Dosje javnega naročila 004501/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BLANCA, Blanca 13, 8283 Blanca
Blago: Konvencionalna in ekološka živila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 157.416,14 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004501/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.06.2019
JN004501/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN004501/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2019
JN004501/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN004501/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004501/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004501/2019-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004501/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BLANCA
Blanca 13
8283
SI
Blanca
Slovenija
Olga Lužar
olga.luzar@guest.arnes.si
+386 78162830
+386 78162831

Internetni naslovi
http://www.osblanca.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.osblanca.si/
ESPD: http://www.osblanca.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10895
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila
Referenčna številka dokumenta: JN MV 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za dve leti, ki je razdeljeno na 16 sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 16
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in jogurti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in jogurti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Maslo, siri
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15530000
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Maslo, siri
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava in sadje, suho sadje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje, suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita, mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovsko pecivo
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietni izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   10:05
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo sporočite točno kje na vaši spletni strani se nahaja razpisna dokumentacija, saj je namreč ne najdemo.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Objavljena bo v ponedeljek, 1.7.2019 na spletni strani OŠ Blanca.

LP


Datum objave: 05.07.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

10. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
13 ledeni čaj, 0,2 l- ali lahko ponudimo 250 ml pakiranje, Slovenskega proizvajalca?
19 100% sadni sirup višnja 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- izdelek je po novem pakiran po 5 L. Prosim popravite enoto mere, da bomo lahko oddali ponudbo.

20 100% sadni sirup borovnica 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- )- izdelek je po novem pakiran po 5 L. Prosim popravite enoto mere, da bomo lahko oddali ponudbo.
ODGOVOR

Pozdravljeni!
Lahko ponudite 250 ml.
19 in 20 Lahko ponudite v embalaži 5l.
Vse ustrezno sami popravite. Lp


Datum objave: 09.07.2019   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 6. Sveže in zamrznjene ribe:
Postavka 6: LOSOS FILE : ali želite ponudbo za zmrznjen artikel (keta, grbavec ali atlantski) ali svez, s kozo ali brez koze?
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Atlantski, svež, brez kože. LpDatum objave: 09.07.2019   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za 6. sklop, 6 postavka losos file:
ali želite zmrznjen / svež artikel, katero vrsto bi želeli (keta, grbavec ali atlantski) in pa ali naj bo artikel s kozo ali brez koze.
Hvala.

Lp

ODGOVOR
Atlantski, sveze, brez koze. LpDatum objave: 09.07.2019   13:24
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo drugačna pakiranja, kot jih navajate v predračunu, in ceno seveda ustrezno preračunamo na vašo iskano enoto mere?

ODGOVOR
Lahko. Odstopanje je lahko +/- 20%.
LpDatum objave: 10.07.2019   07:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas:
4. SKLOP: MESO (goveje, telečje, svinjsko, puranje)
12 pleskavica (cca 100 g), sveže, 1. kvalitete - Iz katere vrste mesa želite pleskavice? Svinjske, goveje, puranje, piščančje?
13 čevapčiči, sveže, I. kvalitete - Iz katere vrste mesa želite čevapčiče? Svinjske, goveje, puranje, piščančje?
14 ražnjiči, sveže, I. kvalitete - Iz katere vrste mesa želite ražnjiče? Svinjske, puranje, piščančje? Z zelenjavo ali brez?
16 piščančje meso, sveže, zrezki (70 do 100 g), brez kosti, brez kože, I. kvalitete
16 piščančje meso, sveže, zrezki (70 do 100 g), brez kosti, brez kože, I. kvalitete - Ali je mišljeno iz prsi?
17 piščančje meso, sveže, bedra, I. kvalitete - Ali so s kožo in kostjo?
19 puranje meso, file, brez kosti, I. kvalitete, 0% odpadka - Ali je mišljen prsni del?

5. SKLOP: MESNI IZDELKI
4 hrenovke - Katera vrsta hrenovk je mišljena?
6 kranjska klobasa - Ali mora biti s certifikatom ZGO?
11 slanina pečena - Ali povprašujete po hamburški slanini?
15 suha salama - Po kateri suhi salami povprašujete?
17 puranje prsi- klobasa - Po kateri vrsti izdelka povprašujete? Salama, šunka, puranje pri v ovitku?

