Dosje javnega naročila 004531/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Najem aparata za magnetno resonanco 1,5 T
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.253.022,80 EUR

JN004531/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN004531/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN004531/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN004531/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN004531/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.05.2020
JN004531/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 16.07.2020
JN004531/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004531/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 124-302399
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sanja Belko
sanja.belko@ukc-mb.si
+386 23212569
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naročila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10879
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem aparata za magnetno resonanco 1,5 T
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33113000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je najem aparata za magnetno resonanco.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je najem aparata za magnetno resonanco.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2019   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko kot zavarovanje za resnost ponudbe priložimo tudi bančno garancijo v enakem znesku (10.000 EUR)? Bančna garancija je sicer močnejši inštrument zavarovanja in zadošča vsem naročnikovim zahtevam.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik dovoli, da ponudniki kot zavarovanje za resnost ponudbe predložijo bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR.


Datum objave: 05.07.2019   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 3.1. razpisne dokumentacije je določeno, da mora ponudnik predložiti zavarovanje za resnost ponudbe - menično izjavo.

Prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo dopolni na način, da lahko ponudniki kot zavarovanje za resnost ponudbe predložijo tudi bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik dovoli, da ponudniki kot zavarovanje za resnost ponudbe predložijo bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR.


Datum objave: 11.07.2019   12:37
Naročnik je na svoji spletni strani objavil projektno dokumentacijo za izgradnjo Kliničnega oddelka za onkologijo v UKC Maribor.
Povezava: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naročila/


Datum objave: 11.07.2019   14:58
VPRAŠANJE
Zahteva, 1.4.Dolžina gantrya- skupaj s pokrovi največ 160 cm
Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejeme kot ustrezen tudi MRI aparat, ki katerega dolžina gantrija skupaj s pokrovi znaša manj kot 170 cm. Takšna dolžina bistveno ne odstopa od zahtane, s pozitivnim odgovorom pa boste omogočili več kot le enemu ponudniku oddati konkurenčno ponudbo.

Zahteva: 2.3. Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s).
Vprašanje: naročnika obveščamo, da predmetna zahteva omogoča ponuditi samo enemu ponudniku ustrezno ponudbo, za vse ostale ponudnike je izključujoča. Naročnika prosimo, da zahtevo umakne ali jo spremenit tako, da bodo tudi ostali ponudniki lahko ponudili ustrezno ponudbo.

Zahteva 5.2.1.3 Omogočeno naj bo visokoločljivostno tenzorsko slikanje (DTI) z minimalno 256 smermi in 16 b vrednostmi v področju glave in hrbtenice.
Vprašanje: Naročnika prosimo da sprejme kot ustrzen sistem, ki omogoča visokoločljivostno tenzorsko slikanje (DTI) z minimalno 128 smermi in 16 b vrednostmi v področju glave in hrbtenice.

Zahteva 4.5. Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dihalnega pasu ali video sistema za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave

Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejeme kot ustrezen aparat, ki omogoča sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov tudi z nameščanjem dihalnega pasu ali, ponudbo z video sistemom za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave.
Zahteva 4.5 je izključujoča in jo lahko na 1.5T MRI aparatu ponudi samo en proizvajalec.ODGOVOR

Zahteva, 1.4.Dolžina gantrya- skupaj s pokrovi največ 160 cm
Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejeme kot ustrezen tudi MRI aparat, ki katerega dolžina gantrija skupaj s pokrovi znaša manj kot 170 cm. Takšna dolžina bistveno ne odstopa od zahtevane, s pozitivnim odgovorom pa boste omogočili več kot le enemu ponudniku oddati konkurenčno ponudbo.
Odgovor: 1.4. Sprejemamo dolžino gantrija tudi 170 cm.


Zahteva: 2.3. Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s).
Vprašanje: naročnika obveščamo, da predmetna zahteva omogoča ponuditi samo enemu ponudniku ustrezno ponudbo, za vse ostale ponudnike je izključujoča. Naročnika prosimo, da zahtevo umakne ali jo spremenit tako, da bodo tudi ostali ponudniki lahko ponudili ustrezno ponudbo.
Odgovor: 2.3. Naročnik ostaja pri zahtevi, saj omogoča hitrejše in natančnejše zajemanje slike zlasti pri visoko zahtevnih preiskavah srca in možganov.


Zahteva 5.2.1.3 Omogočeno naj bo visokoločljivostno tenzorsko slikanje (DTI) z minimalno 256 smermi in 16 b vrednostmi v področju glave in hrbtenice.
Vprašanje: Naročnika prosimo da sprejme kot ustrezen sistem, ki omogoča visokoločljivostno tenzorsko slikanje (DTI) z minimalno 128 smermi in 16 b vrednostmi v področju glave in hrbtenice.
Odgovor: 5.2.1.3. Naročnik ostaja pri visoki zahtevi, ki najbolj zmanjša popačitve na mestih križanja živčnih vlaken.


Zahteva 4.5. Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dihalnega pasu ali video sistema za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave
Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejeme kot ustrezen aparat, ki omogoča sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov tudi z nameščanjem dihalnega pasu ali, ponudbo z video sistemom za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave.
Zahteva 4.5 je izključujoča in jo lahko na 1.5T MRI aparatu ponudi samo en proizvajalec.
Odgovor: 4.5. Naročnik ostaja pri zahtevi, saj omogoča najhitrejši in za bolnike najudobnejši delovni proces.
Datum objave: 11.07.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo da ponovno pregledate tehnične zahteve za MR napravo in jih spremenite tako, da bo lahko ponujen še kak drugi MR aparat ne le Siemens SOLA.
Hvala.

ODGOVOR
Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene.Datum objave: 11.07.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno bančno garancijo za resnost ponudbe priložiti naročniku tudi v originalu ali zadostuje scan bančne garancije, ki ga ponudnik predloži v sklopu ponudbe, original pa se predloži naknadno na podlagi morebitne zahteve naročnika?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Originalno menico in original menično izjavo so ponudniki dolžni predložiti v originalu, najpozneje do roka za oddajo ponudbe 31. 7. 2019 do 12. ure, na naslov (Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor), v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo Najem aparata za magnetno resonanco 1,5 T« - na ovojnico se nalepi izpolnjen obrazec št. 10.

Enako določilo velja tudi v primeru, ko bo ponudnik predložil enotno bančno garancijo za Zavarovanje za resnost ponudbe in za Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 11.07.2019   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko, za posamezne točke iz tabele C Specifikacija zahtev naročnika, ki niso zajete v uradni dokumentaciji proizvajalca, priložimo tudi izjavo proizvajalca, da ponujena oprema izpolnjuje posamezne zahteve iz tabele C.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik lahko priloži izjavo proizvajalca, da ponujena oprema izpolnjuje posamezne zahteve iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.07.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V OBR-3 ponudnik predlaga spremembo tretjega odstavka 12. člena na način, da se ta zaradi organizacije delovnih procesov in dobave rezervnih delov iz tujine spremeni na način, kot sledi: Najemodajalec se obvezuje, da bo opravljal storitve vzdrževanja po tej pogodbi praviloma v rednem delovnem času, izjemoma, v kolikor bo to nujno potrebno, pa tudi izven rednega delovnega časa, ob sobotah, nedeljah in praznikih, vse v okviru pogodbene cene.
2. Napake na opremi pogosto zahtevajo dobavo rezervnih delov iz tujine zato prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo OBR-3/15. člen spremeni na način, da rok za odpravo napake in odzivni čas tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro.
3. V OBR-3, 15. člen je določeno, da lahko najemnik v določenih primerih sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Naročnika prosimo za umik tega odstavka, saj lahko posegi v opremo s strani nepooblaščenih oseb predstavljajo ogromno in nepopravljivo škodo. Servisne in vzdrževalne storitve na opremi je namreč dolžan opravljati le s strani proizvajalca pooblaščen serviser, ki ima za to potrebno znanje in izkušnje.
4. V OBR-3, 15. člen navajate, da lahko najemnik v breme najemodajalca brezplačno nadomesti opremo z drugo navedeno predstavlja nepošten pogoj za ponudnika in neenakopravno obravnavo pogodbenih strank. Ponudnik prosi za izbris spornega dela člena in predlaga, da se člen spremeni na način, da bo najemodajalec v kolikor opravilo ne bo možno, v čim krajšem času, skladno z aktualnimi dobavnimi roki našel ustrezno rešitev za najemnika.
5. V OBR-3/23. člen navajate pogodbeno kazen v primeru zamude pri odpravi napake 500,00 EUR za vsako začeto uro zamude roka za odpravo napak. Naročnika opozarjamo, da je pogodbena kazen zastavljena občutno previsoko in s tem vzpostavlja neenakopravno razmerje med pogodbenima strankama. Naročnika prosimo, da višino pogodbene kazni ustrezno zniža in prilagodi, upoštevajoč načelo enakopravnosti pogodbenih strank. Ponudnik predlaga pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za vsak začet delovni dan roka za odpravo napak.
6. Na zadnjih straneh razpisne dokumentacije je priložen Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču s prilogami. Ponudnika zanima ali je potrebno sporazum parafirati in izpolniti že ob oddaji ponudbe ali se Sporazum podpiše ob izbiri ponudnika?
7. V OBR-8 in točki 2.11.2.2. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora gospodarski subjekt izpolnjevati naslednji pogoj: Referenca ponudnika za medicinsko opremo; ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel vsaj eno dobavo in montažo medicinske opreme. Ponudnik prosi, da se razpisna dokumentacija in OBR-8 spremenita na način, da se dopusti tudi referenca podizvajalca, skladno z veljavno zakonodajo.
8. OBR-7 je v točki 3. sestavljen na način, da podizvajalec v vsakem primeru zahteva neposredno plačilo od naročnika. Skladno s tem, da neposredna plačila podizvajalcem niso obvezna ter določbo RD, da vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati, prosimo da se OBR-7 spremeni na način, da dopusti možnost da podizvajalec obkroži oz. označi ali neposredno plačilo zahteva ali ne.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
1. V OBR-3 ponudnik predlaga spremembo tretjega odstavka 12. člena na način, da se ta zaradi organizacije delovnih procesov in dobave rezervnih delov iz tujine spremeni na način, kot sledi: Najemodajalec se obvezuje, da bo opravljal storitve vzdrževanja po tej pogodbi praviloma v rednem delovnem času, izjemoma, v kolikor bo to nujno potrebno, pa tudi izven rednega delovnega časa, ob sobotah, nedeljah in praznikih, vse v okviru pogodbene cene.

Odgovor:
Gre sicer za enako določilo, z spremenjenim vrstnim redom besed.
Naročnik zahteva, da je aparatura v uporabi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, zato ne pristaja na predlog potencialnega ponudnika, po omejevanju rokov za odpravo napake in odzivnega časa.


2. Napake na opremi pogosto zahtevajo dobavo rezervnih delov iz tujine zato prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo OBR-3/15. člen spremeni na način, da rok za odpravo napake in odzivni čas tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro.

Odgovor:
Naročnik zahteva, da je aparatura v uporabi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, zato ne pristaja na predlog potencialnega ponudnika, po omejevanju rokov za odpravo napake in odzivnega časa.


3. V OBR-3, 15. člen je določeno, da lahko najemnik v določenih primerih sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Naročnika prosimo za umik tega odstavka, saj lahko posegi v opremo s strani nepooblaščenih oseb predstavljajo ogromno in nepopravljivo škodo. Servisne in vzdrževalne storitve na opremi je namreč dolžan opravljati le s strani proizvajalca pooblaščen serviser, ki ima za to potrebno znanje in izkušnje.

Odgovor:
Naročnik vztraja pri določilu, ki je navedeno v 5. odstavku, 15. člena, vzorca pogodbe.


4. V OBR-3, 15. člen navajate, da lahko najemnik v breme najemodajalca brezplačno nadomesti opremo z drugo navedeno predstavlja nepošten pogoj za ponudnika in neenakopravno obravnavo pogodbenih strank. Ponudnik prosi za izbris spornega dela člena in predlaga, da se člen spremeni na način, da bo najemodajalec v kolikor opravilo ne bo možno, v čim krajšem času, skladno z aktualnimi dobavnimi roki našel ustrezno rešitev za najemnika.

