Dosje javnega naročila 005126/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Podpora informacijskemu sistemu na področju prekrškov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 87.254,40 EUR

JN005126/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2019
JN005126/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN005126/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2019
JN005126/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005126/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313859/RD_prekrški.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10825
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podpora informacijskemu sistemu na področju prekrškov
Referenčna številka dokumenta: JN-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72261000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve tehnične podpore informacijskemu sistemu za vodenje postopka o prekršku.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
- reševanje težjih uporabniških zahtevkov,
- identifikacija in odpravljanje napak v delovanju sistema,
- izvajanje najnujnejših funkcionalnih dopolnitev programske opreme (na podlagi zakonskih zahtev).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8. 8. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2019   14:28
VPRAŠANJE
Za predvideno število delovnih dni lahko ponudimo izdelavo nove, modern in široko nadgradljive aplikacije, ki načeloma ne bo potrebovala vzdrževanja. Lahko ponudimo novo aplikacijo za boljšo ceno kot je predvideno vzdrževanje, očitno slabo narejene aplikacije ?

ODGOVOR
Naročnik načrtuje prenovo obstoječega sistema na področju prekrškov v obliki posebnega (drugega) javnega naročila, do vzpostavitve novega sistema pa je potrebno zagotavljati nemoteno delovanje obstoječe aplikacije z najnujnejšimi nadgradnjami, kar je predmet tega naročila.

Obstoječi sistem, ne glede na uporabljeno tehnologijo, uporabnikom zagotavlja potrebno informacijsko podporo pri vodenju sodnih postopkov.

V okviru priprave novega naročila prenove informacijskega sistema za podporo prekrškovnim postopkom je naročnik pripravljen prisluhniti vsem strokovnim predlogom za novo rešitev in poziva zainteresirane, da se v zvezi s tem s predlogi obrnejo neposredno na Center za informatiko na naslovu cif.vsrs@sodisce.si