Dosje javnega naročila 004691/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Najem sanitarnih kabin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.059,88 EUR

JN004691/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004691/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN004691/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2019
JN004691/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004691/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314452/RD_-_Najem_sanitarnih_kabin.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314452/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10965
I.4 Vrsta javnega naročnika
naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem sanitarnih kabin
Referenčna številka dokumenta: 000167/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44211110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je 5 letni najem in čiščenje oz. vzdrževanje mobilnih sanitarnih WC kabin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232460
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Po lokacijah na celotnem omrežju AC in HC.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je 5 letni najem in čiščenje oz. vzdrževanje mobilnih sanitarnih WC kabin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je možno dobiti excelovo tabelo za vnos cen?

Hvala.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in predračun je na voljo zgolj v pdf. obliki.Datum objave: 24.07.2019   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tabeli ponudbenega predračuna so pod vrsticami 14 in 15 navedeni zneski. Je to pomota ali imajo ti zneski kakšen pomen?

Hvala

ODGOVOR
Ti zneski ostajajo takšni kot so in jih upoštevate pri izračunu končne vrednosti. Postavki sta ločeni zaradi višine davčne stopnje in sta namenjeni za morebitne najeme in vzdrževanje ostale sanitarne opreme katera ni zajeta v ponudbenem predračunu.Datum objave: 26.07.2019   10:38
Vprašanje št. 1:
Pozdravljeni,
ali se zneski, navedeni pod pozicijami 14 in 15, upoštevajo pri dopustni vednosti naročila ali pa je dopustna vrednost 199.500 + 30.000 brez DDV.
Hvala.

Odgovor št. 1:
Najvišja dopustna vrednost javnega naročila je 199.500,00 EUR brez DDV upoštevajoč vse postavke ponudbenega predračuna torej tudi zneska pod pozicijama 14 in 15.

Vprašanje št. 2:
Naročnika pozivamo, da objavi lokacije za postavitev WC kabin in opredeli lokacije na katerih bo potrebno 2x dnevno čiščenje ..
Hvala.

Odgovor št. 2:
Naročnik bo naročal sanitarne kabine glede na izkazane potrebe (narava dela, prometne razmere), kar bo sprotno prilagajal in zato ne more opredeliti lokacij in frekventnosti čiščenja. Pri pripravi posameznega naročila bo naročnik pripravil časovno obdobje najema ter frekventnost čiščenja.
Kot je navedeno v tehničnih specifikacijah so možne lokacije na celotnem omrežju AC in HC v RS.

Vprašanje št. 3:
Pozdravljeni,
prosimo za obrazložitev poziciji v tabeli in sicer: (navadno iz tabel ponudbenega predračuna: pozicija/enota/količina)
1. dan 100 - najem 1 kabina na dan in 100 dni - so to samo enodnevni najemi?
2. teden 100 - za 1 kabina in 100 tednov je to najem samo za en teden, nato sledi odvoz?
3. mesec 400 - za 1 kabina in 400 mesecev pogodba bo sklenjena za 62 mesecev?
4. dan 100 - čiščenje 1 kabine 2x na dan in 100 dni
5. dan 100 - čiščenje 1 kabine 1x na dan in 100 dni
6. teden 100 - čiščenje za 1 kabino 1x tedensko in 100 tednov
7. teden 100 - čiščenje za 1 kabino 2x tedensko in 100 tednov
8. mesec 100 čiščenje za 1 kabino 1x tedensko in 100 mesecev koliko tednov naj upoštevamo na mesec 4 ali 5
9. mesec 100 - tedenski najem za 1 kabino 2x tedensko in 100 mesecev koliko tednov naj upoštevamo na mesec 4 ali 5
10. mesec 100 - tedenski najem za 1 kabino 3x tedensko in 100 mesecev koliko tednov naj upoštevamo na mesec 4 ali 5
11. mesec 100 - tedenski najem za 1 kabino 4x tedensko in 100 mesecev koliko tednov naj upoštevamo na mesec 4 ali 5
12. mesec 50 - tedenski najem za 1 kabino 7x tedensko in 500 mesecev koliko tednov naj upoštevamo na mesec 4 ali 5
13. mesec 50 - tedenski najem za 1 kabino 14x tedensko in 100 mesecev koliko tednov naj upoštevamo na mesec 4 ali 5.
Naročniku sicer predlagamo, da v izogib morebitnim komplikacijam popravi oz. poenostavi popise.

