Dosje javnega naročila 004458/2019
Naročnik: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Blago: NAJEM FOTOKOPIRNIH STROJEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.637,36 EUR

JN004458/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004458/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN004458/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.08.2019
JN004458/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004458/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Milena Bartrelj
milena.bartelj@guest.arnes.si
+386 73934713
+386 73934710

Internetni naslovi
http://www.grm-nm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://jr.grm-nm.si/razpisi/jnmv09-2019-najem-fotokopirnih-strojev
ESPD: http://jr.grm-nm.si/razpisi/jnmv09-2019-najem-fotokopirnih-strojev
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10839
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAJEM FOTOKOPIRNIH STROJEV
Referenčna številka dokumenta: JNMV09-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30121100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAJEM FOTOKOPIRNIH STROJEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30121000
30121100
30121200
30125000
30125120
30197643
50313200
79521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
NAJEM FOTOKOPIRNIH STROJEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
VSI POGOJI NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   08:10
Kraj: PREK PORTALA


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je vrednost referenc 30.000,00 Eur brez DDV mišljena za posamezni referenčni posel ali za oba zahtevana posla skupaj?

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Za oba zahtevana posla.
LP


Datum objave: 27.06.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako dokazujemo izpolnjevanje pogoja št.(plačane vse obveznosti do podizvajalca) 5 na str.9? Ali to dokazujemo z izpolnjenim ESPD ?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Pozdravljeni,
Seveda, s podpisanim ESPD obrazcem.
LP

Datum objave: 27.06.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je lahko priložena tehnična dokumentacija v angleškem jeziku?

Hvala

Lahko
lp

ODGOVOR

Lahko
lp

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali so lahko ponujene naprave rabljene?
2. Ali boste naprave po izteku pogodbe vrnili ponudniku?

Hvala.


ODGOVOR


1. Lahko vendar pomembne mo tehnične zahteve (hitrost...)
2. Seveda, naprave so vaša last, yato pa je dikcija NAJEM fotokopirnih strojev..
lp


Datum objave: 27.06.2019   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji na strani 9, zahtevate za pogoj B2 »Ekonomski in finančni položaj«, točka 3 dokazili ESPD in Izjavo. Kakšno izjavo priložimo za dokazovanje te točke?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

IZJAVA pomeni podpisan ESPD obrazec.
LPVPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste sponke plačevali glede na porabo ali naj bodo že vračunane v ceno? Če naj bodo vračunane v ceno vas prosimo, da navedete število porabljenih sponk na leto.

Lep pozdrav in hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,
Sponke so vračunane v ceno iypisa, tako kot tonerji in papir.
LPDatum objave: 27.06.2019   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali morajo biti tonerji originalni?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,
to ni naša stvar. Mi želimo samo dober in jasen izpis. Izbira tonerjev je prepuščena vam.
LP

Datum objave: 27.06.2019   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Koliko je predvidena letna poraba sponk ?

Hvala .


ODGOVOR

med 60.000
LP

Datum objave: 27.06.2019   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V primeru, da nastopamo z podizvajalcem vas sprašujemo, ali naj na prvem listu obrazca 1 označimo, da nastopamo samostojno, saj opcije, da nastopamo z podizvajalcem na tej strani ni.

Hvala.


ODGOVOR
vsekakor s podizvajalcem.

NUJNO OBVESTILO ZA VSE PONUDNIKE, CENE NA ENOTO NAJ SO IZRAŽENE NA 4 MESTNO DECIMALKO.
Datum objave: 27.06.2019   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kakšno izjavo priloži vsak ponudbeni partner v točki 8 na strani 10 razpisne dokumentacije?

Hvala.


ODGOVOR


ESPD podpisan z vsemi podizvajalci, ki sodelujete.

Datum objave: 27.06.2019   16:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kakšne certifikate zahtevate v točki 9 na strani 10 razpisne dokumentacije ?
Ali lahko to zahtevo izpolnjuje podizvajalec?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,
to morate vedeti vi, kaj ureja zakon o papirju, tonerjih... vsekakor da ni strupeno za okolje in živa bitja.
Vsak podizvajalec mora sprejeti vse pogoje, torej posledično izpolniti vso dokumentacijo.
V kolikor certifikatov ne bo in bo na naši strani sum, da je kakšna stvar škodljiva, vas bomo naknadno pozvali, da nam ga dostavite. Nikakor ne boste izločeni, če certikikata ne boste predložili.
MORAJO pa biti v samem startu predloženi pravilno izpolnjeni in podpisani ESPD obrazci, vzorci pogodb, ponudba/predračun, izjava o raqzlogih za izključitev, izjava o izpolnjevanju pogojev, izjava za pridobitev.... torej VSE za kar je v dokumentaciji obrazec...
To bi moralo biti vsakemu že v startu jasno..
LP

Datum objave: 27.06.2019   16:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Kako oziroma s čim dokazujemo izpolnjevanje pogojev 7,8,9 in 10 na strani 10?
2. Prosim za natančno opredelitev obrazcev in zahtevanih dokazil.

Hvala.


