Dosje javnega naročila 004570/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA RODICA, Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale
Blago: Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek

JN004570/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004570/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN004570/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN004570/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004570/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 125-304897
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA RODICA
Kettejeva ulica 13
1230
SI
Domžale
Slovenija
Milena Vidovič
os-rodica@guest.arnes.si
+386 17219530
+386 17219530

Internetni naslovi
https://www.sola-rodica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314091/OŠ-RODICA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10892
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko meso in izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki piščančji izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološka kokošja jajca
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko mleko in izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15821000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA RODICA
Kettejeva ulica 13
1230
Domžale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo drugačno pakiranje in preračunoma na vašo iskano enoto mere?

Lp

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik pričakuje pakiranja kot jih je navedel v specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !
Datum objave: 10.07.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 9: Ekološko mleko in izdelki povprašujete
- pod zaporedno št. 2: BIO SADNI JOGURT- 1 l, različni okusi (jagoda, vanilija, malina, banana, breskev, borovnica), 1L, brez umetnih arom in konzervansov
- pod zaporedno št. 3: BIO SADNI KEFIR- 1 l (jagoda, vanilija, malina, banana, breskev, borovnica, češnja)1L, brez umetnih arom in konzervansov

Zanima nas ali moramo ponudniki ponujati vse okuse, po katerih povprašujete pri zgoraj omenjenih artiklih?

S spoštovanjem.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Ni potrebno ponujati vseh navedenih okusov. Pomembno nam je, da jih bodo otroci sprejeli. Zaenkrat gre najbolje v promet jagoda.

Lep pozdrav !
Datum objave: 06.08.2019   15:31
VPRAŠANJE
Sli so količine v predračunu za 1 ali za 3 leta?

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Predvidene količine v predračunih so za celotno obdobje javnega naročila.

Lep pozdrav !
Datum objave: 22.08.2019   13:58
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 2: ali lahko ponudimo fileje z gramaturo 110-140g?
artikel 3: to ni zamrznjen artikle, zato ga prosimo izločite iz sklopa zamrznjenih rib. Hvala
artikel 5: želite ali očiščene ali rezane lignje? Gre za dva različna artikla, zato prosimo, da določite samo eno vrsto lignjev, ki jih želite. Hvala.
artikel 6: z ali brez surimija?

ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Popravki bodo uradno objavljeni v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !
Datum objave: 22.08.2019   13:58
VPRAŠANJE
Sklop 16
artikel 6: zelenjava za juho in kaizer mix ni enako. Kaizer mix je zelenjava za prilogo. Prosimo da določite samo eno vrsto zelenjave ali pa naredite dve ločeni postavki. Hvala

ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Popravki bodo uradno objavljeni v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !Datum objave: 22.08.2019   13:59
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 1: ali lahko ponudimo oslič file pakiran po 7kg? naročilo po kosih lahko dobite samo v ribarnici...
artikel 2: ali lahko ponudimo pakiranje 5kg? naročilo po kosih lahko dobite samo v ribarnici...
artikel 3: ne spada med zamrznjene ribe
artikel 6: z ali brez surimija?

ODGOVOR

Spoštovani ponudniki.

Popravki bodo uradno objavljeni v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !


Datum objave: 22.08.2019   14:00
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
ali vam lahko ponudimo spodnje artikle, ceno bi preračunali na tzahtevano enoto mere?

2 SLADKOR, rjavi, 1000 g ali lahko 500g
3 SLADKOR, mleti, 200 g ali lahko 500g
7 MOKA kokosova 500 g ali lahko 250g
9 ČOKOLADNI NAMAZ dvobarvni 3500 g kot Viki ali lahko 750g

14 ČAJ šipek filter 1,5 kg ali lahko 1kg
19 KAVA, prava, 1000 g, mleta, kot Barcafe ali lahko 500g ali pa 100g
27 PAŠTETA, jetrna, 30 g enakovredna kot Gavrilovič ali lahko 50g
31 TUNA, v rastlinskem olju, 1705 g ali lahko 1kg

kompot mešano sadje gastro pakiranje, trenutno so na trgu vsi ki vsebujejo konzervans ali lahko ponudimo?
43 KOMPOT mešano sadje, 2000 -4000 g ali lahko 700g brez konzervansov


40 KOMPOT hruška, 2000-3000 g ali lahko 820

Marmelade v gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse ali jih vseeno ponudimo
45 MARMELADA jagoda 20 g
46 MARMELADA marelica 20 g
47 MARMELADA marelica 5000 g
48 MARMELADA mešana 20 g
49 MARMELADA ribez 20 g
47 MARMELADA marelica 5000 g ali lahko 2,3 kg
46 MARMELADA marelica 20 g ali lahko 28g
49 MARMELADA ribez 20 g ali vam lahko ponudimo okus sliva52 CORN FLAKES 500 g ali lahko 1kg
55 PALČKE, 120 g grisini ali lahko 125g
77 MEŠANICA SUHIH STROČNIC prosimo za pomoč kakšen izdelek ste imeli v mislih, kaj ste kupovali do sedaj
87 TUNA v konzervi v oljčnem olju 160 g ali lahko 80g


Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novih specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !Datum objave: 22.08.2019   14:01
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo spodnje artikle, ceno preračunamo na vašo enoto mere?