Hvala za odgovore.ODGOVOR
4. SKLOP: MESO (goveje, telečje, svinjsko, puranje)
12 pleskavica (cca 100 g), sveže, 1. kvalitete - Iz katere vrste mesa želite pleskavice? Svinjske, goveje, puranje, piščančje? PURANJE ALI PIŠČANČJE
13 čevapčiči, sveže, I. kvalitete - Iz katere vrste mesa želite čevapčiče? Svinjske, goveje, puranje, piščančje? SVINJSKE
14 ražnjiči, sveže, I. kvalitete - Iz katere vrste mesa želite ražnjiče? Svinjske, puranje, piščančje? Z zelenjavo ali brez?PURANJI BREZ ZELENJAVE
16 piščančje meso, sveže, zrezki (70 do 100 g), brez kosti, brez kože, I. kvalitete
16 piščančje meso, sveže, zrezki (70 do 100 g), brez kosti, brez kože, I. kvalitete - Ali je mišljeno iz prsi?DA
17 piščančje meso, sveže, bedra, I. kvalitete - Ali so s kožo in kostjo?BREZ KOSTI IN KOŽE
19 puranje meso, file, brez kosti, I. kvalitete, 0% odpadka - Ali je mišljen prsni del?DA

5. SKLOP: MESNI IZDELKI
4 hrenovke - Katera vrsta hrenovk je mišljena?TELEČJE
6 kranjska klobasa - Ali mora biti s certifikatom ZGO? DA
11 slanina pečena - Ali povprašujete po hamburški slanini? DA
15 suha salama - Po kateri suhi salami povprašujete? DOMAČA SUHA SALAMA
17 puranje prsi- klobasa - Po kateri vrsti izdelka povprašujete? Salama, šunka, puranje pri v ovitku? PURANJA PRSI V OVITKUDatum objave: 10.07.2019   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnitev.
v ponudbenih predračunih navajate sledeče:
Ponudnik mora ponuditi prehrambeno blago točno zahtevanih lastnosti, sicer bo njegova ponudba izločena kot neprimerna. Ali to pomeni, da boste pri artiklih, kjer je opredeljena blagovna znamka zahtevali točno navedeno znamko. na primer: 80 tuna Rio mare 1 kg. Ali pomeni da smo v primeru če ponudimo drugo blagovno znamko izločeni.?
Prosimo točno opredelite kaj želite saj bodo le tako ponudbe med seboj primerljive. V nasprotnem primeru navedite npr. ali podobne kvalitete kot ste navedli pri nekaterih ostalih artiklih.
Hvala za odgovor


ODGOVOR

Pozdravljeni!
Če je kjerkoli navedena znamka se šteje kot npr ali podobno. Odstopanja so možna, kot je navedeno pri enem od odgovorov.
Lp


Datum objave: 12.07.2019   08:51
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Spodnja artikla imata v predračunu napačno formulo za ddv. ARTIKLA IMATA 22% DDV- prosimo za popravek.
23 želatina v prahu, 10 g
60 rum, 1 l
Ali bo objavljen popra vek predračuna?

lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni!
Prosimo, da popravite sami.
Lp


Datum objave: 15.07.2019   07:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo točno določite na katero gramaturo -enoto podamo cene pri naslednjih artiklih. ali pa spremenite enoto iz komada na kg. Le tako boste imeli primerljive ponudbe med ponudniki. V kolikor boste objavili popravke jih označite z drugo BARVO.
GRE ZA SLEDEČE ARTIKLE:-ENOTO MERE IMATE KOMAD
13 riževi vaflji- na katero gramaturo preračunamo ceno?
1 kumarice v kisu ( konzerva 4kg +/-5% ) (eta)-na katero gramaturo preračunamo ceno?
2 kumarice v kisu ( konzerva 0,5-1kg +/-5% ) (eta)-na katero gramaturo preračunamo ceno?
3 paprike v kisu ( konzerva 0,5-1kg +/-5% )-na katero gramaturo preračunamo ceno?
23 kompot hruškov, 2,5 do 5 kg-na katero gramaturo preračunamo ceno?
25 kompot ananas koščki 2,5 do 5 kg-na katero gramaturo preračunamo ceno?
26 kompot breskve, brez koščic, 2,5 do 5 kg- na katero gramaturo preračunamo ceno?
27 kompot marelica, brez koščic, 2,5 do 5 kg-na katero grsmaturo preračunamo ceno?
28 kompot mešano sadje, 2,5 do 5 kg-na katero grasmaturo preračunamo ceno?
10 koruzni kosmiči, manjše pakiranje, 250-500g-na katero gramaturo preračunamo ceno?
11 žitne čokoladne kroglice 250-500g-na katero gramaturo preračunamo ceno?