Odgovor :
Naročnik vztraja pri določilu, ki je navedeno v 6. odstavku, 15. člena, vzorca pogodbe.


5. V OBR-3/23. člen navajate pogodbeno kazen v primeru zamude pri odpravi napake 500,00 EUR za vsako začeto uro zamude roka za odpravo napak. Naročnika opozarjamo, da je pogodbena kazen zastavljena občutno previsoko in s tem vzpostavlja neenakopravno razmerje med pogodbenima strankama. Naročnika prosimo, da višino pogodbene kazni ustrezno zniža in prilagodi, upoštevajoč načelo enakopravnosti pogodbenih strank. Ponudnik predlaga pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za vsak začet delovni dan roka za odpravo napak.

Odgovor
Naročnik vztraja pri višini pogodbene kazni, ki je navedena v 23. členu vzorca pogodbe. Višina pogodbene kazni je enaka višini izpada dohodka, ki bi ga lahko utrpel najemnik ob morebitnem nedelovanju naprave.

6. Na zadnjih straneh razpisne dokumentacije je priložen Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču s prilogami. Ponudnika zanima ali je potrebno sporazum parafirati in izpolniti že ob oddaji ponudbe ali se Sporazum podpiše ob izbiri ponudnika?

Odgovor :
Z oddajo ponudbe potencialni ponudnik soglaša s pogoji razpisne dokumentacije. Naročnik bo pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču, ki je priloga pogodbe, sklenil z izbranim izvajalcem oz. najemodajalce.

7. V OBR-8 in točki 2.11.2.2. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora gospodarski subjekt izpolnjevati naslednji pogoj: Referenca ponudnika za medicinsko opremo; ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel vsaj eno dobavo in montažo medicinske opreme. Ponudnik prosi, da se razpisna dokumentacija in OBR-8 spremenita na način, da se dopusti tudi referenca podizvajalca, skladno z veljavno zakonodajo.

Odgovor:
Naročnik je v točki 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost zapisal: »Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel vsaj eno dobavo in montažo medicinske opreme: naprave za magnetno resonanco vsaj 1,5 T.«
Naročnik s tem dovoljuje, da se glavni ponudnik izkaže z referenco podizvajalca, ki bo opravil večino potrebnih oz. predvidenih del.

8. OBR-7 je v točki 3. sestavljen na način, da podizvajalec v vsakem primeru zahteva neposredno plačilo od naročnika. Skladno s tem, da neposredna plačila podizvajalcem niso obvezna ter določbo RD, da vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati, prosimo da se OBR-7 spremeni na način, da dopusti možnost da podizvajalec obkroži oz. označi ali neposredno plačilo zahteva ali ne.

Odgovor:
Naročnik je v tretji točki obrazca obr-7 navedel: »(izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo)«
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora torej v ponudbi priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo - če podizvajalec to zahteva.
Datum objave: 11.07.2019   15:02
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je pod točko C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA, v 6.točki »ZAHTEVE V ZVEZI S SERVISOM MEDICINSKE OPREME« navedeno, da ponudnik predloži potrdilo proizvajalca opreme, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli.
Ali je lahko predloženo potrdilo v angleškem jeziku?


ODGOVOR
DADatum objave: 11.07.2019   15:02
VPRAŠANJE
Ali lahko pod postavko št. 8.4. - Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave ponudimo avtomatski injektor najnovejše tehnologije priznanega proizvajalca, ki omogoča hitro, učinkovito ter varno aplikacijo kontrastnih sredstev, z naslednjimi lastnostmi:
- Črpanje kontrastnega sredstva neposredno iz steklenice
- Troglavi injektor ima nastavek za 2 steklenici KS od 10ml 200ml ter 1 nastavek za fiziološko raztopino od 100ml-1000ml
- Možnost nastavitve pretoka od 0,01-10ml/sec v korakih po 0,1ml/sec
- Možnost nastavitve omejitve tlaka do 17Bar (246,6 PSI), zaradi roll pump tehnologije sistem omogoča manjše pritiske
- Možnost nastavitve do 6 faz injiciranja, v vsaki je lahko faza za fiziološko raztopino in/ali kontrast
- Možnost avtomatiziranega izpiranja nastavljenih kanalov s fiziološko raztopino in možnost testiranja nastavljenih kanalov kot neodvisna funkcija
- Terminal na dotik s programsko opremo za delo MR preiskav
- Operativni ekran na dotik v sobi za preiskave
- Konstantna kontrola količine uporabljenega KS in fiziološke raztopine tekom preiskave
- Možnost shranjevanja do 10 protokolov
- WI-FI povezava med injektorjem in MR aparatom (brez kablov)

ODGOVOR
DADatum objave: 22.07.2019   14:23
VPRAŠANJE
1. Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da je potrebno zagotoviti tehnični pregled v roku 15 dni od obvestila naročnika, da so GOI dela zaključena. To pomeni, da je potrebno v 15 dneh od obvestila, da so GOI dela zaključena, opraviti zagon aparata in izvesti začetno šolanje uporabnika (npr. 5 dni) ter pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled. Instalacija RF kletke, aparata in ostale opreme v prostor pa se opravlja vzporedno z GOI deli (nekatere stene bo mogoče zapirati/narediti šele po vnosu aparata). Prosimo za potrditev. V kolikor je montaža aparata in specialne medicinske opreme predvidena po zaključku GOI del in prejemu obvestila s strani naročnika, prosimo za podaljšanje tega roka na vsaj 35 dni.

ODGOVOR
Naročnik zahteva, da dobavitelj dobavi in namesti MR aparat, ter preda vso relevantno dokumentacijo, ki je potrebna za tehnični pregled, v roku 15 dni od obvestila naročnika, da so GOI dela zaključena. Instalacija aparata mora potekati vzporedno s predvidenimi GOI deli.Datum objave: 22.07.2019   14:24
VPRAŠANJE
Ali je predmet tega naročila tudi dobava in montaža RF kletke ali se bo to izvajalo v sklopu naročila GOI del?

ODGOVOR
RF kletka se smatra kot sestavni del aparata in je kot taka predmet najema.Datum objave: 22.07.2019   14:25
VPRAŠANJE
Naročnik v vrstici 11.1. zahteva, da je hladilni sistem zgrajen z redundanco, ki preprečuje izgube helija v primeru izpada osnovne hladilne enote. Ali je ustrezen hladilni sistem, v katerem so redundančno vgrajeni trije kompresorski sistemi in dva črpalna sistema za hladilni medij (ob normalnem delovanju so sistemi v souporabi glede na potrebno hladilno moč). Ob morebitni okvari katerega od kompresorskih ali črpalnih sistemov je zagotovljena redundanca z drugimi, še delujočimi kompresorskimi ali črpalnimi sistemi. V primeru okvare glavnega krmilnega sistema je omogočen preklop na neodvisno delovanje vsakega kompresorskega in črpalnega podsistema, kar zagotavlja dovolj hladilne moči, da se preprečijo izgube helija. Ali je taka rešitev ustrezna? V nasprotnem primeru naročnika prosimo, da natančno specificira kakšna redundanca naj bo zagotovljena.

ODGOVOR
Naročnik zahteva redundanco hladilnega sistema v primeru okvare, da se prepreči izguba helija. Glede tehnične rešitve se naročnik ne opredeljujeDatum objave: 22.07.2019   14:26
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo k navodilom za izpolnjevanje tabele C. Ali pravilno razumemo, da se v tabeli C) Specifikacija zahtev naročnika obvezno izpolnjujeta predzadnji in zadnji stolpec in sicer samo v vrsticah, kjer je naročnik v predzadnjem stolpcu navedel »Da/Ne« oz. »Da/Ne Vpisati:«?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 22.07.2019   14:27
VPRAŠANJE
1. V točki 4. ZAHTEVE V ZVEZI S CENO PONUJENE OPREME je zahtevano: Izdelava elaborata zaščite pred IO sevanjem. Ker MR aparat za svoje delovanje ne potrebuje IO sevanja prosimo za umik zahteve. Prav tako naj se alinejo višje umakne zahteva po projektiranju zaščite pred IO sevanjem.

2. Naročnik v projektni nalogi na strani 13 v točki 1.2. zahteva zaščitno opremo za zaposlene in bolnike. Glede na to, da MR aparat za svoje delovanje ne uporablja IO sevanja je verjetno prišlo do napake. Prosimo, da se zahteva odstrani. V nasprotnem primeru prosimo za dodatno pojasnilo za kakšno zaščito gre, koliko kosov je potrebno dobaviti, in v kakšni velikosti?


ODGOVOR
1. Naročnik umika zahtevo po izdelavi elaborata zaščite pred IO sevanjem.

2. Naročnik umika zahtevo po zaščitni opremi.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 22.07.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ker je razpis izredno zahteven in smo v obdobju letnih dopustov prosimo, da podaljšate rok za oddajo vsaj za dva tedna. da bomo lahko pripravili ustrezno ponudbo.
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok za oddajo ponudbe do 21. 8. 2019 do 12.00 ure.Datum objave: 22.07.2019   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Med ogledom je bilo obljubljeno da bomo dobili autocad dokumente, objavljeni so PDF.
Prosimo da nam omogočite dostop do DWG dokumentov, saj bomo le tako lahko pripravili ustrezno ponudbo.ODGOVOR
Naročnik bo dostop do DWG dokumentov omogočil le izbranemu ponudniku.Datum objave: 22.07.2019   14:29
VPRAŠANJE
Naročnik v projektni nalogi zahteva dvovišinsko stopnico za dostop pacienta na mizo. Glede na to, da je miza za pacienta po višini nastavljiva, menimo, da dvovišinska stopnica ni potrebna. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo za dvovišinsko stopnico.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 22.07.2019   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za uskladitev razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na odpravo napake in odzivni čas serviserja.

V 15. členu pogodbe je določeno, kot sledi:

Odzivni čas serviserja je 4 ure od prijave napake do začetka odprave napake, ki se lahko izvaja preko telefona, oddaljenega dostopa ali s prihodom serviserja na lokacijo, odvisno od vrste napake.
Rok za odpravo napake je največ 72 ur dni od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri najemniku.

Med tem, ko je kontradiktorno v točki 6. na podlagi katere mora ponudnik pripraviti lastno izjavo navedeno:

6. ZAHTEVE V ZVEZI S SERVISOM MEDICINSKE OPREME
Odzivni čas servisa mora biti 4 ure od poziva naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme
pri naročniku. Rok za odpravo napak je 72 ur od poziva naročnika

Naročnika prosimo za uskladitev na način, da dopolni razpisno dokumentacijo, da prihod servisrja na lokacijo ni nujen, saj je veliko napak možno odpraviti tudi daljinsko.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
- Naročnik popravlja 3. odstavek 15. člena vzorca najemne pogodbe, ki po novem glasi: »Rok za odpravo napak je 72 ur od poziva naročnika.«

- Naročnik v specifikaciji zahtev naročnika popravlja 4. odstavek 6. Točke, ki po novem glasi:
»Za ponujene aparate, naprave oz. stroje je potrebno podati lastno izjavo o zagotavljanju kakovostnih pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji ali vsaj eni državi članici EU in dobavi rezervnih delov. Servisi morajo omogočati zahtevani odzivni čas in dobavo rezervnih delov za dobo minimalno desetih let. Odzivni čas servisa je 4 ure od prijave napake do začetka odprave napake, ki se lahko izvaja preko telefona, oddaljenega dostopa ali s prihodom serviserja na lokacijo, odvisno od vrste napake.. Rok za odpravo napak je 72 ur od poziva naročnika. Ponudnik mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, skladno z besedilom vzorca pogodbe v dokumentaciji. Nadomestilo opreme v času popravila je smiselno v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika.«.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 22.07.2019   14:31
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 3. ZAHTEVE GLEDE KVALITETE PONUJENE OPREME navaja, da mora ponudnik priložiti izjavo, da je iz redne proizvodnje, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12). Ali je za izpolnjevanje tega pogoja ustrezen dokument izpolnjen ESPD obrazec, ki ga je predvidel naročnik? V kolikor je odgovor ne, prosimo za pojasnilo, kakšna izjava je zahtevana.

