Dosje javnega naročila 004483/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: Sanacija strehe dveh objektov na območju nekdanje vojašnice Škofja Loka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004483/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2019
JN004483/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004483/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN004483/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004483/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Janez Trojar
janez.trojar@skofjaloka.si
+386 45112372
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314036/Sanacija_streh_območje_bivše_vojašnice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10872
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe dveh objektov na območju nekdanje vojašnice Škofja Loka
Referenčna številka dokumenta: 3528-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija strehe na dveh objektih na območju nekdanje vojašnice Škofja Loka, in sicer: na stavbi št. 793, in na stavbi št. 799, vse na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe na stavbi št. 793, na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka, stavba št. 793, na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija strehe na stavbi št. 793, na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka, in sicer enega dela strehe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Samo v primerih kot so določeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe na stavbi št. 799, na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka, stavba št. 799, na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija strehe na stavbi št. 799, na zemljišču s parcelno št. 82/39, k.o. 2035 - Škofja Loka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Samo v primerih kot so določeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   10:05
Kraj: Avtomatično v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2019   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima me, če je možen predhoden ogled objekta in okolice, za lažjo pripravo ponudbe.

Hvala.

Lep pozdrav, Martin

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je sicer v razpisni dokumentaciji predvidel neobvezen ogled objekta dne 4.7.2019. Naročnik določa nov termin za neobvezen ogled objekta dne 9.7.2019. Potencialni ponudniki se za ogled predhodno prijavijo do dne 8.7.2019 do 12.00 ure na e-naslov: janez.trojar@skofjaloka.si, na sklic 3528-0001/2019. Potencialni ponudniki bodo po prijavi prejeli točno uro ogleda.

Datum objave: 05.07.2019   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo da objavite varnosti načrt ali nevedete m2 potrebnih varovalnih odrov za oba sklopa.

OBJEKT 2035-793
- Katera kritina se odstranjuje?
-Pri tesarskih delih navedite r.š. žlote.
- letve 3/5cm niso primerne, prosimo, da spremenite na 4/5cm
-Ali se izravnava izvaja po celotni površini strehe ?
-Navedite količino zračnikov in m1 prezračevalne mrežice

Hvala za pojasnila

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik glede potrebnih varovalnih odrov pojasnjuje, da je varovalnih odrov za objekt 2035-793: 210,0 m, za manjši objekt 2035-799 pa: 90,0 m.

V zvezi z objektom 2035-793 naročnik pojasnjuje:
- odstranjuje se kritina iz opečnega strešnika
- r.š. žlote je 66cm.
- letve so spremenjeno na 4/5cm, v zvezi s čimer bo naročnik objavil tudi popravek Priloge Specifikacija predračuna-popis del za navedeni obekt.
- Izravnava se izvaja samo na mestih, kjer je potrebno (večji razponi špirovcev).
- zračnikov in prezračevalne mrežice ni, ker ni prezračevana streha.

Datum objave: 05.07.2019   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 10.3.81. Resnost ponudbe-bianco menica, prosim za obrazložitev, in sicer:
- navedli ste, da je potrebno "točno tako izpolniti menico", kot kaže vzorec, hkrati pa navajate, da mora biti izpolnjena po Vzorcu št.1???! Na vzorcu ni navedeno, da je menica izpolnjena s klavzulo "brez protesta".
Na strani 18. - Bianco menica pa navajate: "Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudbnik predloži bianco menico IN žigosano menico z menično izjavo".
Ali to pomeni dve menici?
Če to pomeni dve menici prosim, da točno specificirate kaj mora biti na vsaki menici navedeno, da ne bo prišlo kasneje zaradi birokratskih nejasnosti do morebitnih izločitev ponudb.
V priloga št. 10 (Predračun št.) je prišlo do pomote pri navedbi "Skupaj 1. sklop z DDV", nanaša pa se na sklop 2. Ali se lahko prečrta in pravilno označi kot 2. sklop?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

Vzorec št. 1 predstavlja menično izjavo, ki je del mape Priloge_JN_Sanacija_strehe_na območju nekdanje vojašnice Škofja Loka.docx .Vzorec, nad katerim je navedeno "točno tako izpolniti menico" na strani 17 pa predstavlja menični blanket. Za popolnost zavarovanja za resnost ponudbe mora ponudnik oddati menico (pravilno izpolnjen menični blanket) ter menično izjavo (Vzorec št. 1). Ponudnik naj menico izpolni kot je prikazano pod točko 10.3.8.1. razpisne dokumentacije.

Na strani 18 se pravilna navedba glasi: "Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudbnik predloži bianco menico z menično izjavo."

Ponudnik za vsak posamezen sklop predloži zahtevano zavarovanje (eno bianco menico z menično izjavo) za vrednosti kot so navedene na strani 17 pod točko 10.3.8.1.

Naročnik bo objavil popravek priloge št. 10 za 2. sklop.