Dosje javnega naročila 004617/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka
Blago: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 48 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 827.627,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004617/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004617/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004617/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN004617/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN004617/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN004617/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2020
JN004617/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2020
JN004617/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 25.08.2020
JN004617/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
JN004617/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN004617/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.09.2020
JN004617/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN004617/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2021
JN004617/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2021
JN004617/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN004617/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2022
JN004617/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2022
JN004617/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004617/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 126-307897
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
Podlubnik 1
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
darja.begus@guest.arnes.si, Darja Beguš
darja.begus@guest.arnes.si
+386 45061113
+386 45125141

Internetni naslovi
http://www.groharca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314378/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10944
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 48 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 48 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mesa in mesnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mleka in mlečnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 44
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava perutnine in perutninskih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in morski sadeži
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava rib in morskih sadežev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zelenjave, sadja, stročnic, oreščkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zmrznjene zelenjave in sadja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmrznjene gotove jedi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15894000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zmrznjenih gotovih jedi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kruha in pekovskih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarsko pecivo
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava slaščičarskega peciva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi, nektarji, sirupi
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sokov, nektarjev, sirupov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ostalega prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje in zelenjava- izbrana kakovost
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sadja in zelenjave izbrane kakovosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo- izbrana kakovost
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kruha in pekovskega peciva izbrane kakovosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sladoledov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
Podlubnik 1
4220
Škofja Loka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas za informacijo ali za podružnične šole:
- Podružnica šole Tadeusz Sadowski Bukovica, Bikovica 21, 4227 Selca
- Podružnica šole Bukovščica, Bukovščica 4, 4227 Selca
- Podružnica šole Sv. Lenart, Sv. Lenart 24, Sv, Lenart, 4227 Selca
naročnik pričakuje dostavo le za živila iz sklopov svežega programa (kot so meso kruh in mleko ipd) ali tudi za naslednje sklope živil:
Skupina SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI
Skupina OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

Hvala za informacijo.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Dostava blaga na podružnice iz sklopov Sokovi, nektarji in sirupi in Ostalo prehrambeno blago je tudi zahtevana. Dostava iz teh dveh sklopov pa ni pogosta, predvidoma 1 x mesečno.

Datum objave: 08.07.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skupina SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI

21 Sok nektar, rdeča pomaranča - sok z min. 25% sadnim deležem brez umetnih konzervansov in sladil 0,2 l - IZDELEK NE OBSTAJA; PROSIM, DA GA UMAKNETE IZ RAZISA!
22 Sok nektar, rdeča pomaranča - sok z min. 25% sadnim deležem brez umetnih konzervansov in sladil 1 L- IZDELEK NE OBSTAJA; PROSIM, DA GA UMAKNETE IZ RAZISA!

24 Sok nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2 l- IZDELEK NE OBSTAJA; PROSIM, DA GA UMAKNETE IZ RAZISA ali nadomestite z dobavljivim nektar Breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja.

25 Sok nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1 l-IZDELEK NE OBSTAJA; PROSIM, DA GA UMAKNETE IZ RAZISA!

29 sok jabolko steklenička 0,2 L- izdelek je nektar in ne sok; prosim popravite naziv artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

30 sok črni ribez steklenička 0,2 L- izdelek je nektar in ne sok; prosim popravite naziv artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

31 sok jagoda steklenička 0,2 L- izdelek je nektar in ne sok; prosim popravite naziv artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

32 sok marelica steklenička 0,2 L- izdelek je nektar in ne sok; prosim popravite naziv artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

ODGOVOR
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravek popisa v sklopu Sokovi, nektarji in sirupi. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo popravljen popis.Datum objave: 08.07.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4. Ribe in morski sadeži:
3. postavka: Ribje palčke panirane - se lahko ponudi artikel v kockah ali je obvezna dobava palčk?
Hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR


Naročnik zahteva dobavo palčk in ne dopušča dobave kock.

Datum objave: 09.07.2019   17:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo drugačno pakiranje in preračunamo ceno na vašo iskano enoto mere?