ODGOVOR
Kot izjava ponudnika se smatra izpolnitev ESPD obrazca.Datum objave: 22.07.2019   14:32
VPRAŠANJE
Naročnik v delu C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA v delu 1. SPLOŠNE OZIROMA SKUPNE ZAHTEVE ZA VSO OPREMO zahteva: "Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati tudi zahteve in navedbe, podane v projektni nalogi." Nadalje v točki 4. ZAHTEVE V ZVEZI S CENO PONUJENE OPREME v zadnji alineji zahteva "izpolnjevanje ostalih zahtev v projektni nalogi". Glede na to, da izvedba GOI del ni predmet tega razpisa, prosimo za potrditev, da je treba vse zahteve iz projektne naloge upoštevati samo pri projektiranju PZI in sicer niso predmet tega javnega naročila.ODGOVOR
Besedna zveza »izpolnjevanje ostalih zahtev v projektni nalogi« se nanaša na vse aktivnosti, ki se nanašajo na postavitev aparature. GOI dela, ki so potrebna za inštalacijo aparata niso predmet javnega naročila, vendar mora izbrani ponudnik, najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe predložiti vso dokumentacijo, ki je potrebna za pravilno in kakovostno izvedbo GOI dela. Izbrani ponudnik mora v času pred pričetkom izvajanja GOI del in med samim izvajanjem zagotoviti sodelovanje s projektantom, naročnikom in izvajalcem.Datum objave: 22.07.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko namesto 16 kanalne tuljave za slikanje dojke, z možnostjo izvajanja biopsije ponudimo 2 tuljavi za dojke: 18 kanalno tuljavo za slikanje in 7 kanalno tuljavo za slikanje in z možnostjo izvajanja biopsije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi 16 kanalne tuljave za slikanje dojke z možnostjo izvajanja biopsije.Datum objave: 22.07.2019   14:33
VPRAŠANJE
Naročnik v tabeli specifikacij, pod točko5. SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA navaja: "Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katero so vključene." Ali prav razumemo, da je potrebno ime sekvenc in paket navesti samo v
vrsticah, kjer je v tretjem stolpcu poleg "Da/Ne" navedeno še "Vpisati:"?


ODGOVOR
Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katerega so vključene, v vseh vrsticah.Datum objave: 22.07.2019   14:34
VPRAŠANJE
Ker še vedno nismo dobili odgovorov na vprašanja glede priprave prostora in tehničnih zahtev za MR napravo prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudba vsaj za 14 dni. Zaradi kompleksnosti projekta je nemogoče pripraviti ponudbo do 31.7.2019 brez znanih odgovorov.ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok za oddajo ponudbe do 21. 8. 2019 do 12.00 ure.Datum objave: 22.07.2019   14:35
VPRAŠANJE
Na podlagi SRS2016 je doba najema za operativni najem predolga in se po kriterijih v SRS2016 zahtevani najem opredeljuje kot finančni najem, saj je doba najema skoraj enaka računovodski življenjski dobi aparata. Predlagamo, da se obdobje najema skrajša na 5 let, s čimer se najem po SRS2016 kvalificira kot operativni najem.


ODGOVOR
Naročnik je preveril pripombo potencialnega ponudnika in ugotovil, da sta razpisano obdobje najema in življenjska doba MR aparature v razmerju, ki omogoča operativni najem, zato ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 22.07.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi obširnosti razpisne dokumentacije in priprave ponudbe ter dopustniškega obdobja, vas vljudno prosimo za podaljšanje oddaje ponudbe za vsaj 3 tedne.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok za oddajo ponudbe do 21. 8. 2019 do 12.00 ure.Datum objave: 22.07.2019   14:36
VPRAŠANJE
Sklop 8.4 - Injektor kontrastnega sredstva: Ob vse večjem in zahtevnejšem obsegu dela sta varnost za bolnika in učinkovitost preiskave osnovni vodili klinične prakse. Naročnika sprašujemo ali zahteva tehnologijo injektorja, ki ima možnost avtomatskega nadzora zraka preko senzorjev v sistemu injektorja in tako samodejno preprečuje možnost aplikacije in vdora zraka v bolnikovo žilo.


ODGOVOR
Injektor naj ima avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.

Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika in dodaja točko:
»8.4.11. Injektor naj ima avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.«

Naročnik tudi dodaja sledečo alienjo v točki 8.4.A Specifikacij zahtev naročnika:
»Injektor naj ima avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.«

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 22.07.2019   14:37
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo vsaj za dva tedna, saj je zaradi dopustov težko dobiti projektante in podizvajalce.


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok za oddajo ponudbe do 21. 8. 2019 do 12.00 ure.Datum objave: 22.07.2019   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni:
v zahtevah za splošno medicinsko opremo navajate:
- voziček posebni (reanimacijski) voziček za MR diagnostiko s predali za zdravila in
material. Voziček naj bo plastičen, z najmanj 4 ali več predali, na večjih kolesih z zavoro,
ročko za potiskanje, z vsaj dvema stranskima predaloma, z dvema odprtinama za odpadne
igle in pod odprtinami nameščenimi dve veliki škatli za igle, voziček naj ima nastavek za
vsaj 2-3 police ob strani. Voziček naj bo takšen, da odgovarja zahtevam elektromagnetnega
polja (brez kovinskih elementov), dimenzije vozička cca dolžina 1-1,2 m x širina 0,5 do 0,6
m x višina 0,9m.

Radi bi vam ponudili voziček, ki jih že uporabljate tudi v vašem kliničnem centru, ki pa je izdelan za MR diagnostiko.
Vsebuje 4 ali 5 predalov, s kolesi 125 mm, 3x z zavoro, ročajem za potiskanje, z dvema stranskima polpredaloma, z odprtino za posodo za odpadne igle (dodatno še ena posoda za odpadne igle), Voziček naj ima na strani dve odlagalni mesti in koš za odpadke. voziček ima tudi poseben predal za zdravila. Nastavek za odpiranje ampul. Voziček odgovarja zahtevam elektromagnetnega polja (brez kovinskih elementov), dimenzije vozička cca. dolžina 830 mm x širina 715 mm x višina 910 mm.
Vprašanje 1. Ali se strinjate da se lahko kot ustrezen ponudi reanimacijski voziček z omenjenimi tehničnimi lastnostmi.

Vprašanje 2. Ali naj bo voziček opremljen tudi desko za reanimacijo?
Vprašanje 3. Ali naj bo voziček opremljen tudi mestom za jeklenko in z jeklenko in regulatorjem za kisik za uporabo v MRI okolju?

V naprej se zahvaljujemo za odgovore.
Lep pozdrav.ODGOVOR
Opisane specifikacije ponudnika so za naročnika sprejemljive, voziček se načeloma ne uporablja v prostoru z MR aparatom ampak zunaj v delovnem prostoru.

Ni potrebe po reanimacijski deski in nosilcem za kisikovo jeklenko, glede na to da so priklopi za kisik tako v samem MR prostoru kot tudi v delovnem prostoru.


Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 26.07.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisna dokumentacija je v več delih nezakonita in v očitnem nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3). Tehnične zahteve oziroma specifikacije, na katere opozarjamo v nadaljevanju, niso objektivno opravičljive ter onemogočajo oddajo dopustne konkurenčne ponudbe številnim potencialnim ponudnikom in jih s tem izloči od možnosti pridobitve zadevnega naročila, ob tem pa privilegira določenega proizvajalca. Razpisna dokumentacija je tako trenutno oblikovana na način, ki omejuje konkurenco, saj od javnega naročila izključuje vse ponudnike, ki ne ponujajo predmeta javnega naročila proizvajalca Siemens, in sicer na način, da ostali potencialni ponudniki ne morejo oddati dopustne konkurenčne ponudbe.
Naročnika prosimo za ponoven pregled razpisne dokumentacije in tehničnih zahtev, kot sledi v nadaljevanju, ter sprejem v nadaljevanju predlaganih sprememb tehničnih zahtev, ki bodo tako določene na način, ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo ter so sorazmerne z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila.
V nasprotnem primeru želimo od naročnika prejeti pojasnila, zakaj je tehnična zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov oziroma zakaj predlagane tehnične rešitve, ki jih ponujamo mi, za naročnika niso ustrezne. Kriterij za dopustno določitev določene zahteve predmeta naročila, tj. da je zahteva povezana s predmetom naročila in da ima naročnik zanjo objektivno utemeljene razloge, ki ga je v zvezi s tem razvila tudi pravna praksa, je določen z namenom, da naročnik vsebinsko napolni ta kriterij in pojasni, da so zahtevane tehnične specifikacije povezane s predmetom naročila in da ima naročnik zanje objektivno utemeljene razloge. Samo na ta način je mogoče preveriti, ali je temu res tako, ali pa se za tako oblikovanimi zahtevami skriva namen oddati naročilo v naprej določenemu ponudniku.
Naročnik trenutno z določitvijo očitno diskriminatornih zahtev predmetnega javnega naročila, ki izrazito privilegirajo zgolj enega ponudnika, krši temeljna načela javnega naročanja, in sicer načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3), kot tudi določila člena 68 ZJN-3, ki določajo pravila v zvezi z določitvijo tehničnih specifikacij. Naročnik ne sme postavljati zahtev, ki niso objektivno opravičljive in bi lahko dajale neupravičeno prednost določenim ponudnikom ali bi jim neupravičeno onemogočale udeležbo v postopku oddaje javnega naročila.
Oblikovane nesorazmerne in diskriminatorne tehnične zahteve predstavljajo tudi kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK). Predstavljeno ravnanje ne predstavlja ravnanja v skladu s pričakovano integriteto poslovodne osebe, od katere se pričakuje odgovorno ravnanje pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Vsi subjekti javnega, pa tudi zasebnega sektorja, so ves čas delovanja dolžni slediti ne samo posameznim zakonskim normam, temveč tudi namenu in ciljem zakonov. ZIntPK stremi h krepitvi integritete, zaupanju v pravni red oziroma pravno državo ter preprečevanju korupcije. Namen zakona je torej celovito zagotavljanje visoke ravni učinkovitosti pri preprečevanju korupcije, krepitev transparentnosti in dvig integritete, kar so temeljni pogoji za zakonito, uspešno, pregledno, smotrno in pošteno delovanje države in lokalnih skupnosti, zato bi te cilje morali zasledovati vsi. Temelj navedenemu pa prav gotovo predstavlja etično delovanje in zgled, ki ga s svojim ravnanjem v javnih zavodih, tj. v zavodih katerih lastnica oz. ustanoviteljice je lokalna skupnost ali država, postavijo osebe, ki so po zakonih ali aktih družbe pooblaščene, da vodijo njene posle (poslovodne osebe), saj se od njih pričakuje posebna skrbnost in dolžnost v smeri odpravljanja tveganj in krepitve integritete javnega sektorja. Prav tako se od njih pričakuje zakonito in odgovorno ravnanje. Direktor javnega zavoda je dolžan zagotoviti, da je predmetno javno naročilo izvedeno na transparenten način, in sicer, da naročnik sprejme sorazmerne in nediskriminatome tehnične zahteve ki omogočajo, da v postopku javnega naročanja sodeluje čim širši krog potencialnih ponudnikov ter posledično, da naročnik izvede javno naročanje tako. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev (4. člen ZJN-3).
Izpostavljamo tudi, da obstoji možnost povzročitve velike poslovne škode, saj glede na očitne kršitve temeljnih načel javnega naročanja in kršitev določb ZJN-3 v predmetni zadevi, ne moremo oddati dopustne ponudbe, ki bi izpolnjevala vse »nedopustne« naročnikove zahteve oziroma zaradi diskriminatornih zahtev naročnika ne moremo oddati dopustne konkurenčne ponudbe.
1. Zahteva: 2.1. »Maksimalna jakost gradienta minimalno 45 mT/m.«
Vprašanje: Ker je pri gradientih pomemben podatek tudi enakost pulzov in natančnost pri časovnem intervalu prosimo, da naročnik dovoli 10% odstopanje pri gradientih. Manjša moč pomeni manjšo obremenitev za pacienta, ki ob bolj kvalitetnih gradientih lahko pomeni celo boljšo, in ne le enako sliko. Ob tem dodajamo, da iz prakse Sodišča EU izhaja, da mora naročnik v vsakem primeru dopustiti vsaj enakovredne tehnične rešitve, pogojevanje naročila z zgolj eno samo tehnično rešitvijo je namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Na tem mestu izrecno poudarjamo, da je na trgu več produktov primerljive ali boljše kakovosti, ki so zanesljivejši in stroškovno učinkovitejši od proizvodov, ki morajo izpolnjevati s strani naročnika določene tehnične zahteve. Tehnične zahteve bi morale biti glede na določbe ZJN-3 oblikovane na način, da bi omogočile najširšemu krogu ponudnikov, da bi oddali ponudbe, ki bi bile konkurenčne in dopustne. Pri tem ne bi smele izhajati iz tehničnih značilnosti proizvodov določenega gospodarskega subjekta, temveč bi moral naročnik zahteve oblikovati z možnostjo določenega odstopanja, kar bi vsem gospodarskim subjektom omogočilo enakopraven dostop do zadevnega javnega naročila.
2. Zahteva: 2.2. »Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s.«
Vprašanje: Ker je pri gradientih pomemben podatek tudi enakost pulzov in natančnost pri časovnem intervalu prosimo, da dovolite 10% odstopanje pri gradientih. Manjša moč pomeni manjšo obremenitev za pacienta ki ob bolj kvalitetnih gradientih lahko pomeni celo boljšo in ne le enako sliko. Tako takšna zahteva ni smiselna in niti pravilna. Izpostavljene zahteve naročnika ni treba izpolnjevati, saj zaradi drugačnih tehničnih rešitev lahko povsem enake rezultate (oziroma celo boljše) dosegamo tudi brez te zahteve. Prepričani smo, da takšne zahteve s tehničnega vidika in vidika namena naročila niti ni mogoče utemeljiti. Naročnika opozarjamo, da je hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s zastavljena občutno previsoko in s tem vzpostavlja neenakopravno razmerje med ponudbami. Naročnika prosimo, da hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) ustrezno zniža in prilagodi, upoštevajoč načelo enakopravnosti. Ob tem dodajamo, da iz prakse Sodišča EU izhaja, da mora naročnik v vsakem primeru dopustiti vsaj enakovredne tehnične rešitve, pogojevanje naročila z zgolj eno samo tehnično rešitvijo je namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Na tem mestu poleg tega tudi izrecno poudarjamo, da je na trgu več produktov primerljive ali boljše kakovosti, ki so zanesljivejši in stroškovno učinkovitejši od proizvodov, ki morajo izpolnjevati s strani naročnika določene tehnične zahteve. Tehnične zahteve bi morale biti glede na določbe ZJN-3 oblikovane na način, da bi omogočile najširšemu krogu ponudnikov, da bi oddali ponudbe, ki bi bile konkurenčne in dopustne. Pri tem ne bi smele izhajati iz tehničnih značilnosti proizvodov določenega gospodarskega subjekta, temveč bi moral naročnik zahteve oblikovati z možnostjo določenega odstopanja, kar bi vsem gospodarskim subjektom omogočilo enakopraven dostop do zadevnega javnega naročila.
3. Zahteva: 2.3. »Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s).«
Vprašanje: Takšna zahteva naročniku v ničemer ne zagotavlja, da bo prejel boljši, funkcionalnejši oziroma kvalitetnejši aparat. Opozarjamo, da je takšna tehnična zahteva objektivno neutemeljena. Zopet opozarjamo, da je pri gradientih pomemben podatek tudi enakost pulzov in natančnost pri časovnem intervalu. Iz tega naslova naročnika prosimo, da dovoli 10% odstopanje pri gradientih. Manjša moč pomeni manjšo obremenitev za pacienta ki ob bolj kvalitetnih gradientih lahko pomeni celo boljšo in ne le enako sliko. Zahteva naročnika ni objektivno utemeljena, prav tako ni opravičljiva. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni tako, kot je navedeno, ter tako omogoči oddajo dopustne konkurenčne ponudbe številnim potencialnim ponudnikom in jih posledično s tehničnimi zahtevami ne izloči od možnosti pridobitve zadevnega naročila, ob tem pa privilegira določenega ponudnika.
4. Zahteva: 2.4. »Poleg osnovnega aktivnega shiminga mora sistem omogočati še vsaj 5 kanalov za shimming drugega reda.«
Vprašanje: Na ta način naročnik vsaj posredno privilegira določenega ponudnika, zaradi česar je ravnanje naročnika diskriminatorno. Pri sodobnih MR ni nobene potrebe po dodatnih shimm tuljavah, razen če je osnovna homogenost slaba. Le še zastarela tehnologija danes uporablja 5 kanalov, ostali so homogenost izboljšali tako, da je dovolj korekcija na prvem nivoju (1st order shim). Navedena zahteva ni objektivno opravičljiva in tudi v ničemer ne prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod. Razpolagamo z aparatom, ki bo namen te zahteve sicer izpolnil v celoti, vendar ne v delu glede števila kanalov, saj zaradi napredne tehnologije in lastnosti naprave, za dosego optimalnih rezultatov ni potrebe po takšnih zahtevi. Ker takšni kriteriji pomenijo kršitev zakona o javnem naročanju in nedopustno omejevanje konkurence prosimo naročnika, da to zahtevo črta in s tem dovoli ponudbo naprave z boljšo homogenostjo, ki zato ne potrebuje shimming drugega reda.
5. Zahteva: 4.4.1.1. »Tuljava za glavo in vrat vključuje opcijo nagiba ter dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.«
Vprašanje: Navedena zahteva ni objektivno opravičljiva in tudi v ničemer ne prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod. Naročnika prosimo da to zahtevo po dodatnih shimm elementih umakne, saj zaradi napredne tehnologije in lastnosti naprave, za dosego optimalnih rezultatov ni potrebe po takšnih zahtevi ter je povsem nesmiselna. S sprejetjem umika zahteve bo naročnik potencialnim ponudnikom omogočil oddajo dopustne konkurenčne ponudbe. Opaziti je, da je naročnik tehnične zahteve »spustil« na raven, da lahko ponudbo odda tudi določen favoriziran ponudnik, saj ostali ponudniki lahko ponudijo tehnologijo, ki je primernejša, učinkovitejša in povzroča manj negativnih posledic. Sodobne MR naprave imajo namreč dovolj veliko homogenost, da zahtevanih elementov ne potrebujejo. Lahko pa določimo dva referenčna volumna v FOV kadar planiramo meritve na tuljavi za glavo in vrat. V primeru, da naročnik zahteve po dodatnih shimm elementih ne umakne, prosimo za podajo razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila, vsebinsko napolnitev tega kriterija in podajo objektivno utemeljenih razlogov ter pojasnil, ki opravičujejo takšno zahtevo. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi, si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
6. Zahteva: 4.4.1.2. »Tuljava ali sistem tuljav za področje glave in vratu, ki mora biti kompatibilen s standardno radioterapevtsko fiksacijsko masko.«
Vprašanje: Naročnika prosimo za ustrezno pojasnilo kateri sistem standardne radioterapevtske fiksacije uporablja v bolnišnici, z namenom, da lahko ponudimo ustrezen dodatek.
7. Zahteva: 4.4.1.3. »Ponudnik mora dobaviti dodatke za pozicioniranje tuljav za RT (bridge).«
Vprašanje: Naročnika prosimo za ustrezno pojasnilo kateri sistem standardne radioterapevtske fiksacije uporablja v bolnišnici, z namenom, da lahko ponudimo ustrezen dodatek.
8. Zahteva: 4.4.2. »Dve namenski veliki telesni tuljavi z minimalno 18 kanali.«
Vprašanje: Naprava, ki jo nameravamo ponuditi ima 16 kanalno telesno tuljavo. Le to bistveno ne odstopa od zahtevanega, s pozitivnim odgovorom pa bo naročnik omogočil oddajo konkurenčne ponudbe več kot le enemu, sicer favoriziranemu, ponudniku. Razpisna dokumentacija je trenutno oblikovana na način, ki omejuje konkurenco in vsled navedenega prosimo naročnika, da našo navedeno rešitev sprejme kot ustrezno. V nasprotnem prosimo, da naročnik utemeljeno pojasni potrebo po minimalno 18 kanalni. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi, si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
9. Zahteva: 4.4.3. »Namenska nefleksibilna tuljava za periferijo žilja z minimalno 36 kanali.«
Vprašanje: Ponudimo lahko tako napravo, ki je skladna z vsemi standardi, ki zadevajo tovrstno področje ter lahko v celoti zadosti potrebam naročnika oziroma namenu, zaradi katerega naročnik oddaja predmetno javno naročilo. Naprava, ki jo nameravamo ponuditi ima 32 kanalno tuljavo za periferno žilje. Naročnika prosimo, da navedeno rešitev sprejme kot ustrezno, saj število elementov ni relevantno za kvaliteto slike temveč število kanalov, ki so aktivni pri določenem FOV. V nasprotnem prosimo, da naročnik utemeljeno pojasni potrebo po minimalno 36 kanalni. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi, si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
10. Zahteva: 4.4.7. »Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 kanali.«
Vprašanje: Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje ponudnikov le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Navedena zahteva v ničemer ne prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod. Mi razpolagamo z aparatom, ki bo namen te zahteve sicer izpolnil v celoti, vendar ne v delu glede števila kanalov, saj za dosego optimalnih rezultatov ni potrebe po takšnih zahtevi. Naprava, ki jo nameravamo ponuditi ima 8 kanalno tuljavo za stopalo. Naročnika prosimo, da sprejme takšno rešitev kot ustrezno ali dovoli uporabo mehke tuljave z namenskim fiksatorjem za stopalo. Le to bistveno ne odstopa od zahtevanega, s pozitivnim odgovorom pa bo naročnik omogočil oddajo konkurenčne ponudbe več kot le enemu, sicer favoriziranemu, ponudniku. Če naročnik ne bo sprejel predlagane rešitve kot ustrezne, prosimo za pojasnila, zakaj je izpostavljena zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov oziroma zakaj predlagana tehnična rešitev, ki jo ponujamo, za naročnika ni ustrezna.
11. Zahteva: 5.2.7. »ASL 3D perfuzijsko slikanje in programska oprema za kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline). Možnost izbire med pulsed ASL in pcASL.«
Vprašanje: Naročnika prosimo za pojasnilo ali lahko sami izbiramo katero tehniko ponudimo oziroma ali sta zahtevani obe tehniki.
12. Zahteva: 5.2.16. »Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T1 map, T2 map in T2* map za hrustanec v sklepih (T1 mapping, T2 mapping in T2* mapping za hrustanec).«
Vprašanje: Naročnika prosimo za potrditev, da pravilno razumemo zahtevo iz točke 5.2.16., da želite imeti T1, T2 in T2* mape za slikanje kolena. Po strokovni literaturi ima na 1,5T sistemih namreč klinično vrednost le T2*.
13. Zahteva: 5.2.16.1. »Omogočeno naj bo slikanje z metodo dGEMRIC.«
Vprašanje: Zahteva 5.2.16.1. je izključujoča in jo lahko ponudi le en ponudnik. Razpisna dokumentacija je trenutno oblikovana na način, ki omejuje konkurenco, saj od javnega naročila izključuje vse ponudnike, ki ne ponujajo predmeta javnega naročila proizvajalca Siemens, in sicer na način, da ostali potencialni ponudniki ne morejo oddati dopustne konkurenčne ponudbe. Metoda dGEMRIC je namreč na voljo le na Siemensovih sistemih. Ker je njena raba še vedno uporabna samo v raziskovalne namene na 3.0 T MR prosimo za umik te objektivno neopravičljive zahteve, ki s favoriziranjem točno določenega ponudnika nedopustno omejuje konkurenco. Ker zahteva klinično ni uporabna, kar potrjujejo tudi klinične študije ( The dGEMRIC index could be used to predict mechanical properties; however the prediction does not provide the sensitivity of a direct mechanical measurement. "Relationship between Cartilage Stiffness and dGEMRIC Index: Correlation and Prediction." Baldassarri, Marta, Little Goodwin, Jesse S., Farley, Michelle L., Bierbaum, Benjamin E., Goldring, Steven R.; Goldring, Mary B., Burstein, Deborah, Gray, Martha L., Journal of Orthopaedic Research, April 2007, (DOI: 10.1002/jor.20378)), je očitno namenjena le izločitvi vseh ostalih ponudnikov saj zahteva ni opravičljiva in sploh ni smiselna. Prepričani smo, da takšne zahteve s tehničnega vidika in vidika namena naročila niti ni mogoče utemeljiti. S sprejetjem navedene spremembe bo naročnik omogočil oddajo konkurenčne ponudbe več kot le enemu ponudniku. Če naročnik zahteve ne bo umaknil, zahtevamo natančno utemeljena pojasnila, zakaj je tehnična zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov oziroma zakaj predlagane tehnične rešitve, ki jih ponujamo mi, za naročnika niso ustrezne. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
14. Zahteva: 5.2.17. »Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika zahtevani sta obe tehniki).«
Vprašanje: Navedeni tehniki sta med seboj različni, zato naročnika posledično prosimo za natančno utemeljeno pojasnilo kateri dve od njih sta zahtevani.
15. Zahteva: 5.3. »Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami.«
Vprašanje: Naročnika prosimo, da navede kaj je mišljeno s pojmom »tihe sekvence«. Prosimo tudi za pojasnilo, kateri parameter je vzet kot merilo, kdaj je sekvenca tiha. Od naročnika želimo pridobiti tudi pojasnilo kaj je »pomemben vpliv na čas preiskave«. In navsezadnje prosimo za podajo pojasnila, daj je vpliv na kvaliteto slike pomemben.
16. Zahteva: 6.1. »Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema.«
Vprašanje: Navedena zahteva ni objektivno opravičljiva in tudi v ničemer ne prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši oziroma kvalitetnejši proizvod. Upravljalna konzola na našem MR je opremljena z 24 palčnim monitorjem, zato dva 19 palčna monitorja nista potrebna. Prosimo da naročnik sprejme navedeno rešitev kot ustrezno, saj je takšen način skladen z vsemi standardi, ki zadevajo tovrstno področje. S sprejetjem zgoraj navedene spremembe bo naročnik omogočil oddajo konkurenčne ponudbe več kot le enemu, sicer favoriziranemu, ponudniku. V primeru, da naročnik predlagane rešitve ne sprejme kot ustrezne, zahtevamo pojasnila, zakaj je izpostavljena zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov oziroma zakaj predlagane tehnične rešitve, ki jih ponujamo, za naročnika niso ustrezne. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
17. Zahteva: 6.10.2. »Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama).«
Vprašanje: Naročnik krši temeljna načela javnega naročanja in tudi določbo 68. člena ZJN-3, saj neupravičeno postavlja navedeno zahtevo, ki v ničemer ne pripomore k temu, da bo naročnik prejel boljšo in ustreznejšo napravo. Opozarjamo, da takšna zahteva ni objektivno opravičljiva in povzroča izkrivljanje konkurence. Prepričani smo, da takšne zahteve s tehničnega vidika in vidika namena naročila niti ni mogoče utemeljiti. Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci (tretji odstavek 68. člena ZJN-3). Pravila javnega naročanja pri tem zavezujejo, da naročnik tehnične zahteve določi na način, ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo (5. in 7. člen ZJN-3), hkrati pa mora zahteve določiti v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila (8. člen ZJN-3). Sporne tehnične zahteve neupravičeno postavljajo v boljši položaj določenega ponudnika, oziroma so celo postavljene z namenom iz nabora potencialnih ponudnikov izločiti vse druge ponudnike, razen privilegirane ponudbe. Poravnavanje ravnin je namreč relevantno le pri slikanju glave. Hrbtenica je daljša od zahtevanega FOV 45 cm, zato je poravnava nesmiselna in neuporabna. Tudi pri slikanju kolena in rame je, zaradi majhnosti, poravnava nesmiselna saj je za pregled anatomije potrebno lego in orientacijo prilagoditi. S tem pa postanejo standardne ravnine irelevantne in so več kot očitno namenjene le onemogočanju oddaj dopustnih konkurenčnih ponudb številnim potencialnim ponudnikom in s tem izločitvi od možnosti pridobitve zadevnega naročila, ob tem pa privilegiranju določenega ponudnika. Vsled navedenega in ker takšen kriterij pomeni kršitev zakona o javnem naročanju ter nedopustno omejevanje konkurence, prosimo da navedeno zahtevo črtate. V nasprotnem mora naročnik izkazati objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki opravičujejo postavitev izpostavljene tehnične zahteve. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi, si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
18. Zahteva: 8.1.1. »Ponudnik mora ponuditi odklopno mizo ali sistem, ki omogoča pripravo pacienta, tuljav in fiksacijskih pripomočkov že zunaj MR prostora. Omogočen mora biti priklop vseh tuljav že zunaj MR prostora.«
Vprašanje: Naročnika prosimo za pojasnilo katera miza za pacienta je zahtevana in sicer ali je zahtevana radioterapevtska ali klasična miza. Obenem naročnika prosimo, da, v primeru, da je zahtevana radioterapevtska, navede podroben opis mize. V primeru, da je zahtevana klasična miza za pacienta, naročnika prosimo še za podroben opis načina pritrditve RT nastavkov.
19. Zahteva: 8.15. »Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov, na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, prsi, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.«
Vprašanje: Zahteva naročnika, kot jo je ta oblikoval v razpisni dokumentaciji, sploh ni potrebna in zato ni utemeljena. Tak sistem lahko ponudi le en proizvajalec (Siemens), vprašljiva je tudi klinična vrednost tega sistema. Visoka kvaliteta in ponovljivost sta dosegljivi samo, če pacient leži natanko tako, kot je predvidel proizvajalec, kar pa je pri bolnikih skoraj nemogoče. Na tem temelju je naročnik našel učinkovito pot, kako mimo pravil o javnem naročanju doseči, da lahko naročilo uspešno odda določenemu ponudniku. Konkretna tehnična zahteva je oblikovana tako, da je mogoče vnaprej določiti ponudnika, ki mu bo naročilo oddano. Naročnik krši temeljna načela javnega naročanja in tudi določbo 68. člena ZJN-3, saj neupravičeno postavlja navedeno zahtevo, ki v ničemer ne pripomore k temu, da bo naročnik prejel boljšo in ustreznejšo napravo. Ker je naročnik v predmetni razpisni dokumentaciji zahtevo oblikoval na način, da je ponudba določenega ponudnika, v primerjavi z drugimi ponudbami privilegirana (navedeni zahtevani sistem lahko ponudi le proizvajalec Siemens), je s tem omogočil nedopustno konkurenčno prednost in vsled navedenega prosimo, da naročnik nedopustno zahtevo črta. V nasprotnem mora naročnik izkazati objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki opravičujejo postavitev izpostavljene tehnične zahteve. Prosimo torej, da v primeru, da zahteva ne bo črtana, naročnik vsebinsko napolni ta kriterij in ustrezno pojasni, kako je zahteva povezana s predmetom naročila.
20. Zahteva 15.3. »Fantomu morejo biti dodane snemljive vijale, ki jih je mogoče ročno polniti z različnimi vzorci.«
Vprašanje: Ker je zahteva zelo nenavadna, naročnika prosimo za pojasnilo kakšen je ta »fantom« ter da navede ustrezen primer.

Ker je naročnik v predmetni razpisni dokumentaciji tehnične zahteve oblikoval na način, da je ponudba določenega ponudnika, v primerjavi z drugimi ponudbami privilegirana, je s tem omogočil nedopustno konkurenčno prednost. S tako oblikovanimi zahtevami, ki so hkrati neupravičeno diskriminatorne (naročnik je z določitvijo tehničnih zahtev posredno določil določenega ponudnika), je naročnik dosegel enak učinek, kot če bi privilegiranemu ponudniku mimo pravil o javnem naročanju neposredno oddal javno naročilo. S tem krši pravila o svobodni konkurenci in enakopravnem položaju ponudnikov, saj v konkretnem primeru ni podanih objektivno upravičljivih razlogov za utemeljeno in zakonito razlikovanje med potencialnimi ponudniki na temelju določenih tehničnih zahtev.
Ponovno izpostavljamo, da naročnik s tovrstnimi diskriminatorno postavljenimi tehničnimi zahtevami krši temeljna načela javnega naročanja, in sicer načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3), kot tudi določila člena 68 ZJN-3, ki določajo pravila v zvezi z določitvijo tehničnih specifikacij. Zaradi naročnikovih kršitev so ponudniki v neenakopravnem položaju napram privilegiranemu ponudniku.
Zahtevamo prilagoditev predmetne razpisne dokumentacije, saj je zaradi diskriminatornih zahtev naročnika dejansko onemogočeno konkurenčno nastopanje ostalih zainteresiranih ponudnikov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
V kolikor našim predlogom in očitkom glede vseh zgoraj navedenih tehničnih zahtev, naročnik ne bo sledil, prosimo za argumentirano pojasnilo, zakaj je naročnik določil točno tovrstne tehnične zahteve in zakaj so oblikovane na način, ki ni objektivno utemeljen. Zopet izpostavljamo, da bomo molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika razlagati tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
Zoper naročnika bomo tako, v primeru, da naročnik zgoraj navedenim predlogom ne bo sledil, ter tako ravnal skladno s predpisi, primorani vložiti zahtevek za revizijo v postopku oddaje javnega naročila za najem aparata za magnetno resonanco 1,5 T z nazivom »Najem aparata za magnetno resonanco 1,5 T« objavljenim na portalu javnih naročil pod št. objave: JN004531/2019-B01 dne 28.06.2019, in sicer zoper objavo in razpisno dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
Izpostavljamo tudi, da obstoji možnost odškodninskih zahtevkov iz razloga povzročitve velike poslovne škode. Oblikovane nesorazmerne in diskriminatorne tehnične zahteve pa predstavljajo tudi kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), obstoji možnost povzročitve velike poslovne škode.


ODGOVOR
1. Zahteva: 2.1. »Maksimalna jakost gradienta minimalno 45 mT/m.«
Visoki gradienti so pomembni zlasti pri preiskavah živčnega sistema in srca. Zahtevano jakost izpolnjuje več proizvajalcev 1,5T MR aparatov. Kljub temu dopuščamo tudi maksimalno vrednosti gradienta vsaj 44 mT/m.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2. Zahteva: 2.2. »Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s.«
Ostajamo pri zahtevi. Visoka hitrost naraščanja gradientov je pomembna zlasti pri preiskavah živčnega sistema in srca. Zahtevano hitrost izpolnjuje več proizvajalcev 1,5T MR aparatov.
.
3. Zahteva: 2.3. »Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s).«
Že odgovorjeno pri vprašanju št. 1. Visoki gradienti kot tudi visoka hitrost njihovega naraščanja so pomembni zlasti pri preiskavah živčnega sistema in srca. Zahtevano hitrost izpolnjuje več proizvajalcev 1,5T MR aparatov.

4. Zahteva: 2.4. »Poleg osnovnega aktivnega shiminga mora sistem omogočati še vsaj 5 kanalov za shimming drugega reda.«
Popravki drugega reda (poleg x,y in z osi še druge osi, poleg linearnega še kvadratično) dodatno omogočajo izboljšanje homogenosti magnetnega polja kot tudi povečanju območja homogenega magnetnega polja. To omogoča optimizacijo ehoplanarnega slikanja, spektroskopije, fMRI ter izničenja maščevja ob kemičnem pomiku ter s tem najzahtevnejših preiskav nevroloških, onkoloških ter ortopedskih bolnikov. Menimo, da je trditev o zastarelosti tehnologije 5 kanalov pavšalna.

