Dosje javnega naročila 004577/2019
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija za obdobje 2020 2025
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.900,00 EUR

JN004577/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.07.2019
JN004577/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004577/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN004577/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN004577/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.11.2019
JN004577/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004577/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Predovnik
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
https://www.visitljubljana.com/sl/turizem-ljubljana/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314425/JN_Strategija_razvoja_turistične_destinacije_Ljubljana_in_ljubljanska_regija_2020-2025.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10919
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
TURIZEM


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija za obdobje 2020 2025
Referenčna številka dokumenta: ZTL-71/2019-MP-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija za obdobje 2020 2025
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija za obdobje 2020 2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 02.09.2019
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2019   12:01
Kraj: Portal eJN Ministrstv za javno upravo


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   15:00
OBVESTILO
Naročnik potencialnim ponudnikom sporoča, da je v popravku, ki je na Portalu javnih naročil objavljen pod št. JN004577/2019-K01 z dne 8.7.2019, dodatno objavil angleški prevod II. in III. poglavja Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2020-2025.

Datum objave: 05.08.2019   09:53
ODGOVOR:

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vaša prispela vprašanja:

Naročnik se je na podlagi ponovne presoje vsebine razpisne dokumentacije in tehnične proučitve predloga strokovne komisije odločil, da spremeni rok za oddajo ponudbe razpisne dokumentacije in posledično rok za dokončanje oz. izvedbo predloga stratregije. Po novem tako glasi:

1. Rok za oddajo ponudbe je 2. 9. 2019 do 12:00 ure.
2. Rok za postavitev vprašanj ponudnika je 22. 8. 2019 do 12:00 ure, naročnik bo odgovore na postavljena vprašanja objavil najkasneje do 23. 8. 2019, do 17:00 ure.

3. Rok za izdelavo končne verzije predloga strategije je 14. 2. 2019.

V naslednjem stavku, ki ga omenjate, je prišlo do napake. Ponudnik lahko v ponudbi poda drugačen predlog glede vsebine in rokov posameznih faz izdelave predloga strategije razvoja ljubljanskega turizma, pri čemer ne more spreminjati roka 1. in 6. faze.Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek
direktorica


Datum objave: 05.08.2019   09:56
Spoštovani

v nadaljevanju odgovarjamo na vaše prispelo vprašanje:

Da, naročnik bo kot referenco sprejel tudi projekte, za katere se bile pogodbe sklenjene leta 2014, vendar so bili projekti dejansko izvedeni v letu 2015.

Lep pozdrav


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica

Datum objave: 20.08.2019   08:51
Datum prejema vprašanja: 8. 8. 2019, ob 13:52 uri

ODGOVOR:

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vaše prispelo vprašanje:

1) Podatki, ki jih ne zagotovi naročnik, so dosegljivi v bazah Agencije za javnopravne evidence in storitve AJPES.

2) Naročnik se strinja, da je dovolj, da ima tuj ponudnik zaposleno osebo, ki tekoče govori slovenski jezik. Naročnik poudarja, da morajo vse aktivnosti, torej terenski intervjuji, anketiranje, delavnice in komunikacija z naročnikom potekati v slovenščini.

3) Po analizi prispelih vprašanj in ponovnem preudarnem razmisleku, naročnik spreminja zahtevane reference kot sledi:

Za reference številka 1, 2 in 3 se upoštevajo izvedeni projekti v posamezni vrednosti vsaj 10.000 evrov brez DDV:

1. izkušnje s področja digitalnega marketinga in upravljanja družbenih omrežij,
2. izkušnje s projektom izdelave strategije s področja turizma za mestno destinacijo z več kot 20.000 prebivalci,
3. izkušnje s projektom izdelave turistične strategije za destinacijo, ki ima najmanj 1.000.000 nočitev na letni ravni.

Za referenci številka 4 in 5 zadošča izkaz iz življenjepisa:

4. izkušnje na področju izvedbe projektov ali strategij s področja trajnostnega razvoja,
5. izkušnje s področja kulturnega, športnega ali poslovnega turizma.

Vsak izmed strokovnjakov strokovne skupine ponudnika mora izkazati, da je sodeloval pri vsebinski izvedbi vsaj ene od zgoraj naštetih referenc. Za vse reference pridejo v poštev projekti, izvedeni v zadnjih šestih letih, vključno z letom 2014.

