Dosje javnega naročila 004612/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava, vgradnja in zagon sončne fotovoltaične elektrarne
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.441,78 EUR

JN004612/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2019
JN004612/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN004612/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2019
JN004612/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004612/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandra Pšeničny
sandra.psenicny@fu.uni-lj.si
+386 15805426
+386 15805521

Internetni naslovi
http://www.fu.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.fu.uni-lj.si/o-fakulteti/javne-objave/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10951
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, vgradnja in zagon sončne fotovoltaične elektrarne
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, vgradnja in zagon sončne fotovoltaične elektrarne. Izvajalec bo poleg dobave in montaže male sončne elektrarne opravil vodenje potrebnih postopkov, projektiranje izvedbenih načrtov, pridobil vsa soglasja, presojal požarno varnost oz. izdelal požarni načrt. Napravo bo priklopil na omrežje in jo redno preventivno vzdrževal, ter po potrebi servisiral v obdobju 7 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Gosarjeva ulica 5
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, vgradnja in zagon sončne fotovoltaične elektrarne. Izvajalec bo poleg dobave in montaže male sončne elektrarne opravil vodenje potrebnih postopkov, projektiranje izvedbenih načrtov, pridobil vsa soglasja, presojal požarno varnost oz. izdelal požarni načrt. Napravo bo priklopil na omrežje in jo redno preventivno vzdrževal, ter po potrebi servisiral v obdobju 7 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   16:31
Spoštovani,
Sprejemamo predlog, da se določi pogoj, da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih (od 1. 6. 2009) pred objavo javnega naročila izvedel vsaj pet (5) dobav, postavitev in zagonov sončnih elektrarn z najmanj 60 kWp ali eno elektrarno skupne moči preko 500 kWp ali večih elektrarn s seštevkom moči preko 1MWp.
Prav tako sprejemamo pogoj, da mora ponudnik zagotoviti najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del elektro stroke, s potrdilom o opravljenem izpitu, ki je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno in v skladu s sklenjeno pogodbo: opravljal funkcijo odgovornega vodje del vsaj treh sončnih elektrarn. Izmed teh referenc mora biti vsaj ena referenca za montažo ali vzdrževanje sončne elektrarne moči 67 kW ali več.
Lep pozdrav