5. Zahteva: 4.4.1.1. »Tuljava za glavo in vrat vključuje opcijo nagiba ter dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.«
Po naročnikovi oceni prav dodatni namenski elementi shimminga v sami tuljavi izboljšajo kvaliteto slike ter omogočajo individualizacijo preiskave glede na bolnika kot tudi krajši čas preiskave. Trditev, da zahteve ne prispevajo k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod in da so nesmiselne, je pavšalna.

6. Zahteva: 4.4.1.2. »Tuljava ali sistem tuljav za področje glave in vratu, ki mora biti kompatibilen s standardno radioterapevtsko fiksacijsko masko.«
V bolnišnici uporabljamo radioterapevtsko fiksacijsko opremo dobavitelja IT-V. Za področje glave in vratu se uporablja System Head STEP shoulder
(http://itv.net/en/products/headstep/systems/index.htm). MRI ekvivalent je sistem System Head STEP shoulder MR.
Maske, ki se uporabljajo s sistemom System Head STEP shoulder:
iCAST Head Micro 2 mm P10107-301
iCAST H&S Micro 2 mm P10107-305

7. Zahteva: 4.4.1.3. »Ponudnik mora dobaviti dodatke za pozicioniranje tuljav za RT (bridge).«
V bolnišnici uporabljamo radioterapevtsko fiksacijsko opremo dobavitelja IT-V.
Primer »bridge (Coil holder)« za poziconiranje tuljav podjetja Qfix:
https://qfix.com/catalog/mr-solutions/insight
https://qfix.com/sites/default/files/M204_Sell%20Sheet,%20Insight_1.pdf

8. Zahteva: 4.4.2. »Dve namenski veliki telesni tuljavi z minimalno 18 kanali.«
Dopuščamo tudi dve namenski tuljavi z minimalno 16 kanali.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

9. Zahteva: 4.4.3. »Namenska nefleksibilna tuljava za periferijo žilja z minimalno 36 kanali.«
Dopuščamo tuljavo za periferijo žilja z minimalno 32 kanali.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

10. Zahteva: 4.4.7. »Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 kanali.«
Naročnik ostaja pri zahtevi. 16 kanalna tuljava za gleženj/stopalo omogoča natančnejšo in zlasti hitrejšo preiskavo teh delov telesa kot 8 kanalna. Zahtevo izpolnjuje več proizvajalcev 1,5T MRI.

11. Zahteva: 5.2.7. »ASL 3D perfuzijsko slikanje in programska oprema za kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline). Možnost izbire med pulsed ASL in pcASL.«
Zahtevani sta obe tehniki, operater pa mora imeti možnost izbire med pASL in pcASL.

12. Zahteva: 5.2.16. »Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T1 map, T2 map in T2* map za hrustanec v sklepih (T1 mapping, T2 mapping in T2* mapping za hrustanec).«
Pri zahtevi ostajamo. Trditev ponudnika ne drži. Klinično vrednost za oceno hrustanca ima poleg T2 in T2* mapiranja tudi T1rho relaksacijsko mapiranje (Guermazi A et al. Compositional MRI techniques for evaluation of cartilage degeneration in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(10):1639-53.)

13. Zahteva: 5.2.16.1. »Omogočeno naj bo slikanje z metodo dGEMRIC.«
Trditev ponudnika, da je metoda dGEMRIC izključujoča, ne drži, saj jo imajo tudi drugi MR ponudniki.

14. Zahteva: 5.2.17. »Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika zahtevani sta obe tehniki).«
Zahtevani sta obe. Obe tehniki zmanjšujeta artefakte kovine (Metal Artifact Reduction). Ker ima drugo več ponudnikov, smo navedli komercialni imeni (SEMAC - Siemens, MAVRIC- GE).

15. Zahteva: 5.3. »Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami.«
Tihe sekvence so novejše softverske metode zmanševanja hrupa med preiskavo. Kolikor nam je znano, jih brez pomembnega vpliva na čas preiskave ter kvaliteto slike nudijo vsaj največji proizvajalci MR aparatov.

16. Zahteva: 6.1. »Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema.«
Dopuščamo možnost tudi enega 24 palčnega monitorja.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

17. Zahteva: 6.10.2. »Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama).«
Samodejna poravnava rezin omogoča lažje primerjave preiskav, kar je posebno pomembno za ponovljivost preiskave, npr. pri sledenju tumorjev (posebno pomembno pri najtežjih bolnikih, ki se zdravijo v UKC) ter po operativnih posegih (npr. rekonstrukcija kolenske sprednje križne vezi). Poleg tega samodejna poravnava omogoča hitrejšo preiskavo kot ročna. Ponuja jo več proizvajalcev.

18. Zahteva: 8.1.1. »Ponudnik mora ponuditi odklopno mizo ali sistem, ki omogoča pripravo pacienta, tuljav in fiksacijskih pripomočkov že zunaj MR prostora. Omogočen mora biti priklop vseh tuljav že zunaj MR prostora.«
Odklopna miza mora omogočati priklop/namestitev vrhnje plošče (table top) za namene radioterapije. Le ta mora biti ravna, z ustrezno indeksacijo in izdelana iz MRI kompatibilnega materiala. Vrhnja plošča mora biti kompatibilna z vrhnjimi ploščami, ki so na linearnih pospeševalnikih in so v UKC MB (miza Elekta Connexion ).

19. Zahteva: 8.15. »Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov, na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, prsi, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.«
Zahtevana funkcionalnost je novejša tehnologija, ki omogoča pozicioniranje bolnika brez uporabe laserskih žarkov. Tako je človeški vpliv operaterja še manjši kot pri uporabi laserjev. Preiskava je zato tudi hitrejša. Metoda je manj moteča za bolnika kot laserska svetloba. Kot že navedeno pri zahtevi, to omogoča kvalitetnejšo preiskavo in večjo stopnjo njene ponovljivosti, kar je toliko pomembnejše v UKC, kjer se zdravijo tudi najtežji onkološki bolniki.

20. Zahteva 15.3. »Fantomu morejo biti dodane snemljive vijale, ki jih je mogoče ročno polniti z različnimi vzorci.«
Fantom je namenjen preverjanju in zagotavljanju kakovosti MR slike (kontrast, prostorska ločljivost, šum, uniformnost slike in podobno) po protokolu ACR MRI Accreditation Program (ACR American collage for radiology).
Vijale polnjene z različnimi materiali so namenjene preverjanju T1 in T2 vrednosti. Fantom mora biti takšen, da omogoča polnjenje vijal (idealno brez razstavljanja fantoma).
Primer fantoma:
Pro-MRI - http://pro-project.pl/pro-mri_en.Datum objave: 26.07.2019   13:52
VPRAŠANJE
Ker še vedno ni objavljenih vseh odgovorov prosimo naročnika za podaljšanje roka za vprašanja vsaj za en teden. Objavljeni odgovori porajajo nova vprašanja zaradi nejasno definiranih pogojev za pripravo prostora in tehnologije, ki mora biti vgrajena.
ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za dodatna vprašanja.Datum objave: 26.07.2019   13:52
VPRAŠANJE
Ker še vedno ni objavljenih vseh odgovorov prosimo naročnika za podaljšanje roka za vprašanja vsaj za en teden. Objavljeni odgovori porajajo nova vprašanja zaradi nejasno definiranih pogojev za pripravo prostora in tehnologije, ki mora biti vgrajena.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za dodatna vprašanja.Datum objave: 26.07.2019   13:53
VPRAŠANJE
Ker še nimamo odgovorov na postavljena vprašanja prosimo naročnika da podaljša rok za postavljanje vprašanj.


ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za dodatna vprašanja.Datum objave: 26.07.2019   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Dne 17.7. smo postavili podobna vprašanja za oba razpisa v UKC Maribor, najem (JN004531/2019) in nakup (JN004421/2019). 22.07.2019 ob 13.15 je naročnik objavil odgovore na naša vprašanja glede nakupa MR naprave (JN 004421/2019), ni pa podal odgovorov na vprašanja glede najema MR naprave, čeprav so vprašanja enaka ali vsaj podobna. Ker se rok za vprašanja izteka vnaprej postavljamo dodatna vprašanja, saj ne želimo zamuditi rokov.
V nadaljevanju zopet opozarjamo, da je razpisna dokumentacija v več delih nezakonita in v očitnem nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3).
Naročnik v svojih odgovorih ne zadosti zahtevi po objektivni utemeljitvi, v nadaljevanju izpostavljenih, zahtev. Prav tako pa naročnik svoje »pavšalne« odgovore ne podpre z nobenimi dokazili ali kakorkoli nakaže na izpolnjevanje temeljnih načel javnega naročanja ter na utemeljenost postavljenih zahtev. »Pavšalno« navajanje naročnika v podanih odgovorih si lahko razlagamo le tako, da so grobo kršena načela in določbe ZJN-3.
Razpisna dokumentacija je trenutno oblikovana na način, ki omejuje konkurenco, saj od javnega naročila izključuje vse ponudnike, ki ne ponujajo predmeta javnega naročila proizvajalca Siemens, in sicer na način, da ostali potencialni ponudniki ne morejo oddati dopustne konkurenčne ponudbe. Navedeno naročnik »potrdi« s svojimi odgovori, saj v ničemer ne zadosti potrebi po opravičljivosti in objektivni utemeljenosti postavljenih zahtev naročnika.
Kriterij za dopustno določitev določene zahteve predmeta naročila, tj. da je zahteva povezana s predmetom naročila in da ima naročnik zanjo objektivno utemeljene razloge, ki ga je v zvezi s tem razvila tudi pravna praksa, je določen z namenom, da naročnik vsebinsko napolni ta kriterij in pojasni, da so zahtevane tehnične specifikacije povezane s predmetom naročila in da ima naročnik zanje objektivno utemeljene razloge. Naročnik s povsem »pavšalno« podanimi odgovori navedeno ni izpolnil. Iz tega sledi, da se za oblikovanimi zahtevami naročnika skriva namen oddati naročilo v naprej določenemu ponudniku.
Naročnik v odgovorih ni podal zahtevanih utemeljenih pojasnil, prav tako naročnik očitno ne more izkazati, da so zahteve podane na način, ki bi omogočale konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo ter da so sorazmerne z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila.
Naročnik je postavil zahteve, ki objektivno niso opravičljive in dajejo neupravičeno prednost določenemu ponudniku ter tako ostalim ponudnikom neupravičeno onemogočajo udeležbo v postopku oddaje javnega naročila. Navedeno izhaja tudi iz povsem neutemeljenih ter »pavšalno« navedenih odgovorih naročnika brez dokazil, ki ne zadostijo zahtevi po natančno utemeljenih pojasnilih, zakaj je tehnična zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov oziroma zakaj predlagane tehnične rešitve, ki jih ponujamo mi, za naročnika niso ustrezne.
Naročnik trenutno z določitvijo očitno diskriminatornih zahtev predmetnega javnega naročila, ki izrazito privilegirajo zgolj enega ponudnika, krši temeljna načela javnega naročanja, in sicer načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3), kot tudi določila člena 68 ZJN-3, ki določajo pravila v zvezi z določitvijo tehničnih specifikacij. Oblikovane nesorazmerne in diskriminatorne tehnične zahteve predstavljajo tudi kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK). Izpostavljamo tudi, da obstoji možnost povzročitve velike poslovne škode, saj glede na očitne kršitve temeljnih načel javnega naročanja in kršitev določb ZJN-3 v predmetni zadevi, ne moremo oddati dopustne ponudbe, ki bi izpolnjevala vse »nedopustne« naročnikove zahteve oziroma zaradi diskriminatornih zahtev naročnika ne moremo oddati dopustne konkurenčne ponudbe.
Ponovno prosimo, da naročnik pregleda razpisno dokumentacijo in tehnične zahteve, kot sledi v nadaljevanju, ter sprejme v nadaljevanju predlagane spremembe tehničnih zahtev, ki bodo tako določene na način, ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo. Tehnične zahteve oziroma specifikacije, na katere opozarjamo v nadaljevanju, niso objektivno opravičljive ter onemogočajo oddajo dopustne konkurenčne ponudbe številnim potencialnim ponudnikom in jih s tem izloči od možnosti pridobitve zadevnega naročila, ob tem pa privilegira določenega proizvajalca.

