Dosje javnega naročila 004620/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za nakup terestričnega 3D laserskega skenerja s pripadajočo opremo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik in izvedba usposabljanj.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 328.824,16 EUR

JN004620/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004620/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN004620/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN004620/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004620/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 126-307886
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314130/430-995-19_3D_LESERSKI_SKENER_-_PONOVITEV.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10901
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za nakup terestričnega 3D laserskega skenerja s pripadajočo opremo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik in izvedba usposabljanj.
Referenčna številka dokumenta: 430-995/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38520000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup terestričnega 3D laserskega skenerja s pripadajočo opremo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik in izvedba usposabljanj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je na lokaciji naročnika, skladišče, Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana. Usposablajnje: Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska akademija, Rocenska 5
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup terestričnega 3D laserskega skenerja s pripadajočo opremo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik in izvedba usposabljanj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 7. 8. 2019 in se bo začelo ob 13.00 uri.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   00:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2019   14:02
VPRAŠANJE
Iz tehničnih specifikacij za nakup terestričnega 3D laserskega skenerja je razvidno, da je edini terestrični 3D laserski skener, ki ustreza razpisnim pogojem z oznako 430-369/2019, Riegl VZ400i. Tehnične zahteve so identična kopija karakteristik zgoraj navedenega skenerja, kar po našem mnenju ni v skladu z ZJN-3.

Nekatere od tehničnih zahtev iz razpisa so nesmiselne, kot na primer vidno območje skeniranja 360° × 100°. Velikost vidnega polja po vertikali le 100° pomeni, da iz lokacije skenerja ni zajeta celotna scena (celotna panorama). To pomeni, da se iz lokacije skenerja ne zajamejo vsi vidni podatki (detajli). Pri tako omejenem vidnem polju skeniranja je posledično potrebnih več stojišč, več časa in napora, posledično pa je daljša tudi zapora ceste.

V tehničnih specifikacijah v razpisu je naveden merilni doseg skeniranja do 500 metrov. Tak merilni doseg je smiselni pri inženirskih panogah, na primer v rudnikih (dnevnih kopih), kamnolomih, deponijah ipd., kjer je otežen ali nemogoč dostop do skeniranih površin. Za vašo aplikacijo (skeniranje prometnih nesreč, pa tudi skeniranje prizorišč kriminalnih dejanj), se skeniranje izvaja običajno iz razdalje nekaj deset metrov (največ 100 metrov), saj s tem zagotovite visoko natančnost skenogramov in ustrezno gostoto (ločljivost) podatkov za razpoznavo detajlov. Zaradi majhnega vpadnega kota pri razdaljah preko 100 m ter manjše gostote točk, ki prav tako pada z oddaljenostjo, oblak točk ne vsebuje več uporabnih, kakovostnih podatkov o cestišču, prometni signalizaciji, cestni infrastrukturi

Pri času skeniranja na posameznem stojišču je zahtevano »maksimalno 60 sekund pri hitrosti skeniranja 500 000 točk/sek in ločljivosti 10 mm @ 10 m. V zahtevanem času skeniranja mora skener izdelati še 5 fotografij kakovosti 24 mpix/fotografijo«.
- Pri tej zahtevi ni definirano vidno polje in merilni doseg. Po našem poznavanju noben skener v tem času (maksimalno 60 sekundah) ne poskenira območja 360° × 100° do razdalje 500 metrov z ločljivostjo 10 mm @ 10 m metrov in v zahtevanem času skeniranja izdela še 5 fotografij kakovosti 24 mpix/fotografijo.
- Najhitrejši terestrični 3D laserski skener na svetu je Leica RTC360 (s hitrostjo skeniranja 2.000.000 točk/sek), ki v minuti in 26 sekund do razdalje 130 metrov zajame vidno polje 360° × 300° (vidno polje za 3D skenogram in obenem za HDR fotografij kakovosti 36 mpix/fotografijo). Skener Leica RTC360 torej pri vidnem polju 360°× 300° zajame 3× večje območje, kot skener Riegl VZ400i, po katerem so prepisane specifikacije v razpisu.
- Kakšno je zahtevano vidno polje panoramske fotografije v razpisu? Vidno polje panoramskih HDR posnetkov običajno znaša vsaj 360° × 270°, tako da je na panorami zajeto praktično vse razen stativa na tleh.

