Dosje javnega naročila 004460/2019
Naročnik: OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina
Gradnje: Notranja ureditev krožišča v naselju Tišina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.914,15 EUR

JN004460/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2019
JN004460/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN004460/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2019
JN004460/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2019
JN004460/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.10.2019
JN004460/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004460/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TIŠINA
Tišina 4
9251
SI
Tišina
Slovenija
Mateja Krizmanič Telkeš
prostor@tisina.si
+386 25391710
+386 25391711

Internetni naslovi
http://www.tisina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.tisina.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10845
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Notranja ureditev krožišča v naselju Tišina
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročilo male vrednosti obsega ureditev sredinskega otoka krožišča, ki je trenutno v fazi izvedbe na parcelah št. 726/2, 304/1, 304/2 vse k.o. Tišina.
Krožišče se izvaja po projektu:
0318 Petanjci- Murska Sobota (Gaj) rekonstrukcija ceste z ureditvijo križišča od km 2+726 do km 3+892, PZI, 903-5/09, november 2009, Lineal d.o.o.
Območje posega je zelenica znotraj krožišča. V elemente krožišča se ne posega, na predvideno odvodnjo z območja zelenice otoka (tlakovan del za robnikom) se naveže nova odvodnja. Količina odvajanja padavinske vode se ne spreminja. Na celotnem otoku zunaj fontane in notranji del fontane bo zelenica. Zunanji del zelenice se odvodnjava s tlakovanim delom za robnikom krožišča, notranji del zelenice fontane pa z krožno kanaleto po robu fontane.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo male vrednosti obsega ureditev sredinskega otoka krožišča, ki je trenutno v fazi izvedbe na parcelah št. 726/2, 304/1, 304/2 vse k.o. Tišina.
Krožišče se izvaja po projektu:
0318 Petanjci- Murska Sobota (Gaj) rekonstrukcija ceste z ureditvijo križišča od km 2+726 do km 3+892, PZI, 903-5/09, november 2009, Lineal d.o.o.Območje posega je zelenica znotraj krožišča. V elemente krožišča se ne posega, na predvideno odvodnjo z območja zelenice otoka (tlakovan del za robnikom) se naveže nova odvodnja. Količina odvajanja padavinske vode se ne spreminja. Na celotnem otoku zunaj fontane in notranji del fontane bo zelenica. Zunanji del zelenice se odvodnjava s tlakovanim delom za robnikom krožišča, notranji del zelenice fontane pa z krožno kanaleto po robu fontane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   11:01
Kraj: Portal ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.