Dosje javnega naročila 004544/2019
Naročnik: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana
Storitve: MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004544/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.07.2019
JN004544/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN004544/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004544/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Stjenkova ulica 3
6210
SI
Sežana
Slovenija
Dušan Štolfa
dusan.stolfa@guest.arnes.si
+386 40739204
+386 57311289

Internetni naslovi
http://www.ss-sezana.si/sss/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314304/ŠC_SREČKA_KOSOVELA_MENJAVA_OKEN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10932
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so investicijsko vzdrževalna dela in sicer menjava stavbnega pohištva na objektu naročnika. Ponudniki podajo ponudbo za demontažo obstoječih oken, odvoz le teh na deponijo ter montažo 22 novih oken z okenskimi policami, vse v skladu s tehničnimi specifikacijami in razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
45421100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so investicijsko vzdrževalna dela in sicer menjava stavbnega pohištva na objektu naročnika. Ponudniki podajo ponudbo za demontažo obstoječih oken, odvoz le teh na deponijo ter montažo 22 novih oken z okenskimi policami, vse v skladu s tehničnimi specifikacijami in razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   14:08
Hvala za vprašanje. Odgovor je ne, ker ta profil se najbolj ujema z obstoječim stanjem, ker menjujemo le del oken in ne vseh.

Datum objave: 03.07.2019   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pošiljamo vam dve povezavi, kjer lahko primerjate vaš želeni profil in naš ponujeni profil. Profila se vizualno močno ujemata.
https://aluprof.eu/pl-en/manufacturers/offer/windows-and-doors/mb-70#visualisation - ponujeni
https://www.aluk.si/prodajni-program/okna-in-vrata - želeni

Nerazumljivo je, zakaj se preferira tip profila brez dopuščanja primerljivih profilov.

Prosimo za odgovore!


ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki lahko ponudijo tudi primerljiv profil, morajo pa vse ostale karakteristike ustrezati naročnikovim zahtevam.

Lep pozdrav,
ŠC Srečka Kosovela Sežana