Pri prostorski natančnosti ene izmerjene točke navajate vrednost ± 3 mm pri 50 m skenirani razdalji.
Pod katerimi pogoji je določena ta natančnost, oziroma po katerem standardu za prostorsko natančnost (običajno je to definirano s standardom JCGM 100:2008 ali ISO standardu)? Iz specifikacij skenerja Riegl VZ400i, od koder so prepisane navedene specifikacije v razpisu, je prostorska natančnost ene izmerjene točke določena po standardu proizvajalca Riegl. Če naj bo podatek o natančnosti dokazljiv, preverljiv in ponovljiv, mora biti jasno naveden standard, po katerem je določena natančnost.
Ker se skeniranje za vaše potrebe izvaja običajno iz razdalje do nekaj deset metrov od objekta, je bolj smiselno definirati natančnosti iz krajših razdalj.

Pri temperaturi upravljanja je potrebno definirati temperaturno območje delovanja skenerja, temperaturno območje delovanja baterij in temperaturno območje varnega shranjevanja podatkov. Če skener iz toplega avtomobila postavimo na cesto pri -20 °C, bo lahko še vedno deloval (vendar kako dolgo in ali bodo podatki kakovostni in ali bodo varno shranjeni?). Vsled temu je potrebno specificirati temperaturno delovanje baterij in varnega shranjevanja podatkov ter delovanje samega skenerja. »Razširjeno« temperaturno območje delovanja do -20 °C oziroma -40 °C, kakor ga navaja proizvajalec Riegl v tehničnih specifikacijah za model VZ400i (Low temperature operation), je po našem mnenju popolnoma irelevantno za vašo aplikacijo (na prostem), saj iz tega sledi, da bi morali pri nizkih temperaturah skener prej ogreti (časovno zamudno, težko, nerodno ali celo neizvedljivo na terenu).

Popolna odpornost na vodo in prah pri skeniranju prometnih nesreč na prostem zagotavlja že stopnja zaščite IP54, ki ima identično odpornost na vodo kot stopnja zaščite IP64 (navedeno v razpisu), kar pomeni, da ni težav ne pri skeniranju v dežju in ne v snežnih razmerah. Razlika med IP54 in IP64 je v odpornosti na prah, kjer IP54 omogoča skeniranje na prostem tudi v prašnih okoljih, IP64 pa omogoča skeniranje dodatno še v zaprtih prašnih komorah, zato je po našem mnenju ta zahteva popolnoma neupravičena iz zgolj izključuje konkurenco.

Sodobni terestrični 3D laserski skenerji omogočajo shranjevanje podatkov neposredno na industrijske pomnilniške ključke USB 3.0, ki ustrezajo najzahtevnejšim standardom shranjevanja na pomnilniške medije. Pri shranjevanju podatkov na izmenljive industrijske ključke USB na terenu niste omejeni s količino zajema podatkov (imate lahko poljubno število USB ključkov, kamor se shranjujejo podatki večja fleksibilnost) kot pri integriranih SSD diskih. Pomnilniški ključ USB omogoča tudi enostavnejše in bolj elegantno prenašanje podatkov v pisarno, saj ni potrebno prenašati celotnega skenerja. Vsled temu je nesmiselno postaviti pogoj/zahteve, da je shranjevanje podatkov možno le na SSD trdi disk.

Kot pogoj je zahtevan tudi vgrajen modul LTE/4G. Količine podatkov terestričnega laserskega skeniranja (še posebej skupaj s HDR panoramami) običajno presegajo več GB ali celo več deset GB, zaradi česar ni realno pričakovati, da bi podatke iz terena v pisarno prenašali preko mobilnega interneta. Zato je tudi ta zahteva po našem mnenju neupravičena.

Dodatno pa prosimo še za pojasnilo, katere funkcionalnosti morajo omogočati orodja za analizo in izdelavo rekonstrukcij prometnih nesreč? Tukaj je razumeti, da orodja in analize morajo omogočati napredne funkcije za profesionalno rabo, kot so simulacije prometnih nesreč, analize vidnega polja prič, balistične analize ipd.


