Dosje javnega naročila 003215/2019
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Blago: Nakup in vzdrževanje programa za verjetnostne varnostne analize
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003215/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2019
JN003215/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN003215/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN003215/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019

    JN003215/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje programa za verjetnostne varnostne analize
Referenčna številka dokumenta: JN-B-001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje programa za verjetnostne varnostne analize


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN003215/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.05.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum in lokalni čas:

28.06.2019 11:00
Se glasi:

26.07.2019 10:00
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in lokalni čas:

28.06.2019 11:15
Se glasi:

26.07.2019 10:30
VII.2 Druge dodatne informacije