lep pozdrav


ODGOVOR
13 riževi vaflji- na katero gramaturo preračunamo ceno? 100g
1 kumarice v kisu ( konzerva 4kg +/-5% ) (eta)-na katero gramaturo preračunamo ceno? za kom, ki je 4 kg.
2 kumarice v kisu ( konzerva 0,5-1kg +/-5% ) (eta)-na katero gramaturo preračunamo ceno? 500 g - cena po komadu
3 paprike v kisu ( konzerva 0,5-1kg +/-5% )-na katero gramaturo preračunamo ceno? 500 cena po komadu
23 kompot hruškov, 2,5 do 5 kg-na katero gramaturo preračunamo ceno? 2,5 kg po komadu
25 kompot ananas koščki 2,5 do 5 kg-na katero gramaturo preračunamo ceno? 2,5 kg po komadu
26 kompot breskve, brez koščic, 2,5 do 5 kg- na katero gramaturo preračunamo ceno?
27 kompot marelica, brez koščic, 2,5 do 5 kg-na katero grsmaturo preračunamo ceno? 2,5 kg po komadu
28 kompot mešano sadje, 2,5 do 5 kg-na katero grasmaturo preračunamo ceno? 2,5 kg po komadu
10 koruzni kosmiči, manjše pakiranje, 250-500g-na katero gramaturo preračunamo ceno? 250 g po komadu
11 žitne čokoladne kroglice 250-500g-na katero gramaturo preračunamo ceno?
250 g po komadu

lp


Datum objave: 15.07.2019   08:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kljub vaši odobritvi glede odstopanja gramature -+ 20%, določenih artiklov nimamo v zahtevani gramaturi. Proizvajalci spreminjajo pakiranje svojim artiklom. oziroma različni ponudniki imamo različna pakiranja.
Vljudno vas prosimo ali lahko ponudimo sledeča odstopanja od zahtevane gramature?
15 SKLOP

1 Kakav zrnca, 25 % kakava, (Benquick ali podobno) 5/1-ali lahko ponudimo pakiranje 2,5 kg
19 čaj kamilica, filter, 36 g-ali lahko ponudimo pakiranje 20g
22 utrjevalec smetane, 5 g-artikel je v pakiranju 10g-ali lahko ponudimo 10g
33 jušna zelenjava, 158 g-artikel je v pakiranju 250g ali 1 kg . Kaj ponudimo?
36 lovor list, 75 g-artikel je v pakiranju 100g - artikel je sedaj v pakiranju 100g-ali lahko ponudimo 100g?
49 curry, 31 g-artikel je sedaj v pakiranju 50g ali lahko ponudimo 50g?
53 dodatek jedem, vegeta natura brez ojačevalca okusa, 3/1-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
76 olje bučno 1 lit-ali želite 100% bučno olje ali mešanico olj
91 keksi s koščki čokolade 125 g-artikel l je v pakiranju 200g ali lahko ponudimo 200g?
94 grisini 100g-arikel imamo pakiran po 125g ali lahko ponudimo 125g?
95 grisini brez glutena 100g-grisini BG imajo pakiranje 250g -ali lahko ponudimo 250g?
Vse artikle bomo preračunali na vašo zahtevano enoto


9. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Pri odgovorih na portalu ste navedli da je dovoljeno odstopanje -+ 20%
Ali to velja za vse sklope.? Pri konzerviranih artiklih imate navedeno v predračunu drugačno odstopanje. Kaj je potrebno upoštevati?Prosimo za pojasnitev kaj pomeni oznaka v ponudbenih predračunih 1/1, 4/1... , enota mere komad
ali to pomeni 1k oziroma 4kgAli to pomeni da se cena preračuna na 4 oziroma 1kg

