Dosje javnega naročila 004673/2019
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Dobava elektro opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 379.359,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004673/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004673/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN004673/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN004673/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN004673/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.08.2019
JN004673/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN004673/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN004673/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN004673/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN004673/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2019
JN004673/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2019
JN004673/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2020
JN004673/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN004673/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN004673/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004673/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 127-311478
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjeta Rozman
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314422/JN19-007_-_Dobava_elektro_opreme.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10959
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava elektro opreme
Referenčna številka dokumenta: JN19-007
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava elektro opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Plastične NN kabelske omarice - vgradne
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31211000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Plastične NN kabelske omarice - vgradne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Plastične NN kabelske omarice - prostostoječe
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31211000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Plastične NN kabelske omarice - prostostoječe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SN (RMU) stikalni bloki 24 kV (SF6 ali suhi zrak)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SN (RMU) stikalni bloki 24 kV (SF6 ali suhi zrak)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ozemljitveni valjanec
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ozemljitveni valjanec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: NN talilni vložki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31211300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NN talilni vložki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   11:46
VPRAŠANJE
spoštovani
Po pregledu dokumentacije ugotavljamo pri sklopu 2 NN prostostoječe omarice razliko med ponudbenim predračunom in tehnično specifikacijo. V ponudbenem predračunu se pod zap. št. 8 nahajajo merilno-razdelilne omarice brez oznake tipa, v tehnični dokumentaciji pa so navedeni trije tipi. Naprošamo pojasnilo.

ODGOVOR 1
Naročnik bo na svoji spletni strani objavil nov predračun za 2. sklop, v katerem so navedeni vsi trije tipi merilno-razdelilnih omaric.
Datum objave: 12.07.2019   10:02
VPRAŠANJE
spoštovani
Priprava kvalitetne in celovite ponudbe, glede na razpisno dokumentacijo, terja precej časa, pri čemer mora ponudnik sodelovati s številnimi partnerji, tako dobavitelji, proizvajalci, potrjevalci referenc, izdajatelji garancij in podobno. V času sezone dopustov med 15.7.in 15.8. to zaradi odsotnosti številnih navedenih deležnikov zahteva še več časa kot navadno. Upoštevati je potrebno tudi, da je večina dobaviteljev oz. proizvajalcev iz tujine. Zaradi navedenega in v smislu kvalitetno pripravljene ponudbe, naprošamo ponudnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe najmanj za 7 dni. Verjetno bi pa bilo, zaradi praznika 15. avgusta še bolj smotrno odpiranje ponudb prestaviti za 14 dni.

ODGOVOR 2
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 23. 8. 2019 do 10. Popravek je poslal v objavo na Portal javnih naročil.Datum objave: 22.07.2019   14:28
VPRAŠANJE
Sklop 3: SN bloki - Slovenija se je po Kyoto sporazumu zavezala, da bo zmajnšala emisije SF6 plina. RMU stikalni bloki bi naj imeli življensko dobo vsaj 30 -40 let. Ali se naročniku ne zdi smiselno, da bi stikalnim blokom ki ne vsebujejo SF6 plina oziroma imajo po GWP plina majn kot 1 kg na enoto, dodelil vsaj 10 točk?

ODGOVOR 3
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije.
Datum objave: 22.07.2019   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo ponudb na 23.08.2019 se je vse skupaj premaknilo ravno v teden, v katerem večina proizvajalcev zaključuje kolektivne dopuste. S ciljem pripraviti kakovostno in konkurenčno ponudbo vas lepo prosimo, da rok premaknete vsaj na 30.08.2019.

Hvala za vaše razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR 4
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30. 8. 2019 do 10. Popravek je poslal v objavo na Portal javnih naročil.

Datum objave: 22.07.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri SN stiklanih blokih zahtevate skoznik tipa C v T celicah.
Ali je prišlo do napake in potrebujete skoznik tipa A v T celicah, tako kot do sedaj?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR 5
Naročnik bo na svoji spletni strani objavil popravek Dodatnih zahtev za SN stikalne bloke.Datum objave: 23.07.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na navedene podatke o želenih dimenzijah prostostoječih poliesterskih omaric v sklopu 2, trdimo, da so navedeni parametri diskriminatorni in s tem v luči zakona o javnem naročanju nezakoniti.
Utemeljitev:
Domenzije omaric, ki jih v tehniških specifikacijah navajete so povzete po podatkih produktnega portfelja le enega od številnih evropskih proizvajalacev dotične opreme, ob tem da naveden tolerančni pas dopustnih dimenzij v obsegu +/- 5%, služi le za ustvarjanje lažnega vtisa o tem, kakor da dopuščate tehnično veljavnost ponudb opreme vsaj še enega od ostalih proizvajalcev.
Našo trditev lahko ovržete z navedbo vsaj enega od alternativnih proizvajalcev te opreme v evropskem gospodarskem prostoru, ki bi zadostili vašim zahtevam po dimenzijah.
Lep pozdrav,