ODGOVOR

- Z ugotovitvijo, da so tehnične zahteve v razpisnih pogojih z oznako 430-369/2019, identične karakteristikam laserskega skenerja Riegl VZ400i, se naročnik ne strinja, saj tehnične zahteve izpostavljenega skenerja na več področjih presegajo naročnikove zahteve v razpisu (merilno območje, čas skeniranja, število izdelanih fotografij v zahtevanem času, temperatura upravljanja, velikost SSD diska).
Sestavni del tehnične specifikacije je tudi naslednji tekst »V tehnični specifikaciji zapisane karakteristike pomenijo, da mora biti ponujena oprema najmanj navedene kvalitete (značilnost je lahko višja ali nižja od zahteve, če to pomeni, da je karakteristika boljša).«, ki ponudnikom omogoča, da ponudijo opremo, ki odstopa od postavljenih zahtev, če je karakteristika boljša.

- Takšna tehnična karakteristika ustreza naročnikovim potrebam glede uporabe skenerja, je naročniku poznana in preizkušena v praksi, zato omenjene tehnične zahteve ne bo spreminjal, hkrati pa dopuščamo možnost, da ponudnik ponudi skener, ki omogoča večje vidno polje.

- Naročnik občasno skener uporablja tudi za meritve na večjih razdaljah (prometne nesreče na AC, povoženja na železnicah) in želi ohraniti možnost skeniranja na večjih razdaljah. Hkrati pri skeniranju ne gre le za meritve in natančnost le teh, temveč tudi za vizualni prikaz okolice na manj dostopnih območjih (npr. reliefa v okolici). Glede na navedeno naročnik omenjene zahteve ne spreminja.

- Pri omenjeni zahtevi mora skener pokrivati vidno polje 360° × 100° (najmanj), naročnik dodaja pojasnilo, da mora skener zahtevani čas skeniranja 60 sekund pri hitrosti skeniranja 500 000 točk/sek in ločljivosti 10 mm @ 10 m omogočati vsaj pri skeniranju na razdalji do 100 m.

- Vidno polje združenih fotografij (najmanj petih na eni točki) mora zajeti najmanj vidno polje, ki ga pokriva skener torej vsaj 360° × 100°.

- Naročnik ne zahteva, da ponudnik prostorsko natančnost dokazuje po izpostavljenih standardih. Izpolnjevanje omenjene zahteve bo preverjal na podlagi predložene tehnične dokumentacije (nap. kalibracijskega testa naprave).

- Skener mora biti izveden na način, da deluje najmanj v temperaturnem območju od -10 °C do + 40 °C, potem, ko je vzet iz okolja skladiščenja ali prevoznega sredstva (pisarne, vozila, ki je ogret na sobno temperaturo). Omenjena zahteva je postavljena na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb po uporabi opreme v zimskem času.

- Na podlagi analize trga je naročnik ugotovil, da na trgu obstaja oprema z višjo stopnjo zaščite. Zaradi nepredvidljivih okoliščin pri delu na terenu (npr. požar v tunelu) in visoki vrednosti opreme je naročnik za stopnjo zaščite zahteval IP64. Nižja stopnja zaščite proti prahu pomeni, da je sistem v določenih segmentih bolj odprt, posledično pa so možne hitrejše okvare določenih komponent skenerja, zato omenjene zahteve naročnik ne spreminja.

- Naročnik glede na naravo dela želi zagotavljati čim višjo stopnjo zaščite shranjevanja podatkov, zato vztraja pri zahtevi, da ponudnik ponudi napravo, ki podatke shranjuje na SSD trdem disku.

- Naročnik omenjeno opremo nabavlja za daljše časovno obdobje. Glede na zelo hiter razvoj tehnologije in možnosti, ki bi jih lahko uporabili v prihodnje, naročnik ostaja pri omenjeni zahtevi.

- Naročnik tukaj nima dodatnih posebnih zahtev zadošča, da programska oprema omogoča izdelavo 3D animacij prometnih nesreč, ki jih je mogoče izvoziti v javno dostopnem video formatu.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


Lep pozdrav,