Dosje javnega naročila 004521/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Gradnje: OBNOVA STREHE IN STAVBNEGA POHIŠTVA NA STROJNI DELAVNICI ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004521/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.06.2019
JN004521/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004521/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230
SI
Šentjur
Slovenija
solski.center-sentjur@guest.arnes.si
solski.center-sentjur@guest.arnes.si
+386 37462900
+386 37462920

Internetni naslovi
http://www.sc-s.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sc-s.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10916
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA STREHE IN STAVBNEGA POHIŠTVA NA STROJNI DELAVNICI ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Šolski center Šentjur objavlja javni razpis male vrednost gradenj, in sicer Obnova strehe in stavbnega pohištva na strojni delavnici Šolskega centra Šentjur.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA STREHE IN STAVBNEGA POHIŠTVA NA STROJNI DELAVNICI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.07.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2019   10:01
Kraj: preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pripravljalnih in odstranjevalnih delih manjkajo količine.
Napisano imate samo enote.
Prosimo za navodila, popravke, kako pripraviti ponudbo.

hvala
lp

ODGOVOR
V uvodu popisov je zapisano:
»Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in predizmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti ločeno, kot več ali manj in dodatna dela.«
Ravno tako se popisi vedno uporabljajo skupaj z načrti, saj so del PZI projektne dokumentacije, in ogledom obstoječega stanja. Ureditev gradbišča je določena s pravilniki, potrebna oprema za izvajanje odvisna od tehnologije izvajalca

In iz vsega tega ponudnik predvidi ceno.

lp