Dosje javnega naročila 004393/2019
Naročnik: OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Gradnje: Izgradnja vrtca Materija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 541.556,61 EUR

JN004393/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2019
JN004393/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN004393/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019
JN004393/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004393/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HRPELJE - KOZINA
Reška cesta 14
6240
SI
Kozina
Slovenija
andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
+386 56800150

Internetni naslovi
http://www.hrpelje-kozina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.hrpelje-kozina.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10808
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vrtca Materija
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba pritlične novogradnje ter pridobitev 376,12 m² novih neto tlorisnih površin, kar obsega dve igralnici, večnamenski prostor, sanitarije in ostale servisne prostore po pravilniku.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Materija, Občina Hrpelje-Kozina
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba pritlične novogradnje ter pridobitev 376,12 m² novih neto tlorisnih površin, kar obsega dve igralnici, večnamenski prostor, sanitarije in ostale servisne prostore po pravilniku.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da objavi tehnično poročilo.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 26.06.2019   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali strojne instalacije niso predmet del, ker nikjer ni popisa strojnih instalacij?

ODGOVOR

Strojne instalacije niso predmet del.Datum objave: 01.07.2019   14:47
VPRAŠANJE

Pozdravljeni, za občino kot investitorja imamo naslednja vprašanja:

1) Glede na to da je vrtec lociran na kraškem terenu, je veliko tveganje za prekomerno izpostavljenost sevanju radona za otroke. Naj se pi vgradnji talne hidroizolacije raje vgradi hidroizolacija z nosilcem s kovinsko folijo, namenska za radon? Npr. IBITOL + RADON VAP AL P4 + IZOTEKT V4??

2) Na fasadi, ravni strehi in tleh se pojavlja kamena volna FKL, mnogi zdravniki za otroke odsvetujejo uporabo volne, ker vsebuje škodljive formaldehide, ki dražijo dihala. V strokovni javnosti je znana in dokazana difuzija formaldehida iz kamene volne skozi opečnate stene in tlak. Je opcija da se namesto volne vgradi toplotno izolacijo EPS, ki je kar se tega tiče nevtralna, bolj trajna in 30% cenejša v sistemu??

Oba omenjena ukrepa bi skupaj pocenila gradnjo in ob enem zagotovila večjo varnost za otroke.

Vnaprej hvala za pojasnila s strani investitorja.

ODGOVOR


1) Pri vgradnji talne hidroizolacije naj se vgradi hidroizolacija z nosilcem s kovinsko folijo, namensko za radon.

2) Pri izbiri materiala za fasado in ravno streho je potrebno upoštevati zahteve iz študije pižarne varnosti, kjer so zahtevani naslednji parametri:

- vgradi naj se materiale takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja;

- glede na višino objekta (do 10m) mora fasada ustrezati požarnim karakteristikam klasifikacije D-s2, d1. Strešna kritina mora biti razreda gorljivosti Broof.

- notranja in zunanja nosilna konstrukcija objekta mora glede odziva na ogenj ustrezati razredu A1, A2 (evropska požarna klasifikacija materialov).

Glede na predlagano se lahko ponudi EPS toplotno izolacijo, če ustreza zgoraj navedenim zahtevam.


Datum objave: 03.07.2019   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

s sklopu zidarskih del je izvedba HI zajeta v dveh ločenih postavkah z dvakratnim premazom. Prosim za pojasnitev!

ODGOVOR
V postavki 5.4 je upoštevana hidroizolacija na ab strešni plošči, v postavki 5.1 pa hidroizolacija s protikoreninsko zaščito, ki se izvede pod vegetacijskim slojem, preko zaokrožnic na atiko in varjenje po atiki.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu mizarski del- sanitarne max stene prihaja med popisom in načrtom do odstopanj. Prosimo, da zadevo preverite!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
pravilni opisi so v načrtu detajla predelnih sten in sicer : PS1 sanitarna predelna stena iz compact plošč zunanjih dimenzij 4,94m x 1,4m, 1 kos. S 6 enokrilnimi vmesnimi vrati širine 70cm oz. 60 cm. Barva plošč po izboru projektanta, nerjaveče inox okovje: nastavljive inox nogice, standardni tečaj za vrata, zapiralo in ročaj za vrata. PS2 sanitarna predelna stena iz compact plošč dimenzij 1,12m x 1,40 m, 7 kos. Barva po izboru projektanta, nerjaveče inox okovje. Vključiti silikoniziranje vseh stikov s steno.