Dosje javnega naročila 004713/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 337.493,10 EUR

JN004713/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004713/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN004713/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN004713/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
JN004713/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004713/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 128-314839
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sl. za javna naročila
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
http://www.eles.si/
http://www.eles.si/predstavitev-druzbe.aspx
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10974
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0311
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   12:01
Kraj: preko https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Molimo pojasnite, ali naročnik namesto obrazca R-1 sprejme kot dokazilo o skladnosti s točko 3.2. Reference nosilca posla, drugi obrazec, ki vsebuje vse podatke zahtevane v obrazcu R-1?

s spoštovanjem

ODGOVOR
Reference nosilca posla predložite na obrazcu R-1.Datum objave: 11.07.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Točkom 3.3. Referenca vodje del, ponudnik mora imeti odgovornega vodjo del z eno referenco za elektromontažo OPGW napetnostnega nivoja 110 kV, ali več v sistemski dolžini vsaj 30 km, v zadnjih 8 letih.

Naše mnenje je, da je odgovorni vodja del z isto referenco v zadnjih 10 letih ali več, prav tako kvalificiran kot odgovorni vodja z enakim referencam v zadnjih 8 letih, zato prosimo spremenite tako, da odstranite starostno mejo za zahtevano referenco odgovornega vodje del.

s spoštovanjem

ODGOVOR
Reference za vodjo del predložite skladno z razpisno dokumentacijo.