5 grah 1/1 (kot eta in podobno)-artikel se nahaja v pakiranju 400g .Ali lahko ponudimo pakiranje 400g
12 koruza sladka 560g- artikel se nahaja v pakiranju 326g -ali lahko ponudimo 326g
17 bio - jabolčna čežana 300 g-ali lahko ponudimo bio kašo pakirano 190g
21 fižol v zrnju, konzervirano 4/1-ali lahko ponudimo pakiranje 2,5 kg
30 marmelada slivova rinfuza 3/1-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg
31 marmelada šipkova rinfuza 3/1-artikel ni dobavljiv .Ali se lahko ponudi kak drug okus v pakiranju 5kg (npr. mešano sadje ali marelica)
33 marmelada jagodna, bio 700g-arikel ne obstaja .prosimo za izbris ali dovolite da ponudimo pekmez bio marelica 315g
34 marmelada breskova - bio 700g-artikel ne obstaja .prosim za izbris ali dovolite da ponudimo drug artikel kot npr. pekmez bio sliva 315g
35 marmelada višnjeva - 1 kg-artikel ne obstaja prosimo za izbris ali dovolite da ponudimo džem višnja 320g

vse artikle bomo preračunali na vašo zahtevano enoto
10. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI

5 100% multivitaminski sok 1 l-Ali lahko ponudimo sok 100% rdeče sadje?
19 100% sadni sirup višnja 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali ,lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l?-
20 100% sadni sirup borovnica 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l-
21 sadni sirup malina 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l
22 sadni sirup pomaranča 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l
23 sadni sirup limona 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l
24 sadni sirup gozdni sadeži 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l

vse artikle bomo preračunali na vašo zahtevano enoto

11. SKLOP: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1 riž, dolgozrnati 10/1-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
9 koruzni kosmiči ,kot corn flakes, 2,5 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
11 žitne čokoladne kroglice 250-500g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
12 hrustljavi medvedki s čokolado, 2,5/1-ali lahko ponudimo pakiranje 375g?'
13 crispy žito za zajtrk, različni okusi, 300 g-ali lahko ponudimo musli različni okusi pakirano 375g?
20 ajdovi žganci 1/1-artikel imamo v pakiranju 400g Ali lahko ponudimo pakiranje 400g?
27 bio pirina moka 800g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
30 krpice, blekci 400g-ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
32 drobne jušne zakuhe (zvezdice) 500 g-ali lahko ponudimo pakiranje 200g?
33 rezanci jušni 1 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
34 fritati, 500 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1 kg?
39 testenine peresniki 10/1-artikel imamo v pakiranju 5kg -ali lahko ponudimo 5kg
46 rezanci valjani široki, 1/1-ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
47 rezanci valjani široki, špinačni, 1/1-ali lahko ponudimo pakiranje 2kg
50 pisane testenine /mozaik/ 3/1-artikel imamo v pakiranju 5kg -ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?

vse artikle bomo preračunali na vašo zahtevano enoto

Hvala za vaš odgovor in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
1 Kakav zrnca, 25 % kakava, (Benquick ali podobno) 5/1-ali lahko ponudimo pakiranje 2,5 kg DA
19 čaj kamilica, filter, 36 g-ali lahko ponudimo pakiranje 20g DA
22 utrjevalec smetane, 5 g-artikel je v pakiranju 10g-ali lahko ponudimo 10g DA
33 jušna zelenjava, 158 g-artikel je v pakiranju 250g ali 1 kg . Kaj ponudimo?1KG
36 lovor list, 75 g-artikel je v pakiranju 100g - artikel je sedaj v pakiranju 100g-ali lahko ponudimo 100g?DA
49 curry, 31 g-artikel je sedaj v pakiranju 50g ali lahko ponudimo 50g? DA
53 dodatek jedem, vegeta natura brez ojačevalca okusa, 3/1-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? DA
76 olje bučno 1 lit-ali želite 100% bučno olje ali mešanico olj. 100 % BUČNO
91 keksi s koščki čokolade 125 g-artikel l je v pakiranju 200g ali lahko ponudimo 200g? DA
94 grisini 100g-arikel imamo pakiran po 125g ali lahko ponudimo 125g?DA
95 grisini brez glutena 100g-grisini BG imajo pakiranje 250g -ali lahko ponudimo 250g? DA

9. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Pri odgovorih na portalu ste navedli da je dovoljeno odstopanje -+ 20%
Ali to velja za vse sklope.? Pri konzerviranih artiklih imate navedeno v predračunu drugačno odstopanje. Kaj je potrebno upoštevati? Upoštevate kar je navedeno.

