Dosje javnega naročila 004683/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova prostorov ARSO - GOI dela, z upoštevanjem okoljskih vidikov.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 220.983,05 EUR

JN004683/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004683/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN004683/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2019
JN004683/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004683/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10880
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova prostorov ARSO - GOI dela, z upoštevanjem okoljskih vidikov.
Referenčna številka dokumenta: 4300-155/2018; NMVAPREN-49/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova prostorov ARSO - GOI dela, z upoštevanjem okoljskih vidikov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojkova 1b, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Natančen opis je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2019   11:23
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali moramo k ponudbi priložiti dokumentacijo naprav, da ustrezajo okoljskim zahtevam (tehnični listi ipd.) ali je dovolj izjava?

hvala.

ODGOVOR
Ponudnik mora v ponudbi (ponudbeni dokumentaciji), glede zahtev za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 v nadaljnjem besedilu: uredba), priložiti samo obrazec »Izjava za ponudnika«.

Najkasneje v roku 15 dni od obojestranskega podpisa pogodbe za predmetno naročilo, pa bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku dokazila, ki so navedena v dokumentu »Zahteve za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju« (ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).Datum objave: 22.07.2019   14:39
POJASNILO

Naročnik v skladu s točko 11.1 Navodil gospodarskim subjektom (Ponudbena dokumentacija) pojasnjuje, da se kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti iz točke 9.1.4 teh navodil šteje že izpolnjen obrazec »Prijava« v točki 5 (kadrovska sposobnost), ki je sicer del dokumentacije za predmetno naročilo.

Datum objave: 22.07.2019   14:43
2. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.


V popisu imate navedeno: Izdelava montažnih stopnic (po detajlu).
Prosimo za dimenzije; širino, višino, globino. Iz katerega lesa so čelne in nastopne deske?
Prosim, če predložite še kakšno shemo stopnic, na kateri bodo dimenzije.

Hvala

Lp

ODGOVOR
Risba stopnic je v prilogi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (pdf dokument »Stopnice«). Dimenzije stopnic pa so vidne tudi v priloženem tlorisu (pdf dokument »Tloris gradbeno«). Glede materiala (les) naročnik nima posebnih zahtev, predmetne stopnice pa morajo ustrezati zahtevam, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 23.07.2019   09:32
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tlorisu se ne more razbrati širina in globina stopnic, saj le-te niso niti kotirane. V detajlu pa tudi niso napisane dimenzije. Prosimo vas, da nam pošljete podatke.

Hvala.

ODGOVOR
Širina stopnice je pribl. 1,2 m in globina od 17 do 20 cm. Naročnik za lažjo ponazoritev objavlja dokument »stopnice dimenzije« iz katerega izhajajo dimenzije glede širine in globine stopnic in bo objavljen na spletni strani naročnika pod oznako naročila NMVAPREN-49/2018.Datum objave: 23.07.2019   09:34
4. VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da napišete dolžino med stebrom in oknom, pri post. 2. Gradbeno obrtniška dela: Izdelava 2x predelne stene med stebrom in oknom višine 275cm, deb.7,5cm sistema knauf tip W112 (oz. kvalitetno enakovredno) z enojno kovinsko podkonstrukcijo in dvojnimi ploščami enostransko. Plošče debeline 12.5 mm so pritrjene na kovinsko ogrodje po normativih proizvajalca. Med obema ploščama se vstavijo novoterm (oz. kvalitetno enakovredno) plošče deb. 30cm. Stene se polagajo na izravnan suh cem. estrih po navodilih izvajalcev Knauf (oz. kvalitetno enakovredno) z vsemi preddeli in finalizacijo do priprave za oplesk. Prosimo tudi za pojasnitev kako se bo vstavila med ploščami izolacija deb. 30 cm, če je podkonstrukcija deb. 7,5cm?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Dolžina med stebrom in oknom znaša 23 cm. Steber je širine 30 cm. Predvideni sta dve podkonstrukciji (2x profil). Mavčno kartonske plošče so na podkonstrukcijo pritrjene samo z ene strani podkonstrukcije. Vmesni prostor se zapolni z izolacijskim materialom (cca 30 cm).

Naročnik za lažjo ponazoritev objavlja dokument »vertikalni vodi detajl« iz katerega izhajajo navedene dimenzije in bo objavljen na spletni strani naročnika pod oznako naročila NMVAPREN-49/2018.