Dosje javnega naročila 004542/2019
Naročnik: KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Blago: Dobava vodovodnega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.576,16 EUR

JN004542/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.07.2019
JN004542/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004542/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN004542/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN004542/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN004542/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.09.2019
JN004542/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN004542/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN004542/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN004542/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN004542/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN004542/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004542/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Blanka Mrak
blanka.mrak@komunala-radovljica.si
+386 41636017
+386 45370112

Internetni naslovi
http://komunala-radovljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-radovljica.si/novice/javna-narocila/28
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10930
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
komunalne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodovodnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 09/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava materiala za javni vodovod za obdobje enega leta.
Javno naročilo obsega šest sklopov blaga.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Fazonski kosi, zasuni, spojke, cestne kape, vijačni in tesnilni material
Številka sklopa: A)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine ter regulacijske armature
Številka sklopa: B)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Plastične PEHD in rebraste cevi
Številka sklopa: C)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Elementi priključkov, hidranti in ostale armature
Številka sklopa: D)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Jaški za vodomere
Številka sklopa: E)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov
Številka sklopa: F)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38421100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   11:15
Kraj: informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika sprašujemo ali je potrebno dokazila pod točko 3.3. Ekonomska in finančna sposobnost točka c priložiti k ponudbi? Kašna konkretna potrdila zahtevate in kaj je mišljeno pod "kreditna sposobnost" ?

Hvala.

ODGOVOR

Potrdila iz točke c) mora ponudnik predložiti, če jih naročnik zahteva v času ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le izjavo, da ni imel blokiranega transakcijskega računa in da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo. (obrazec št. 2).


Datum objave: 04.07.2019   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo samo za potrditev, da reference samo navedemo in ni potreben podpis naročnikov.

Hvala.
LP

ODGOVOR
Ponudnik mora navesti vsaj dva (2) referenčna posla za vsak sklop materiala, za katerega kandidira (obrazec št. 8). Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb navedbe preveri ter zahteva dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela.


Datum objave: 08.07.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ni točno razvidno ali se zahteva menica za resnost ponudbe saj obrazca za le to v dokumentaciji ni.

lp

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva menice za resnost ponudbe. Objavili bomo popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želimo, da sledite priporočilom, katere daje AJPES in spremenite zahtevo po SB4 vsaj na SB7, ker smatramo, da tudi ta bonitetna ocena zadošča.
AJPES je bonitetne ocene SB neposredno vzporedil z bonitetnimi ocenami treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's. Iz vzporeditve bonitetnih ocen, ki temelji na primerjavi realiziranih stopenj neplačila, je razvidno, da so »dobre« bonitetne ocene do vključno SB8, saj je ocena SB8 primerljiva z bonitetno oceno BB-, ki še sodi med t.i. 'investment grade' oceno. »Investment grade« bonitetne ocene so tiste, ki so v mednarodni finančni in poslovni praksi sprejete kot investicijsko sprejemljive bonitetne ocene.

Hvala.ODGOVOR
Vsi ponudniki morajo imeti bonitetno oceno na podlagi letnega poročila za preteklo leto iz-dano s strani AJPES-a najmanj SB7, in ne SB4. Objavili bomo popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 08.07.2019   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v sklopu A imate kar nekaj postavk s količino 0. Prosimo za popravek tabele z količinami.

lp

ODGOVOR
Na spletni strani www.komunala-radovljica.si bomo objavili popravljen obrazec št. 12 - ponudbeni predračun.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za navedbo količine hidrantov pod. zap. št. 35 pri sklopu D
lp

ODGOVOR
Na spletni strani www.komunala-radovljica.si bomo objavili popravljen obrazec št. 12 - ponudbeni predračun.Datum objave: 08.07.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih pogojih pri sklopu B imate za duktilne cevi in fazonske kose navedeno sledeče:

1. "... cementna obloga mora biti narjena s pitno vodo, cemnt tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197/1 z CE oznako."
Točno to vrsto notranje cementne obloge ima samo vaš preferirani proizvajalec PAM, zato vas pozivamo, da sporno zahtevo umaknete in omogočite vsaj minimalno konkurenco v nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo!

