno, maloprodajno ceno.
13. Očitno je lapsus, pod 13. ni predvidena nobena knjiga.
16. a.)Prava količina 1.
b) (NE. /)
58. 1 izvod.
59. 1 izvod.
276. 1 izvod.
277. 1. izvod.
153. Ponudite prvo izbiro: PIKO DINOZAVER, MKZ, 2015, ISBN 9789610138600.

184. Ponudite ISBN: 9783473385607, kot ga predlagate.

186. Die Eiskonigin - Elsa und der Zauber der Eisblumen (založba Ravensburger).

192. Ja, ponudite ISBN: 9783619143559.
232. Želeli bi verzijo Mladinske knjige.

274. Potrebovali bi slovensko različico.
278. Omenjena berila bomo potrebovali, tako da postavke ne pustite prazne, saj predvidene učbenike dobijo dijaki v začetku septembra.
12. (280) Ne, ne gre za pomoto, skupaj potrebujemo 29 knjig.
280. Gre za pomoto pod številko 280: gre za dve različni knjigi: Kazniva dejanja (280) ter Zgodovina 1.Datum objave: 02.07.2019   08:48
Knjige po seznamu potrebujemo v 10 dneh. Skozi 24 mesecev bomo naročali nove po naših potrebah.