ODGOVOR 6
Naročnik je tehnične specifikacije določil v skladu s svojimi potrebami, katere je objektivno utemeljil tudi v revizijskem postopku izpred treh let.
Datum objave: 31.07.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da ste rok za oddajo ponudbe kar trikrat prestavili, vas sprašujemo po veljavnosti ponudbe in garancije.
Rok za oddajo ponudbe je 30.08.2019. V razpisni dokumentaciji je zapisan rok veljavnosti ponudbe najmanj do 13.11.2019.
Navedite prosim kateri je rok veljavnosti ponudbe in garancije.

ODGOVOR 7
Veljavnost ponudbe in garancije mora biti najmanj do 30. 11. 2019.
Datum objave: 19.08.2019   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vašo zahtevo po referencah za sklopa 1. in 2. razumemo v smeri, da boste upoštevali samo tiste reference, kjer je ponudnik dejansko dobavljal točno takšne omarice in točno takšno dodatno oziroma vgrajeno opremo, kot jo zahtevate vi. Ali razumemo pravilno?
Če da, bi želeli izpostaviti, da je ta zahteva diskriminatorna. Kot ste sami večkrat poudarili (enako pa velja za ostala elektro distribucijska podjetja v Sloveniji in EU) imate tako vi, kot ostali uporabniki neke specifične, lastne zahteve. To pomeni, da je končni produkt (v tem primeru omarica) povsem prilagojen tem zahtevam in v uporabi samo pri vas. In če zahtevate reference za točno tak produkt, jih lahko ima samo vaš sedanji dobavitelj in nihče drug. To pomeni, da ste možno konkurenco že v naprej izločili iz razpisa.
Zato predlagamo, da se zahteva po referencah spremeni v smeri splošne dobave takih omaric brez dodatne oz vgrajene opreme. Ali je ponudnik sposoben zagotoviti dodatno opremo, pa lahko preverite s katalogi in/ali lastnimi izjavami oziroma izjavami proizvajalca, da je želena izvedba mogoča oziroma jo proizvajalec zagotavlja. Nenazadnje se slednje lahko preveri tudi z vzorci, ki jih lahko v skladu z dokumentacijo zahtevate.


ODGOVOR 8
Naročnik zahteva, da je v omarice vgrajena tudi določena oprema (proizvajalec praviloma omarice dostavi brez opreme), zato tudi zahteva reference za dobavo omaric z vgrajeno opremo. Vendar ni nujno, da je oprema enaka, kot jo naročnik zahteva v tehničnih specifikacijah. Pomembno je, da se referenca nanaša na dobavo omaric, ki niso bile »prazne«, ampak je ponudnik opravil neko dodatno storitev v omarico vgradil opremo.
Datum objave: 19.08.2019   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji ste pod poglavjem
DODATNE ZAHTEVE ZA NN OMARICE PROSTOSTOJEČE pod točko 7. zapisali;
Ponudnik mora imeti:
- Ustrezne skladiščne kapacitete ponujene opreme;
- Zagotovljeno opremo za manipulacijo z naročeno opremo;
- Zadostne kadrovske kapacitete in strokovno usposobljene delavce za kvalitetno vgradnjo zahtevane opreme v NN omarice;
Glede na zahtevane pogoje vam zastavljamo naslednja vprašanja:
- Nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedeno kolikšne naj bi bile ustrezne skladiščne kapacitete ponujene opreme. Zato bi želeli pojasnilo na kakšen način naj to pojasnimo in dokaženo, kakšne so naše dejanske skladiščne kapacitete. (Ali s popisom skladiščnih prostorov, fotografijami?)

- Kako dokazati, da ponudnik poseduje zagotovljeno opremo za manipulacijo z naročeno opremo? (Ali s popisom opreme za manipuliranje / transportna sredstva, opreme za nakladanje, fotofrafije, ipd.?)