Sklop 14: Žita in mlevski izdelki
7 POLENTA 5 kg ali lahko 4kg
9 ZDROB, koruzni, 5/1 kg ali lahko 1kg

12 Ajdova kaša 2/1 kg ali lahko 1kg
13 PIRA 2/1 kg ali lahko 1kg

23 VALJANI široki, jajčni rezanci 1000 g ali lahko 500g

Hvala!


ODGOVOR

ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !Datum objave: 22.08.2019   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas
ZDROB, koruzni, 1/1 kg ali to pomeni 1kg ali pakeranje do 1 kg npr. tudi 500g
ZDROB, koruzni, 5/1 kg ali to pomeni 5 kg ali do 5 kg npr tudi 2kgHvala za odgovor!


ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

1/1 kg, 2/1, 5/1... in itd. pomeni 1 kg, 2 kg, 5 kg .....itd.

Lep pozdrav !Datum objave: 22.08.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 14: Žita in mlevski izdelki
7 POLENTA 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
9 ZDROB, koruzni, 5/1 kg izdelek v 5kg ne obstaja več. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g ali v 20kg pakiranju?
12 Ajdova kaša 2/1 kg izdelek v 2kg ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
13 PIRA 2/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali v 1000g pakiranju?
17 ŠKOLJKE jajčne testenine 5/1 kg izdelek v 5kg ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
18 PERESNIKI jajčne testenine 10/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
23 VALJANI široki, jajčni rezanci 1000 g- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju?
24 ZLATE kroglice 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?

Sklop 17: Splošno prehrambeno blago
2 SLADKOR, rjavi, 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
3 SLADKOR, mleti, 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
9 ČOKOLADNI NAMAZ dvobarvni 3500 g kot Viki ali lahko ponudimo izdelek kot Eurocrem v 2900g pakiranju?
10 ČAJ gozdni sadeži, filter 500-1200 g, BREZ DODATKOV zapisano imate zahtevo brez dodatkov. Ne razumemo kakšen čaj brez dodatkov želite? Izdelek je brez vseh aditivov. Ali želite čaj brez aditivov?
11 ČAJ jagoda-vanilija, filter 500-1200 g, BREZ DODATKOV zapisano imate zahtevo brez dodatkov. Ne razumemo kakšen čaj brez dodatkov želite? Izdelek je brez vseh aditivov. Ali želite čaj brez aditivov?
12 ČAJ divja češnja, filter 500-1200 g, BREZ DODATKOV zapisano imate zahtevo brez dodatkov. Ne razumemo kakšen čaj brez dodatkov želite? Izdelek je brez vseh aditivov. Ali želite čaj brez aditivov?
14 ČAJ šipek filter 1,5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Ali lahko ponudimo izdelek šipek-hibiskus?
18 KAVNI NAD.MEŠ.BE.K.FRANCK, 1000 g ali naročnik želi izdelek kot proja? Prosimo za potrditev.
21 NAPOLITANKE čokoladne 500-1000 g ali je naročniku sprejemljivo, da ponudimo izdelek s kakavom namesto čokolado?
40 KOMPOT hruška, 2000-3000 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
47 MARMELADA marelica 5000 g ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju?
52 CORN FLAKES 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 375g ali v 1000g pakiranju?
54 MÜSLI lešnik 1000 g ne vemo kaj naročnik želi. Prosimo za dodatna navodila, kaj naj ponudimo. Ali želite izdelek kot čokolešnik v 1800g pakiranju. Ali pa želite izdelek musli, kateremu so tudi dodani lešniki? Povejte kaj ponudimo, saj musli z izključno dodanimi lešniki ne obstaja.
55 PALČKE, 120 g grisini ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
79 MUŠKATNI OREŠČEK (do 1 kg) izdelek se vam ponavlja (artikel št. 68)

Lep pozdrav.


ODGOVOR
ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novih specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !
Datum objave: 22.08.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas, da v sklopu 10. kruh in pekovsko pecivo odstranite izdelka pod zap.št.
- 31. koruzne plačke
- 32 grissini porcijski 120g
Omenjena izdelka ne sodita v ta sklop, ker to ni kruh in pekovsko pecivo.
Pod slaščičarske izdelke prosimo za odstranitev naslednjih izdelkov:
- 22 burek s sirom 100g
- drobtine 1kg
- 25 testo za lasagno in
- 49, 41, vlečeno testo
Omenjeni izdelki niso slaščice.
lp


ODGOVOR
ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novih specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !
Datum objave: 22.08.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da ne povprašujete po mladem zelju tako kot ste to naredili z mladim
krompirjem. Ali to pomeni, da mladega zelja ne boste naročali? V kolikor temu ni tako Vas
prosimo, da v predračunski obrazec vključite artikel zelje mlado.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR

ODGOVOR
Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !