Dosje javnega naročila 004449/2019
Naročnik: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Gradnje: Ureditev območja Cik-a Forma Viva - I. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.642,95 EUR

JN004449/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004449/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN004449/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2019
JN004449/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004449/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210
SI
Trebnje
Slovenija
obcina.trebnje@trebnje.si
obcina.trebnje@trebnje.si
+386 73481145
+386 73481131

Internetni naslovi
http://www.trebnje.si

KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE
Rimska cesta 33
8210
SI
Trebnje
Slovenija
info@kstrebnje.si
+386 73044374

Internetni naslovi
http://www.kstrebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trebnje.si/Javne-objave-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10817
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev območja Cik-a Forma Viva - I. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
I. faza ureditve območja Cika - a Forma Viva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
I. faza ureditve območja Cika - a Forma Viva osega ureditev prireditvene ploščadi za različne kulturne dogodke. Na severnem robu ploščadi se ohrani drevesna zasaditev, na južnem robu pa se z razgibanimi terasami uredi razstavne prostore za večje izbrane kipe in skulpture, ki bi bili del stalne razstave. Transparentni pokrit prireditveni prostor (ta spada med pomožne objekte v javni rabi - grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah), ki meji na otroško igrišče in se nahaja na koncu prireditvenega prostora služi kot prireditveni oder, streha v primeru slabega vremena ali zaščita pred soncem v poletnih mesecih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP20.03597


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo projektne dokumentacije.

lp

ODGOVOR

Na povezavi: https://www.trebnje.si/n4905/jnmv-ureditev-obmocja-cik-a-forma-viva-i-faza sta dodana tehnični opis ter risbe.

V celotno projektno dokumentacijo je mogoče vpogledati na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Janja Fink, tel. št. 07/34-81-145. Za vpogled se je potrebno najaviti en delovni dan vnaprej.

S spoštovanjem.

Datum objave: 01.07.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo detajlov; klopi, košev, tlakovcev, lesenih talnih oblog, strehe.

lep pozdrav

ODGOVOR


Na povezavi: https://www.trebnje.si/n4905/jnmv-ureditev-obmocja-cik-a-forma-viva-i-faza sta dodana tehnični opis ter risbe.

V celotno projektno dokumentacijo je mogoče vpogledati na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Janja Fink, tel. št. 07/34-81-145. Za vpogled se je potrebno najaviti en delovni dan vnaprej.

S spoštovanjem.

Datum objave: 02.07.2019   07:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu del imate zapisano leseno talno oblogo debeline 2 cm, po projektu pa sibirski macesen debeline 3 cm. Kaj je pravilno?

lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Upoštevajte podatke iz popisa del, tj. debelina sibirskega macesna naj bo 2 cm.

S spoštovanjem.


Datum objave: 03.07.2019   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih imate PVC cevi premerov 100 cm in 200 cm. PVC cevi takih premerov ne obstajajo?

lp

ODGOVOR


Pozdravljeni!

V popisu je prišlo do napake v navedbi merske enote (namesto cm bi morala biti enota mm). Pri pripravi vloge naj se upošteva premer cevi 100 mm in 200 mm.

S spoštovanjem.

Datum objave: 04.07.2019   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

katerega proizvajalca košev ter klopi imate v mislih?

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik se ne opredeljuje glede proizvajalca. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati risbo detajl klopi, ki je priloga razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.


Datum objave: 05.07.2019   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za bolj natančen opis PVC kritine, po detajlu debele 5 cm. Na ta opis se ne da sestaviti ponudbe.

lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Pri PVC kritini naj se upošteva sledeče: PVC strešni trakovi (kot npr. Sika - Sikaplan SGmA 2,0)

S spoštovanjem.