2. Pozivamo vas, da umaknete sporno zahtevo po istem proizvajalcu cevi in obojčnih fazonskih kosov, saj na ta način zopet "zaklepate" razpis na vašega preferiranega proizvajalca PAM, tovrstna zahteva pa nima nobenega smisla, saj kompatibilnost cevi in fazonskega kosa jasno opredeljuje standard EN545 katerega upoštevajo vsi proizvajalci cevi in fazonskih kosov na slovenskem trgu.

lp

ODGOVOR
1. V standardu EN545, kjer so opisane zahteve vezane na notranjo cementno oblogo je med drugim je zapisano, da mora biti cement skladen s standardom EN197-1.

Notranja cementna obloga iz mešanice večine Blast Furnace (plavžnega) cementa in manjšega dela Portland cementa se je pri večini proizvajalcev cevi iz duktilne litine izkazala kot najbolj primerna za uporabo transporta vode. Iz naslova večje odpornosti na substance raztopljene v vodi je Blast Furnace cement boljši od Portland cementa in iz tega naslova je zahtevana ta najboljša kombinacija mešanice. Mešanica tega cementa je opisana v Standardu EN197-1 pod oznako: CEM III-B ex BFC (oznaka BFC je okrajšava za Blast Furnace Cement oz. plavžni cement).

Po nam znanih podatkih več proizvajalcev izdeluje cevi iz duktilne litine, ki imajo notranjo cementno oblogo iz cementa CEM III-B ex BFC, zato zahteve naročnika ostajajo nespremenjene.

2. Spoji so najšibkejši člen vsakega cevnega sistema. To je glavni razlog, da želi naročnik maksimalno zmanjšati vsa tveganja. Na način tako povečane zanesljivosti sistema želi naročnik podaljšati pričakovano življenjsko dobo, zmanjšati tveganja možnih okvar na minimum in s tem posledično zmanjšati stroške v življenjski dobi sistema.

Z izpolnjevanjem zahteve je zagotovljena ustrezna kvaliteta spoja in s tem funkcionalnost ter zanesljivost celotnega sistema cevi skupaj s fazonskimi kosi. Na tržišču obstaja več proizvajalcev, ki ponujajo takšen sistem, zato je konkurenca po mnenju naročnika zagotovljena. Zahteva naročnika ostaja nespremenjena.Datum objave: 09.07.2019   08:49
VPRAŠANJE
V tehničnih pogojih za sklop A pri zasunih F4, F5 in kompenzacijskih zasunih omejujete konkurenco na točno določenega proizvajalca, saj zahtevate, da so vsi zasuni istega proizvajalca. Poleg tega imate napisane zahteve za zasuna F4 in F5, ki jih ne izpolnjuje noben ponudnik. Zahtevamo, da za zasune F4 in F5 odstranite zahtevo po:
1. »polnem vodenju klina v vodilu z drsno prevleko in teflonskem vležajenju vretena« , saj tovrstni zasuni ne obstajajo.
2. »možnosti menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno instalacijo« ali pa obrazložite, kateri del zasuna je možno menjati na ta način oz. kaj razumete pod »tesnilnim paketom«
3. Kompenzacijske zasune odstranite iz popisa, saj je njihov namen zgolj omejevanje konkurence, ker jih v resnici ne kupujete, proizvajalec pa je na našem tržišču samo en.
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev ste se očitno odločili celoten sklop A v katerem so praktično vse armature, spojke in fazonski kosi že v naprej oddati vašemu preferiranemu dobavitelju kar je seveda nezakonito. Pozivamo vas, da smiselno spremenite tehnične zahteve in omogočite konkurenco, v nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo razpisne dokumentacije!


ODGOVOR
Enotni zasuni po dimenzijah (DN) in tipu (F4 in F5) za naročnika predstavljajo poenostavitev v širšem smislu in s tem manjše neposredne ter posredne stroške nabave in vzdrževanje v življenjski dobi artikla.
1. V sklopu A se tehnična pogoja pod zaporednima številkama 15 in 23 brišeta. Naročnik bo objavil popravek obrazca 12 tehnični pogoji in ponudbeni predračun.
2. Tehnična pogoja (št. 17 in št. 25, sklop A) se vežeta na servisiranje oziroma zamenjavo tesnilne matice vretena EV zasuna, ki jo je možno izvesti brez prekinitev dobave vode uporabnikom. Tehnični zahtevi se ne spreminjata.
3. Kompenzacijske zasune lahko naročnik uporabi pri popravilih in sanacijah obstoječega vodovodnega omrežja, kjer pri zamenjavi elementov nastajajo razlike med vgradnimi dolžinami. Artikel ostaja v popisu.