Dosje javnega naročila 004448/2019
Naročnik: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 61, 3326 Topolšica
Blago: Imunokemija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.059,19 EUR

JN004448/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004448/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN004448/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2019
JN004448/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004448/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Topolšica 61
3326
SI
Topolšica
Slovenija
Janez Sevčnikar
janez.sevcnikar@b-topolsica.si
+386 38987745
+386 38987700

Internetni naslovi
https://www.boltop.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.boltop.si/Default.aspx?ID=6
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10813
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Imunokemija
Referenčna številka dokumenta: 71/2019-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Imunokemija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, Topolšica, Laboratorij
II.2.4 Opis javnega naročila
Imunokemija - blago; naročilo za obdobje šestih mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po merilih razpisa


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   12:00
Kraj: Portal E JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2019   11:00

Dodatne informacije:
Vprašanja preko portala javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   07:27
VPRAŠANJE

Spoštovani,

V 12.členu pogodbe je določeno: »Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.«
Pri tem opozarjamo na odločitev državne revizijske komisije, sklep št. 018-095/2017-22 z dne 27.07.2017, v katerem je odločila, da pri upoštevanju cen ni mogoče upoštevati samo ene, najnižje cene, da je pri ugotavljanju tržnih cen potrebno upoštevati več različnih cen in različne okoliščine kot npr, da je cena na trgu lahko nižja zaradi različnih okoliščin na strani dobavitelja oziroma konkurenčnih prednosti posameznega dobavitelja.
Predlagamo, da določbo korigirate.ODGOVOR

Spoštovani,

Pravilno ugotavljate, da končna cena vsebuje (mora vsebovati) vse stroške in popuste na enoto/sklop, pri čemer pa ta pogodbena določba hkrati zasleduje tudi smoter gospodarnosti, kot ste navedli, da pri upoštevanju cen ni mogoče upoštevati zgolj najnižje cene, temveč tudi okoliščine na trgu in s tem konkurenčno prednost dobavitelja. Potrebno je namreč upoštevati »tržno« vrednost posamezne učinkovine v danem trenutku in skozi pogodbeno obdobje sukcesivne dobave, še posebej takrat, ko obstajajo tržne možnosti cenejše dobave oziroma okoliščine, ko na tržišče prispe nova učinkovina, ki staro zamenja. Pogodbena določba je namreč skladna s tem, da upošteva t. i. »konkurenčno« prednost ponudnika v danem trenutku, v kolikor ta okoliščina obstaja.

Na tej osnovi menimo, da je ta določba pogodbe v skladu z razpisnimi zahtevami in pogodbenim smotrom.

Lep pozdrav