- Na kakšen način dokazati, da ponudnik razpolaga z zadostno kadrovsko kapaciteto ter strokovno usposobljenim kadrom za kvalitetno vgradnjo zahtevane opreme v NN omarice, kot so zahtevane v tehnični specifikaciji naročnika?

- Ali bo naročnik opravil audit pri ponudniku in preveril ali izpolnjuje zahtevane pogoje iz točke 7 ?

ODGOVOR 9
Ponudnik s podpisom tehnične specifikacije potrdi, da ima dovolj skladiščnih prostorov, ustrezno opremo in usposobljene kadre, da bo lahko izvedel storitev vgradnje opreme. Koliko je to »dovolj«, vsak ponudnik presodi sam in naročnik od njih ne bo zahteval nobenih dokazil ali opravljal kontrole. Naročnik pa opozarja, da je v primeru težav z vgradnjo opreme zaradi nezadostnih skladiščnih kapacitet ali opreme ali neusposobljenih kadrov, to lahko razlog tudi za odpoved pogodbe.
Datum objave: 19.08.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 3: SN bloki: Dodatne zahteve.
Tudi v popravku imate še vedno T konektor za priklop v T celico.
Ali je prišlo do napake in v T celici kot po navadi zahtevate priklop s kotnim konektrojem?

Točka 6. in 13. pri dodatnih zahtevah je identična. Ali je prišlo do tiskarske napake?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR 10
Naročnik je na svoji spletni strani objavil nove tehnične pogoje.
Datum objave: 19.08.2019   12:19
VPRAŠANJE
Dragi,

Kot eden izmed evropskih proizvajalcev omar, izdelanih iz kompozitnega materiala, ki se uporabljajo za električno distribucijo, vas prosimo, da pojasnite ali izjavite, katero podjetje, proizvajalec (razen Elsta Mosdorfer, od katerega so bile vzete lastnosti), lahko izpolni vse vaše tehnične specifikacije?
Hvala za odgovor in sprejmite naše opravičilo za slabo slovenščino (prevod je naredil Google).

ODGOVOR 11
Glejte odgovor 6.
Datum objave: 19.08.2019   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu: Plastične NN omarice prostostoječe imate v tehničnih specifikacijah v točkah 1. do 6. navedeno, da morajo omarice imeti enojna vrata. Ali lahko ponudimo tudi omarice z dvojnimi vrati?
Tehnične lastnosti omarice bodo ostale enake oziroma takšne kot so zahtevane, hkrati pa vam bo omogočen lažji dostop v notranjost omarice (manj potrebnega prostora pred omarico za odpiranje dvonjih vrat v primerjavi z enojnimi).

Hvala

ODGOVOR 12
Ne, ker z dvojnimi vrati pri merilnih omaricah ni omogočena pravilna razdelitev okenc.
Datum objave: 19.08.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu: Plastične NN omarice prostostoječe imate v tehničnih specifikacijah v točkah 8. do 10. navedeno, da morata omarici imeti eno streho. Ali lahko ponudimo tudi omarici z ločeno, torej dvojno streho?
Glede na to, da je v tehničnih specifikacijah jasno navedeno, da gre za 2 ločeni omarici, ki sta samo pritrjeni ena na drugo, posledično pa sta postavljeni oziroma pritrjeni tudi vsaka na svoj podstavek in oziroma temelj (le ta sta nato pritrjena eden na drugega), je smiselno in logočino, da lahko enako velja tudi za streho pozamezne omarice in bi lahko torej ponudili 2 strehi oziroma ima v tem primeru vsaka omarica svojo streho. S tehničnega, funkcionalnega in varnostnega vidika to nima vpliva na posamezno omarico in vanjo vgrajeno opremo.
Bi pa želeli opozoriti še nekaj. V vseh prejšnjih točkah zahtevate zračnike na vsaki strani omarice (levo in desno), da bi s tem zagotovili zadostno kroženje zraka. V teh primerih, v točkah 8. do 10., pa enako kakovostnega kroženja zraka ni možno zagotoviti (četudi se vgradi enako število zračnikov na pozamezno omarico), saj so zračniki samo na eni strani posamezne omarice (levo ali desno, na eni stranici pa sta omarici pritrjeni ena na drugo). Da bi uspeli zagotavljati enako kakovost kroženja zraka tudi v tej izvedbi bi bilo prav omarice postavljati ločeno, eno zraven druge brez stikanja.