Lp

ODGOVOR


Naročnik dopušča odstopanje od navedene teže le v tistih sklopih, kjer je eksplicitno v popisu navedel dopustno odstopanja +/- 10 %.

Datum objave: 16.07.2019   20:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,Na vprašanje glede dostave v podružnične šole za sklopa:
Skupina SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI
Skupina OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
ste odgovorili, da je zahtevana dostava predvidoma 1x mesečno.

Kot vaš trenutni dobavitelj opravljamo sicer občasne dostave v podružnično šolo Tadeusz Sadowski, vendar pa dostava v obe ostali podružnični šoli (podružnica šole Bukovščica in podružnica šole Sv. Lenart) do sedaj ni bila zahtevana, zato verjetno ne bomo mogli oddati ponudbe oz. se prijaviti na vaš razpis, saj sta obe šoli izven naših dostavnih relacij.

Vljudno prosimo naročnika, naj ponovno premisli o pogojih dostave v ti dve podružnični šoli oziroma najde ustrezno drugo rešitev za lastno dostavo na ti dve lokaciji.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Dostava blaga na podružnice iz sklopov Sokovi, nektarji in sirupi in Ostalo prehrambeno blago je tudi zahtevana. Dostava iz teh dveh sklopov pa ni pogosta, predvidoma 1 x mesečno. Naročnik zahteve ne bi spreminjal.Datum objave: 16.07.2019   20:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Izvajamo distribucijo svežega perutninskega mesa. Zanima nas, če je dovolj da priložimo certifikat izbrana kakovost ali eko certifikat proizvajalca. Lastnega certifikata za distribucijo in predelavo nimamo.
- Ali priznate IFS certifikat?
- Ali zahtevate za meso in mesne izdelke ter sveže perutninsko meso, da je slovenskega porekla?
- Ali mora biti v ceno vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov?
- Ali mora biti cena kosa enaka konfekcioniranju?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


- V kolikor bo ponudnik ponudil ekološko meso ali blago iz sheme kakovosti mora v ponudbi predložiti dokazila, da ponujeno blago ustreza tem oznakam. Kakovost (eko ali shema kakovosti) se nanaša na blago samo in ne dobavitelja, zato je treba predložiti dokazila, ki se vežejo na samo blago, torej certifikat proizvajalca, v kolikor dobavitelj ni proizvajalec.
- Naročnik je zahteval predložitev HACCP, lahko pa poleg HACCP certifikata predloži tufi IFS certifikat, v kolikor z njim razpolaga, pri čemer predložitev le tega ne izkazuje usposobljenosti ponudnika.
- Naročnik skladno s temeljnih načelom enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence ne sme omejiti porekla blaga.
- V ceno na enoto mere morajio biti vključeni vsi stroški, vezani na posamezni artikel, torej tudi konfekcioniranje mesa.
- Ponudnik oblikuje ponudbo skladno z lastno poslovno politiko, naročnik pa zahteva, da so v ceno vključeni vsi stroški ponudnika na način, da naročnika ne bremenijo nobeni dodatni stroški povezani s predmetom naročila. Ponudnik pa se sam odloča na kakšen način bo ponudbeno ceno oblikoval.Datum objave: 16.07.2019   20:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na strani 12 razpisne dokumentacije imate navedene zahtevane dokumente za oddajo ponudbe, med drugim tudi:
OBR 1 Ovojnica, izpolnjena in nalepljena na kuverto -ali gre za pomoto?
OBR 3 - ESPD Izjava - ali lahko ESPD obrazec izpolnjen naložimo v xml obliki na portal EJN, kot je to običajno pri vseh drugih razpisih?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,


ODGOVOR


Spoštovani, zahteva, kot jo navajate( OBR 1 Ovojnica, izpolnjena in nalepljena na kuverto -ali gre za pomoto?) ni podana v razpisni dokumentaciji.


Ravnotako ni podane zahteve : OBR 3 - ESPD Izjava - ali lahko ESPD obrazec izpolnjen naložimo v xml obliki na portal EJN, kot je to običajno pri vseh drugih razpisih?