Prosimo za pojasnitev kaj pomeni oznaka v ponudbenih predračunih 1/1, 4/1... , enota mere komad
ali to pomeni 1k oziroma 4kg. DA. Ali to pomeni da se cena preračuna na 4 oziroma 1kg. DA

5 grah 1/1 (kot eta in podobno)-artikel se nahaja v pakiranju 400g .Ali lahko ponudimo pakiranje 400g DA
12 koruza sladka 560g- artikel se nahaja v pakiranju 326g -ali lahko ponudimo 326g DA
17 bio - jabolčna čežana 300 g-ali lahko ponudimo bio kašo pakirano 190g DA
21 fižol v zrnju, konzervirano 4/1-ali lahko ponudimo pakiranje 2,5 kg DA
30 marmelada slivova rinfuza 3/1-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg DA
31 marmelada šipkova rinfuza 3/1-artikel ni dobavljiv .Ali se lahko ponudi kak drug okus v pakiranju 5kg (npr. mešano sadje ali marelica) DA
33 marmelada jagodna, bio 700g-arikel ne obstaja .prosimo za izbris ali dovolite da ponudimo pekmez bio marelica 315gDA
34 marmelada breskova - bio 700g-artikel ne obstaja .prosim za izbris ali dovolite da ponudimo drug artikel kot npr. pekmez bio sliva 315g DA
35 marmelada višnjeva - 1 kg-artikel ne obstaja prosimo za izbris ali dovolite da ponudimo džem višnja 320gDA

10. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI

5 100% multivitaminski sok 1 l-Ali lahko ponudimo sok 100% rdeče sadje?DA
19 100% sadni sirup višnja 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali ,lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l?-DA
20 100% sadni sirup borovnica 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l-DA
21 sadni sirup malina 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
22 sadni sirup pomaranča 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
23 sadni sirup limona 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
24 sadni sirup gozdni sadeži 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA

vse artikle bomo preračunali na vašo zahtevano enoto

11. SKLOP: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1 riž, dolgozrnati 10/1-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?DA
9 koruzni kosmiči ,kot corn flakes, 2,5 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?2,5KG
11 žitne čokoladne kroglice 250-500g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? DA
12 hrustljavi medvedki s čokolado, 2,5/1-ali lahko ponudimo pakiranje 375g?'DA
13 crispy žito za zajtrk, različni okusi, 300 g-ali lahko ponudimo musli različni okusi pakirano 375g?DA
20 ajdovi žganci 1/1-artikel imamo v pakiranju 400g Ali lahko ponudimo pakiranje 400g?NE
27 bio pirina moka 800g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?DA
30 krpice, blekci 400g-ali lahko ponudimo pakiranje 500g? DA
32 drobne jušne zakuhe (zvezdice) 500 g-ali lahko ponudimo pakiranje 200g? DA
33 rezanci jušni 1 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 500g?DA
34 fritati, 500 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1 kg?DA
39 testenine peresniki 10/1-artikel imamo v pakiranju 5kg -ali lahko ponudimo 5kg DA
46 rezanci valjani široki, 1/1-ali lahko ponudimo pakiranje 500g? DA
47 rezanci valjani široki, špinačni, 1/1-ali lahko ponudimo pakiranje 2kg DA
50 pisane testenine /mozaik/ 3/1-artikel imamo v pakiranju 5kg -ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?DA

Datum objave: 15.07.2019   08:02
VPRAŠANJE
1. sklop mleko in jogurti
- zaporedna številka artikla 13 - jogurtov napitek Aktimil 8x100g
Ta artikel ne spada v ta sklop, ne proizvaja ga nobena slovenska mlekarna, zato prosimo za umik tega artikla iz tega sklopa

2. sklop maslo, siri, deserti
- zaporedna številka artikla 25 - čokoladni mouuse 100g
-zaporedna številka artikla 26 čokoladno-lešnikova krema kot dukatino 4x 120g
Prosimo za umik teh dveh artiklov, ni proizvod slovenskih mlekarn oz. ga ne proizvaja nobena slovenska mlekarna, zato ga uvrstite med splošno prehrambno blago.ODGOVOR
VSI NAVEDENI IZDELKI SE BRIŠEJO OZ ZA NJIH NI POTREBNO ODDATI PONUDBE.

