Dosje javnega naročila 004515/2019
Naročnik: OBČINA SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
Gradnje: Ureditev javne poti na Vinski vrh
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.515,76 EUR

JN004515/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.06.2019
JN004515/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN004515/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.08.2019
JN004515/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004515/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4
2352
SI
Selnica ob Dravi
Slovenija
IGOR GRUŠOVNIK
igor.grusovnik@selnica.si
+386 26730211
+386 26730214

Internetni naslovi
http://www.selnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10885
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev javne poti na Vinski vrh
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev javne poti na Vinski Vrh. Gre za lokalno cesto v dolžini 385 m, ki vodi v hribe nad centrom naselja Selnice ob Dravi. Cesto občina sicer redno vzdržuje, utrjuje in gramozira, vendar se zaradi visokega naklona ob vsakem deževju, še posebej pa v zimskem času, cesta omoči, gramoz drsi in nastajajo velike poškodbe. Zato je namen investicijskega projekta, da se cesta trajno utrdi, to pomeni utrdi, uredi odvodnjavanje in asfaltira. Predmet investicije je makadamska cesta, ki je na Sliki 1 (priloga) označena z rumeno črto in teče od naslova Zg. Selnica 78 do Zg. Selnica 79 in se navezuje na Lokalno cesto LC 363031 ZG. SELNICABOČ.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
45233141
45233142
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev javne poti na Vinski Vrh. Gre za lokalno cesto v dolžini 385 m, ki vodi v hribe nad centrom naselja Selnice ob Dravi. Cesto občina sicer redno vzdržuje, utrjuje in gramozira, vendar se zaradi visokega naklona ob vsakem deževju, še posebej pa v zimskem času, cesta omoči, gramoz drsi in nastajajo velike poškodbe. Zato je namen investicijskega projekta, da se cesta trajno utrdi, to pomeni utrdi, uredi odvodnjavanje in asfaltira. Predmet investicije je makadamska cesta, ki je na Sliki 1 (priloga) označena z rumeno črto in teče od naslova Zg. Selnica 78 do Zg. Selnica 79 in se navezuje na Lokalno cesto LC 363031 ZG. SELNICABOČ.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.