Dosje javnega naročila 004566/2019
Naročnik: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
Blago: IKT oprema 3.1 SIO-2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.791.602,05 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004566/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004566/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN004566/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN004566/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004566/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004566/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004566/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004566/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
JN004566/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN004566/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004566/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 125-304912
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
razpis@arnes.si, pravna služba
razpis@arnes.si
+386 14798877
+386 14798878

Internetni naslovi
http://www.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA VIČ
Abramova ulica 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
os.vic@guest.arnes.si
+386 12566161

Internetni naslovi
http://www.osvic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314078/RD_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10876
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IKT oprema 3.1 SIO-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE: tablični računalniki, zasloni, projektorji TRETJA NABAVA
Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, kot jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Energijsko učinkovit zaslon - 27''
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENERGIJSKO UČINKOVIT ZASLON - LCD min. 27", ločljivost 2560x1440 pik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalnik - iOS
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TABLIČNI RAČUNALNIK - iOS 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektor - Tip 1
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38652100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektor - Tip 1 (osnovna ločljivost: XGA 1024x768)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektor Full HD - Tip 2
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38652100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektor Full HD - Tip 2 (osnovna ločljivost: Full HD 1920x1080 ali WUXGA 1920x1200)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektor z ultra kratko razdaljo - Tip 3
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38652100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektor z ultra kratko razdaljo - Tip 3 (osnovna ločljivost: WXGA 1280x800 )
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   12:10
Kraj: Informacijski sistem e-JN
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10876


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   12:00

Dodatne informacije:
Seznam vseh naročnikov, v imenu in za račun katerih se izvaja to javno naročilo, se nahaja v razpisni dokumentaciji (Priloga 1: Seznam končnih uporabnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2019   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali lahko v sklopu 1: Energijsko učinkovit zaslon -27'' ponudimo zaslon, ki ustreza vsem specifikacijam, le odzivni čas ima 5ms namesto zahtevanih 4ms
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ker gre za minimalno odstopanje, lahko v sklopu 1 (Energijsko učinkovit zaslon - 27'') ponudniki ponudijo zaslon z odzivnim časom 5 ms.Datum objave: 10.07.2019   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Namesto zaslona z IPS matriko bi ponudili zaslon z ADS matriko, večje razlike med obema matrikama ni, ADS naj bi bila v primerjavi z IPS boljša glede prikazovanja kontrasta ipd.
Ali lahko ponudimo zaslone z ADS matriko?

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevah iz specifikacij.


Datum objave: 10.07.2019   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji za dobavo tabličnih računalnikov - IOS ni navedena barva artikla. Ali lahko ponudimo katerokoli barvo, ki jo ponuja proizvajalec?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne postavlja omejitev glede barve tabličnih računalnikov.Datum objave: 11.07.2019   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji niso nikjer zapisane količine Tabličnih računalnikov - iOS, ki so predmet razpisa. Gre za količino 1kom ali več?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Napisano ne drži. Naročnik je količinam posvetil obsežen del navodil.
Ponudnik naj prebere Navodila ponudnikom, točka 2., odsek "Informacije o načinu izvajanja okvirnega sporazuma", kjer bo dobil izčrpne informacije glede količin in predvidene dinamike nabav.


Datum objave: 19.07.2019   09:11
VPRAŠANJE 1
Spoštovani.
Zanima nas ali bo naročnik v sklopu 2 (tablični računalnik - iOS) potreboval kakšne prednastavitve naprav ali pa mogoče vpis v DEP ID program?
V istem sklopu je naročnik pod 'dodatno' navedel 'ustrezna torbica/ovitek'; ali naročnik preferira določene materiale/barve glede zaščitnega ovitka?
Že v naprej hvala za odgovor. Lp

VPRAŠANJE 2
Spoštovani.
Zanima nas, ali bo naročnik pri sklopu 2 (Tablični računalnik - iOS) potreboval kakšne prednastavitve naprav ali pa mogoče vpis v DEP ID program?
Pod 'dodatno' je naročnik navedel zanimanje za ustrezno torbico/ovitek; ima naročnik kakšne želje glede materialov, barv itd. glede zaščitnega ovitka?
Že v naprej hvala za odgovore.

ODGOVOR na vprašanji 1 in 2:
Naročnik ne zahteva nobenih prednastavitev naprav in ne postavlja omejitev glede materialov in barv zaščitnega ovitka/torbice.
Datum objave: 22.07.2019   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovore na spodnja vprašanja.
Hvala in lep pozdrav.

Sklop1:
Ali lahko ponudimo 27" zaslon s TCO 6 certifikatom?
TCO niso okoljski standardi in zato tudi ne obvezni, razlike med TCO 6 in TCO 7 pa niso bistvene.

Sklop 5:
Ali lahko ponudimo projektor s projekcijskim razmerjem 0.37?
V praksi to pomeni, da je projektor le za 3-4 cm bolj odmaknjen od zidu, poleg tega pa so v stroki kot "ultra short" opredeljeni vsi projektorji z razmerjem pod 0.40.

Sklopi 1,3,4,5:
Ker se bliža konec leta in so proizvodne zmogljivosti precej zasedene in ker takšne količine opreme običajno prihajajo iz daljnega vzhoda z ladijskim prevozom, vas prosimo, da za prvo dobavo podaljšate rok za dostave na 60 dni.


ODGOVOR
Sklop 1:
Naročnik vztraja pri zahtevah.

Sklop 5:
Naročnik vztraja pri zahtevah (naročnik zahteva projektor z ultra kratko razdaljo s projekcijskim razmerjem 0.35:1 ali manj/bližje).

Sklopi 1,3,4,5:
Naročnik vztraja pri dobavnem roku 45 dni od podpisa posamične pogodbe.Datum objave: 22.07.2019   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko v sklopu 5 ponudimo projektor s težo 6.1 kg?
Gre za zelo majhno odstopanje, ki ne predstavlja nobene omembe vredne omejitve.

ODGOVOR
Ker gre za minimalno odstopanje, lahko v sklopu 5 (Projektor z ultra kratko razdaljo - tip 3) ponudniki ponudijo projektor s težo 6,1 kg.