ESPD pa se naloži v xml obliki, zaželjeno pa je tudi, da se predloži optično preslikan izpolnjen ESPD:

Datum objave: 17.07.2019   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo za odgovor glede dostave v podružnične šole, saj se rok za vprašanja izteka, vaš odgovor pa je ključnega pomena pri odločitvi ali naj se na vaš razpis sploh prijavimo.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je 16/7 že podal odgovor, da se zahteva ne spreminja ter, da je dostava blaga na podružnice iz sklopov Sokovi, nektarji in sirupi in Ostalo prehrambeno blago zahtevana. Dostava iz teh dveh sklopov ni pogosta, predvidoma 1 x mesečno.

Datum objave: 22.07.2019   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za odgovor glede naročanja. V razpisni dokumentacije je napisano, da boste izbrali 3 dobavitelje, a to pomeni, da boste v prvem letu naročali od vseh treh ali samo od ekonomsko najugodnejšega enega ( prvega ) dobavitelja?

ODGOVOR
Pravilno ugotavljate (velja za sklope, kjer se konkurenca odpira enkrat letno).

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na strani 30 razpisne dokumentacije smo zasledili naslednje:

Ponudniki bodo morali dostavljati blago v svoji embalaži, ki jo morajo še isti dan oz. najkasneje naslednjega dne po dobavi prevzeti nazaj in odpeljati s prostora naročnika, tudi v primeru nepovratne embalaže. V primeru, da dobavitelj ne odpelje embalaže lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira odvoz embalaže. Dobavitelj je dolžan tudi redno brezplačno odvažati vso povratno in nepovratno embalažo."

Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.

Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek. Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.
Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik zahteve ne bo spremenjal in pri njej vztraja.

VPRAŠANJE
Ali smo pravilno razumeli merila za ocenjevanje:
točkujeta se dve merili, in sicer cena ter kakovost
Po merilu cena lahko dobimo od 85-100 točk
po merilu kakovost lahko dobimo od 0-15 točk
Potem se pridobljene točke seštejejo in tisti ponudnik, ki bo imel najvišje število, bo prvo izbrani za prvo obdobje?


ODGOVOR

Da, pravilno ste razumeli.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Radi bi oddali skupno ponudbo, ker se drugače ne moremo javiti na razpis.

Prosimo pa vas, če lahko vsak partner zase izstavlja dobavnice in račune ter da se plačilo izvrši za vsakega partnerja posebej, ker imamo tak sistem, da nam ne omogoča plačila preko vodilnega partnerja, kot ste zapisali v razpisni dokumentaciji?

Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z naročilom na način, da se lahko v primeru nastopa skupnih partnerjev plačila izvajajo neposredno posameznemu partnerju, če podata jasno zahtevo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo za odgovor glede dostave v podružnične šole, saj se rok za vprašanja izteka, vaš odgovor pa je ključnega pomena pri odločitvi ali naj se na vaš razpis sploh prijavimo.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je že podal odgovor na vprašanje povezano z dostavo v podružnice.Datum objave: 22.07.2019   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da ne povprašujete po mladem zelju in mladem krompirju. Ali to pomeni, da mladega zelja in krompirja ne boste naročali? V kolikor temu ni tako Vas prosimo, da v predračunski obrazec vključite oba artikla.

Prav tako Vas prosimo, da se opredelite kakšno korenje boste naročali (rumeno, rdeče) in kakšno vrsto paradižnika (solatni, grapolo, okrasni,...), se je artikli ne le "vrstno" temveč tudi cenovno razlikujejo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani, naročnik je del artiklov, ki jih navajate izvzel skladno z določilom petega odstavka 73. člena ZJN-3, in popisa ne bo spreminjal.

Datum objave: 24.07.2019   14:54
VPRAŠANJE
Zanima nas:
artikel 41. kranjska klobasa - Ali mora biti s certifikatom?
artikel 42. ocvirki - Ali so mišljeni suhi ocvirki?


