Dosje javnega naročila 004557/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava treh osebnih dvigal in njihovo vzdrževanje v garancijski dobi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 281.900,52 EUR

JN004557/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.07.2019
JN004557/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004557/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004557/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.09.2019
JN004557/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN004557/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004557/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katja Zakrajšek
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745152
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314391/430-15-2019-zamenjava_treh_osebnih_dvigal__1.7.2019.docx.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10949
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava treh osebnih dvigal in njihovo vzdrževanje v garancijski dobi
Referenčna številka dokumenta: 430-07/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45313100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava treh osebnih dvigal in njihovo vzdrževanje v garancijski dobi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45313100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava treh osebnih dvigal in njihovo vzdrževanje v garancijski dobi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   10:01
Kraj: Odpiranje v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   10:07
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Ponudnikovo vprašanje
Oddano: 5. 7. 2019, 22:20 preko Portala JN

Pozicija 2.1 pozicija strojnice (ločena ali v jašku)
Pri tej točki si razlagamo, da lahko ponudimo zadnjo tehnologijo dvigal brez strojnice kot tudi s tehnologijo s strojnico zgoraj, ki je zdaj ločena. V vsakem primeru bo potreben material in pogonske stroje obstoječih dvigal v obstoječih strojnicah demontirati in odpeljati na deponijo s predložitvijo evidenčnih listov. Prosimo za pojasnila.

Odgovor:
Pozicija strojnice ločena ali v jašku pomeni, da ima dvigalo lahko pogonski motor s krmiljem nameščen v posebnem prostoru ločena strojnica, ali pa je pogonski stroj nameščen na ali ob kabini dvigala, oziroma kjerkoli v jašku dvigalo brez strojnice.

2. Ponudnikovo vprašanje
Oddano: 5. 7. 2019, 22:20 preko Portala JN

Pozicija 2.2 največja zmogljivost (vsaj 240 speljevanj na uro)
Dvigali A in B imata 10 postaj ter dvigalo C 13 postaj in ne gre za visok objekt z večjim številom nadstropij/postaj in zahtevanimi prometnimi obremenitvami dvigal kot npr. v stolpnicah 30 postaj ali več. V običajnem obratovanju dvigala ni mogoče doseči tolikšno število speljevanj na uro. Čas enega cikla speljevanja je čas, v katerem dvigalo spelje iz ene etaže v naslednjo, merjen od trenutka, ko se začnejo zapirati vrata v etaži, iz katere dvigalo odhaja, do trenutka, ko se začnejo zapirati vrata v etaži, kamor je dvigalo prispelo. Dodatno se prišteje čas mirovanja dvigala med vstopom in izstopom potnikov.

Predlagamo, da naročnik dovoli možnost ponujanja nižje število speljevanj na uro( do 180 voženj na uro) kar zagotavljajo standardizirani pogonski sistemi na tržišču z verificiranimi certifikati in energijsko učinkovitostjo razreda A.

Odgovor:
Naročnik je izvedel meritve dvigala C v konici, ko je najbolj obremenjeno, v časovnem intervalu 5 minut in naštel 20 speljevanj (preračunano 240 speljevanj na uro). Nato je izvedel meritve v času, ko je dvigalo običajno obremenjeno, v časovnem intervalu 10 minut in naštel 18 speljevanj (preračunano 108 speljevanj na uro).

Glede na to, da so dvigala najbolj obremenjena 2-krat dnevno ob pričetku in ob koncu delovnika, to je največ 2 uri dnevno, se pogoni lahko dimenzionirajo na ¾ največje zmogljivosti, to je 180 speljevanj na uro. V tej točki naročnik spreminja zahtevo iz razpisne dokumentacije, tako da se glasi: Največja zmogljivost vsaj do 180 speljevanj na uro (velja za vsa tri dvigala).


3. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 5. 7. 2019, 22:20 preko Portala JN

Pozicija 2.5 frekvenčni pretvornik z vračanjem energije
Pri tej točki si razlagamo, da mora ponudnik poleg frekvenčnega pretvornika imeti prilagojen regenerativni pogonski stroj, ki se sposoben potencialno električno energijo pri pospeševanju in zaviranju dvigala (odvisno od obremenitve kabine) vračati nazaj v omrežje objekta. Prosimo za potrditev.

Odgovor:
Naročnik potrjuje navedbo.

4. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 5. 7. 2019, 22:20 preko Portala JN

Pozicija 5.4 stop tipka
Stop tipka v kabini po predpisih o konstruiranju in vgradnji dvigal ni dovoljena. Lahko se jo vgradi a odsvetujemo iz naslova slabšanja prometne storilnosti dvigal in tudi motečega faktorja uporabe dvigal preostalih uporabnikov, ki ne morejo uporabljati dvigal v času zaustavitve s stop tipko.

Odgovor:
Naročnik umika zahtevo za stop tipko. Naročnik bo ustrezno spremenil razpisno dokumentacijo črtal zahtevo za stop tipko.

5. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 5. 7. 2019, 22:20 preko Portala JN

Pozicija 5.14 samodejna ustavitev v glavnem nadstropju
Samodejna ustavitev v glavnem nadstropju po našem mnenju ni priporočljiva rešitev, saj lahko na ta način poslabšate prometno storilnost dvigal. Verjetno naročnik želi, da se pri krmiljenju dvigala upošteva možnost vračanja dvigala v glavno postajo (pritličje) po opravljeni vožnji.
V glavni postaji se lahko vgradi stikalo za ključ, katerega funkcija je, da se po aktiviranju dvigalo pripelje v glavno nadstropje in tam parkira (z odprtimi ali pa zaprtimi vrati) dokler se stikalo ne resetira v normalni položaj. Prosimo za pojasnila.

Odgovor:
Samodejna ustavitev v glavnem nadstropju pomeni vračanje dvigala v glavno postajo (pritličje) po opravljeni vožnji (možnost nastavitve časovnega zamika). Stikalo na ključ v glavni postaji ni potrebno.

6. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 5. 7. 2019, 22:20 preko Portala JN

Kako je z zagotavljanjem dostopa v objekt in prostimi transportnimi poti v času izvajanja del. Ali je potrebno pridobiti posebna dovoljenja (za odvoz in dostavo materiala) s strani Mestne občine Ljubljana?
Odgovor:
Dovoljenja s strani MOL in varnostni načrt s koordinacijo pridobi in plača naročnik.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.