1. Zahteva: 2.2. »Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s.«
Vprašanje: Prosimo, da naročnik svoj odgovor »Ostajamo pri zahtevi. Visoka hitrost naraščanja gradientov je pomembna zlasti pri preiskavah živčnega sistema in srca. Zahtevano hitrost izpolnjuje več proizvajalcev 1,5T MR aparatov.« utemelji ter podpre z dokazili, ki bodo izkazala, da je zahteva objektivno opravičljiva. Ker je pri gradientih pomemben podatek tudi enakost pulzov in natančnost pri časovnem intervalu prosimo, da dovolite 10% odstopanje pri gradientih. Manjša moč pomeni manjšo obremenitev za pacienta ki ob bolj kvalitetnih gradientih lahko pomeni celo boljšo in ne le enako sliko. Tako takšna zahteva ni smiselna in niti pravilna. Izpostavljene zahteve naročnika ni treba izpolnjevati, saj zaradi drugačnih tehničnih rešitev lahko povsem enake rezultate (oziroma celo boljše) dosegamo tudi brez te zahteve. Prepričani smo, da takšne zahteve s tehničnega vidika in vidika namena naročila niti ni mogoče utemeljiti. Naročnika opozarjamo, da je hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s zastavljena občutno previsoko in s tem vzpostavlja neenakopravno razmerje med ponudbami. Naročnika prosimo, da hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) ustrezno zniža in prilagodi, upoštevajoč načelo enakopravnosti. Ob tem ponovno poudarjamo, da iz prakse Sodišča EU izhaja, da mora naročnik v vsakem primeru dopustiti vsaj enakovredne tehnične rešitve, pogojevanje naročila z zgolj eno samo tehnično rešitvijo je namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Na tem mestu poleg tega tudi izrecno poudarjamo, da je na trgu več produktov primerljive ali boljše kakovosti, ki so zanesljivejši in stroškovno učinkovitejši od proizvodov, ki morajo izpolnjevati s strani naročnika določene tehnične zahteve. Tehnične zahteve bi morale biti glede na določbe ZJN-3 oblikovane na način, da bi omogočile najširšemu krogu ponudnikov, da bi oddali ponudbe, ki bi bile konkurenčne in dopustne. Pri tem ne bi smele izhajati iz tehničnih značilnosti proizvodov določenega gospodarskega subjekta, temveč bi moral naročnik zahteve oblikovati z možnostjo določenega odstopanja, kar bi vsem gospodarskim subjektom omogočilo enakopraven dostop do zadevnega javnega naročila.

2. Zahteva: 2.3. »Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s).«
Vprašanje: Naročnik je na naše vprašanje glede zahteve 2.3.podal le pavšalni odgovor, da »Visoki gradienti kot tudi visoka hitrost njihovega naraščanja so pomembni zlasti pri preiskavah živčnega sistema in srca. Zahtevano hitrost izpolnjuje več proizvajalcev 1,5T MR aparatov.« Naročnika prosimo za objektivno utemeljitev tehnične zahteve 2.3. in za pojasnilo »pavšalno« podanega odgovora ter, da le to podpre z dokazili. Takšna zahteva namreč naročniku v ničemer ne zagotavlja, da bo prejel boljši, funkcionalnejši oziroma kvalitetnejši aparat. Zopet opozarjamo, da je pri gradientih pomemben podatek tudi enakost pulzov in natančnost pri časovnem intervalu. Iz tega naslova naročnika prosimo, da dovoli 10% odstopanje pri gradientih. Manjša moč pomeni manjšo obremenitev za pacienta ki ob bolj kvalitetnih gradientih lahko pomeni celo boljšo in ne le enako sliko. Zahteva naročnika ni objektivno utemeljena, prav tako ni opravičljiva. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni tako, kot je navedeno, ter tako omogoči oddajo dopustne konkurenčne ponudbe številnim potencialnim ponudnikom in jih posledično s tehničnimi zahtevami ne izloči od možnosti pridobitve zadevnega naročila, ob tem pa privilegira določenega ponudnika.

3. Zahteva: 2.4. »Poleg osnovnega aktivnega shiminga mora sistem omogočati še vsaj 5 kanalov za shimming drugega reda.«
Vprašanje: Prosimo, da naročnik svoj odgovor »Popravki drugega reda (poleg x,y in z osi še druge osi, poleg linearnega še kvadratično) dodatno omogočajo izboljšanje homogenosti magnetnega polja kot tudi povečanju območja homogenega magnetnega polja. To omogoča optimizacijo ehoplanarnega slikanja, spektroskopije, fMRI ter izničenja maščevja ob kemičnem pomiku ter s tem najzahtevnejših preiskav nevroloških, onkoloških ter ortopedskih bolnikov. Menimo, da je trditev o zastarelosti tehnologije 5 kanalov pavšalna.« pojasni in podpre z dokazili. Naročnika prosimo tudi za dodatna pojasnila in dokazila o tem, da uporaba 5 kanalov ni zastarela tehnologija. Pri sodobnih MR namreč ni nobene potrebe po dodatnih shimm tuljavah, razen če je osnovna homogenost slaba. Le še zastarela tehnologija danes uporablja 5 kanalov, ostali so homogenost izboljšali tako, da je dovolj korekcija na prvem nivoju (1st order shim). Navedena zahteva ni objektivno opravičljiva in tudi v ničemer ne prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod. Zaradi napredne tehnologije in lastnosti naprave, za dosego optimalnih rezultatov ni potrebe po takšnih zahtevi. Ker takšni kriteriji pomenijo kršitev zakona o javnem naročanju in nedopustno omejevanje konkurence prosimo naročnika, da to zahtevo črta in s tem dovoli ponudbo naprave z boljšo homogenostjo, ki zato ne potrebuje shimming drugega reda.

4. Zahteva: 4.4.1.1. »Tuljava za glavo in vrat vključuje opcijo nagiba ter dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.«
Vprašanje: V svojem odgovoru je naročnik zapisal, da »po naročnikovi oceni prav dodatni namenski elementi shimminga v sami tuljavi izboljšajo kvaliteto slike ter omogočajo individualizacijo preiskave glede na bolnika kot tudi krajši čas preiskave.«. Naročnika prosimo za pojasnilo, na podlagi česa je podal to oceno in s kakšnimi dokazili za to oceno naročnik razpolaga. Naročnika prosimo za podajo razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila, vsebinsko napolnitev tega kriterija in podajo objektivno utemeljenih razlogov ter pojasnil, ki opravičujejo takšno zahtevo. Navedena zahteva namreč ni objektivno opravičljiva in tudi v ničemer ne prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod. Naročnika prosimo da to zahtevo po dodatnih shimm elementih umakne, saj zaradi napredne tehnologije in lastnosti naprave, za dosego optimalnih rezultatov ni potrebe po takšnih zahtevi ter je povsem nesmiselna. S sprejetjem umika zahteve bo naročnik potencialnim ponudnikom omogočil oddajo dopustne konkurenčne ponudbe.

5. Zahteva: 4.4.7. »Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 kanali.«
Vprašanje: Prosimo za pojasnila, zakaj je izpostavljena zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov. Naročnika prosimo za dodatna pojasnila in dokazila o tem kako navedena zahteva prispeva k temu, da bo naročnik prejel boljši proizvod. Naročnika prosimo, da svoje pavšalne trditve iz odgovora, o tem, da »16 kanalna tuljava za gleženj/stopalo omogoča natančnejšo in zlasti hitrejšo preiskavo teh delov telesa kot 8 kanalna« podpre z dokazili ter, da le to svojo »pavšalno« trditev natančno utemelji.

6. Zahteva: 5.2.16.1. »Omogočeno naj bo slikanje z metodo dGEMRIC.«
Naročnika prosimo, da glede na svoj odgovor »Trditev ponudnika, da je metoda dGEMRIC izključujoča, ne drži, saj jo imajo tudi drugi MR ponudniki.«, navede, kateri MR ponudniki izpolnjujejo izključujočo zahtevo 5.2.16.1 ter tako utemeljeno potrdi svojo »pavšalno« navedbo. V resnici jo namreč lahko ponudi le en ponudnik. Metoda dGEMRIC je na voljo le na Siemensovih sistemih. Poleg tega poudarjamo, da je njena raba še vedno uporabna samo v raziskovalne namene na 3.0 T MR. Ker zahteva klinično ni uporabna, kar potrjujejo tudi klinične študije ( The dGEMRIC index could be used to predict mechanical properties; however the prediction does not provide the sensitivity of a direct mechanical measurement. "Relationship between Cartilage Stiffness and dGEMRIC Index: Correlation and Prediction." Baldassarri, Marta, Little Goodwin, Jesse S., Farley, Michelle L., Bierbaum, Benjamin E., Goldring, Steven R.; Goldring, Mary B., Burstein, Deborah, Gray, Martha L., Journal of Orthopaedic Research, April 2007, (DOI: 10.1002/jor.20378)), je očitno namenjena le izločitvi vseh ostalih ponudnikov saj zahteva ni opravičljiva in sploh ni smiselna. zahtevamo natančno utemeljena pojasnila, zakaj je tehnična zahteva določena iz objektivno opravičljivih razlogov oziroma zakaj predlagane tehnične rešitve, ki jih ponujamo mi, za naročnika niso ustrezne. Molk oziroma »pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
7. Zahteva: 5.2.17. »Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika zahtevani sta obe tehniki).«
Vprašanje: Naročnik je na vprašanje »Navedeni tehniki sta med seboj različni, zato naročnika prosimo za natančno utemeljeno pojasnilo kateri dve od njih sta zahtevani.«, podal odgovor »Zahtevani sta obe. Obe tehniki zmanjšujeta artefakte kovine (Metal Artifact Reduction). Ker ima drugo več ponudnikov, smo navedli komercialni imeni (SEMAC - Siemens, MAVRIC- GE).«. Naročnika prosimo za bolj natančno pojasnilo, zakaj sta zahtevani obe tehniki.

8. Zahteva: 5.3. »Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami.«
Vprašanje: S svojim odgovorom »Tihe sekvence so novejše softverske metode zmanjševanja hrupa med preiskavo. Kolikor nam je znano, jih brez pomembnega vpliva na čas preiskave ter kvaliteto slike nudijo vsaj največji proizvajalci MR aparatov.« naročnik ni odgovoril na vprašanje ponudnika, ki se je glasilo »Naročnika prosimo, da navede kaj je mišljeno s pojmom »tihe sekvence«. Prosimo tudi za pojasnilo, kateri parameter je vzet kot merilo, kdaj je sekvenca tiha. Od naročnika želimo pridobiti tudi pojasnilo kaj je »pomemben vpliv na čas preiskave«. Navsezadnje prosimo za podajo pojasnila, kdaj je vpliv na kvaliteto slike pomemben.«. Vsled navedenega naročnika prosimo, da na vprašanje glede zahteve 5.3. odgovori, ter, da poda z dokazila za svojo trditev »Kolikor nam je znano, jih brez pomembnega vpliva na čas preiskave ter kvaliteto slike nudijo vsaj največji proizvajalci MR aparatov.« Prosimo, da naročnik navede proizvajalce MR aparatov, ki ustrezajo trditvam, ki so navedene v odgovoru naročnika.