ODGOVOR

Kranjska klobasa ni mišljena s certifikatom, razen v kolikor želi ponudnik pridobiti točke v okviru merila kakovosti. V tem primeru mora biti ceftifikat priložen.
Ocvirki - ponudnik mora ponuditi ocvirke v masti.
Datum objave: 25.07.2019   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo drugačne gramature od zahtevanih v sklopu splou Ostalo prehrambeno blago?
Dali bi najbližje možne gramature, ki jih prodajamo, ceno pa opreračunali na vašo enoto mere.

Ali pa če to ni mogoče povečate odstopanje na 35% +/-.


Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Naročnik zahtev ne bo spreminjal.


Datum objave: 26.07.2019   14:01
VPRAŠANJE
Ali imate posebne tehnične zahteve za tune konzervirane?

ODGOVOR
Ne, naročnik nima posebnih tehničnih zahtev za tune.


45. menim da lahko, ker izdelkov ne smemo točno določiti (katera firma in ime izdela)
6. isto kot 5
7. se strinjam
8. se strinjam
9. spet je odvisno od proizvajalca teža, zato menim da lahko
10.isto kot 9
11. tu ne bi nič spreminjal, le osvežilo pijačo bi brisal
12.sprememba opisa in se črta (obogaten z vitamini)
13. isto kot 12


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

če bi imeli dovoljeno odstopanje npr. +-30% ali +- 50% kot večina aročnikov, bi dobili več ponudb in bi imeli večjo izbiro.
Šola bi dobila cenejše izdelke.Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, razen v sklopih in za artikle, za katere je z odgovori to izrecno dopustil.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


ali ste imeli v mislih musli,
prosimo za pomoč katere izdelke ste kupovali, ker v teh gramaturah ustreznih artiklov ne najdemo
ali lahko ponudimo od 500 do 1000g?

87. Müsli izdelek iz mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin 1 kg
88. Pšenični kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 1 kg
89. Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 2,5 kg
91. Koruzni kosmiči z dodatki suhega sadja, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5 kg


Hvala

ODGOVOR
Ponudnik lahko za navedene artikle ponudi 500g -1000g artikle.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo spodnje in ceno preračunamo na vašo enoto mere?99. Jušne sušene jajčne testenine - valjani rezanci (Fidelini) 1kg ali lahko 500g
101. Sušene jajčne testenine iz pšeničnega zdroba in dodatkom jajc - široki valjani rezanci 1kg ali lahko 500g
103. Sušene durum tesetnine iz zdroba durum pšenice, tip polžki (Pipette Rigate) 5 kg ali lahko 1kg
105. Sušene durum testenine iz zdroba durum pšenice, tip školjke 5 kg ali lahko 1kg ali 500g
107. Sušene durum testenine iz zdroba durum pšenice, tip široki kodrasti rezanci 5 kg ali lahko 500g
102. Sušene jajčne testenie iz pšeničnega zdroba in dodatkom jajc, tip valjani rezanci 5kg ali lahko 500g ali 1kg


Hvala za odgovore!

ODGOVOR
Ponudnik lahko za navedene artikle ponudi 500g -1000g artikle.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,zanima nas za Skupina OSTALO PREHRAMBENO BLAGO ali lahko ponudimo spodnje artikle ceno pa preračunamo na vašo enoto mere?
32. Paprika - fileti, v kisu 3,2kg ali lahko 4250g ali 670g
34. Šampinjoni, rezani v slanici 800g ali lahko 400g
35. Ajvar 800g ali lahko 680g
37. Gorčica v tubi 180g ali lahko 200g
38. Gorčiča 1kg ali lahko 700g
41. piščančja pašteta 50 g ali lahko kokošjo 50g
42. tunina pašetat, kot rio mare 150g ali lahko 50g brez konzervansov
43. Jetrna pašteta 50 g vse jetrne paštete na tržišču imajo konzervans ali lahko ponudimo, samo 95g je brez ali želite 95g
44. Jetrna pašteta 30 g vse jetrne paštete na tržišču imajo konzervans ali lahko ponudimo, samo 95g je brez ali želite 95g

