Dosje javnega naročila 004538/2019
Naročnik: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Blago: INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DIJAŠKI DOM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.303,54 EUR

JN004538/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.07.2019
JN004538/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN004538/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN004538/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004538/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Milena Bartrelj
milena.bartelj@guest.arnes.si
+386 73934713
+386 73934710

Internetni naslovi
http://www.grm-nm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://jr.grm-nm.si/razpisi/jnmv11-2019-investicijsko-vzdr%C5%BEevalna-dela-dija%C5%A1ki-dom
ESPD: http://jr.grm-nm.si/sites/jr/files/Narocnik_ESPD%20%2841%29.xml
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10924
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DIJAŠKI DOM
Referenčna številka dokumenta: JNMV11-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44221310
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DIJAŠKI DOM, podboji, vrata, estrih, pod. slikopleskarstvo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44221200
44221211
45262321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DIJAŠKI DOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.07.2019
Konec: 20.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
vsi pogoji navedeni v dokumentaciji javnega razpisa


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2019   08:10
Kraj: portal EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2019   11:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da dopolni pomanjkljivo narejen popis, oziroma odgovori na naslednja vprašanje:
-Vratno krilo CPL- Obdelava vrat, ne more biti identična obdelavi vratnega podboja- različni materiali,
-Kovinski podboj z nadsvetlobo: dimenzije?
-Vhodna vrata z nadsvetlobo: tip stekla v nadsvetlobi?
Vhodna vrata izolirana, ali navadna?
-Vhodna vrata- manjka dimenzija vrat
-Prehodna vrata z nadsvetlobo: tip stekla v nadsvetlobi?
dimenzija?
ojačana ali navadna?
- Cilindri- centralno zaklepanje- kakovostni razred?
- Slikopleskarska dela: stene ali stropovi?
-Vinilni pod- kvaliteta materiala?ODGOVOR


-Glede obdelave vrat je bilo nerodno zapisano,tako da pravilno ugotavljate,da primerjava
obdelave krila z kovinskim podbojem ni ustrezna. Podboj je torej kovinski prašno barvan
po izbranem RAL-u, vratno krilo pa v CPL oz. primerljivi izvedbi

-Dimenzija odprtine je cca. 257x95x12 cm in temu mora ustrezati dimenzija podboja

-Steklo za nadsvetlobo pri vhodnih vratih naj bo gladko in prozorno ustrezne debeline.
Vhodna vrata so notranja vhodna vrata iz predprostora v hodnik z sobami in temu naj bodo
ustrezna glede izolativnosti.

-Dimenzija odprtine vhodnih vrat je cca. 257x160x12 cm in temu mora ustrezati dimenzija podboja

-Glede prehodnih vrat velja enako kot pri vhodnih vratih,vključno z dimenzijo.

-Cilindri za zaklepanje naj bodo ustrezne standardne kvalitete.

-Slikopleskarska dela vključujejo vsa potrebna slikopleskarska dela tako na stenah kot na stropu.

-Kvaliteta talne obloge mora ustrezati namenu uporabe prostora-dijaški dom,ki bo zdržala daljše
časovno obdobje upoštevajoč obremenitev z gibanjem v prostoru in čiščenjem.