Dosje javnega naročila 004572/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: IZVEDBA NOVEGA DIGITALNEGA TELEMETRIČNEGA SISTEMA VODOOSKRBNIH OBJEKTOV ZA NADZOR, UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE OMREŽJA V REALNEM ČASU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 639.683,82 EUR

JN004572/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004572/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
JN004572/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN004572/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN004572/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004572/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 125-305843
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA NOVEGA DIGITALNEGA TELEMETRIČNEGA SISTEMA VODOOSKRBNIH OBJEKTOV ZA NADZOR, UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE OMREŽJA V REALNEM ČASU
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVEDBA NOVEGA DIGITALNEGA TELEMETRIČNEGA SISTEMA VODOOSKRBNIH OBJEKTOV ZA NADZOR, UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE OMREŽJA V REALNEM ČASU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVEDBA NOVEGA DIGITALNEGA TELEMETRIČNEGA SISTEMA VODOOSKRBNIH OBJEKTOV ZA NADZOR, UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE OMREŽJA V REALNEM ČASU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad za operacijo "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske (št. 6-1-2/HID)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   08:17
VPRAŠANJE
Vprašanje 1

Rok izvedbe je v razpisni dokumentaciji definiran maksimalno 6 mesecev od podpisa pogodbe. Glede na naravo in obseg dela je predvidenega časa za izvedbo premalo. V sklopu telemetrije je zajetih 86 objektov, ki so v obratovanju in med rekonstrukcijo morajo biti ves čas v funkciji. To pomeni, da v teh šestih mesecih tudi ekipa komunalnega podjetja Novo Mesto sledi izvedbi in spremlja izvajalce, ter objekte prevzema v upravljanje postopoma. Vmes je potrebno kalkulirati še dobavo materiala, redne obveznosti ekipe Komunalnega podjetja in Izvajalca ter vremenske in druge nevšečnosti. Objekti so v naravi zato je izvedba odvisna tudi od vremena. Vsak objekt, ko je zagnan, mora biti testiran. Zanesljivo obratovanje v času rekonstrukcije je po našem mnenju ključno, zato si zaradi zanesljivosti delovanja želimo izvajati le omejeno število objektov naenkrat. Hkrati del razpisa vključuje poročilni sistem in definiranje KPI kazalnikov kot tudi sistem za spremljanje hidravličnega sistema v realnem času. Ta del se izvaja na podatkih, ki se prenašajo iz objektov, zato vseh aktivnosti ni možno izvajati paralelno. Nekatere se lahko izvedejo po popolnitvi baze iz objektov torej po izvedbi rekonstrukcije telemetrije.
V želji po korektnem in vzdržnem posegu in rekonstrukciji telemetrije, poročilnega sistema in hidravlične optimizacije v sklad z razpisno dokumentacijo predlagamo spremembo zahtevanega časa izvedbe v razpisni dokumentaciji na najmanj 18 mesecev po podpisu pogodbe.

Vprašanje 2

V popisih razpisne dokumentacije je postavka »Povezovanje in prenos podatkov v centralni sistem Komunalnega podjetja Novo mesto za potrebe spremljanja KPI kazalnikov in izdelave poročilnega sistema«. Ali je to storitev v oblaku, ki se jo konfigurira za potrebe poročanja vodovodnega sistema Komunale Novo Mesto?

Vprašanje 3

Ali se v poziciji rekapitulacije »Upravljanje vzpostavljenega sistema za obdobje 60 mesecev po zaključenem poizkusnem obratovanju« upošteva tudi najem storitve v oblaku za potrebe poročilnega sistema za obdobje 60 mesecev?

Vprašanje 4

V poglavju D »Pogoji za ugotavljanje sposobnosti«, pogoj 8 je navedena »Priloga X«. Smatramo, da je to opredelitev v točki 8 PZI dokumentacije. Ali drži?
Hkrati ugotavljamo, da manjka obrazec. Ali lahko ponudnik priloži specifikacijo svojega programskega orodja?


