Dosje javnega naročila 005022/2019
Naročnik: VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA MOJCA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.795,53 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005022/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2019
JN005022/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN005022/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN005022/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2019
JN005022/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN005022/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN005022/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN005022/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN005022/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN005022/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.07.2020
JN005022/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN005022/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.01.2021
JN005022/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.06.2021
JN005022/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005022/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.vrtec-mojca.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314417/RD_V_MOJCA_ŽIVILA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11385
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA MOJCA
Referenčna številka dokumenta: 430-1666/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava ekoloških živil in živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Mojca.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO PIŠKOTI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO PIŠKOTI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO DŽEM
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO DŽEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Mojca, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2019   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovor:
2. SKLOP: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
4 Eko proseni kosmiči, pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo kosmiče mešanica 4 žit, če ne prosim za informacijo blagovno znamko artikla, ki ga imate v mislih, ker na trgu ne najdemo želenega artikla.
18 Eko pirina črna moka, TIP 1000, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo pirino polnozrnato moko, če ne prosim za informacijo blagovno znamko artikla, ki ga imate v mislih, ker na trgu ne najdemo želenega artikla.

3. SKLOP: EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)
3 Eko pšenične polnozrnate testenine (polširoki ali široki rezanci) pakiranje od 0,5 do 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 0,2 kg, ker želene gramature nimamo?
4 Eko pšenične testenine (polširoki ali široki rezanci) pakiranje od 0,5 do 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 0,2 kg, ker želene gramature nimamo?
5 Eko pirine polnozrnate testenine (svedri ali polžki ali polširoki ali široki rezanci), od 0,5 do 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 0,4 kg, ker želene gramature nimamo?
6 Eko pirine bele testenine (svedri ali polžki ali polširoki ali široki rezanci), od 0,5 do 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 0,2 kg, ker želene gramature nimamo?
7 Eko ajdove testenine (švedri ali polširoki ali široki rezanci) od 0,5 do 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 0,25 kg, ker želene gramature nimamo?
8 Eko polnjene testenine s sirovim nadevom, 1/3 nadeva, 2/3 testa, od 1 - 5 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 0,25 kg, ker želene gramature nimamo?

5. SKLOP: BIO DŽEM
1 Eko jagodni džem, pakiranje do 1 kg- želenega okusa nimamo, ali lahko ponudimo okus češnja?
2 Eko malinov džem, pakiranje do 1 kg želenega okusa nimamo, ali lahko ponudimo okus borovnica?

Hvala za odgovor. lpODGOVOR
2. SKLOP: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

4 Eko proseni kosmiči, pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo kosmiče mešanica 4 žit, če ne prosim za informacijo blagovno znamko artikla, ki ga imate v mislih, ker na trgu ne najdemo želenega artikla.
Odgovor: Blagovna znamka je npr: Naturkon Muhle Werz, Sottolestelle, Spielberger, Bauck hof,

18 Eko pirina črna moka, TIP 1000, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo pirino polnozrnato moko, če ne prosim za informacijo blagovno znamko artikla, ki ga imate v mislih, ker na trgu ne najdemo želenega artikla.
Odgovor: Popravek opisa: »Eko pirina moka, pakiranje do 5 kg«.

3. SKLOP: EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)

3 Eko pšenične polnozrnate testenine (polširoki ali široki rezanci) pakiranje od 0,5 do 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 0,2 kg, ker želene gramature nimamo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 3 kg.

4 Eko pšenične testenine (polširoki ali široki rezanci) pakiranje od 0,5 do 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 0,2 kg, ker želene gramature nimamo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 3 kg.

5 Eko pirine polnozrnate testenine (svedri ali polžki ali polširoki ali široki rezanci), od 0,5 do 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 0,4 kg, ker želene gramature nimamo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 3 kg.

6 Eko pirine bele testenine (svedri ali polžki ali polširoki ali široki rezanci), od 0,5 do 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 0,2 kg, ker želene gramature nimamo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 3 kg.

