Dosje javnega naročila 004482/2019
Naročnik: SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor
Blago: Nakup opreme za osvetljavo na gledališkem odru
ZJN-3: Odprti postopek

JN004482/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN004482/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004482/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Slovenska ulica 27
2000
SI
Maribor
Slovenija
Bojan Hojnik
bojan.hojnik@sng-mb.si
+386 22506114
+386 22506212

Internetni naslovi
http://www.sng-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313728/JN_OSV_20-6-19.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10707
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za osvetljavo na gledališkem odru
Referenčna številka dokumenta: OSV 20-6-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31518100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Kot v razpisni dokumentaciji
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 118.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31518100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup opreme za osvetljavo na gledališkem odru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 118.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.06.2019
Konec: 20.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   09:01
Kraj: Elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Slovenska ulica 27
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2019   14:33
1. Obrazec 8.2:
Obrazec je potrebno izpolniti kot je zahtevano, navesti je zneske za skupne količine.

2. Obrazec 8.3:
Tehnične specifikacije in cene za posamične kose ponujene opreme naj bodo v prilogah. Ponudnik priloge sam oblikuje. Zaželeno pa je, da vsebujejo čim več podatkov, na osnovi katerih bo naročnik presojal in se odločal o ustreznosti ponujene opreme. Ponudba ne bo veljavna, če ne bo vsebovala tehničnih specifikacij.

3. Obrazec 8.9:
Zadostuje na kakršen koli način podpisana izjava ponudnika, s katero soglaša k vsebini menične izjave. S tem ponudnik potrjuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdal ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Maribor, 10.08.2019
LP, Tehnika SNG Maribor