ODGOVOR

1. V popisu so navedeni vsi objekti, ki bodo v času izvede tega javnega naročila pripravljeni za priključitev. Nekateri izmed objektov bodo v okviru
projekta hidravličnih izboljšav že obnovljeni in pripravljeni za vključitev v obstoječi »SCADA sistem« PROGEA Movicon v. 11.5.
Ti objekti imajo v popisu del predvidena samo dela »Programska oprema in inženirske storitve« in se lahko začnejo povezovati v »SCADA sistem«
takoj po podpisu pogodbe. Hidravlični sistem se vzpostavi za 10 v razpisni dokumentaciji navedenih referenčnih objektov.

Naročnik spreminja opredelitev roka izvedbe na način, da se rok 6 mesecev od podpisa pogodbe, zamenja z rokom 6 mesecev od uvedbe v posel.

2. Komunala Novo mesto d.o.o. ima za to namenjeno zmogljivo lastno strežniško infrastrukturo zadnje generacije, na katero se lahko namesti
programska oprema za potrebe poročanja oziroma izvedbe projekta.

3. Da, v kolikor bo ponujena storitev v oblaku in ne »on premise« namestitev.

4. Da. Ponudnik lahko priloži specifikacije svojega programskega orodja, iz katerih pa mora biti razvidna skladnost z zahtevami iz poglavja
»8 PROGRAMSKO ORODJE ZA NADZOROVANJE, UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE OMREŽJA V REALNEM ČASU« PZI.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 18.07.2019   11:14
VPRAŠANJE
Kot merilo ste postavili tudi dodatne reference strokovnega kadra, pri čemer so reference, ki se dodatno vrednotijo enake kot tiste, ki so opredeljene kot pogoj.

Ne le, da je tako MJU kot tudi državna revizijska komisija z obsežno prakso zavzela stališče, da postavljanje referenc za merilo ne pripomore k ekonomsko ugodnejši ponudbi ampak gre v tem primeru tudi za očitno nezakonitost. Reference, ki ste jih postavili za pogoj, v dodatnem obsegu predstavljajo tudi merilo. Navedeno je tako po praksi Dkom kot tudi EU izrecno nezakonito. S tem favorizirate določenega ponudnika zaradi česar bomo vložili revizijski zahtevek, če razpisne dokumentacije ne boste spremenili.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da navedena omejitev velja za reference ponudnika, torej gospodarskega subjekta, ne pa za reference imenovanih kadrov. Naročnik je kot referenčni pogoj za kadre postavil minimalne zahteve glede izkušenj, ki se potrjujejo z referencami, pri čemer pa je dodatne reference imenovanih kadrov opredelil kot merilo, saj za naročnika predstavljajo ekonomsko korist in sicer na način, da v primeru, če ponudniki imenujejo kader, ki ima več ustreznih referenc navedeno pomeni, da imajo več znanja in izkušenj na podobnih projektih, kar bo prispevalo k temu, da bo projekt mogoče izpeljati z manj zapleti, pravočasno in bolj kvalitetno. Vse navedeno za naročnika predstavlja konkretno ekonomsko korist. Tako oblikovana merila so tudi skladna s prakso DKOM in sicer odločitev v zadevi št. 018-006/2017-7 in 018-216/2018-8. Naročnik ponudnikov tudi ne omejuje glede pravnega razmerja z imenovanimi kadri, prav tako pa zahteva, da bodo imenovani kadri tudi dejansko izvajali aktivnosti na projektu za katere bodo imenovani.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 30.07.2019   10:09

Naročnik v zvezi z garancijo za odpravo napak dodatno pojasnjuje:
Navedeno je urejeno v okviru instituta zadržanega zneska. Naročnik dopušča možnost, da se plačilo zadržanega zneska sprosti, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži ustrezno finančno zavarovanje v enakovrednem znesku in z ustreznim trajanjem veljavnosti.

naročnik Mestna občina Novo mesto