Dosje javnega naročila 004474/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in podpora obstoječega sistema za varovanje in upravljanje mobilnih naprav (MDM) z možnostjo nakupa dodatnih uporabniških licenc
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.353,27 EUR

JN004474/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2019
JN004474/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004474/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN004474/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2019
JN004474/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2019
JN004474/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN004474/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004474/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila, Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mzz@gov.si
+386 14782000
+386 14782341

Internetni naslovi
http://www.mzz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313833/2._Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313833/espd/ESPD_022_19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10816
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in podpora obstoječega sistema za varovanje in upravljanje mobilnih naprav (MDM) z možnostjo nakupa dodatnih uporabniških licenc
Referenčna številka dokumenta: 022/19 JN MZZ (430-21/2019)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in podpora obstoječega sistema za varovanje in upravljanje mobilnih naprav (MDM) z možnostjo nakupa dodatnih uporabniških licenc
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in podpora obstoječega sistema za varovanje in upravljanje mobilnih naprav (MDM) z možnostjo nakupa dodatnih uporabniških licenc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 36 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb se bo izvedlo na naslednji internetni povezavi: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   12:07

VPRAŠANJA:

1. V obrazcu P-5 - Specifikacije je v točki C predmeta naročila navedeno "Ostala potrebna programska oprema, ki ni zajeta v točkah A in B, vendar je nujna za vzpostavitev in delovanje MDM sistema (dig. potrdila, )." Ali je potrebno ponuditi Standard SSL certifikat, ali Wildcard SSL?
2. V obrazcu P-3 - Vzorec pogodbe je v 9. členu naveden način plačila za pozicije A, D in E iz obrazca P-5a. Kakšen pa je način plačila za poziciji B in C?
3. Prosimo za potrditev, da je rok za dostavo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (menice s pooblastilom) do roka za elektronsko oddajo ponudbe, ki je do 15.07.2019 09:00.
4. Glede na obrazec P-3 - Vzorec pogodbe predlagamo, da se:
- v 8. člen 4), prvi odstavek, drugi stavek - da se zaradi jasnosti dopiše: »Za strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil po pogodbi se šteje, če se zaradi razlogov na strani izvajalca zgodi:«


ODGOVORI:

1) Potrebno je ponuditi Wildcard SSL certifikat.

2) Storitev se izvede na podlagi nedvoumnega naročila naročnika. Plačilo porabljenih ur na podlagi izstavljenega računa in s strani naročnika potrjenega poročila (delovnega naloga).

3) Potrjujemo, da je rok za dostavo finančnega zavarovanje za resnost ponudbe (menice s pooblastilom), v fizični obliki na naslov naročnika, do roka za elektronsko oddajo ponudbe, ki je do 15. 7. 2019 do 9:00.

4) Predlog je bil upoštevan in po novem se drugi stavek, četrtega odstavka 8. člena obrazca P-3 Vzorec pogodbe glasi: " Za strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil po pogodbi se šteje, če se zaradi razlogov na strani izvajalca zgodi naslednje:"
Posledično bo objavljen na Portalu javnih naročil nov obrazec P-3 Vzorec pogodbe popravek, ki ga mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.