9. Zahteva: 6.10.2. »Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama).«
Vprašanje: Naročnik je podal odgovor, da »Samodejna poravnava rezin omogoča lažje primerjave preiskav, kar je posebno pomembno za ponovljivost preiskave, npr. pri sledenju tumorjev (posebno pomembno pri najtežjih bolnikih, ki se zdravijo v UKC) ter po operativnih posegih (npr. rekonstrukcija kolenske sprednje križne vezi). Poleg tega samodejna poravnava omogoča hitrejšo preiskavo kot ročna. Ponuja jo več proizvajalcev.«. Naročnika prosimo za dodatna pojasnila o tem kateri proizvajalci MR aparatov izpolnjujejo Zahtevo 6.10.2. Prav tako naročnika prosimo za utemeljena pojasnila, podprta z dokazili, zakaj samodejna poravnava rezin omogoča lažje primerjave preiskav, ter kako naj bi samodejna poravnava rezin omogočala hitrejšo preiskavo, kot to »pavšalno« zatrjuje v odgovoru. Opozarjamo, da takšna zahteva ni objektivno opravičljiva in povzroča izkrivljanje konkurence. Prepričani smo, da takšne zahteve s tehničnega vidika in vidika namena naročila niti ni mogoče utemeljiti. Naročnik krši temeljna načela javnega naročanja in tudi določbo 68. člena ZJN-3, saj neupravičeno postavlja navedeno zahtevo, ki v ničemer ne pripomore k temu, da bo naročnik prejel boljšo in ustreznejšo napravo. Sporne tehnične zahteve neupravičeno postavljajo v boljši položaj določenega ponudnika, oziroma so celo postavljene z namenom iz nabora potencialnih ponudnikov izločiti vse druge ponudnike, razen privilegirane ponudbe. Poravnavanje ravnin je namreč relevantno le pri slikanju glave. Hrbtenica je daljša od zahtevanega FOV 45 cm, zato je poravnava nesmiselna in neuporabna. Tudi pri slikanju kolena in rame je, zaradi majhnosti, poravnava nesmiselna saj je za pregled anatomije potrebno lego in orientacijo prilagoditi. S tem pa postanejo standardne ravnine irelevantne in so več kot očitno namenjene le onemogočanju oddaj dopustnih konkurenčnih ponudb številnim potencialnim ponudnikom in s tem izločitvi od možnosti pridobitve zadevnega naročila, ob tem pa privilegiranju določenega ponudnika. Podajamo torej zahtevo, da naročnik izkaže objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki opravičujejo postavitev izpostavljene tehnične zahteve, česar do sedaj še ni storil. »Pavšalno« navajanje naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi, si razlagamo tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3 in prosimo, da tokrat naročnik poda utemeljen, in z dokazili podprt odgovor. Vsled navedenega in ker takšen kriterij pomeni kršitev zakona o javnem naročanju ter nedopustno omejevanje konkurence, prosimo da navedeno zahtevo črtate. Tehnične specifikacije morajo namreč vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci (tretji odstavek 68. člena ZJN-3). Pravila javnega naročanja pri tem zavezujejo, da naročnik tehnične zahteve določi na način, ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo (5. in 7. člen ZJN-3), hkrati pa mora zahteve določiti v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila (8. člen ZJN-3).

10. Zahteva: 8.16. »Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov, na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, prsi, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.«
Vprašanje: Prosimo, da naročnik svoj odgovor »Zahtevana funkcionalnost je novejša tehnologija, ki omogoča pozicioniranje bolnika brez uporabe laserskih žarkov. Tako je človeški vpliv operaterja še manjši kot pri uporabi laserjev. Preiskava je zato tudi hitrejša. Metoda je manj moteča za bolnika kot laserska svetloba. Kot že navedeno pri zahtevi, to omogoča kvalitetnejšo preiskavo in večjo stopnjo njene ponovljivosti, kar je toliko pomembnejše v UKC, kjer se zdravijo tudi najtežji onkološki bolniki.« utemeljeno podpre z dokazili ter tako izkaže objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki opravičujejo postavitev zahteve 8.16.. Trenutni pavšalni odgovor naročnika glede očitkov o navedeni neutemeljeni zahtevi, si namreč razlagamo tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3. Naročnik več kot očitno z zahtevo, ki je bila oblikovana na način, da ostalim ponudnikom onemogoči oddajo ponudbe oziroma oddajo ponudbe, ki bi bila konkurenčna oziroma ekonomsko najugodnejša, privilegira enega točno določenega ponudnika. Naročnika prosimo za umik te zahteve saj tak sistem lahko ponudi le en proizvajalec (Siemens), vprašljiva pa je tudi klinična vrednost tega sistema. Visoka kvaliteta in ponovljivost sta dosegljivi samo, če pacient leži natanko tako, kot je predvidel proizvajalec, kar pa je pri bolnikih skoraj nemogoče. V posledici predstavljenih ugotovitev smo v neenakopravnem položaju, saj javno naročilo neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki oziroma privilegira posameznega ponudnika. Namesto da bi naročnik tehnične zahteve oblikoval na način, da bi prejel čim večje število dopustnih ponudb, katerih predmet bi v celoti ustrezal potrebam in namenom naročnika, je naročnik tehnične specifikacije spretno določil tako, da od naročila izključi številne ponudnike, ki bi sicer bili sposobni ponuditi ustrezno napravo, vendar je ne morejo zaradi omejujoče določenih tehničnih zahtev, ki z vidika delovanja in namena naprave niso bistvene, oziroma se jih da izpolniti na drug, enakovreden oziroma celo boljši način.


ODGOVOR
1. Zahteva: 2.2. »Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.
.
2. Zahteva: 2.3. »Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s).«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

3. Zahteva: 2.4. »Poleg osnovnega aktivnega shiminga mora sistem omogočati še vsaj 5 kanalov za shimming drugega reda.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

4. Zahteva: 4.4.1.1. »Tuljava za glavo in vrat vključuje opcijo nagiba ter dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

5. Zahteva: 4.4.7. »Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 kanali.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

6. Zahteva: 5.2.16.1. »Omogočeno naj bo slikanje z metodo dGEMRIC.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

7. Zahteva: 5.2.17. »Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika zahtevani sta obe tehniki).«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

8. Zahteva: 5.3. »Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

9. Zahteva: 6.10.2. »Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama).«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.

10. Zahteva: 8.15. »Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov, na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, prsi, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.«
Naročnik je na vprašanje že podal svoj odgovor.Datum objave: 01.08.2019   14:47
VPRAŠANJE
Glede na napovedano dopolnitev zahtevanih tehničnih specifikacij pod točko 8.4. Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave (v odgovoru na zastavljeno vprašanje z dne 19.7.2019 ste napovedali popravek razpisne dokumentacije z dodano tehnično zahtevo »8.4.11. Injektor naj ima avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.«), prosimo za pojasnilo, ali lahko pod to točko ponudimo injektor s tehničnimi specifikacijami:

Dvoglavi injektor za injiciranje kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine
Velikost brizge za kontrastno sredstvo do 65 ml
Velikost brizge za fiziološko raztopino do 115 ml
Možnost nastavitve pretoka od 0,01 10 ml/sek v korakih po 0,01 ml/sek med 0,01 and 3,1 ml/sek in v korakih po 0,1 ml/sek med 3,1 in 10 ml/sek
Možnosti nastavitve omejitve tlaka v brizgi (PSI/kPa): do 325/2241
Možnost nastavitve do 6 faz injiciranja, vključno z možnostjo zadržanja in odmora
Možnost avtomatiziranega spiranja nastavljenih kanalov s fiziološko raztopino in možnost testiranja nastavljenih kanalov kot neodvisna funkcija
Avtomatizirano polnjenje in spiranje brizg
Integriran eGRF kalkulator in kalkulator odmerka kontrastnega sredstva na osnovi telesne teže
Možnost oddaljenega servisnega dostopa
Piston based tehnologija

Ponujeni injektor bazira ne tehnologiji zaprtega sistema brizg (t.i. piston based tehnologija) kar omogoča varno in učinkovito injiciranje kontrastnega sredstva. Po začetni pravilni nastavitvi sistema, le ta ostane zaprt in vdor zraka ni več možen, zato ni potrebno avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu kot pri pump based tehnologiji.
Glede na navedeno predlagamo dodatno dopolnitev točke: »8.4.11. Injektor naj ima tehnologijo zaprtega sistema brizg (t.i. piston based tehnologija) ali avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.«).

Pripominjamo, da je za kvaliteto preiskave zelo pomemben enakomeren pretok, piston based tehnologija pa ima (sodeč po raziskavi Chaya et al., Piston-Based vs Peristaltic Pump-Based CT Injector Systems, RADIOLOGIC TECHNOLOGY, March/April 2019, Volume 90, Number 4) najmanjšo variabilnost pretoka, kar omogoča enakomerno aplikacijo kontrastnega sredstva v bolusu in posledično učinkovitejšo preiskavo.


ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi injektor ki bazira na tehnologiji zaprtega sistema brizg (t.i. piston based tehnologija) kar omogoča varno in učinkovito injiciranje kontrastnega sredstva. Glede na navedeno se strinjamo z predlagano dodatno dopolnitvijo točke: »8.4.11. Injektor naj ima tehnologijo zaprtega sistema brizg (t.i. piston based tehnologija) ali avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu«.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 01.08.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na opremo za RT prosimo za naslednja pojasnila:
1. Ali je za izpolnjevanje zahteve dovolj, da so omogočene meritve geometrijske popačenosti? V kolikor je odgovor ne, prosimo za natančno pojasnilo, katere meritve morajo biti omogočene.
2. Ali je glede na zahteve iz točk 16.1. - 16.7. ustrezen laserski most LAP DoradoNOVA MR3T?


ODGOVOR
1. Ali je za izpolnjevanje zahteve dovolj, da so omogočene meritve geometrijske popačenosti? V kolikor je odgovor ne, prosimo za natančno pojasnilo, katere meritve morajo biti omogočene.

Odgovor:
Ker iz vprašanja ponudnika ni razvidno na katero zahtevo se nanaša vprašanje, nanj žal ne moremo natančno odgovoriti, saj bi lahko, ob napačnem sklepanju, ponudnike nenamerno zavedli.
Sklepamo, da se vprašanje nanaša na opremo za preverjanje kvalitete in kakovosti. Ker želimo, da so v UKC Maribor diagnostične naprave umerjene in delujejo v skladu s svetovnimi standardi in priporočilom na področju diagnostičnega slikanja z MR napravo, želimo fantom, ki omogoča izvedbo meritve po svetovnih standardih in priporočilih (ACR -acreditation in AAPM Task Group I). V specifikacija je zato zahtevano, da fantom omogoča izvedbo naslednjih testov : Geometric Distortion, Spatial Resolution, Slice thickness and position, Interslice Gap, T1 and T2 Values, Estimate of Image Bandwidth, Low Contrast Detectability, Image Uniformity, Signal-to-Noise Ratio (SNR), Physical and Electronic Slice Offset, Point of reference, Bandwidth: water-fat shift. Meritev geometrijske popačenosti (Geometric Distortion) je le eden izmed testov in posledično fantom, ki omogoča meritev le tega testa in ne ustreza razpisnim pogojem.

2. Ali je glede na zahteve iz točk 16.1. - 16.7. ustrezen laserski most LAP DoradoNOVA MR3T?

Odgovor:
Da, LAP DoradoNOVA MR3T je ena od možnosti. Bodite pa pozorni, da izbran komplet izpolnjuje zahteve (barva laserja, premikajoči se laserji,).
Datum objave: 01.08.2019   14:50
VPRAŠANJE
Vezano na naročnikovo zahtevo 15.5.: Ponudili bi akreditiran ACR fantom, ki se ga pozicionira v spodnji del tuljave za glavo. Ali je za naročnika taka rešitev sprejemljiva?ODGOVOR
Žal taka rešitev ne ustreza razpisnim pogojem (15.5. - Ponudnik mora dobaviti nosilec za fantom, ki omogoča natančno in ponovljivo nameščanje fantoma v vseh treh koordinatah.).

Pošiljamo primere takšnih nosilcev:
http://www.magmedix.com/acr-mri-phantom-cradles-for-siemens-mri-scanners.html
https://www.allmri.com/?cPath=121_216&cat=c216_ACR-Phantom-Cradles-acr-phantom-cradles.html&language=en
http://www.magmedix.com/mri-safety/mri-phantoms-and-cradles