Odgovor št. 3:
Opis zahtev za posamezno postavko je razviden v tehničnih specifikacijah, v točki IV.4. Zahteve naročnika.
Vsaka zahteva je opredeljena za 1 sanitarno kabino/dan ali teden ali mesec.

1. Gre za enodnevni najem do največ 5 dni.
2. Gre za tedenski najem do največ 3. tednov.
3. To je mesečni najem za eno kabino. Naročnik ima lahko hkrati v mesecu najetih več kabin.
Pozicije od 4 do 7: zahteve za posamezno postavko so razvidne v tehničnih specifikacijah, v točki IV.4.
V pozicijah od 8 do 13 ne gre za najem temveč za frekvenco čiščenja oz. vzdrževanja posamezne mobilne sanitarne kabine. Merska enota je mesec, ne glede na to koliko tednov ima.

Vprašanje št. 4:
Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnilo na strani 21 pod zaporedno številko od 5. do 13.
Naročnik od ponudnikov v 5. točki zahteva ceno servisa na dan kar je razumljivo.
V točkah 6. in 7. bi se stvar še vedno lahko reševala z isto ceno ampak tudi, če podamo ceno še nekako razumemo.
V točkah 8. do 11. je stvar zelo nerazumljiva saj je kos mesec. Mesec ima od 4 5 tednov in tudi različno število dni.
Težava nastane že v točki 8. čiščenje 1 x tedensko enota je mesec. Pomeni da bi se v mesecu Septembru 2019 opravili 4 servisi, če si seveda prav razlagamo vaše zahteve v mesecu Oktobru 2019 pa ne bi bili več 4 ampak 5 servisov. Ker gre za pogodbo za 60 mesecev na koncu pride do velikih razhajanj in to že pri vaši zahtevi po 1 x tedenskem čiščenju in praznjenju ter enoti mesec. Kasneje se stvar samo še bolj zaplete.
V točki 12. čiščenje sanitarne kabine 7 x tedensko enota mesec ali to pomeni čiščenje vsak dan v mesecu?
Predlagamo, da se zaradi lažjega razumevanja umaknejo točke od zaporedne številke 8. do 13. kjer je enota mesec. Vse potrebne cene za dodatne izračune in kalkulacije so naročniku podane že v postavkah 4. in 5.

Odgovor št. 4:
Naročnik je oblikoval tehnične zahteve in podal več postavk, ker se zaradi narave dela in prometnih razmer situacije na terenu spreminjajo in ima tako več možnosti za izbiro hkrati pa je to tudi podlaga za obračun in nedvoumno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Vsaka zahteva je opredeljena za 1 sanitarno kabino/dan ali teden ali mesec.
V točki 12. čiščenje sanitarne kabine 7 x tedensko enota mesec je potrebno čiščenje vsak dan v mesecu.
Glej odgovor št. 3.

Vprašanje št. 5:
Pozdravljeni,
v tehničnih specifikacijah pod točko IV.2. navajate lokacije po celotnem omrežju AC in HC.
Naročnika bi prosili da razkrije potencialne lokacije in število mobilnih sanitarij, ki bi se postavljale. Brez tega podatka si ne moremo izračunati stroškov, če ne poznamo lokacije in števila. Glede na dejstvo, da lahko naročnik zahteva servis 2 x dnevno pa se nam zdi to eden ključnih podatkov.

Odgovor št. 5:
Naročnik bo naročal sanitarne kabine glede na izkazane potrebe (narava dela, prometne razmere), kar bo sprotno prilagajal in zato ne more opredeliti lokacij in frekventnosti čiščenja. Pri pripravi posameznega naročila bo naročnik pripravil časovno obdobje najema ter frekventnost čiščenja.
Kot je navedeno v tehničnih specifikacijah so možne lokacije na celotnem omrežju AC in HC v RS.