Dosje javnega naročila 004608/2019
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Storitve: Svetovanje o učinkovitosti zagotavljanja informacijske podpore
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.952,00 EUR

JN004608/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2019
JN004608/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN004608/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN004608/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN004608/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004608/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10991
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Svetovanje o učinkovitosti zagotavljanja informacijske podpore
Referenčna številka dokumenta: 2.09.3.1.01-14/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Svetovanje o učinkovitosti zagotavljanja informacijske podpore
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Svetovanje o učinkovitosti zagotavljanja informacijske podpore
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   14:06
VPRAŠANJE
Sistem elektronske oddaje ponudbe predvideva ESPD obrazec, ki pa ni priložen razpisni dokumentaciji. Ali bo sistem pustil oddajo ponudbe brez ESPD obrazca?

ODGOVOR:
Obrazec ESPD je obvezen za naročila velike vrednosti. Ker gre v konkretnem naročilu za naročilo male vrednosti obrazec ESPD ni obvezen, praviloma pa mora sistem pustiti oddajo ponudbe brez ESPD obrazca.Datum objave: 18.07.2019   09:53
VPRAŠANJE
v povpraševanju pod reference štejete vse storitve svetovanj o učinkovitosti IT podpore v centralnih in poslovnih bankah in hranilnicah v državah Evropske unije v obdobju zadnjih pet let od dneva objave tega javnega naročila.
Ali lahko, kot reference prijavimo tudi storitve revidiranja o učinkovitosti IT podpore oz. posameznih COBIT procesov, ki so predmet povpraševanja, izvedenih v centralnih in poslovnih bankah in hranilnicah v državah Evropske unije v obdobju zadnjih pet let od dneva objave tega javnega naročila in se bodo le-te štele kot ustrezne?


OSNUTEK ODGOVORA
V obrazcu 5 dokumentacije javnega naročila imamo navedeno:
"Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil izvedli svetovanje o učinkovitosti IT podpore v naslednjih centralnih bankah in poslovnih bankah ter hranilnicah v državah Evropske unije v vrednosti najmanj 10.000 z DDV":
Naročnik torej govori o svetovanju in bo upošteval reference s področja svetovanja. Naročnik dokumentacije javnega naročila ne bo spreminjal.