Dosje javnega naročila 004465/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Storitve: »Izvajanje šolskih prevozov za obdobje štirih šolskih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 309.888,78 EUR

JN004465/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN004465/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN004465/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN004465/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004465/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 122-298627
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220
SI
Šmarješke Toplice
Slovenija
Občinska uprava Občine Šmarješke Toplice, Klaudija Povše
info@smarjeske-toplice.si
+386 73844337
+386 73844335

Internetni naslovi
http://wwww.smarjeske-toplice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313806/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10810
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Izvajanje šolskih prevozov za obdobje štirih šolskih let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje šolskih prevozov za obdobje štirih šolskih let na območju občine Šmarješke Toplice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje šolskih prevozov za obdobje štirih šolskih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220
Šmarješke Toplice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v navodilih RD , točka 11.1 navajate, da mora Ponudnik v svoji ponudbi predloži originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 7.000,00 EUR, ki mora biti izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije v obrazcu Bančna garancija za resnost ponudbe. Garancija mora biti veljavna najmanj do 31.10.2019 z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe, mora predložiti tudi podaljšanje bančne garancije.

Zanima nas kako vam predložimo originalno bančno garancijo. Sken originala bančne garancije predložimo v sklopu ponudbe v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 ali vam moramo fizično dostaviti originalno bančno garancijo do roka za oddajo ponudb?

Hvala in lp

ODGOVOR


Spoštovani,
finančni zavarovanje za resnost ponudbe je po pravilih EPGP 758, zato lahko zavarovanje predložite zgolj v sistemu e-jn, saj se za unovčenje ne zahteva predložitev zavarovanja v fizični obliki. Poleg optično preslikanega dokumenta pa lahko predložite tudi v originalu, po pošti ali na vložišču.