7 Eko ajdove testenine (švedri ali polširoki ali široki rezanci) od 0,5 do 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 0,25 kg, ker želene gramature nimamo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 3 kg.

8 Eko polnjene testenine s sirovim nadevom, 1/3 nadeva, 2/3 testa, od 1 - 5 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 0,25 kg, ker želene gramature nimamo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 5 kg.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.

5. SKLOP: BIO DŽEM

1 Eko jagodni džem, pakiranje do 1 kg- želenega okusa nimamo, ali lahko ponudimo okus češnja?
2 Eko malinov džem, pakiranje do 1 kg želenega okusa nimamo, ali lahko ponudimo okus borovnica?

Odgovor: Ne. Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 23.07.2019   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

3. SKLOP: EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po primerno za alergike, saj niso vse zahtevane testenine deklarirane brez jajc in vam tega ne moremo zagotoviti, čeprav se proizvajajo v obratu, kjer se jajca ne uporabljajo. Prosimo za umik zahteve.
8 Eko polnjene testenine s sirovim nadevom, 1/3 nadeva, 2/3 testa, od 1 - 5 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za hlajen oz. zamrznjen artikel, katerega ne moremo ponuditi, saj smo ponudniki trajnega blaga. Hvala za razumevanje.

4. SKLOP: EKO PIŠKOTI
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po »brez arašidov in soje«, saj so vsi zahtevani piškoti deklarirani namreč le brez jajc in mleka, brez ostalih alergenov pa ne moremo zagotoviti, saj na samem izdelku to ne piše.
1 Eko pšenični keksi različnih oblik (brez mleka, jajc, arašidov, soje) izdelek ni različnih oblik. Prosimo za umik zahteve.
2 Eko pirini keksi keksi različnih oblik (brez mleka, jajc, arašidov, soje) izdelek ni različnih oblik. Prosimo za umik zahteve.
3 Eko pirini keksi z marmelado, različnih obliki (brez jajc, arašidov, soje) izdelek ni različnih oblik. Prosimo za umik zahteve.

5. SKLOP: BIO DŽEM
1 Eko jagodni džem, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio jagodno marmelado namesto džema, saj bio džema na trgu ne najdemo?
2 Eko malinov džem, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio malinovo marmelado namesto džema, saj bio džema na trgu ne najdemo?
3 Eko marelični džem, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio marelično marmelado namesto džema, saj bio džema na trgu ne najdemo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

3. SKLOP: EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)

Ponudnik ponudni izdelek v katerem ni jajc ali jajc v sledovih. Informacijo o tem zagotavlja z navedbo na deklaracijah ali z izjavo proizvajalca. Naročnik bo dopolnil zahtevo v popisih, da so živila deklarirana (lahko priložena tudi lastna izjava proizvajalca), da ponujeni izdelki ne vsebujejo jajc ali jajc v sledovih

8 Eko polnjene testenine s sirovim nadevom, 1/3 nadeva, 2/3 testa, od 1 - 5 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za hlajen oz. zamrznjen artikel, katerega ne moremo ponuditi, saj smo ponudniki trajnega blaga. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

4. SKLOP: EKO PIŠKOTI

Naročnik bo dopolnil zahtevo v popisih, da so živila deklarirana (lahko priložena tudi lastna izjava proizvajalca), da ponujeni artikli/izdelki ne vsebujejo alergenov navedenih pri opisu posameznega artikla tega sklopa.

1 Eko pšenični keksi različnih oblik (brez mleka, jajc, arašidov, soje) izdelek ni različnih oblik. Prosimo za umik zahteve.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji. Informacijo o alergenih zagotavlja z navedbo na deklaraciji ali z izjavo proizvajalca.

2 Eko pirini keksi keksi različnih oblik (brez mleka, jajc, arašidov, soje) izdelek ni različnih oblik. Prosimo za umik zahteve.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji. Informacijo o alergenih zagotavlja z navedbo na deklaraciji ali z izjavo proizvajalca.