ODGOVOR


Spoštovani,
Odgovor že podan v predhodnjih vprašanjih.
LP

Datum objave: 27.06.2019   16:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnih specifikacijah ste navedli 3 različne tipe kopirnih strojev, v predračunu pa navajate samo število črnih in barvnih kopij dveh formatov papirja za obdobje 3 let.

Ker vam želimo pripraviti korektno ponudbo vas sprašujemo, koliko črnih in barvnih kopij posameznega formata papirja predvidevate, da jih boste natisnili na posameznemu tipu kopirnega stroja, saj se cena najem oziroma posledično izpisa glede na tip naprave razlikuje.

Predlagamo, da temu primerno (glede na tip naprave) preoblikujete ponudbeni predračun.

Hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR


Spoštovani,

za nas tip stroja v povezavi s ceno ne pomeni nič. Tudi nimamo podatka koliko kopij bo naredil kateri stroj. Stroji so različni večinoma samo po hitrosti in spenjaču. Torej stroji morajo biti hitri kot zahtevamo in imeti karakteristike kot zahtevamo.
Količine A4 črne in barvne in A3 črne in barvne so tudi podane.

ŠE ENKRAT OPOZARJAMO DA VSI PODAJATE CENE NA 4 DECIMALKE.
LP

Datum objave: 27.06.2019   16:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V obrazcu pogodbe, člen 13 zahtevate od ponudnika, da ob podpisu pogodbe priloži tudi menico in menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe, za kar ste v razpisni dokumentaciji objavili obrazec 7. V razpisni dokumentaciji zahtevate tudi bianco menici za zavarovanje za dobro izvedbo, ter za zavarovanje za odpravo napak v času garancije.
Zanima nas naslednje:
1. Ali boste obrazca za ti dve zavarovanji objavili naknadno?
2. Ali bomo ponudniki naknadno objavljena obrazca za navedeni garanciji le potrdili s podpisom, ter prazna in podpisana priložili k ponudbi, kot dokazilo, da se s tem strinjamo, ali naj ju izpolnjena z dodanima bianco menicama pošljemo vnaprej po redni pošti ali dostavimo osebno do roka za oddajo ponudb?
3. Zakaj želite zavarovanje za opravo napak v garancijskem času, saj boste napreve najeli za tri leta in v tem času imate zagotovljeno vzdrževanje in servisiranje?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Kot veste kaj določa zakon, kaj se sme in kaj ne, nam v tej fazi oddaje ponudbe oddate le pravilno izpolnjeno menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev obr. 7.
Vse ostale izjave in original menice pa bo oddal le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.
Vi trenutno podpisujete VSE le v obliki VZOREC.
Strinjam se z vami, garancije v konkretnem primeru ni, in ne bomo zahtevali izpolnitve te menice. Zadostovala bo menica za dobro izvedbo.
Hvala za opozorilo.
LP
Datum objave: 01.07.2019   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo, in sicer:
na strani 11 razpisne dokumentacije, je navedeno, da zahtevate menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menico za odpravo napak v času garancije, priložen pa je vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev za zavarovanje za resnost ponudbe.
Ali torej zahtevate tudi menico z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe? V kolikor je vaš odgovor pritrdilen, vas prosimo za podatek, v kakšni višini in s kakšnim rokom veljavnosti želite zavarovanje.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani, kot že odgovorjeno, v tej fazi izpolnite samo obr 7, stran 22 - izjava s pooblastilom za resnost ponudbe.
Ostale izjave in original menica se bo prilagala ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

Rok veljavnosti za omenjeno zavarovanje je vedno rok veljavnosti ponudbe torej 60 dni.
Ponavadi je bianco izjava, če pa ne želite dajati bianco izjave, je zahtevana v vrednosti 10%, torej 5.100


LP

Datum objave: 01.07.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da za lažje izpolnjevanje objavite obrazce, katere moramo priložiti ponudbi, v Wordovi obliki.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Na spletni strani Grma v zavihku javni razpisi objavljamo dokumentacijo v word obliki.
LP

Datum objave: 01.07.2019   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudnik lahko ponudi pri barvnem fotokopirnem strorju A4 formata 30 strani na minuto namesto zahtevanih 31 strani na minuto. Namreč, razlika je samo za en (1) izpis, pri času prvega izpisa in ogravalnega časa pa ni razlike.

Hvala

ODGOVOR
Lahko.
Datum objave: 01.07.2019   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v vaših odgovorih je razbrati veliko mero sarkazma. Prosimo, da odgovarjate korektno, tako kot se od neke izobraževalne ustanove pričakuje, kajti, če bi bila vaša razpisna dokumentacija napisana razumljivo in nedvoumno, ponudniki sploh ne bi postavljali vprašanj!