Lep pozdrav
Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek, direktorica

Datum objave: 20.08.2019   08:56
Datum prejema vprašanja: 8. 8. 2019 ob 16:35 uri

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vaše prispelo vprašanje:

1)

a) Naročnik bo v procesu izdelave strategije definiral število in poslovne subjekte.

b) Naročnik bo odgovor podal do izteka roka za pojasnila na prejeta vprašanja tj. do 23. 8. 2019, do 17:00 ure.

2.

Število strani projektne dispozicije se poveča na 25.


Lep pozdrav


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica


Datum objave: 20.08.2019   09:00

Datum objave: 05.08.2019 09:53
ODGOVOR:

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vaša prispela vprašanja:

Naročnik se je na podlagi ponovne presoje vsebine razpisne dokumentacije in tehnične proučitve predloga strokovne komisije odločil, da spremeni rok za oddajo ponudbe razpisne dokumentacije in posledično rok za dokončanje oz. izvedbo predloga stratregije. Po novem tako glasi:

1. Rok za oddajo ponudbe je 2. 9. 2019 do 12:00 ure.
2. Rok za postavitev vprašanj ponudnika je 22. 8. 2019 do 12:00 ure, naročnik bo odgovore na postavljena vprašanja objavil najkasneje do 23. 8. 2019, do 17:00 ure.

3. Rok za izdelavo končne verzije predloga strategije je 14. 2. 2019.

V naslednjem stavku, ki ga omenjate, je prišlo do napake. Ponudnik lahko v ponudbi poda drugačen predlog glede vsebine in rokov posameznih faz izdelave predloga strategije razvoja ljubljanskega turizma, pri čemer ne more spreminjati roka 1. in 6. faze.

Naročnik po pregledu odgovora objavljenega na Portalu javnih naročil popravlja datum izdelave končne verzije strategije v podanem odgovoru in sicer:

3. Rok za izdelavo končne verzije predloga strategije je 14. 2. 2019.

Pravilno se točka tri glasi:

3. Rok za izdelavo končne verzije predloga strategije je 14. 2. 2020.

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Datum objave: 23.08.2019   12:40
VPRAŠANJE:

Datum prejema: 22. 8. 2019 ob 11:35 uri

Spoštovani,

prosim, odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Ali mora biti pogodba s podizvajalci sestavni del ponudbe ali je naknadno dostavljeno, če smo izbrani?
2.Ali je mogoče najeti zasebno osebo kot podizvajalca - neodvisni strokovnjak - ali mora biti obrazec espd zanj izpolnjen?

Hvala.


ODGOVOR:

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vaše prispelo vprašanje:

1. Pogodba (sporazum o medsebojnem sodelovanju) mora biti v skladu z vsebino razpisne dokumentacije sestavni del ponudbe. V kolikor bo potencialni ponudnik pri oddaji ponudbe nastopal s podizvajalcem, mora priložiti tudi sporazum o medsebojnem sodelovanju/pogodbo (priloga 7/3 razpisne dokumentacije).

2. Zasebna oseba-neodvisni strokovnjak lahko nastopa kot podizvajalec. ESPD obrazec ni potrebno priložiti, ker gre za naročilo male vrednosti. V posledici navedenega se tretja alineja 2. podtočke 13. točke: Podizvajalci, razpisne dokumentacije na str. 9, briše.


Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek, direktoricaDatum objave: 23.08.2019   12:40
VPRAŠANJE:

Datum prejema: 8. 8. 2019 ob 16:35 uri

Spoštovani, prosim odgovore na naslednja vprašanja:

Vprašanje #1

a. Najpomembnejše vprašanje pri tej zahtevani vsebini dokumenta pa je ali naročnik pričakuje, da bodo konkretni podatki in kazalniki uspešnosti poslovanja in zasedenosti za posamezne poslovne subjekte (hotele, gostinske obrate) dostopni v javnem dokumentu, kot naj bi razpisani dokument bil oz. kako v tem primeru zaščititi oz. omogočiti verjetno zahtevo posameznih poslovnih subjektov po varovanju poslovnih skrivnosti?

Hvala vnaprej.
Lep pozdrav


ODGOVOR:

Spoštovani

V nadaljevanju odgovarjamo na vaše prispelo vprašanje:

Vprašanje #1

Naročnik pojasnjuje, da morajo biti v končnem dokumentu strategije javno dostopne le analize, ki predstavljajo skupno povprečje podatkov subjektov v posamezni panogi (gostinstvo, hotelirstvo), s čemer je zagotovljeno varovanje poslovnih skrivnosti posameznega subjekta.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica