Dosje javnega naročila 004493/2019
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Blago: Dobava hidravličnega pogona za sanacijo jezu Markovci
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN004493/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN004493/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN004493/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN004493/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004493/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 123-301522
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Obrežna ulica 170, Natalija Krope
natalija.krope@dem.si
+386 23005463
+386 23005685

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10834
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava hidravličnega pogona za sanacijo jezu Markovci
Referenčna številka dokumenta: JN 017/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43328100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava hidravličnega pogona za sanacijo jezu Markovci
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43328100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: jez Markovci
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava hidravličnega pogona za sanacijo jezu Markovci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 29.7.2019 ob 12.15 uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pošiljamo nekaj vprašanj, ki se navezujejo na tabelo tehničnih podatkov.

1. točka 2 in 5 - v prejeti dokumentaciji je naveden max delovni tlak 160 bar , v obrazcu 11 - pa 240 bar ( kar velja samo za izredne razmere (kratkotrajna preobremenitev motorja ter prenastavitev varnostnega ventila ). Prosim za obrazložitev zakaj je pod zahtevo naveden tlak izrednih razmer , ki ga sistem brez dodatnega posega ne dosega?
2. točka 4- indeks viskoznosti olja - ni navedeno v kakšnih enotah je podatek zahtevali ste min. vrednost 150 . Prosimo za obrazložitev .
3. točka 6 - Prosimo za potrditev , da je širina pomožnega rezervoarja res omejena na 750 mm ? Prostori za namestitev agregata, naj bi bili na vseh stebrih enako veliki in ob upoštevanju lovilnega korita, pride do nesorazmernih dimenzij agregata.


ODGOVOR
1. točka 2 in 5 - v prejeti dokumentaciji je naveden max delovni tlak 160 bar , v obrazcu 11 - pa 240 bar ( kar velja samo za izredne razmere (kratkotrajna preobremenitev motorja ter prenastavitev varnostnega ventila ). Prosim za obrazložitev zakaj je pod zahtevo naveden tlak izrednih razmer , ki ga sistem brez dodatnega posega ne dosega?
Odgovor:
Črpalka mora biti sposobna ustvariti tlak minimalno 240 bar, da se lahko sistem preizkusi tudi v izrednih razmerah in za preizkus varnostnega ventila. Čas trajanja najmanj 5 sekund.

2. točka 4- indeks viskoznosti olja - ni navedeno v kakšnih enotah je podatek zahtevali ste min. vrednost 150 . Prosimo za obrazložitev .
Odgovor:
Indeks viskoznosti je brez enote in mora biti najmanj 150.

3. točka 6 - Prosimo za potrditev , da je širina pomožnega rezervoarja res omejena na 750 mm ? Prostori za namestitev agregata, naj bi bili na vseh stebrih enako veliki in ob upoštevanju lovilnega korita, pride do nesorazmernih dimenzij agregata.
Odgovor:
Steber jezu 1 in 6 ima vstopne odprtine manjše, vendar po ponovni preverbi je ugotovljeno, da ne bo potrebno pomožni agregat montirati v stebra 1 in 6 z manjšimi vstopnimi odprtinami in bo lahko širina pomožnega agregata enaka glavnemu in sicer 1300 mm. Sprememba izvedena v tabeli tehničnih podatkov.

Naročnik bo na svoji spletni strani http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila objavil korigiran Obrazec 11 - Tabela tehničnih podatkov.
Prijavitelj/ponudnik mora pri oddaji prijave upoštevati nov korigiran OBRAZEC 11.