3 Eko pirini keksi z marmelado, različnih obliki (brez jajc, arašidov, soje) izdelek ni različnih oblik. Prosimo za umik zahteve.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji. Informacijo o alergenih zagotavlja z navedbo na deklaraciji ali z izjavo proizvajalca.

5. SKLOP: BIO DŽEM

1 Eko jagodni džem, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio jagodno marmelado namesto džema, saj bio džema na trgu ne najdemo?
2 Eko malinov džem, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio malinovo marmelado namesto džema, saj bio džema na trgu ne najdemo?
3 Eko marelični džem, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio marelično marmelado namesto džema, saj bio džema na trgu ne najdemo?
Lep pozdrav.

Odgovor: Ne. Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 23.07.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu artiklov iz sklopa 1. mleko in mlečni izdelki (npr. izbrana kakovost )

1. Ugotavljamo, da so v tem sklopu izdelki, ki jih lahko ponudi ali zagotavlja samo ena mlekarna
tu gre za izdelke pod zaporedno številko 2, 3,4 . Sterilizirano mleko .

2. Izdelek pod zaporedno številko 15 skuta s podloženim ali nadloženim sadjem 110g nima nobena
Slovenska mlekarna z znakom izbrana kakovost ali z kakšnim znakom, ki ga navajate v navodilih . Količina tega izdelka pa je zelo velika .

Zato prosimo, da ta artikel umaknete iz obrazca predračuna tako kot tudi vse ostale ali pa sklop oblikujte tako da bo znak kakovosti MERILO in ne POGOJ .

5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja. Dejstvo je, da je ta sklop avtomatsko že lahko oddan samo enemu ponudniku zato so naročnikove zahteve diskriminatorne in v nasprotju z načelom zagotavljanje konkurence med ponudni .

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik bo popravil opis izdelkov pod zap št. 2, 3 in 4:
2 Sveže mleko (pasterizirano), 3,2 do 3,5 % m.m., 1 L, ocenjena količina 450 L
3 Sterilizirano mleko (kratkotrajna sterilizacija), 3,2 do 3,5 % m.m., 0,2 L, s slamico ali embalaža, ki omogoča enostavno pitje, ocenjena količina 150L. Naročnik umika izdelek iz popisa
4 Sveže mleko (pasterizirano), 1,5 do 1,6 % m.m., 1 L, ocenjena količina 850 L

Naročnik dodatno popravlja še opis izdelka pod zap št 1:
1 Mleko, pasterizirano, z najmanj 3,2 % m.m., nehomogenizirano ALI HOMOGENIZIRANO, 10 L ocenjena količina 37.000 L

2. Izdelek pod zaporedno številko 15 skuta s podloženim ali nadloženim sadjem 110g nima nobena
Slovenska mlekarna z znakom izbrana kakovost ali z kakšnim znakom, ki ga navajate v navodilih . Količina tega izdelka pa je zelo velika .
Zato prosimo, da ta artikel umaknete iz obrazca predračuna tako kot tudi vse ostale ali pa sklop oblikujte tako da bo znak kakovosti MERILO in ne POGOJ .
Odgovor: Naročnik bo spremenil opis artikla v "Skuta s sadjem ali skuta s podloženim sadjem ali skuta z nadloženim sadjem, pakiranje v lonček 100 do 150 g ".

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.


Datum objave: 23.07.2019   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali morajo vsi izdelki v zahtevanem sklopu imeti
enega od znakov , ki ga navajate v tretji točki navodil -
Certifikati za ekološko pridelana živila in živila iz drugih shem kakovosti .
Ali lahko prijavimo izdelek, ki ni nosilec nobenega znak iz sheme kakovosti,
ki jih navajate ?

Lep pozdrav .


ODGOVOR
Ponujeni izdelki morajo biti skladni z razpisanimi zahtevami in pogoji za sodelovanje, opredeljenimi v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.