45. Tuna v olju 1705g ali želite v rastlinskem/ sončničnem, ali lahko 1kg
46. Džem - jagoda 700g ali lahko 450g
47. Domača marmelada - marelica 5kg, gastro pakiranja vsebujejo konzervanse ali ponudimo te ali lahko manjša pakiranja od 450 do 700
48. Domača marmelada - mešana 5kg gastro pakiranja vsebujejo konzervanse ali ponudimo te ali lahko manjša pakiranja od 450 do 700

49. Domača marmelada - razni okusi 20g gastro pakiranja vsebujejo konzervanse ali ponudimo
50. med - cvetlični 30g ali lahko 20g
51. Med - cvetlični 3kg ali lahko 900g
53. Zeliščni čaj - hibiskus 1 kg ali lahko filter vrečke hibiskus šipek
65. Kakao 5 kg ali lahko 2,5 kg
70. Čokoladno - lešnikova krema 700g ali lahko 750g ali 900g
71. Sir - mehki sir - feta (ali enakovredno) 500 g ali lahko 200g
74. čokobanana 25g ali lahko 30g
75. džuveč 3,2kg ali lahko 4100g
80. Riž, parboiled - brušen, enakomerne rumene do jantarne barve brez vidnih zrn svetlejših ali temnejših jantarnih odtenkov, količina riževih zrn druge sorte enake kakovosti ne sme presegati 5%, pri kuhanju morajo riževa zrna enakomerno nabrekniti, obdržati svojo obliko, se ne smejo zlepiti ali razkuhati 4 kg ali lahko 1kg ali 5kg
81. Riž, srednjezrnati - brušeni, količina riževih zrn druge sorte enake kakovosti ne sme presegati 5%, pri kuhanju morajo riževa zrna enakomerno nabrekniti, obdržati svojo obliko, se ne smejo zlepiti ali razkuhati 1 kg ali lahko okroglozrnati ali pa dolgozrnati
87. Müsli izdelek iz mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin 1 kg ali lahko ponudimo brez medu
89. Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 2,5 kg ali lahko 1kg
90. Koruzni kosmiči, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5 kg ali lahko 1kg
91. Koruzni kosmiči z dodatki suhega sadja, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5 kg ali ste imeli v mislih žitne kosmiče kot musli ali lahko ponudimo 1kgHvala!ODGOVOR
Ponudniki lahko za navedene artikle ponudijo predlagane količine, preračunane na enoto mere, kot izhajajo iz popisov

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za sklop Skupina OSTALO PREHRAMBENO BLAGO ali lahko ponudimo spodnje artikle in ceno preračunamo na vašo enoto mere?
11. Majaron - drobljen 150g ali lahko 220gv pvc ali 1kg
12. Muškatni orešček 50g ali lahko 400g mleti pvc
13. Origano - drobljen 150g ali lahko 500g
14. Paprika - sladka, mleta 150g ali lahko 1kg ali lahko 100g
15. Petršilj - zdrobljen 130g ali lahko 220g
16. Sončnično olje - rafinirano olje, primerno za cvrtje in pečenje ali lahko 1l
21. Margarina 500g ali lahko 250g
89. Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 2,5 kg ali ste imeli v mislih čokolino ali lahko ponudimo 1,800g
91. Koruzni kosmiči z dodatki suhega sadja, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5 kg corn flakes s sadjem ne obstaja ali lahko ponudimo musli s sadjem 1kg
94. Kus-kus - polnozrnati iz polnozrnatega zdroba durum pšenice 5 kg ali lahko 1kg ali pa 5 kg ne polnozrnati
23. Paradižnikovi pelati - celi 800g ali lahko 400g
25. Pasiran paradižnik 400g ali lahko 500g
26. Fižol - rjavi, v lastnem soku 3,2 ali lahko 2,5 kg
27. Stročji fižol, v lastnem soku 4kg ali lahko 4,100g
29. Koruza, v lastnem soku 560g ali lahko 326g ali 2,100g
30. Olive - zelene, s koščicam 1kg ali lahko 700g ali 510g

Hvala za odgovore!