Hvala

ODGOVOR 13
Ne.
Datum objave: 19.08.2019   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu zahtevate dimenzijo okenc 150x90x10mm. Ali je to zunanja mera ali vidno polje? Zanima me ali lahko ponudimo tudi okenca z vidnim poljem 200x100mm (oziroma zunanjo mero 238x138x9mm) ali vidnim poljem 189x89mm (oziroma zunanjo mero 195x95x3mm). Večje dimenzije v nobenem primeru ne zmanjšujejo tehnične ustreznosti oziroma lastnosti omaric, kvečjemu omogočajo lažji in boljši pogled na števec električne energije.

ODGOVOR 14
Da.
Datum objave: 19.08.2019   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu: Plastične NN omarice prostostoječe imate v tehničnih specifikacijah v točkah 4. do 10. navedeno, da mora biti omaricam dodano zadostno število izolatorjev za pritrditev zbiralnic. V našem primeru je zadostno število 0, ker že samo ohišje elektro omarice zagotavlja primerno oziroma zahtevano stopnjo izolativnosti in izolatorji niso potrebni. Lahko ponudimo tako rešitev?

Hvala

ODGOVOR 15
Da.
Datum objave: 19.08.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu: Plastične NN kabelske omarice prostostoječe zahtevate barvo omaric RAL 7032, v 1. sklopu: Plastične NN kabelske omarice vgradne pa zahtevate barvo omaric RAL 7035. Zaradi uniformnosti predlagamo, da zadevo poenotite in v obeh sklopih omogočite ponudbo obeh barv, torej RAL 7032 ali RAL 7035. Tehničnih lastnosti omaric s tem nikakor ne spreminjate.

Hvala

ODGOVOR 16
Ponudnik lahko ponudi omarice v RAL 7032 ali RAL 7035.
Datum objave: 19.08.2019   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu: Plastične NN kabelske omarice prostostoječe v dodatnih zahtevah zahtevate montažno ploščo iz polikarbonata ali pertinaxa minimalne debeline 6mm. V merski skici pa je napisano, da je montažna plošča iz materiala PVC. Ali lahko ponudimo tudi ploščo iz PVC-ja debeline 5mm, ki po vseh standardih ustreza za vgradnjo v takšne omarice in ima tudi zadostne mehanske zmogljivosti?

Hvala

ODGOVOR 17
Da.
Datum objave: 19.08.2019   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

eden od potencialnih ponudnikov vas je že opozoril, da so dimenzije omaric v sklopu 2. zastavljene diskriminatorno in da prijavo na razpis omogočajo samo enemu proizvajalcu zahtevanih proizvodov, torej omaric. Ker ste njegovo pripombo zavrnili, vas še enkrat pozivamo k spremembi dimenzij v smeri, ki bo omogočala konkuriranje večih proizvajalcev omaric, kot je to praksa v drugih državah članicah EU in pri drugih distributerjih električne energije v Sloveniji.

Hvala

ODGOVOR 18
Glejte odgovor 6.
Datum objave: 19.08.2019   12:26
VPRAŠANJE
REFERENCE DOBAVITELJA: V razpisni dokumentaciji pod zahtevo glede referenc 7.2 navajate: "Reference za dobavitelja plastičnih NN kabelskih omaric (velja za 1. in 2. sklop).Dejanski dobavitelj NN plastičnih kabelskih omaric, mora ponudbi priložiti pozitivno referenčno potrdilo naročnika, da je v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb referenčnim naročnikom (ki so distribucijska podjetja s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) dobavil za najmanj 100.000,00 EUR (velja za sklop 1) oziroma za najmanj 250.000,00 EUR (velja za sklop 2) kabelskih NN plastičnih omaric (vgradnih in/ali prostostoječih) ponujenih tipov ali enakovrednih (z enakimi karakteristikami kot zahtevano; v tem primeru mora ponudnik referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca), vključno z dograjeno opremo."

Predlagamo, da se dobaviteljem omogoči, da se upoštevajo splošne reference za kabelske NN plastične omarice (vgradne in/ali prostostoječe) , ne glede na tip omaric, ki se ponuja v obeh sklopih (sklop 1 in 2), kakor tudi reference drugih podjetij, ki niso neposredno elektrodistribucije v SLO in EU, saj se kabelske NN plastične omarice (vgradne in/ali prostostoječe) tako ali tako vgradijo in dajo v pogon v elektrodistribucijska omrežja SLO/EU.

ODGOVOR 19
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 27.08.2019   14:52
Pojasnilo
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 12. 9. 2019 do 10. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 10.01. Rok za postavljanje vprašanj je do 3. 9. 2019 do 12. Naročnik bo pojasnila posredoval do 5. 9. 2019. Sprememba rokov bo objavljena tudi na Portalu javnih naročil.

Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravek Tehnične specifikacije.

Datum objave: 04.09.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. vprašanje
V 3. skopu: SN (RMU) stikalni bloki 24kV, zahtevate -minimalno zahtevano temperaturno območje -40°C do +70°C.

Smatramo, da gre za napako pri podanih vrednostih, glede na dejansk merjene maksimalne in minimalne temperature v Sloveniji.
Prosim za potrditev standardnega temperaturnega min. območje od -25°C do +40°C.

2. vprašanje
Pod dodatnimi zahtevami za SN stikalne bloke, pod točko 7. zahtevate:
»Vsaka vodna (Vz) in vsaka transformatorska (T) celica mora biti opremljena z LCD prikazovalnikom prisotnosti napetosti v skladu s standardom IEC 61243 5 za vsako fazo posebej (CAPDIS S2+ ali podobno) indikacija prisotnosti obratovalne napetosti s testnim gumbom in vtiči za preverjanje istofaznosti v vseh celicah.«

Prosim, da potrdite, da pri vseh vodnicah celicah in transformatorskih celicah v stikalnih blokih pod pozicijami: 1, 2 , 3 in 4 ter v vseh transformatorskih celicah v stikalnih blokih pod pozicijami: 5, 6, 7 in 8, lahko ponudimo LCD prikazovalnik prisotnosti napetosti v skladu s standardom IEC 61243 5 za vsako fazo posebej kot na primer CAPDIS S1+ (brez daljinske indikacije).

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR 20
1. Naročnik je na svoji strani objavil popravljeno Tehnično specifikacijo.
2. Naročnik zahteve ne bo spreminjal, ker zahteva možnost daljinske indikacije.

Datum objave: 04.09.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali pravilno razumemo, da bo naročnik upošteval reference v točki 7.2. dejanskega dobavitelja (za vse sklope iz razpisa) vse dobave v zadnjih treh leti, to je za dobave vključno od leta 2016 dalje, oz od 1.1.2016 naprej?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR 21
Naročnik dovoljuje reference od 1. 1. 2016 naprej.

Datum objave: 04.09.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

Sklop 3: SN bloki: Dodatne zahteve.

Navedli ste, da zamenjava varovalk pri SN bloku mora biti omogočena brez uporabe dodatnega orodja.

Naročnika prosimo, da dopusti uporabo osnovnega ročnega orodja vsakega elektromonterja, kot je izvijač pri menjavi varovalk.


Lep pozdrav

ODGOVOR 22
Varovalko mora elektromonter zamenjati brez kakršnega koli orodja, zato naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 04.09.2019   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v delu razpisne dokumentacije, PONUDBA_S_PONUDBENIM_PREDRAČUNOM_JN19-007, SKLOP 3: SN (RMU) stikalni bloki 24 kV (SF6 ali suhi zrak) navajate pod pozicijo:
17. Talilni vložek VN 75 A, kar ni standardna vrednost nazivnega toka srednje napetostnega talilnega varovalnega vložka.
Predvidevamo, da je prišlo do napake, standardna najbližja nazivna vrednost toka talilnega vložka bi bila lahko 80A!
Vprašanje, ali so 80A talilni varovalni vložki ustrezni?
Lep pozdrav!

ODGOVOR 23
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljen ponudbeni predračun.
Datum objave: 04.09.2019   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani, v dokumentaciji - Tehnična_specifikacija_JN19-007. javnega naročila navajate v delu:

5. sklop: NN talilni vložki

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe za vse taline vložke velikost NV00, kar je napačno glede na zahtevane nazivne vrednosti talinih vložkov, predvidevamo, da je prišlo do napake pri kopiranju teksta.

Predlagamo da spremenite:

1. TALILNI VLOŽEK NV/NH 00 gG 20 125 A
TEHNIČNI PODATKI
velikosti NV000
2. TALILNI VLOŽEK NV/NH 1 gG 50 160A
TEHNIČNI PODATKI
velikosti NV1C
1. TALILNI VLOŽEK NV/NH 2 gG 80 200A
TEHNIČNI PODATKI
velikosti NV2C

Navedene velikosti so običajne in ustrezajo razpisanim nazivnim vrednostim talilnih vložkov.

Lep pozdrav!

ODGOVOR 24
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljeno Tehnično specifikacijo.