Poleg tega pa opažamo, da tudi vi nimate razčiščenih vseh pojmov, sploh kar se zavarovanj z menicami tiče.
Na področju javnih razpisov delam že 15 let, pa do sedaj še noben naročnik ni zahteval predložitev menice za RESNOST ponudbe ob podpisu pogodbe.
Menica oz. zavarovanje za resnost ponudbe se predloži ponudbi, menica oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa ob podpisu pogodbe.
Prosimo vas, da ponovno preučite zadevo in jasno ter nedvoumno napišete kaj in kdaj moramo predložiti ponudbi in kaj izbrani ponudnik pogodbi.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,

Sodeč po vprašanjih si res ne predstavljamo kaj ni jasno...
Pa gremo po šolsko, še enkrat:
1. v fazi oddaje ponudbe je potrebno predložiti menično izjavo in menico samo za resnost ponudbe (SAMO ta vzorec je objavljen) v prejšnjih odgovorih lahko vidite na kateri strani razpisne dokumentacije se nahaja in SAMO to se izpolni in predloži.
2. menična izjava in menica za dobro izvedbo posla za čas trajanja pogodbe - pa se bo zahtevala ob podpisu pogodbe samo od ponudnika, kateri bo izbran.
3. še enkrat smo prebrali odgovore in smo prav to napisali, ne vem od kje vam dikcija, oz. ideja/vprašanje, da smo zahtevali menico in izjavo za resnost ponudbe ob podpisu pogodbe?

Lep dan!


Datum objave: 01.07.2019   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko kot dokaz, da izpolnjujemo pogoj glede referenc, predložimo samo eno referenco, podpisano s strani naročnika, s katerim imamo sklenjeno pogodbo za najem tiskalnikov, vrednostno pa presega trikratnik zahtevane vrednosti (torej cca. 90.000 )?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani, lahko.
LP

Datum objave: 01.07.2019   12:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
no, grem pa še jaz po šolsko.
Očitno ste zelo površno prebrali vprašanja in odgovore. Celo DVAKRAT ste napisali, da ponudbi predložimo samo izpolnjen obrazec 7, menico pa pri PODPISU POGODBE.
Spodaj sta priloženi vprašanji in odgovora, pa si ju še enkrat preberite.

Datum objave: 27.06.2019 16:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V obrazcu pogodbe, člen 13 zahtevate od ponudnika, da ob podpisu pogodbe priloži tudi menico in menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe, za kar ste v razpisni dokumentaciji objavili obrazec 7. V razpisni dokumentaciji zahtevate tudi bianco menici za zavarovanje za dobro izvedbo, ter za zavarovanje za odpravo napak v času garancije.
Zanima nas naslednje:
1. Ali boste obrazca za ti dve zavarovanji objavili naknadno?
2. Ali bomo ponudniki naknadno objavljena obrazca za navedeni garanciji le potrdili s podpisom, ter prazna in podpisana priložili k ponudbi, kot dokazilo, da se s tem strinjamo, ali naj ju izpolnjena z dodanima bianco menicama pošljemo vnaprej po redni pošti ali dostavimo osebno do roka za oddajo ponudb?
3. Zakaj želite zavarovanje za opravo napak v garancijskem času, saj boste napreve najeli za tri leta in v tem času imate zagotovljeno vzdrževanje in servisiranje?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Kot veste kaj določa zakon, kaj se sme in kaj ne, nam v tej fazi oddaje ponudbe oddate le pravilno izpolnjeno menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev obr. 7.
Vse ostale izjave in original menice pa bo oddal le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.
Vi trenutno podpisujete VSE le v obliki VZOREC.
Strinjam se z vami, garancije v konkretnem primeru ni, in ne bomo zahtevali izpolnitve te menice. Zadostovala bo menica za dobro izvedbo.
Hvala za opozorilo.
LP

Datum objave: 01.07.2019 09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo, in sicer:
na strani 11 razpisne dokumentacije, je navedeno, da zahtevate menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menico za odpravo napak v času garancije, priložen pa je vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev za zavarovanje za resnost ponudbe.
Ali torej zahtevate tudi menico z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe? V kolikor je vaš odgovor pritrdilen, vas prosimo za podatek, v kakšni višini in s kakšnim rokom veljavnosti želite zavarovanje.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani, kot že odgovorjeno, v tej fazi izpolnite samo obr 7, stran 22 - izjava s pooblastilom za resnost ponudbe.
Ostale izjave in original menica se bo prilagala ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

Rok veljavnosti za omenjeno zavarovanje je vedno rok veljavnosti ponudbe torej 60 dni.
Ponavadi je bianco izjava, če pa ne želite dajati bianco izjave, je zahtevana v vrednosti 10%, torej 5.100

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Datum objave: 01.07.2019   12:20
Spoštovani,

Glede menice - v razpisni dokumentaciji nimamo predložene v scan obliki, saj smatramo da stranka, ki izpolni menično izjavo za resnost ponudbe ve, in priloži tudi menico - (obstajajo unikatne, ima pa tudi banka lahko svojo s svojim logotipom, zato menico ne nalagam v razpisno dokumentacijo).
Vsekakor pa da zaključimo s to debato, ali bo menica zdraven ali ne niti ni pomembno, saj v primeru, da boste imeli najnižjo ceno kar je merilo za oddajo ob zahtevanih tehničnih specifikacijah strojev vas bomo pozvali, da nam predložite še manjkajoče stvari. Skratka želim povedati da ne bo NIHČE izključen ali prikrajšan zaradi tega.
Želim pa vam in nam, da podate najnižjo ceno in ste s tem najkonkurenčnejši.
LP