ODGOVOR
Ponudniki lahko za navedene artikle ponudijo predlagane količine, preračunane na enoto mere, kot izhajajo iz popisovVPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je okvirni sporazum veljaven od 1.9.2019 do 31.08.2023?


lep pozdrav

ODGOVOR
Da, sporazum je veljaven do 31.8.2023.

VPRAŠANJE
Merila za ocenjevanje

Kateri sklop spada pod katero merilo?
A: Merilo c skupna ponudbena cena
B: merilo SK Shema kakovostiODGOVOR
Naročnik bo dopustne ponudbe ocenil na podlagi merila »ekonomsko najugodnejša ponudba«, in sicer na podlagi naslednjih meril:
Merilo C »skupna ponudbena cena za sklop v EUR z DDV«
Merilo Sk - »shema kakovosti- ekološka živila in drugi znaki kakovosti«- integrirana živila, višja kakovost, dobrote iz naših kmetij, zajamčena tradicionalna posebnost, označba porekla, izbrana kakovost
Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe velja za vse sklope.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali so količine v predraču za 1 leto?
S kolikimi boste podpisali okvirni sporazum?
Ali se podpiše za 4 leta?Hvala!

ODGOVOR

Da, sporazum je veljaven do 31.8.2023.
Da, količine v popisu so za eno leto.
Naročnik bo v vsakem sklopu sklenil okvirni sporazum s tremi ponudniki, ki bodo dali najugodnejšo ponudbo.

VPRAŠANJE

Pozdravljeni, ali lahko ponudimo?

10. Lovorjev list 120g ali lahko 100g ali pa 1kg
Hvala

ODGOVOR

Lahko ponudite predlagano težo, vendar preračunajte na ceno na enoto mere in iskano težo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za sklop OSTALO PREHRAMBENO BLAGO nas zanima ali dovoljujete odstopanje +- 35% ali katero koli drugo odstopanje, da bomo lažje pripravili ponudbo in se sploh lahko prijavili na razpis.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, razen v sklopih in za artikle, za katere je z odgovori to izrecno dopustil.


VPRAŠANJE


Pozdravljeni, ali lahko ponudimo:

Cene bi preračunali na vašo enoto mere.

Skupina OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
2. Poper - črni, mleti 600g ali lahko 1kg
3. Poper - črni, v zrnu 42g ali lahko 100g
4. Bazilika - zdrobljena 14g ali lahko 340 ali pa 180g
5. Cimet - mleti 45g ali lahko 390 ali pa 70g
7. Česen - mleti 450g ali lahko 1kg
8. Klinčki - mleti 34g ali lahko 370g ali pa 20g
9. Kumina - mleta 130g ali lahko 1kg ali 450g


Hvala!

ODGOVOR

Lahko ponudite predlagano težo, vendar preračunajte na ceno na enoto mere in iskano težo.Datum objave: 26.07.2019   14:03
VPRAŠANJE

Pozdravljeni ,
pri spodnjih artiklih prosimo za pomoč, kaj ste kupovali sedaj ali s katerim artiklom na trgu je izdelek primerljiv?
Skupina SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI
22 Osvežilna pijača - pijača s 10%-15% sadnim deležem, različnih okusov
23 Ledeni čaj - pijača iz izvlečkov čaja in drugih okusov, brez umetnih konzervansov in sladilali lahko 0.75
24 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov, ali lahko 1l


Hvala!

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis postavke 22 tako, da se po novem glasi: " Pijača s 10%-15% sadnim deležem, različnih okusov"


VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

24 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov
kateri sirup ste imeli v mislih, če ga ima samo en dobavitelj, prosimo, da ga izločite ali pa zamenjate za takega, ki je dobavljiv pri večih proizvajalcih.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis postavke 24 tako, da se po novem glasi: " 24 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom, različnih okusov"

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo za pomoč, katero znamko ste imeli v mislih z dodatkom vitaminov?

24 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov


ODGOVOR
Naročnik spreminja opis postavke 24 tako, da se po novem glasi: " 24 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom, različnih okusov"