LPDatum objave: 15.07.2019   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obrazec Specifikacija predračuna, stolpec Št. živil po merilu " več ekoloških živil" - ali se tu vpisuje le ekološka živila. Kam vpišemo živila izbrane kakovosti in živila z ostalo višjo kakovostjo?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
To je napaka, za katereo se opravičujemo. Tukaj se vpišejo zanki živil z višjo kakovostjo (ki štejejo pri merilu - več živil z višjo kakovostjo).

LP
Datum objave: 16.07.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

10. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
Vezano na vaše zadnji odgovor, ki se nanaša na naveden sklop, podajam ugovor.
5 100% multivitaminski sok 1 l-Ali lahko ponudimo sok 100% rdeče sadje?DA
19 100% sadni sirup višnja 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali ,lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l?-DA
20 100% sadni sirup borovnica 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l-DA
21 sadni sirup malina 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
22 sadni sirup pomaranča 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
23 sadni sirup limona 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
24 sadni sirup gozdni sadeži 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 3l DA
Namreč različni okusi sirupov imajo različno ceno, zato vztrajajte pri okusih, ki ste jih razpisali. Ne vam tudi, kako ste lahko namesto 5 l pakiranja dovolili 0,5 l pakiranje. A se zavedate, da je izdelek v steklenici in kaj to pomeni za zaposlene v kuhinji ( namesto ene 5 L, plastenke bodo morali odpreti 10 0,5 L steklenic) in koliko veš odpadne embalaže boste imeli.

Za artikle pod zaporednimi št. 21 do 24 ste pristali na 3 l pakiranje namesto zahtevanega 5 l pakiranja. Nikjer pa ni navedeno, da pora ponudnik ceno preračunati na zahtevano enoto mere to je 5 L oz. iz vašega odgovore tega ni mogoče razbrati. »vse artikle bomo preračunali na vašo zahtevano enoto«

Če je za vas sprejemljivo tudi 3 l pakiranje, potem spremenite enoto mere na 1 l ( sedaj komad ) ali pa vztrajajte pri 5 l pakiranju.

Pričakujem jasne in nedvoumne odgovore in ustrezen popravek razpisnega obrazca.


ODGOVOR
Pozdravljeni!
Naročnik je predhodne odgovore spremenil:
10. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
Vezano na vaše zadnji odgovor, ki se nanaša na naveden sklop, podajam ugovor.
5 100% multivitaminski sok 1 l-Ali lahko ponudimo sok 100% rdeče sadje?DA
19 100% sadni sirup višnja 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali ,lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l?-NE 5l
20 100% sadni sirup borovnica 6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)-ali lahko ponudimo drug okus in pakiranje 0,5l-NE pakiranje 5 l
21 sadni sirup malina 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 5l DA
22 sadni sirup pomaranča 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 5l DA
23 sadni sirup limona 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 5l DA
24 sadni sirup gozdni sadeži 5 l-ali lahko ponudimo pakiranje 5l DA

Če je karkoli potrebno preračunate na zahtevane enote.

Obrazce sami ustrezno popravite, v skladu s spremembami, ki so navedene.

Lep dan.
Datum objave: 16.07.2019   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo Vas, da v predračunskem obrazcu za sklop št. 7 postavki paradižnik, razne sorte, I. kvalitete in paprika, I. kvalitete razdelite oziroma določite kateri paradižnik (solatni, grapolo, okrasni,...) oziroma papriko (zeleno, rdečo, rumeno, baburo, špic,...) boste naročali, saj gre za različne produkte, ki se temu primerno tudi cenovno razlikujejo.

Lep pozdravODGOVOR
PARADIŽNIK 150 kg grapolo in 150 kg solatni
PAPRIKA 50 kg zelena in 150 kg babura

Ponudnike prosimo, da navedeno sami popravijo v ponudbenem predračunu.

LP