Dosje javnega naročila 004479/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Podpora in izvajanje storitev za operativno in varnostno izboljševanje namenskih aplikacij
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004479/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2019
JN004479/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN004479/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004479/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313996/4300-19-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10863
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podpora in izvajanje storitev za operativno in varnostno izboljševanje namenskih aplikacij
Referenčna številka dokumenta: 4300-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev podpore namenskih pravosodnih aplikacij na področju mednarodne izmenjave podatkov in informacij iz kazenskih evidenc vsake posamezne države članice EU. To področje pokriva sistem ECRIS, ki ga informacijsko podpira aplikacija ECRIS-RI ter predvidena aplikacija ECRIS-TCN. Potrebne storitve se bodo izvajale za produkcijsko in testno okolje sistema ECRIS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72100000
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo izbranemu ponudniku poveril, izbrani ponudnik pa se bo moral naročniku s podpisom pogodbe o izvedbi javnega naročila zavezati, da bo ves čas trajanja veljavnosti pogodbe (3 leta) izvajal podporo namenskih pravosodnih aplikacij na področju mednarodne izmenjave podatkov in informacij iz kazenskih evidenc vsake posamezne države članice EU, katerega pokriva Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS). Navedene storitve bodo zajemale:
A. Razpoložljivost in pripravljenost izvajalca za izvedbo storitev, izvajanje rednih pregledov in vzdrževanje predvidenih aplikacij oziroma sestavov aplikacij;
B. Storitve po naročilu naročnika, ki bodo zajemale vsaj:
- skrbniška dela, ki zagotavljajo izvajanje sistema ECRIS-RI (npr. nameščanje / ukinjanje certifikatov);
- sodelovanje pri odpravljanju komunikacijskih problemov z drugimi državami;
- sodelovanje in izvajanje nadgradenj in dopolnitev sistema ECRIS-RI (npr. integracijo z aplikacijo za vodenje centralne kazenske evidence) in drugih (predvidenih) povezanih sistemov in sestavov (npr. ECRIS TCN, distribucija storitev, biometrični podsistem itd.);
- potrebne integracijske storitve;
- izvajanje in podpora sistemom sprotne integracije (CI Continous integration);
- sodelovanje pri ostalih delih na zahtevo naročnika (opravila na sistemih, ki bodo potrebna za podporo učinkovitega delovanja vitalnih sistemov informacijskega sistema naročnika).

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Specifikacije, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   10:00
Kraj: Elektronsko, v sistemu e-JN (Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
/Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   08:25
VPRAŠANJE
Točka 7 specifikacij, prosim pojasnite zahtevana opravila na zahtevo naročnika, kaj zajema sodelovanje pri odpravljanju komunikacijskih težav, ostala dela (katera?), tehniške delavnice?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. Sodelovanje pri odpravljanju komunikacijskih težav zajema komunikacijo s skrbnikom STESTA pri ministrstvu za javno upravo v Sloveniji in komunikacijo z Brusljem (skrbniki informacijske rešitve ECRIS), ker je ob ne uspešni komunikaciji med posameznimi državami partnerkami potrebno odkriti in odpraviti vzrok nedelovanja povezav (certifikati in mrežni protokoli). Primer: Obravnava zastalih sporočil.

2. Ostala dela, primeri:

-spremljanje delovanja in vzdrževanje delovanja operacijskih sistemov testnega in produkcijskega okolja,
-spremljanje in vzdrževanje podatkovne baze, ter delovanja HA clusterja,
-vzdrževanje aplikacije Ecris (posodobitve aplikacije, posodobitve konfiguracije kot so prevodi, koledarji praznikov za izračune delovnih dni in zakonskih rokov odgovorov,
-vzdrževanje vsebine Ecris: pomoč pri uporabi aplikacije uporabnikom, pomoč pri bugih v aplikaciji, kot je bil npr. že rešen primer z datumskimi polji, pomoč pri konfiguraciji uporabnikov, map in drugih nastavitev aplikacij,
-vpeljava podpore za integracijo z drugimi sistemi (uvoz/izvoz med drugimi evidencami naročnika),
-avtomatsko odlaganje statistik izmenjave na oddaljene strežnike skrbnika v Bruslju.

3. Tehniške delavnice

Sodelovanje/vodenje pri usposabljanju novih uporabnikov naročnika/prenos znanja/scenariji testiranj/posodobitve šifrantov organov, sankcij, kaznivih dejanj,).

Lep pozdrav.